İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller

İngilizce’de en çok kullanılan fiiller ne kadar çabuk öğrenilirse, İngilizce’nin öğrenilmesi de o kadar hızlı olacaktır. Çünkü bir dilde en fazla kullanılan fiiller, o dilin kelime haznesinin temelini oluşturur. Bu yüzden İngilizce’de en yaygın kullanılan fiilleri anlamları ve okunuşlarıyla öğrenmeniz, İngilizce öğrenme sürecinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

İlginizi çekebilir: İspanyolca Konuşulan Ülkeler

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller ve Anlamları

Bu liste, İngilizce’de en sık kullanılan fiilleri alfabetik sırayla vermektedir. Eğer İngilizce’yi kısa zamanda öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki İngilizce’de en çok kullanılan fiiller listesini ezberlemelisiniz.

 Fiil                                                                             Anlamı                                                               Okunuşu

 • ask                                                                       sormak                                                               esk
 • be                                                                         olmak                                                                  bi
 • become                                                                olmak                                                                  bikım
 • begin                                                                    başlamak                                                           bigin
 • call                                                                       aramak                                                               kol
 • come                                                                    gelmek                                                               kam
 • do                                                                        yapmak                                                                du
 • feel                                                                      hissetmek                                                           fiyıl
 • find                                                                      bulmak                                                               faynd
 • get                                                                       almak                                                                  get
 • give                                                                     vermek                                                               giv
 • go                                                                        gitmek                                                                go
 • have                                                                   sahip olmak                                                        hev
 • let                                                                       izin vermek                                                         let
 • like                                                                      hoşlanmak, sevmek                                         layk
 • live                                                                      yaşamak                                                            liv
 • look                                                                     bakmak                                                             luk
 • make                                                                   yapmak                                                           meyk
 • move                                                                   hareket etmek                                                muuv
 • need                                                                    ihtiyaç duymak                                                niid
 • play                                                                     oyun oynamak                                                pıley
 • put                                                                       koymak                                                            put
 • run                                                                       koşmak                                                            ran
 • say                                                                      söylemek                                                          sey
 • see                                                                      görmek                                                             sii
 • show                                                                   göstermek                                                        şov
 • start                                                                     başlamak                                                         sıtart
 • take                                                                     almak                                                                teyk
 • talk                                                                      konuşmak                                                         tolk
 • tell                                                                       anlatmak                                                           tel
 • think                                                                    düşünmek                                                         tink
 • try                                                                        çabalamak                                                        tıray
 • turn                                                                      dönmek                                                            törn
 • use                                                                      kullanmak                                                         yuuz
 • want                                                                    istemek                                                             vant
 • work                                                                    çalışmak                                                            vörk

İngilizce’de En Çok Kullanılan Düzensiz Fiiller

İngilizce’de en çok kullanılan fiiller konusu, aynı zamanda İngilizce’deki en çok kullanılan düzensiz fiilleri de içermektedir. Aşağıdaki İngilizce’de en sık kullanılan düzensiz fiilleri ezberleyerek İngilizce’nizi daha kısa zamanda geliştirebilirsiniz.

Verb                                     Past Tense                                         Past Perfect Tense

 • say                                        said                                                       said
 • make                                   made                                                   made
 • go                                         went                                                    gone
 • take                                      took                                                     taken
 • come                                   came                                                    come
 • see                                       saw                                                       seen
 • know                                   knew                                                   known
 • get                                        got                                                     got/gotten
 • give                                      gave                                                    given
 • find                                       found                                                  found
 • think                                    thought                                              thought
 • tell                                        told                                                       told
 • put                                        put                                                        put
 • bring                                    brought                                              brought

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları

İngilizce cümle yapısını hızlı öğrenmek için İngilizce’de en çok kullanılan fiilleri öğrenmeliyiz. İngilizce’de en çok kullanılan fiiller, aşağıdaki listede okunuşlarıyla birlikte verilmiştir.

Fiil                                         Okunuşu                                            Anlamı

 • Accept                                 ıksept                                                  Kabul etmek, onaylamak
 • Add                                      ed                                                       Eklemek
 • Agree                                  egri                                                      Katılmak (bir görüşe)
 • Allow                                   elau                                                     İzin vermek
 • Answer                               ensır                                                    Cevap vermek
 • Apply                                   eplay                                                   Başvurmak (işe)
 • Arrive                                  erayv                                                   Varmak (bir yere)
 • Ask                                       Esk                                                     Sormak
 • Be                                         Bi                                                        Olmak
 • Become                               Bikam                                                  Olmak, -e haline gelmek
 • Begin                                   bigin                                                     Başlamak
 • Believe                                Bıliiv                                                      İnanmak
 • Build                                     Biyıld                                                   İnşa etmek, dikmek (bina)
 • Buy                                       Bay                                                     Satın almak
 • Come                                   Kam                                                     Gelmek
 • Do                                         Du                                                       Yapmak
 • Draw                                    Dırou                                                    Çizmek
 • Drink                                    Dırink                                                   İçmek
 • Drive                                    Dırayv                                                  Sürmek (araba, taşıt)
 • Eat                                        Iit                                                         Yemek
 • Feel                                      Fiyıl                                                     Hissetmek
 • Find                                      Faynd                                                  Bulmak
 • Forget                                 Fırget                                                   Unutmak
 • Get                                       Get                                                      Almak, elde etmek
 • Give                                     Giv                                                       Vermek
 • Go                                         Gou                                                     Gitmek, devam etmek
 • Have                                    Hev                                                      Sahip olmak
 • Help                                     Help                                                     Yardım istemek, yardım etmek
 • Hold                                     Hold                                                     Tutmak
 • Improve                              İmpruuv                                                Gelişmek, geliştirmek
 • Keep                                    Kiip                                                      Devam etmek, sürdürmek
 • Know                                   Nou                                                      Bilmek
 • Leave                                   Liiv                                                      Ayrılmak, terk etmek
 • Live                                       Liv                                                      Yaşamak
 • Look                                     Luuk                                                    Bakmak, araştırmak
 • Remain                                 rımeyn                                                Kalmak
 • Remember                        Rımembır                                               Hatırlamak
 • Remove                              Rimuuv                                                 Ortadan kaldırmak
 • Repeat                                 Rıpit                                                     Tekrar etmek
 • Replace                              Ripleys                                                  Yerini değiştirmek, yer değiştirmek
 • Rest                                       Rest                                                   Dinlenmek
 • Return                                  Ritörn                                                  Geri dönmek
 • Reveal                                  Rıviyıl                                                  Ortaya çıkarmak
 • Ring                                      Ring                                                    Çalmak (telefon, zil)
 • Run                                       Ran                                                     Koşmak, çalıştırmak, yönetmek
 • Say                                        Sey                                                     Söylemek
 • See                                       Sii                                                        Görmek, anlamak
 • Sell                                        Sel                                                      Satmak
 • Send                                    Send                                                    Göndermek, yollamak
 • Set                                        set                                                       Hazırlamak
 • Shake                                  Şeyk                                                     Sallamak, çalkalamak
 • Show                                   şov                                                       Göstermek
 • Sing                                      Sing                                                     Şarkı söylemek
 • Sit                                          Sit                                                       Oturmak
 • Sleep                                   Sıliip                                                      Uyumak
 • Speak                                  Sıpiik                                                     Konuşmak
 • Spend                                  Sıpend                                                  Harcamak
 • Stand                                   Sıtend                                                   Ayakta durmak
 • Start                                     Sıtart                                                    Başlamak, başlatmak
 • Worry                                   Vöri                                                       Endişelenmek
 • Write                                    Rayt                                                      Yazmak

Yorum yapın

Call Now Button