FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI

Şubat 13, 2024

First conditional konu anlatımı, şart cümleleri kurmak için gereklidir. İngilizcede şart cümlesi kurmanın yollarından biri olan “if” yapısı kendi içinde dört kullanıma sahiptir ve first conditional konu anlatımı bunlardan ikincisidir (Diğerleri conditional type 0, 2 ve 3). Conditional type 1 olarak da karşımıza çıkabilecek bu anlatım, ihtimal dahilinde olan şartın gerçekleşmesine yönelik geniş veya gelecek zamanla kullanılır.

First conditional konu anlatımı pratik olarak şu şekildedir:

if + özne + geniş zaman , özne + will + mastar

(conditional clause + main clause)

özne + will + mastar + if + özne + geniş zaman

(main clause + conditional clause)

FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI
FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI 2

First Conditional Konu Anlatımı

Şarta bağlanan durumun gerçekleşmesi halinde ne yapılacağını belirtmekte kullanılır. Bu cümleler iki ana ögeden oluşur: conditional clause (şart cümleciği) ve main clause (ana cümle). Şart cümleciği “if” ile başlayan ve bir şart belirttiğimiz kısımdır. First conditional konu anlatımında altını çizmek istiyoruz ki eğer cümleye şart cümleciği ile başlarsak ana cümleye geçerken virgül kullanmamız gerekir. Eğer cümlemiz ana cümle + şart cümleciği formunda ise virgül kullanmamıza gerek yoktur. Cümlenin hangi formda kurulduğu anlamı etkilemeyecektir.

Örnek: If he doesn’t come soon, I will call him.

            (Eğer yakında gelmezse onu arayacağım)

Örnekte “If he doesn’t come soon” şart cümleciği, “I will call him” ana cümledir. İkisinin arasına virgül koyulmuştur.

Örnek: You will fail the exam if you don’t study.

            (Ders çalışmazsan sınavda başarısız olacaksın.)

Örnekte “You will fail the exam” ana cümle, “if you don’t study” şart cümleciğidir. Ana cümle + şart cümleciği formu izlendiği için virgül kullanılmamıştır.

First conditional konu anlatımıwill ile birlikte diğer modal fiilleri de içine alır. Shall, should, would, can, could, may, might modal fiilleri de first conditional ile kullanılabilir. Bu durumda geleceğe yönelik yargı bu modal filler ile belirtilir ve will yerine bunlar kullanılır. Will’in de bir modal fiil olduğu unutulmamalıdır.

Örnek: You should follow him if he lands off before 7 pm.

            (Uçaktan akşam 7’den önce inerse onu takip etmelisin.)

Örnek: If she calls me, I might ask her about the meeting.

            (Beni ararsa ona toplantıyı sorabilirim.)

First Conditional ile İlgili Cümleler

First conditional konu anlatımında gerekli yetkinliği kazanmak için first conditional ile ilgili cümleler kurmak önemlidir. Aşağıda first conditional ile ilgili cümleler verilmiştir.

Örnek: If it rains, I will buy a umbrella.

            (Eğer yağmur yağarsa bir şemsiye satın alacağım.)

Örnek: If your dad rents a car, we’ll cancel the bus reservation.

            (Baban bir araba kiralarsa otobüs rezervasyonunu iptal edeceğiz.)

Örnek. I will be fired if I am late again.

            (Bir daha geç kalırsam işten kovulacağım)

Örnek: I may get a warning if i don’t give back the books to the library.

            (Kitapları kütüphaneye geri vermezsem bir ihtar alabilirim.)

İlginizi çekebilir: Q İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

Conditionals Nedir?

Conditionals (koşullu ifadeler), programlama ve mantık bağlamında kullanılan bir terimdir. Bu ifadeler, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve koşula bağlı olarak belirli bir eylemi gerçekleştirir. İki temel türü vardır: “if” (eğer) ve “else” (değilse) ifadeleri. Eğer belirli bir koşul karşılanıyorsa, belirli bir kod bloğu çalıştırılır; aksi takdirde, başka bir kod bloğu çalıştırılır. Conditionals, programların akışını kontrol etmek ve farklı durumlar için farklı işlemler uygulamak için yaygın olarak kullanılır.

Conditionals Yapısı

Conditionals, İngilizce’de koşullu cümleleri ifade eden bir yapıdır. Bu yapılar, belirli bir koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan olası durumları ifade etmek için kullanılır.

Conditional Tipleri

Zero Conditional:

Zero Conditional, genel doğruluk taşıyan durumları ifade eder. Bu yapıda, her zaman doğru olan genel bir koşul ve buna bağlı olarak gerçekleşen bir olay bulunur. Present Simple tense kullanılarak ifade edilir.

Örnek: If it rains, the streets get wet. (Eğer yağmur yağarsa, sokaklar ıslanır.)

First Conditional:

First Conditional, gelecekte muhtemel olan durumları ifade eder. Belirli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda gelecekte olası olan bir olayı belirtir. If + Present Simple, will + base verb yapısıyla kurulur.

Örnek: If you study hard, you will pass the exam. (Eğer sıkı çalışırsan, sınavı geçeceksin.)

Second Conditional:

Second Conditional, şu anda gerçekleşmeyen veya olasılığı düşük olan durumları ifade eder. If + Past Simple, would + base verb yapısı kullanılır.

Örnek: If I had a million dollars, I would travel around the world. (Eğer bir milyon dolarım olsa, dünya turuna çıkardım.)

Third Conditional:

Third Conditional, geçmişte gerçekleşmemiş olayları ifade eder. Eğer geçmişteki bir koşul gerçekleşmiş olsaydı, bu durumda ne olabileceğini belirtir. If + Past Perfect, would have + past participle yapısı kullanılır.

Örnek: If they had studied harder, they would have passed the exam. (Eğer daha sıkı çalışmış olsalardı, sınavı geçmiş olacaklardı.)

Sıkça Sorulan Sorular

First conditional ne için kullanılır?

First conditional, gelecekte olası bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eden bir koşul cümlesi için kullanılır.

If clause Type 1 nasıl yapılır?

If clause Type 1 (First Conditional) yapısı: If + present simple (ifade edilen olasılık), main clause (ana cümle) ise will + base form of the verb şeklinde oluşur.

First conditional nedir?

“FIRST CONDITIONAL,” bir koşul cümlesi türüdür ve genellikle gerçekleşmesi muhtemel olan gelecekteki bir durumu ifade eder. Bu yapıda, bir koşul ve bu koşulun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuç ifade edilir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

1 Yorum

  1. Emma Ringson

    Nisan 6, 2021

    woah bunlar harika bilgiler dostum !

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara