İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller

Şubat 20, 2024
İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller

İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller;

İngilizce’ de en çok kullanılan fiiller ne kadar çabuk öğrenilirse, İngilizce’ nin öğrenilmesi de o kadar hızlı olacaktır. Çünkü bir dilde en fazla kullanılan fiiller, o dilin kelime haznesinin temelini oluşturur. Bu yüzden İngilizce’ de en yaygın kullanılan fiilleri anlamları ve okunuşlarıyla öğrenmeniz, İngilizce öğrenme sürecinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

İlginizi çekebilir: İspanyolca Konuşulan Ülkeler

İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller
İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller ve Anlamları

Bu liste, İngilizce’ de en sık kullanılan fiilleri alfabetik sırayla vermektedir. Eğer İngilizce’ yi kısa zamanda öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki İngilizce’ de en çok kullanılan fiiller listesini ezberlemelisiniz.

 Fiil                                                                             Anlamı                                                               Okunuşu

 • ask                                                                       sormak                                                               esk
 • be                                                                         olmak                                                                  bi
 • become                                                                olmak                                                                  bikım
 • begin                                                                    başlamak                                                           bigin
 • call                                                                       aramak                                                               kol
 • come                                                                    gelmek                                                               kam
 • do                                                                        yapmak                                                                du
 • feel                                                                      hissetmek                                                           fiyıl
 • find                                                                      bulmak                                                               faynd
 • get                                                                       almak                                                                  get
 • give                                                                     vermek                                                               giv
 • go                                                                        gitmek                                                                go
 • have                                                                   sahip olmak                                                        hev
 • let                                                                       izin vermek                                                         let
 • like                                                                      hoşlanmak, sevmek                                         layk
 • live                                                                      yaşamak                                                            liv
 • look                                                                     bakmak                                                             luk
 • make                                                                   yapmak                                                           meyk
 • move                                                                   hareket etmek                                                muuv
 • need                                                                    ihtiyaç duymak                                                niid
 • play                                                                     oyun oynamak                                                pıley
 • put                                                                       koymak                                                            put
 • run                                                                       koşmak                                                            ran
 • say                                                                      söylemek                                                          sey
 • see                                                                      görmek                                                             sii
 • show                                                                   göstermek                                                        şov
 • start                                                                     başlamak                                                         sıtart
 • take                                                                     almak                                                                teyk
 • talk                                                                      konuşmak                                                         tolk
 • tell                                                                       anlatmak                                                           tel
 • think                                                                    düşünmek                                                         tink
 • try                                                                        çabalamak                                                        tıray
 • turn                                                                      dönmek                                                            törn
 • use                                                                      kullanmak                                                         yuuz
 • want                                                                    istemek                                                             vant
 • work                                                                    çalışmak                                                            vörk

İngilizce’de En Çok Kullanılan Düzensiz Fiiller

İngilizce’ de en çok kullanılan fiiller konusu, aynı zamanda İngilizcedeki en çok kullanılan düzensiz fiilleri de içermektedir. Aşağıdaki İngilizce’ de en sık kullanılan düzensiz fiilleri ezberleyerek İngilizcenizi daha kısa zamanda geliştirebilirsiniz.

Verb                                     Past Tense                                         Past Perfect Tense

 • say                                        said                                                       said
 • make                                   made                                                   made
 • go                                         went                                                    gone
 • take                                      took                                                     taken
 • come                                   came                                                    come
 • see                                       saw                                                       seen
 • know                                   knew                                                   known
 • get                                        got                                                     got/gotten
 • give                                      gave                                                    given
 • find                                       found                                                  found
 • think                                    thought                                              thought
 • tell                                        told                                                       told
 • put                                        put                                                        put
 • bring                                    brought                                              brought

İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller ve Okunuşları

İngilizce cümle yapısını hızlı öğrenmek için İngilizce’ de en çok kullanılan fiilleri öğrenmeliyiz. İngilizce’ de en çok kullanılan fiiller, aşağıdaki listede okunuşlarıyla birlikte verilmiştir.

Fiil                                         Okunuşu                                            Anlamı

 • Accept                                 ıksept                                                  Kabul etmek, onaylamak
 • Add                                      ed                                                       Eklemek
 • Agree                                  egri                                                      Katılmak (bir görüşe)
 • Allow                                   elau                                                     İzin vermek
 • Answer                               ensır                                                    Cevap vermek
 • Apply                                   eplay                                                   Başvurmak (işe)
 • Arrive                                  erayv                                                   Varmak (bir yere)
 • Ask                                       Esk                                                     Sormak
 • Be                                         Bi                                                        Olmak
 • Become                               Bikam                                                  Olmak, -e haline gelmek
 • Begin                                   bigin                                                     Başlamak
 • Believe                                Bıliiv                                                      İnanmak
 • Build                                     Biyıld                                                   İnşa etmek, dikmek (bina)
 • Buy                                       Bay                                                     Satın almak
 • Come                                   Kam                                                     Gelmek
 • Do                                         Du                                                       Yapmak
 • Draw                                    Dırou                                                    Çizmek
 • Drink                                    Dırink                                                   İçmek
 • Drive                                    Dırayv                                                  Sürmek (araba, taşıt)
 • Eat                                        Iit                                                         Yemek
 • Feel                                      Fiyıl                                                     Hissetmek
 • Find                                      Faynd                                                  Bulmak
 • Forget                                 Fırget                                                   Unutmak
 • Get                                       Get                                                      Almak, elde etmek
 • Give                                     Giv                                                       Vermek
 • Go                                         Gou                                                     Gitmek, devam etmek
 • Have                                    Hev                                                      Sahip olmak
 • Help                                     Help                                                     Yardım istemek, yardım etmek
 • Hold                                     Hold                                                     Tutmak
 • Improve                              İmpruuv                                                Gelişmek, geliştirmek
 • Keep                                    Kiip                                                      Devam etmek, sürdürmek
 • Know                                   Nou                                                      Bilmek
 • Leave                                   Liiv                                                      Ayrılmak, terk etmek
 • Live                                       Liv                                                      Yaşamak
 • Look                                     Luuk                                                    Bakmak, araştırmak
 • Remain                                 rımeyn                                                Kalmak
 • Remember                        Rımembır                                               Hatırlamak
 • Remove                              Rimuuv                                                 Ortadan kaldırmak
 • Repeat                                 Rıpit                                                     Tekrar etmek
 • Replace                              Ripleys                                                  Yerini değiştirmek, yer değiştirmek
 • Rest                                       Rest                                                   Dinlenmek
 • Return                                  Ritörn                                                  Geri dönmek
 • Reveal                                  Rıviyıl                                                  Ortaya çıkarmak
 • Ring                                      Ring                                                    Çalmak (telefon, zil)
 • Run                                       Ran                                                     Koşmak, çalıştırmak, yönetmek
 • Say                                        Sey                                                     Söylemek
 • See                                       Sii                                                        Görmek, anlamak
 • Sell                                        Sel                                                      Satmak
 • Send                                    Send                                                    Göndermek, yollamak
 • Set                                        set                                                       Hazırlamak
 • Shake                                  Şeyk                                                     Sallamak, çalkalamak
 • Show                                   şov                                                       Göstermek
 • Sing                                      Sing                                                     Şarkı söylemek
 • Sit                                          Sit                                                       Oturmak
 • Sleep                                   Sıliip                                                      Uyumak
 • Speak                                  Sıpiik                                                     Konuşmak
 • Spend                                  Sıpend                                                  Harcamak
 • Stand                                   Sıtend                                                   Ayakta durmak
 • Start                                     Sıtart                                                    Başlamak, başlatmak
 • Worry                                   Vöri                                                       Endişelenmek
 • Write                                    Rayt                                                      Yazmak
İngilizce'de En Çok Kullanılan Fiiller
İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiiller

İngilizce’de En Çok Kullanılan Fiil Örnekleri

Drink – İçmek
Dance – Dans etmek
Take – Almak
Tell – Anlatmak
Play – Oynamak
Try – Denemek
Make – Yapmak
Drive – Sürmek (taşıt)
Cost – Mâl olmak
Bring – Getirmek
Help – Yardım etmek
Read – Okumak
Send – Göndermek
Run – Koşmak
Forget – Unutmak
Write – Yazmak
See – Görmek
Sleep – Uyumak
Call – Aramak
Close – Kapamak
Have – Sahip olmak
Clean – Temizlemek
Be – Olmak
Cook – Pişirmek
Know – Bilmek
Need – İhtiyacı olmak
Feel – Hissetmek
Sell – Satmak
Think – Düşünmek
Move – Hareket etmek
Swim – Yüzmek
Pay – Ödemek
Open – Açmak
Do – Yapmak
Learn – Öğrenmek
Get – Almak
Start – Başlamak
Meet – Buluşmak
Stop – Durmak
Give – Vermek
Eat – Yemek
Put – Koymak
Buy – Satın almak
Travel – Seyahat etmek
Understand – Anlamak
Teach – Öğretmek
Break – Kırmak
Speak – Konuşmak
Can – -bilmek
Use – Kullanmak
Sing – Şarkı söylemek
Dream – Rüya görmek
Work – Çalışmak

İngilizce’ de En Çok Kullanılan Fiiller Listesi

İngilizce Türkçe
be olmak
have sahip olmak
do yapmak
say söylemek
get almak/elde etmek
make yapmak
go gitmek
know bilmek
take almak
see görmek
come gelmek
think düşünmek
look bakmak
want istemek
give vermek
use kullanmak
find bulmak
tell söylemek
ask sormak
work çalışmak
seem gibi görünmek
like beğenmek
call aramak
try denemek
need ihtiyacı olmak
become olmak
leave ayrılmak
put koymak
mean anlamına gelmek
keep korumak/tutmak
let izin vermek
begin başlamak
show göstermek
hear duymak
play oynamak
run koşmak
move hareket etmek
live yaşamak
believe inanmak
hold tutmak
bring getirmek
happen olmak
write yazmak
provide sağlamak
sit oturmak
stand ayakta durmak
lose kaybetmek
pay ödemek
meet buluşmak

İngilizce’ de En Çok Kullanılan 100 Fiil

İngilizce Türkçe
be olmak
have sahip olmak
do yapmak
say söylemek
get almak/elde etmek
make yapmak
go gitmek
know bilmek
take almak
see görmek
come gelmek
think düşünmek
look bakmak
want istemek
give vermek
use kullanmak
find bulmak
tell söylemek
ask sormak
work çalışmak
seem gibi görünmek
like beğenmek
call aramak
try denemek
need ihtiyacı olmak
become olmak
leave ayrılmak
put koymak
mean anlamına gelmek
keep korumak/tutmak
let izin vermek
begin başlamak
show göstermek
hear duymak
play oynamak
run koşmak
move hareket etmek
live yaşamak
believe inanmak
hold tutmak
bring getirmek
happen olmak
write yazmak
provide sağlamak
sit oturmak
stand ayakta durmak
lose kaybetmek
pay ödemek
meet buluşmak
include içermek
continue devam etmek
set ayarlamak
learn öğrenmek
change değiştirmek
follow takip etmek
stop durmak
explain açıklamak
develop geliştirmek
create yaratmak
allow izin vermek
add eklemek
build inşa etmek
reduce azaltmak
improve iyileştirmek
understand anlamak
reach ulaşmak
play çalmak
start başlamak
love sevmek
hate nefret etmek
need gerekmek
choose seçmek
eat yemek
drink içmek
sleep uyumak
drive sürmek
buy satın almak
sell satmak
wear giymek
study çalışmak/çalışmak
plan planlamak
wait beklemek
walk yürümek
travel seyahat etmek
teach öğretmek
listen dinlemek
read okumak
remember hatırlamak
forget unutmak
speak konuşmak
write yazmak
clean temizlemek
cook pişirmek
open açmak
close kapatmak
laugh gülmek
cry ağlamak
dance dans etmek
sing şarkı söylemek
paint boyamak

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede fiilin kaç hali var?

İngilizcede fiilin üç hali vardır: geniş zaman hali (present), geçmiş zaman hali (past) ve şimdiki zamanın geçmişteki hali (past participle). Örneğin, “go” fiili için, geniş zaman hali “go”, geçmiş zaman hali “went”, ve şimdiki zamanın geçmişteki hali “gone”dır. Bu haller, fiilin zaman ve durumunu belirtmek için kullanılır.

Verb nelerdir?

Fiil (verb), bir eylemi, durumu veya süreci ifade eden kelime veya kelime gruplarıdır. İngilizcede, öznenin ne yaptığını, nasıl hareket ettiğini veya hangi durumda olduğunu belirtmek için kullanılırlar. Örnekler arasında “run,” “eat,” ve “sleep” bulunmaktadır.

İngilizcede fiil ne anlama gelir?

İngilizcede “fiil,” eylemi, hareketi veya durumu ifade eden bir kelime türünü temsil eder.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara