Genel Arapça

_1460374937.jpg

Arapça Dil Eğitimi

Çağrı Yabancı Dil Okulu olarak, her bireyin kendi ihtiyaçlarına uygun genel Arapça, pratik Arapça ve iş Arapçası eğitimleri sunuyoruz.  Arapça eğitim programlarımız sizi istediğiniz Arapça dil seviyesine ulaştıracak 8 kurluk bir programdır. Çağrı Yabancı Dil Okulu Ankara’da, Arapçayı konuşarak öğrenebileceğiniz tek dil okuludur.

Çağrı Yabancı Dil Okulu Arapça eğitim kurs standartları uluslar arası dil öğretim standartlarına uygundur ve alanlarında uzman eğitim kadrosu ile verilmektedir. Her türlü teknolojik donanıma sahip sınıflarımızda, uzman eğitmenler ile mesleki ve akademik Arapça eğitiminizi üst düzey donanımla almanızı sağlıyoruz.

Günümüzde ülkemizin Arap ülkeleri ile artan ticari ilişkileri, kurumsal şirketlerin Arapça diline olan ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Çağrı Yabancı Dil kursu olarak, kurumsal şirketlere özel ‘Ticari Ve İş Arapçası’ dersleri vermekteyiz. Kurumsal şirketlerin isteğine bağlı olarak dersler şirket bünyesinde ya da dil okulumuz bünyesinde verilebilmektedir. Kurumlara özel olarak verilen ‘Ticari Ve İş Arapçası’ eğitimleri; kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına, çalışma saatlerine ve dil seviyelerine göre düzenlenmektedir. Kurumsal eğitimlerimiz, ticari diyaloglar, yazışmalar, sözleşme metinleri ve ithalat ve ihracat dili gibi iş hayatının tüm alanlarında gerekli olan alanlarda donanımı sağlamaktadır.

Uluslar arası kurumlar tarafın Arap dili yetkinlik belgesi olan, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde üniversite eğitimini tamamlamış uzman eğitmen kadromuz ile ilk derslerden itibaren pratik Arapça konuşma becerinizin gelişecektir.

Kurs Seviyeleri

Toplam 8 seviyeden oluşmaktadır;

 • Giriş 1-2
 • Başlangıç 1-2
 • Orta 1-2
 • İleri 1-2

Silsiletü’l-Lisan Kitap İçerikleri  ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )

Giriş 1-2 Kitap İçeriği

Ana dili olmayıp Arapça öğrenmek isteyenler için köşenin baş taşı olarak sayılmaktadır. Bütün günlük işlevlerini kapsayan giriş kitabı aslında iki kitaptan oluşup aşağıdaki bütün konuları kapsamaktadır:

 • Arapçanın harfleri (telaffuz, okunuş ve yazılışları), sayılar, basit soru cümleleri, tanışma ve tanıştırma, vedalaşma, bitişik ve ayrı zamirler, hareket ve med harfleri arasındaki farkları vurgulamak, diller ve ülkeler, yoluculuk, havalimanında, tren istasyonunda, sık kullanılan kalıp ve tabirler..
 • Ulaşım, yönler, cer harfleri, işler ve meslekler, soru ve cevap, soru edatları, iletişimler, karmaşık ve kombine sayılar( iki haneden fazla), mektuplaşma, aile ve aile fertleri, günlük işleri, saatler..
 • Giysiler, lokantada, mutfakta, saatler ve randevular, sıfatlar, şekiller, hacimler ve boyutlar, renkler, ev bölümleri, mobilya ve beyaz eşya, ev kiralama..
 • Alışveriş, , işaret isimleri, tartışma( katılma, kabullenme, karşı çıkma) , iş görüşmesi, yıl mevsimleri, günler, aylar ve tarihler, boy ve kilo, kır/köy hayatı, şehir hayatı, iyelik zamirleri..
 • Hisler ve duygular, aile hayatı, duyu/ algılama organları, insan vücudu organları, sağlık, hava durumu, hayvanlar ve ona örnek olarak papağan hayatı..
 • Hotelde, turistik geziler ve turlar, tarihi eserler ve yerleri, özel günler, mezuniyet törenleri, bayramlar, hastanede, poliklinikte, hayaller ve umutlar, gelecek..

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Bu iki kitap bitikten sonra öğrenciler aşağıdakileri yapabilmeleri beklenir:

 • Arapça birbirine benzer kelime ve sesleri ayırt edebilme
 • Arapça Okuma ve yazma
 • Basit ve karmaşık cümleleri yazabilme/ konuşabilme
 • Soruları anlayıp cevap verebilme
 • Değişik soru tiplerini kullanabilme
 • Bütün günlük hayatta Arapça kullanabilme
 • Arapça bilenlerle Arapçayla ( makbul bir şekilde) iletişim kurabilme
 • Arap kültürünü anlayıp Araplarla iyi bir şekilde iletişim kurabilme
 • Genel Arapça kullanarak basit mektuplaşma işlemlerini yapabilme

Başlangıç 1-2  Kitap İçeriği

Giriş kitabını bitirenler için uygun bir seçenektir. Bu kitap, Giriş kitabındaki yeterinceKelime, gramer ve kalıp temeli olanlar için tasarlanmıştır. Bu kitabın esas amacı Arapça değişik cümleleri değişik şekillerde kurmak ve Arapçanın esas gramerlerini anlatmaktır.

Başlangıç kitabı aşağıdaki konuları kapsamaktır:

 • Adetler ve günlük hayatı, ev ve bölümleri, mobilyalar ve ev dekorasyonu, sağlık ve hastalıklar, alışveriş, spor..
 • Seyahat ve yolculuk, sofra ve yemekler, sağlığa zararlı ve faydalı davranışlar, hasta ziyareti, hayvanlar ve hayvan besleme, kıyafet çeşitleri, sanayi ve fabrikalar, kağıt ve cam sanayi tarihi..
 • Seyahat ve farklı ülkeleri tanımak, eğlence, tatiller, özel günleri kutlamak, yiyecek/ içecek ve çayın bulunuş hikayesi, astroloji ve ünlü astroloğun hikayesi,  geçmiş ve şimdiki iletişim araçları, kötü ve iyi ahlaklar, ülkeler ve özellikleri, güney kutbu, Bağdat şehrinin tarihi, eski günler ile şimdiki hayat arasındaki fark, mevsimler ve mevsimlerdeki insanların adetleri.

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Başlangıç kitap bitince öğrenciler aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Okunan ve/veya dinlenen metin analizi yapabilme
 • Değişik cümlelerin zamanlarını ayırt edebilme
 • Değişik şekillerde Arapça cümleleri kurabilme
 • Bağlaçları uygun bir şekilde kullanabilme
 • Tekil, ikil ve çoğul kavramlarını kavrayabilme
 • Yazılıp okunmayan ve okunup yazılmayan harfleri ayırt edebilme
 • Fiilleri çekimliye bilme
 • Değişik nesne zamirlerini fiille kullanabilme
 • Soru cevap şeklinde diyaloglar yapabilme
 • Belirli ve belirsiz ayrımı yapabilme
 • Lazım fiille( nesne gerektirmeyen fiiller) ve mutaadi fiiler( nesne gerektiren fiiller) ayrımını öğrenme
 • İsim cümlesindeki haber, mübtede, isim ve sıfat tamlamasını ayrımını yapabilme
 • İsmi-mevsul kullanabilme
 • Diğerlerle Arapçayı kullanarak iyi bir şekilde iletişim kurabilme
 • Dinleme metinleri/ konuşmayı anlayabilme( iyi bir şekilde)
 • Arapçanın basit ve karmaşık cümle düzenini anlayabilme

Orta 1-2 Kitap İçeriği

Bu kitap giriş ve başlangıç kitaplarını bitirip Arapça cümlelerini değişik şekillerde kurabilenler, Arapçanın esas gramerlerini bilen ve kelime/kalıp haznesi olanlariçin uygun bir seçenektir. Bu kitabın temel amacı Arapçanın değişik cimlerini birbirine bağlamak, kısa metinler oluşturabilmek ve öğrencinin Arapça kelime, kalıp ve kültür haznesini zenginleştirmektir.

Bu kitap da iki kitaptan oluşup aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Uzay ve insanoğlunun uzayda yaşam hayali, bilime/ araştırma ve ikisindeki akıl rolü, gemi icadı, müzik ve müziğin insan üzerindeki etkisi, çocuk yetiştirme ve bu süreçteki sorunları , hayatta mutluluk, meslekler ve işler, gazetecilik, televizyon ve sinema, toplum hizmetindeki toplum dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının rolü( yetimhane ve ruh hastaneleri örenek olarak).
 • Toplum adabı ( adab-ı muaşeret) ve toplumdaki önemleri, eski hatıralar, eski dünya medeniyetleri, toplum tabakaları, barış ve savaş..
 • Dünyada değişik kültürler ve aralarındaki farklar, gezegenimizdeki bitkiler ve bu bitkilerin çeşitli faydaları, hurma ağacı, matematik ve önemi, sıfırın bulunuşu ve önemi, geçmiş ve şimdiki zamanda keşifler, ünlü bir casus, gelecek hayalleri ve insan beklentileri.
 • Kirlilik( çeşitleri, nedenleri ve zararları), doğal afetler, depremler, volkanlar, güneş ve ay tutulması, eski ve modern medeniyetler, Japonya ve Betra şehri,yapı-inşaat, tarih ve bilginler, su( çeşitleri ve önemi).

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Bu iki kitap bitince öğrencileri aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Değişik olumsuz formlarını kullanabilme
 • Hemze’yi doğru bir şekilde yazabilme
 • Mebni ve Murab fiilleri öğrenme
 • Mekan ve zaman zarflarını kullanabilme
 • Nakis fiiller ve fiile benzer herfleri kullanabilme
 • Mutel fiilleri zamirlerle kullanabilme
 • Tek nesne gerektiren ve birden fazla nesne gerektiren fiileri ayrımın yapabilme
 • Bağlaçları düzgün bir şekilde kullanabilme
 • Şart( koşullama) üslubunu değişik şekilleriyle kullanabilme
 • Kısa Arapça metinleri düzgün bir şekilde yazabilme
 • Arapça bilenlerle güzel bir şekilde iletişim kurabilme
 • Değişik konuları tartışabilme
 • Gerek yazma gerek konuşma gerek ise anlama iyi seviyeye ulaşma

İleri 1-2 Kitap İçeriği

Bu kitap, giriş, başlangıç ve orta kitaplarını bitiren, konuşması, yazması, anlaması ve kelime/ kalıp hazinesi güçlü olanlar için uygun bir seçenektir. Bu kitabın esas amacı Arapçanın ileri gramerlerini anlatmak, uzun metin analizi yapmayı öğretmek, konuşma beceresini yüksek seviyeye geliştirmektir.

Bu kitap da iki kitaptan oluşup aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İnsan hakları, kültür, kültürdeki kitabın rolü, insandaki güzel ahlaklar, alçakgönüllülük, modern kitap yayın evleri, tıp, ünlü bir tıp doktoru, kısa öykü..
 • Divan edebiyatı, , Arap edebiyatı.
 • Ekonomi, ünlü bir iş adamı, Malezya, Arap edebiyatından kısa bir hikaye, bir şiir parçası, arap medeniyeti ve Arap medeniyetinden ünlü bir kişi, medya ve onun önemi..
 • Arap şiirleri, halk sanatları, tıp ve tıpın tarihi, geçmişten günümüze psikoloji ve cerrahi.

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Bu iki kitap bitince öğrencilerin aşağıdakilerı yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Sıfat-müşebehe’yi kullanabilme
 • Hal’ı bütün çeşitleriyle kullanabilme
 • Sıfat ile Hal ayrımını yapabilme
 • Edilgen formlarını kullanabilme
 • Mankus ve maksur isimlerini kullanabilme
 • Meful li eclihi’yi kullanabilme
 • Memnu men sarf’ı öğrenme
 • Tevkid ve kasam üsluplarını öğrenme
 • Mastarlari öğrenme
 • İstisna ve Nida üsluplarını kullanabilme
 • Şaşırma üsluplarını kullanabilme
 • Tevdil babını öğrenme
 • Kasr üslübünü öğrenme
 • Alet isimleri öğrenme ( formlar)
 • Vesl ve kate hemzeleri ayrımını yapabilme
 • Arapça bilenlerle etkin bir şekilde konuşabilme
 • Sağlam ve düzgün bir şekilde yazabilme
 • Uzun metinleri yazabilme
 • Profesyonelce değişik konuları tartışabilme
 • Arapça’yı rahat bir şekilde anlayabilme
 • Arapça kitapları, gazeteleri veya değişik kaynakları okuyup anlayabilme

Neden Arapça Öğrenmeliyiz?

İletişim

Arap dili tüm dünyada en çok konuşulan beşinci dil olma özelliği ile Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Yemen, Bahreyn ülkelerinde konuşulmaktadır.

İş Dünyası

Son yıllarda şirketlerin yaptığı yatırımlar ve artan ticari ilişkiler Arapçayı en çok tercih edilen yabancı dillerden biri haline getirmiştir. Arapça öğrenerek kariyeriniz için en etkili adımı atmış olursunuz.

Kültür

Arapça dil eğitimi AÖF İlahiyat Ön lisans öğrencileri ve YDS Arapça sınavına girecek adaylar için zorunlu olmakla birlikte lisans, yüksek lisans ve doktora akademik çalışmalarında gereklidir. Kutsal kitabımız olan Kuran’ı Kerim dili olan Arapça, dini eğitim ve din kültürü donanımı açısından önemli bir yere sahiptir.

Kurs Materyalleri

Eğitim süresince kullanılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Dubai menşeli Silsiletü'l-Lisan kitapları seviyelerin hedeflerine göre tasarlanmış ve teknolojik alt yapı desteklenmiştir.

Birebir Özel Dersler / VIP

Kurs İçeriği

Kurslarımız kişilerin ihtiyaçlarına ve amacına odaklanarak en kısa zamanda hedefine ulaşması için birebir eğitim programı olarak düzenlenmektedir.

Kursun Amacı

Seviye tespit sınavı ile kişinin ihtiyacı olan eğitim seviyesi belirlenir. Kişiye özel hazırlanan eğitim programı ile hedefe ulaşması sağlanır.

Kimler Katılabilir?

Zamanı kısıtlı, grup çalışmalarına katılamayan, özel alanlarda eğitime ihtiyaç duyan kişiler için uygundur. Kurumsal firmalar veya bireysel katılımcılar birebir ve 2-3 kişilik VIP gruplar halinde kendi ofislerinde ya da Dil Okulumuzda özel ders alabilmektedirler.

Kurs Materyalleri

Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü öğretim teknik ve materyalleri kullanılmaktadır.

Programın Süresi

Dil kursumuzdan ders almak isteyen kişinin ihtiyaçlarına göre program süresi değişkenlik göstermektedir.

Powered by Bilgeweb