Active Passive Cümle Örnekleri

Ocak 3, 2024

Dil becerilerini geliştirmek isteyenler için, İngilizce dilbilgisi konuları büyük bir öneme sahiptir. Bu konulardan biri de “active” (etken) ve “passive” (edilgen) cümle yapısıdır. Bu makalede, active ve passive cümlelerin anlamını, kullanımını ve örneklerini bulacaksınız.

Active cümlelerde, özne eylemi gerçekleştirir. Örneğin: “The chef prepares a delicious meal.” (Aşçı lezzetli bir yemek hazırlar.) Burada, “the chef” özne ve “prepares” eylemdir. Passive cümlelerde ise eylemi gerçekleştiren özne değil, eylemin etkisinde kalan nesne ön plandadır. Örneğin: “A delicious meal is prepared by the chef.” (Lezzetli bir yemek aşçı tarafından hazırlanır.) Bu cümlede, “a delicious meal” nesne ve “is prepared” eylemdir.

Active ve passive cümleler arasındaki farkı anlamak, iletişim becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra çeşitli yazı türlerinde de esneklik kazanmanıza yardımcı olabilir. Aşağıda, active ve passive cümlelerin kullanımını daha iyi anlamanız için örnekler bulunmaktadır:

Active Cümle Örnekleri:

  • The students submit their assignments online.
  • My friend repairs the car every weekend.
  • The company will launch a new product next month.

Passive Cümle Örnekleri:

  • Assignments are submitted online by the students.
  • The car is repaired every weekend by my friend.
  • A new product will be launched by the company next month.

Bu örnekler, active ve passive cümle yapısının farklı bağlam ve durumlar için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanıldığında, bu yapılar yazılı ve sözlü iletişiminizi zenginleştirebilir.

Unutmayın ki dil öğrenme süreci pratiği gerektirir. Bu nedenle, öğrendiğiniz bilgileri günlük konuşmalarınızda ve yazılarınızda kullanarak dil becerilerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Active Passive Cümle Örnekleri
Active Passive Cümle Örnekleri 2

Active Cümleyi Passive Çevirme

İngilizce dilbilgisi, dil öğrenenler için kimi zaman karmaşık bir konu olabilir. Bu dilde cümle yapıları, özellikle active ve passive cümleler, öğrenenler arasında sıkça karıştırılır. Bu makalede, active cümleleri passive forma çevirme pratiği yaparak dilbilgisi becerilerinizi geliştirecek ve daha etkili bir iletişim kurma yeteneği kazanacaksınız.

Active cümleler, bir öznenin bir eylemi gerçekleştirdiği cümlelerdir. Örneğin: “The chef prepares a delicious meal.” (Aşçı lezzetli bir yemek hazırlar.) Bu cümlede “the chef” özne, “prepares” eylem ve “a delicious meal” nesnedir. Passive cümlede ise nesne ön plana çıkar ve eylemi gerçekleştiren özne geri planda kalır. Örneğin: “A delicious meal is prepared by the chef.” (Lezzetli bir yemek aşçı tarafından hazırlanır.) Bu cümlede özne “a delicious meal”, eylem “is prepared” ve dolaylı nesne “by the chef” şeklinde sıralanmıştır.

Active cümleleri passive forma çevirmek, yazma ve çeviri becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra farklı dilbilgisi kurallarını anlamanıza da yardımcı olabilir. Aşağıda, active cümleleri passive forma çevirme pratiği için örnekler bulunmaktadır:

Active Cümle: The teacher explains the lesson to the students. Passive Cümle: The lesson is explained to the students by the teacher.

Active Cümle: My friend will organize the party. Passive Cümle: The party will be organized by my friend.

Bu örnekler, active cümlelerin passive forma nasıl çevrilebileceğini göstermektedir. Bu dilbilgisi pratiği, öğrenenlere dil becerilerini pekiştirme ve farklı dil yapılarını anlama konusunda yardımcı olabilir.

Dil okulumuzda, dilbilgisi kuralları ve dil becerilerini geliştirme konularında uzman eğitmenlerimizle birlikte çalışarak, İngilizce dilbilgisini daha iyi anlama ve kullanma yeteneklerinizi artırabilirsiniz. Dil okulumuza kaydolarak, dilbilgisi konularında daha fazla pratiğe ve rehberliğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın, dil öğrenme süreci pratiğe dayalıdır ve sizinle birlikte ilerler!

Simple Past Tense Active Passive Cümleler

İngilizce dilbilgisi, dil öğrenenler için temel bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu dilde zamanları doğru bir şekilde kullanmak, etkili iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. Bu makalede, simple past tense (geçmiş zaman) kullanarak active ve passive cümleleri nasıl oluşturabileceğinizi öğrenecek ve dil becerilerinizi geliştireceksiniz.

Simple past tense, geçmişte gerçekleşen bir olayı veya durumu ifade etmek için kullanılır. Active cümlelerde, özne geçmişteki eylemi gerçekleştirir, passive cümlelerde ise eylemi alan kişi veya nesne ön plandadır. Örneğin:

Active Cümle: The chef cooked a delicious meal yesterday. Passive Cümle: A delicious meal was cooked by the chef yesterday.

Bu örnekte, active cümlede “the chef” özne, “cooked” eylem ve “a delicious meal” nesnedir. Passive cümlede ise özne “a delicious meal”, eylem “was cooked” ve dolaylı nesne “by the chef” şeklinde sıralanmıştır.

Simple past tense active ve passive cümleler, yazma becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra geçmişteki olayları açıklamak için etkili bir yol sunar. Pratik yaparak, bu yapıları doğru bir şekilde kullanmayı öğrenir ve çeşitli iletişim durumlarında kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

Aşağıda, simple past tense kullanarak active ve passive cümlelerin nasıl oluşturulabileceğini gösteren örnekler bulunmaktadır:

Active Cümle: She wrote a beautiful poem last night. Passive Cümle: A beautiful poem was written by her last night.

Active Cümle: The students completed their assignments on time. Passive Cümle: Assignments were completed on time by the students.

Bu örnekler, simple past tense active ve passive cümle yapısını anlamanıza yardımcı olacak pratiklerdir. Dil okulumuzda, dilbilgisi konularını derinlemesine öğrenmek ve uygulamak için bir dizi kurs seçeneği bulunmaktadır. Dil becerilerinizi geliştirmek ve dilbilgisi kurallarını daha iyi anlamak için hemen kaydolun!

Sıkça Sorulan Sorular

Active cümle nasıl passive yapılır?

Özne ve Nesne Tanımlama, Yüklemi Belirleme, Passive Yapıyı Oluşturma, Gerekirse Ajan Ekleme adımlarıyla yapılabilir.

Active passive nasıl ayırt edilir?

Active cümlelerde eylemi gerçekleştiren özne belirgin bir şekilde gösterilirken, passive cümlelerde eylemi alan nesne veya kişi öne çıkar. Cümlenin yapısına ve eylemin vurgulanmasına dikkat ederek ayırt edebilirsiniz.”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara