ARAPÇA YENİ GRUP !  01.10.2016

_1474997143.jpg

 • ARAPÇA YENİ GRUP !  01.10.2016
 • Gruplar: Hafta Sonu Sabah
 • Kur Süresi: 125 Saat
 • Kur Sayısı: 2 Kur 
 • Günler: Hafta sonu 2 gün
 • Saatler:10.00 - 12:20
 • Haftalık Ders Saatleri: 6 saat
 • Kontejan: Min 8 - Max 13
 • Eğitim Süresi: 4,50 Ay (20 Hafta)

Kurumumuz bünyesinde Arapça dil eğitimleri Genel Arapça, İleri Düzey Arapça ve Mesleki Arapça olmak üzere üç temel başlık altında sunulmaktadır.

 

Çağrı Dil Okulun’da dil eğitimleri Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Sistemine uygun olarak verilmektedir.

 

Genel Arapça eğitimlerimiz 8 kurdan oluşmaktadır. Her bir kur 60 saat olmak üzere toplamda 480 saatlik bir dil eğitimi hedeflenmektedir. Kur eğitimleri beş temel ders üzerinden sunulmaktadır.

 

Haftasonu ve haftaiçi eğitimleri haftada 6 dersten oluşmaktadır, her biri 40 dakika olan derslerin dağılımı şöyledir:

 • Arapça Konuşma 
 • Arapça Okuma
 • Arapça Yazma
 • Arapça Anlama
 • Arapça Dinleme 

Mesleki Arapça eğitimlerimiz ise  Arapça Tercüme Teknikleri, Basın-Yayın Arapçası,Sağlık Arapçası,Hukuk Arapçası,Pilotluk Arapçası  ve İlahiyatlara yönelik Klasik Metin Okumaları derslerinden oluşmaktadır.

 

Ana Dili Öğretme Metotları

Çağrı Dil Okulun’da Arapça dil eğitimleri “ana dili” öğretme metotları takip edilerek sistematik bir şekilde aktarılmaktadır. 1.kurdan itibaren ders anlatım dili Arapçadır. Çoğu uluslararası deneyime sahip Arap hocalarımız, alanında uzman, tecrübeli, beden dilini ve tahtayı iyi kullanabilen, dersi görselleyebilen, modern öğretme metodumuzu destekleyen kaliteli eğitmenlerdir.

 

Kurlar Nasıl Belirlenir

Bir kursiyer adaylarımız programa dâhil edilmeden önce, altyapısı olduğu takdirde iki aşamalı bir sınava tabi tutulmaktadır. Sınavların ilk aşaması çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan bir sınavla gerçekleşmekte, ardından pratik seviyesini ölçmek adına sözlü mülakat yapılarak kursiyerin hangi kurdan başlayacağı belirlenmektedir. Kur tespit edilirken mülakat neticesi esastır.

Kursiyer adayları seviyelerini ölçmek istedikleri takdirde Arapça Seviye Tespit Sınavlarımız kendilerine ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

 

Başarı Garantisi

Eğitim sürecinde, kursiyerlerimizin öğrenme durumlarını göz önünde bulunduran Çağrı Dil Okulu, gerekirse ücretsiz kur tekrarı yaptırmakta, böylelikle eğitim metodu kapsamında “öğrenmede başarı garantisi” sunmaktadır. Derslere en az yüzde 90 oranında devam eden ama kur sınavlarında 50’nin altında ortalama çıkaran bir kursiyer o kuru ücretsiz tekrar edebilmektedir.

Powered by Bilgeweb