Dil Eğitimi İle İlgili Genel Bilgiler

genel bil rev 1

Çağrı Yabancı Dil Okulu’ndaki dil eğitimleri Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde verilmektedir.

Dil Eğitimi İle İlgili Genel Bilgiler

Çağrı Yabancı Dil Okulu‘nda (30) dünya dilinde eğitim verilmektedir. Gruplar Seviye Tespit Sınavına (STS) göre belirlenmektedir.

Kursiyerler standart (3 ay), yarı yoğun (2 ay) veya yoğun (1 Ay) program seçeneklerinden birini tercih ederek bir kurluk süreyi tamamlayabilmektedirler.