FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI

First conditional konu anlatımı, şart cümleleri kurmak için gereklidir. İngilizcede şart cümlesi kurmanın yollarından biri olan “if” yapısı kendi içinde dört kullanıma sahiptir ve first conditional konu anlatımı bunlardan ikincisidir (Diğerleri conditional type 0, 2 ve 3). Conditional type 1 olarak da karşımıza çıkabilecek bu anlatım, ihtimal dahilinde olan şartın gerçekleşmesine yönelik geniş veya gelecek zamanla kullanılır.

First conditional konu anlatımı pratik olarak şu şekildedir:

if + özne + geniş zaman , özne + will + mastar

(conditional clause + main clause)

özne + will + mastar + if + özne + geniş zaman

(main clause + conditional clause)

First Conditional Konu Anlatımı

Şarta bağlanan durumun gerçekleşmesi halinde ne yapılacağını belirtmekte kullanılır. Bu cümleler iki ana ögeden oluşur: conditional clause (şart cümleciği) ve main clause (ana cümle). Şart cümleciği “if” ile başlayan ve bir şart belirttiğimiz kısımdır. First conditional konu anlatımında altını çizmek istiyoruz ki eğer cümleye şart cümleciği ile başlarsak ana cümleye geçerken virgül kullanmamız gerekir. Eğer cümlemiz ana cümle + şart cümleciği formunda ise virgül kullanmamıza gerek yoktur. Cümlenin hangi formda kurulduğu anlamı etkilemeyecektir.

Örnek: If he doesn’t come soon, I will call him.

            (Eğer yakında gelmezse onu arayacağım)

Örnekte “If he doesn’t come soon” şart cümleciği, “I will call him” ana cümledir. İkisinin arasına virgül koyulmuştur.

Örnek: You will fail the exam if you don’t study.

            (Ders çalışmazsan sınavda başarısız olacaksın.)

Örnekte “You will fail the exam” ana cümle, “if you don’t study” şart cümleciğidir. Ana cümle + şart cümleciği formu izlendiği için virgül kullanılmamıştır.

First conditional konu anlatımıwill ile birlikte diğer modal fiilleri de içine alır. Shall, should, would, can, could, may, might modal fiilleri de first conditional ile kullanılabilir. Bu durumda geleceğe yönelik yargı bu modal filler ile belirtilir ve will yerine bunlar kullanılır. Will’in de bir modal fiil olduğu unutulmamalıdır.

Örnek: You should follow him if he lands off before 7 pm.

            (Uçaktan akşam 7’den önce inerse onu takip etmelisin.)

Örnek: If she calls me, I might ask her about the meeting.

            (Beni ararsa ona toplantıyı sorabilirim.)

First Conditional ile İlgili Cümleler

First conditional konu anlatımında gerekli yetkinliği kazanmak için first conditional ile ilgili cümleler kurmak önemlidir. Aşağıda first conditional ile ilgili cümleler verilmiştir.

Örnek: If it rains, I will buy a umbrella.

            (Eğer yağmur yağarsa bir şemsiye satın alacağım.)

Örnek: If your dad rents a car, we’ll cancel the bus reservation.

            (Baban bir araba kiralarsa otobüs rezervasyonunu iptal edeceğiz.)

Örnek. I will be fired if I am late again.

            (Bir daha geç kalırsam işten kovulacağım)

Örnek: I may get a warning if i don’t give back the books to the library.

            (Kitapları kütüphaneye geri vermezsem bir ihtar alabilirim.)

İlginizi çekebilir: Q İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

 

“FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Call Now Button