Arapça Dil Eğitimi

96_1461916595.jpg

Arapça Dil Eğitimi

Çağrı Yabancı Dil Okulu olarak, her bireyin kendi ihtiyaçlarına uygun genel Arapça, pratik Arapça ve iş Arapçası eğitimleri sunuyoruz.  Arapça eğitim programlarımız sizi istediğiniz Arapça dil seviyesine ulaştıracak 8 kurluk bir programdır. Çağrı Yabancı Dil Okulu, Ankara’da Arapçayı konuşarak öğrenebileceğiniz tek dil okuludur.

Çağrı Yabancı Dil Okulu Arapça eğitimleri, uluslararası dil öğretim standartlarına uygun olup, alanlarında uzman eğitim kadrosu ile verilmektedir. Her türlü teknolojik donanıma sahip sınıflarımızda, uzman eğitmenler ile mesleki ve akademik Arapça eğitiminizi üst düzey donanımla almanızı sağlıyoruz.

Günümüzde ülkemizin Arap ülkeleri ile artan ticari ilişkileri, kurumsal şirketlerin Arapça diline olan ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. Çağrı Yabancı Dil Okulu olarak, kurumsal şirketlere özel ‘Ticari Ve İş Arapçası’ dersleri de vermekteyiz. Kurumsal şirketlerin isteğine bağlı olarak dersler şirket bünyesinde ya da dil okulumuz bünyesinde verilebilmektedir. Kurumlara özel olarak verilen ‘Ticari Ve İş Arapçası’ eğitimleri; kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına, çalışma saatlerine ve dil seviyelerine göre düzenlenmektedir. Kurumsal eğitimlerimiz, ticari diyaloglar, yazışmalar, sözleşme metinleri ve ithalat ve ihracat dili gibi iş hayatının tüm alanlarında gerekli olan alanlarda donanımı sağlamaktadır.

Arap dili yetkinlik belgesi olan ve Arapçanın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde üniversite eğitimini tamamlamış uzman eğitmen kadromuz ile ilk derslerden itibaren pratik Arapça konuşma beceriniz gelişecektir.

Kurs Seviyeleri

Toplam 8 seviyeden oluşmaktadır;

 • Giriş 1-2
 • Başlangıç 1-2
 • Orta 1-2
 • İleri 1-2

Kurs Materyalleri

Eğitim süresi boyunca, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin ülkemize kazandırdığı Dubai menşeli Silsiletü'l-Lisan isimli kitaplar kullanılmaktadır. Söz konusu kitaplar interaktif olup, kursiyerlerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirilmektedir.

Silsiletü’l-Lisan Kitabının İçerikleri  ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )

* Giriş 1-2 Kitabı İçeriği

Arapça öğrenmek isteyenler için (Ana Dili Arapça Olmayanlar) harflerden başlayan ve günlük konuşmaların yer aldığı Giriş 1-2 kitabının içeriği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Arapça harfleri (Telaffuz, okunuş ve yazılışları), sayılar, basit soru cümleleri, bitişik ve ayrı zamirler, tanışma ve tanıştırma, vedalaşma, harekeler ve med harfleri arasındaki farklar, diller ve ülkeler, yolculuk, havalimanında, tren istasyonunda, sık kullanılan kalıp ve tabirler...
 • Ulaşım, yönler, cer harfleri, işler ve meslekler, soru ve cevap, soru edatları, iletişimler, karmaşık ve kombine sayılar (İki haneden fazla), mektuplaşma, aile ve aile fertleri, günlük işler, saatler...
 • Giysiler, lokantada, mutfakta, saatler ve randevular, sıfatlar, şekiller, hacimler ve boyutlar, renkler, ev bölümleri, mobilya ve beyaz eşya, ev kiralama..
 • Alışveriş, , işaret zamirleri, tartışma (Katılma, kabullenme, karşı çıkma), iş görüşmesi, mevsimler, günler, aylar ve tarihler, boy ve kilo, kır/köy hayatı, şehir hayatı, iyelik zamirleri..
 • Hisler ve duygular, aile hayatı, duyu organları, insan vücudu organları, sağlık, hava durumu, hayvanlar ve örnek olarak papağan hayatı..
 • Otelde, turistik geziler ve turlar, tarihi eserler ve yerleri, özel günler, mezuniyet törenleri, bayramlar, hastanede, poliklinikte, hayaller ve umutlar, gelecek..

Kazanımlar (Giriş 1-2) : Bu iki kitap bittikten sonra öğrencilerin aşağıdakileri yapabilmeleri beklenir:

 • Arapça birbirine benzer kelime ve sesleri ayırt edebilme,
 • Arapça Okuma ve yazma,
 • Basit ve karmaşık cümleleri yazabilme/ konuşabilme,
 • Soruları anlayıp cevap verebilme,
 • Değişik soru tiplerini kullanabilme,
 • Günlük hayatta Arapça kullanabilme,
 • Arapça bilenlerle Arapça iletişim kurabilme,
 • Arap kültürünü anlayıp Araplarla iyi bir şekilde iletişim kurabilme,
 • Genel Arapça kullanarak basit mektuplaşma işlemlerini yapabilme.

** Başlangıç 1-2  Kitabı İçeriği

Giriş 1-2 kitabını bitirenler için uygun bir seçenektir. Bu kitabın esas amacı Arapça değişik cümleleri değişik şekillerde kurmak ve Arapçanın esas gramerlerini anlatmaktır.

Başlangıç kitabı aşağıdaki konuları kapsamaktır:

 • Adetler ve günlük hayat, ev ve bölümleri, mobilyalar ve ev dekorasyonu, sağlık ve hastalıklar, alışveriş, spor...
 • Seyahat ve yolculuk, sofra ve yemekler, sağlığa zararlı ve faydalı davranışlar, hasta ziyareti, hayvanlar ve hayvan besleme, kıyafet çeşitleri, sanayi ve fabrikalar, kağıt ve cam sanayi tarihi...
 • Seyahat ve farklı ülkeleri tanımak, eğlence, tatiller, özel günleri kutlamak, yiyecek/içecek ve çayın bulunuş hikayesi, astroloji ve ünlü astroloğun hikayesi,  geçmiş ve şimdiki iletişim araçları, kötü ve iyi ahlaklar, ülkeler ve özellikleri, güney kutbu, Bağdat şehrinin tarihi, eski günler ile şimdiki hayat arasındaki fark, mevsimler ve mevsimlerdeki insanların adetleri.

Kazanımlar (Başlangıç 1-2) : Bu iki kitap bitince öğrencilerin aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Okunan ve/veya dinlenen metin analizi yapabilme,
 • Değişik cümlelerin zamanlarını ayırt edebilme,
 • Değişik şekillerde Arapça cümleleri kurabilme,
 • Bağlaçları uygun bir şekilde kullanabilme,
 • Tekil, ikil ve çoğul kavramlarını kavrayabilme,
 • Yazılıp okunmayan ve okunup yazılmayan harfleri ayırt edebilme,
 • Fiilleri çekebilme,
 • Değişik nesne zamirlerini fiille kullanabilme,
 • Soru cevap şeklinde diyaloglar yapabilme,
 • Belirli ve belirsiz ayrımı yapabilme,
 • Lazım fiille (Nesne gerektirmeyen fiiller) ve mutaadi fiiler (Nesne gerektiren fiiller) ayrımını öğrenme,
 • İsim cümlesindeki haber, mübteda, isim ve sıfat tamlaması ayrımını yapabilme,
 • İsmi-mevsul kullanabilme,
 • Diğerleri ile Arapçayı kullanarak iyi bir şekilde iletişim kurabilme,
 • Dinleme metinleri/konuşmayı anlayabilme ( iyi bir şekilde),
 • Arapçanın basit ve karmaşık cümle düzenini anlayabilme.

*** Orta 1-2 Kitap İçeriği

Bu kitap giriş ve başlangıç kitaplarını bitirip Arapça cümlelerini değişik şekillerde kurabilenler, Arapçanın esas gramerlerini bilen ve kelime/kalıp haznesi olanlariçin uygun bir seçenektir. Bu kitabın temel amacı Arapçanın değişik cimlerini birbirine bağlamak, kısa metinler oluşturabilmek ve öğrencinin Arapça kelime, kalıp ve kültür haznesini zenginleştirmektir.

Bu kitap da iki kitaptan oluşup aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Uzay ve insanoğlunun uzayda yaşam hayali, bilime/ araştırma ve ikisindeki akıl rolü, gemi icadı, müzik ve müziğin insan üzerindeki etkisi, çocuk yetiştirme ve bu süreçteki sorunları , hayatta mutluluk, meslekler ve işler, gazetecilik, televizyon ve sinema, toplum hizmetindeki toplum dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının rolü( yetimhane ve ruh hastaneleri örenek olarak).
 • Toplum adabı ( adab-ı muaşeret) ve toplumdaki önemleri, eski hatıralar, eski dünya medeniyetleri, toplum tabakaları, barış ve savaş..
 • Dünyada değişik kültürler ve aralarındaki farklar, gezegenimizdeki bitkiler ve bu bitkilerin çeşitli faydaları, hurma ağacı, matematik ve önemi, sıfırın bulunuşu ve önemi, geçmiş ve şimdiki zamanda keşifler, ünlü bir casus, gelecek hayalleri ve insan beklentileri.
 • Kirlilik( çeşitleri, nedenleri ve zararları), doğal afetler, depremler, volkanlar, güneş ve ay tutulması, eski ve modern medeniyetler, Japonya ve Betra şehri,yapı-inşaat, tarih ve bilginler, su( çeşitleri ve önemi).

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Bu iki kitap bitince öğrencileri aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Değişik olumsuz formlarını kullanabilme
 • Hemze’yi doğru bir şekilde yazabilme
 • Mebni ve Murab fiilleri öğrenme
 • Mekan ve zaman zarflarını kullanabilme
 • Nakis fiiller ve fiile benzer herfleri kullanabilme
 • Mutel fiilleri zamirlerle kullanabilme
 • Tek nesne gerektiren ve birden fazla nesne gerektiren fiileri ayrımın yapabilme
 • Bağlaçları düzgün bir şekilde kullanabilme
 • Şart( koşullama) üslubunu değişik şekilleriyle kullanabilme
 • Kısa Arapça metinleri düzgün bir şekilde yazabilme
 • Arapça bilenlerle güzel bir şekilde iletişim kurabilme
 • Değişik konuları tartışabilme
 • Gerek yazma gerek konuşma gerek ise anlama iyi seviyeye ulaşma

İleri 1-2 Kitap İçeriği

Bu kitap, giriş, başlangıç ve orta kitaplarını bitiren, konuşması, yazması, anlaması ve kelime/ kalıp hazinesi güçlü olanlar için uygun bir seçenektir. Bu kitabın esas amacı Arapçanın ileri gramerlerini anlatmak, uzun metin analizi yapmayı öğretmek, konuşma beceresini yüksek seviyeye geliştirmektir.

Bu kitap da iki kitaptan oluşup aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İnsan hakları, kültür, kültürdeki kitabın rolü, insandaki güzel ahlaklar, alçakgönüllülük, modern kitap yayın evleri, tıp, ünlü bir tıp doktoru, kısa öykü..
 • Divan edebiyatı, , Arap edebiyatı.
 • Ekonomi, ünlü bir iş adamı, Malezya, Arap edebiyatından kısa bir hikaye, bir şiir parçası, arap medeniyeti ve Arap medeniyetinden ünlü bir kişi, medya ve onun önemi..
 • Arap şiirleri, halk sanatları, tıp ve tıpın tarihi, geçmişten günümüze psikoloji ve cerrahi.

Bu iki kitap sonunda Öğrencilerimizin Kazanımları

Bu iki kitap bitince öğrencilerin aşağıdakilerı yapabiliyor olmaları beklenir:

 • Sıfat-müşebehe’yi kullanabilme
 • Hal’ı bütün çeşitleriyle kullanabilme
 • Sıfat ile Hal ayrımını yapabilme
 • Edilgen formlarını kullanabilme
 • Mankus ve maksur isimlerini kullanabilme
 • Meful li eclihi’yi kullanabilme
 • Memnu men sarf’ı öğrenme
 • Tevkid ve kasam üsluplarını öğrenme
 • Mastarlari öğrenme
 • İstisna ve Nida üsluplarını kullanabilme
 • Şaşırma üsluplarını kullanabilme
 • Tevdil babını öğrenme
 • Kasr üslübünü öğrenme
 • Alet isimleri öğrenme ( formlar)
 • Vesl ve kate hemzeleri ayrımını yapabilme
 • Arapça bilenlerle etkin bir şekilde konuşabilme
 • Sağlam ve düzgün bir şekilde yazabilme
 • Uzun metinleri yazabilme
 • Profesyonelce değişik konuları tartışabilme
 • Arapça’yı rahat bir şekilde anlayabilme
 • Arapça kitapları, gazeteleri veya değişik kaynakları okuyup anlayabilme

Neden Arapça Öğrenmeliyiz?

İletişim

Arap dili tüm dünyada en çok konuşulan beşinci dil olma özelliği ile Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Yemen, Bahreyn ülkelerinde konuşulmaktadır.

İş Dünyası

Son yıllarda şirketlerin yaptığı yatırımlar ve artan ticari ilişkiler Arapçayı en çok tercih edilen yabancı dillerden biri haline getirmiştir. Arapça öğrenerek kariyeriniz için en etkili adımı atmış olursunuz.

Kültür

Arapça dil eğitimi AÖF İlahiyat Ön lisans öğrencileri ve YDS Arapça sınavına girecek adaylar için zorunlu olmakla birlikte lisans, yüksek lisans ve doktora akademik çalışmalarında gereklidir. Kutsal kitabımız olan Kuran’ı Kerim dili olan Arapça, dini eğitim ve din kültürü donanımı açısından önemli bir yere sahiptir.

Kurs Seviyeleri

Toplam 8 seviyeden oluşmaktadır;

 • Giriş 1-2
 • Başlangıç 1-2
 • Orta 1-2
 • İleri 1-2

Birebir Özel Dersler / VIP

Kurs İçeriği

Kurslarımız kişilerin ihtiyaçlarına ve amacına odaklanarak en kısa zamanda hedefine ulaşması için birebir eğitim programı olarak düzenlenmektedir.

Kursun Amacı

Seviye tespit sınavı ile kişinin ihtiyacı olan eğitim seviyesi belirlenir. Kişiye özel hazırlanan eğitim programı ile hedefe ulaşması sağlanır.

Kimler Katılabilir?

Zamanı kısıtlı, grup çalışmalarına katılamayan, özel alanlarda eğitime ihtiyaç duyan kişiler için uygundur. Kurumsal firmalar veya bireysel katılımcılar birebir ve 2-3 kişilik VIP gruplar halinde kendi ofislerinde ya da Dil Okulumuzda özel ders alabilmektedirler.

Kurs Materyalleri
Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü öğretim teknik ve materyalleri kullanılmaktadır.

Programın Süresi

Dil kursumuzdan ders almak isteyen kişinin ihtiyaçlarına göre program süresi değişkenlik göstermektedir.

GRUPLAR GÜNLER SAATLER DURUM
ARAPÇA GİRİŞ 1-2 Pazartesi,Çarşamba,Cuma 18:30 - 20:50
ARAPÇA GİRİŞ 1-2 Cumartesi,Pazar 10:00 - 12:20
BAŞLANGIÇ 1-2 Salı,Perşembe 18:30 - 20:50
BAŞLANGIÇ 1-2 Cumartesi,Pazar 10:00 - 12:20
ARAPÇA ORTA 1-2 Pazartesi,Çarşamba,Cuma 18:30 - 20:50

Arapça Dil Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Arapça öğrenmek isteyenler,
 • Var olan Arapça bilgisini geliştirmek isteyenler,
 • İş amacı ile Arapça öğrenmek isteyenler,
 • Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Arapça sınavına girecek öğrenciler,
 • Yazılı ve sözlü Arapça pratik yapmak isteyenler,

         Arapça eğitim programlarımıza katılabilmektedir.

 Neden Çağrı Dil Okulu?

Yabancı dil öğrenmenin sırrı hangi koşullarda ve hangi teknikler ile öğretildiğinde yatar. Yabancı dil kursunu seçerken ne tür imkânlar sunduğunu bilmek önemlidir. Çağrı Dil Okulu öğrenmek istediğiniz dilde uzman eğitmenler ve modern teknikler ile sizi başarıya ulaştıracak bir dil okuludur. Neden Çağrı Dil Okulu’nu seçmelisiniz? Bizi seçmeniz için sıralayacağımız birçok neden var. Özellikle Arapça dil eğitiminde Çağrı Dil Okulu olarak bizi tercih etmeniz için sunduğumuz olanaklara bir göz atın.

1-Çağrı Dil Okulu Ankara’nın En Büyük Arapça Dil Merkezi

Çağrı Dil Okulu Ankara’daki en büyük dil okulu olma özelliğini hem öğrenci sayısının çokluğu hem de eğitim alanının büyüklüğü ile kanıtlamaktadır.

2-Eğitim Süresince Sunulan Müfredat, Kitaplar Ve Metotlar

Arapça dil eğitimini, Arapça dilinin özelliklerine göre programlayan dil okulumuz yenilikçi metotlar, ders içerikleri ve kaliteli eğitim materyali desteği ile Arapçayı en doğru yöntemlerle öğrenmenizi sağlar.

3-Alanında Uzman ve En iyi Eğitmenler

Arapça dil eğitimini uluslar arası standartlara sahip eğitmenler ile Ana Dil formatında veren dil okulumuz, ders anlatımında fark yaratan bir eğitim vermektedir.

4-Arapçaya Yeni Ve Farklı Bakış Açısı

Arapça dilinin inceliklerini temel alarak verilen Arapça eğitiminde gramer odaklı bir eğitim yerine Pratik Arapça odaklı eğitim verilmektedir. Modern bir yaklaşım ile öğrencilerin kurallar arasında boğulmasına izin vermeden kolay iletişim kurabilecekleri Arapça seviyesine gelmeleri sağlanmaktadır.

5-Kaliteli Eğitim Ve Uygun Fiyatlar

Yenilikçi metotlar, uzman eğitmenler ve merkezi bir mekânda eğitim veren Çağrı Yabancı Dil Okulu kurs ücretlerinde sizi şaşırtacak, uygun fiyatlar sunmaktadır.

6-Başarı Garantili Eğitim

Çağrı Yabancı Dil Okulu'nda eğitim süresince kursiyerlerin öğrenme durumuna göre değerlendirme yapılarak, gerektiği takdirde ücretsiz kur tekrarı olanağı sunulmaktadır. Derslere %90 katılım sağlayan ve kur sınavların %50’nin altında ortalama çıkaran kursiyerler kuru ücretsiz tekrar edebilmektedir.

7-Ücretsiz Seviye Tespit Sınavları

Arapça dil seviyesini belirlemek için yapılan seviye Tespit Sınavlarımıza tüm kursiyer adayları ücretsiz katılabilmektedir.

8-Demo Ders

Çağrı Yabancı Dil Okulu olarak, sunduğumuz imkanları görmeniz için sizleri derslerimize davet ediyoruz. Halkla İlişkiler bölümümüzden randevu alarak istediğiniz zaman derslerimize katılabilir ve derslerimizin nasıl yapıldığını görebilirsiniz.

Powered by Bilgeweb