Obligation Konu Anlatımı

Şubat 19, 2024

Obligation konu anlatımı, İngilizcede zorunluluk bildirilerini kapsar ve çeşitli yollarla yapılabilir. Obligation konu anlatımında genellikle must ve have to kullanılmakla birlikte aynı anlamı veren başka fiiller de kullanılabilir.

Obligation Konu Anlatımı
Obligation Konu Anlatımı 2

Must

Must modal fiili bir zorunluluk bildirir ve bu çerçevede obligation konu anlatımı içinde değerlendirilebilir. Bütün öznelerde olduğu gibi kullanılır ve kendisinden sonra mastar fiil gelir.

I must do (+) / I must not do (-) / Must I do (?)

You must do (+) / You must not do (-) / Must you do (?)

We must do (+) / We must not do (-) / Must we do (?)

They must do (+) / They must not do (-) / Must they do (?)

He must do (+) / He must not do (-) / Must he do (?)

She must do (+) / She must not do (-) / Must she do (?)

It must do (+) / It must not do (-) / Must it do (?)

Örnek: He must buy a suit for his interview.

            (Mülakatı için bir takım elbise satın almalı.)

Örnek: They must wear formal clothes in the interview.

            (Mülakatta resmî kıyafetler giymeliler.)

Örneklerde görüldüğü üzere must fiiliyle birlikte mastar kullanılmıştır. Anlaşılacağı üzere dışarıdan bir kanun, yönetmelik, kural yoluyla gelen bir zorunluluk yoktur. Must modal fiili daha çok kişisel zorunlulukları belirtmekte kullanılır.

Olumsuzu must not diye kullanılır ve mustn’t diye kısaltılabilir.

Örnek: I mustn’t smoke that much.

            (Bu kadar sigara içmemeliyim.)

Örnek: My friends take short naps during the classes, but they mustn’t.

            (Arkadaşlarım derslerde şekerleme yapıyorlar, fakat yapmamalılar.)

Have to

Bir kural, kanun, yönetmelik gereği takip edilmesi gereken zorunlulukları belirtmek için kullanılır ki must’tan farkı budur. Obligation konu anlatımında bu ayrıma dikkat edilmelidir.

Have to, tekil özneler olan he, she ve it zamirlerinde has to şeklinde çekimlenir ve bütün öznelerde mastarla kullanılır.

I have to do (+) / I do not have to do (-) / Do I have to do (?)

You have to do (+) / You do not have to do (-) / Do you have to do (?)

We have to do (+) / We do not have to do (-) / Do we have to do (?)

They have to do (+) / They do not have to do (-) / Do they have to do (?)

He has to do / He does not have to do (-) / Does he have to do (?)

She has to do (+) / She does not have to do (-) / Does she have to do (?)

It has to do (+) / It does not have to do (-) / Does it have to do (?)

Örnek: You have to wear your seatbelt during the fleight.

            (Uçuş boyunca emniyet kemeri takmak zorundasınız.)

Örnek: She has to wear an ironed uniform.

            (Ütülü bir üniforma giymek zorunda.)

Olumsuz do yardımcı fiili ve not ile yapılır. Fakat bu durumda yapmamak zorundasınız değil yapmanıza gerek yok, yapmak zorunda değilsiniz anlamı verecektir.

Örnek: You do not have to call the manager. I can handle it.

            (Müdürü aramana gerek yok. Bunu ben halledebilirim.)

Örnek: She doesn’t have to apply for a visa to Georgia.

            (Gürcistan için vizeye başvurmasına gerek yok.)

Obligation Konu Anlatımı

Obligation konu anlatımı için zorunluluk anlamı verecek fiillerin öğrenilmesi gerekir. Bunlar başı başına birer fiil olup geniş zamanda kullanılması gereken şekilleriyle (tekil kişilerde -s eki ile, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde yardımcı fiille) kullanılırlar.

Örnek: She is forced to leave the country.

            (Ülkeyi terk etmeye zorlandı.)

Örnek: They are expected to wear a tie.

            (Kravat takmaları bekleniyor.)

Örnek: It is prohibited to park here without fee.

            (Buraya ücretsiz park etmek yasaktır.)

İlginizi çekebilir: NARRATIVE TENSES KONU ANLATIMI

Must ve Have To Farkları

1. Zorunluluk Kaynağı:

 • “Must”: Zorunluluk duygusu konuşanın kendi içinden gelir, kişisel bir ifadedir.
  • Örnek: I must finish my homework tonight. (Bu gece ödevimi bitirmeliyim.)
 • “Have To”: Zorunluluk genellikle dışsal bir kaynaktan gelir, bir otorite, kurallar veya dışsal bir etken tarafından belirlenir.
  • Örnek: I have to attend the meeting at 3 PM. (Saat 3’te toplantıya katılmam gerekiyor.)

2. Olasılık ve Tahmin:

 • “Must”: Tahmin veya olasılık ifade eden durumlar için kullanılabilir.
  • Örnek: The phone is ringing; it must be Sarah. (Telefon çalıyor; bu muhtemelen Sarah’dır.)
 • “Have To”: Olasılık ifade etmek yerine, somut bir zorunluluğu ifade eder.
  • Örnek: I have to submit the report by tomorrow. (Raporu yarına kadar teslim etmek zorundayım.)

3. Olumsuzluk ve Sorumluluk:

 • “Must”: Olumsuzluk ifade ederken “must not” veya “mustn’t” şeklinde kullanılır.
  • Örnek: You mustn’t forget to buy milk on your way home. (Eve dönerken süt almayı unutmamalısın.)
 • “Have To”: Olumsuzluk ifade ederken “do not have to” veya “don’t have to” şeklinde kullanılır ve bir şeyin zorunlu olmadığını belirtir.
  • Örnek: You don’t have to wear a tie for the casual event. (Günlük etkinlik için kravat takman gerekmiyor.)

Sıkça Sorulan Sorular

Must nerelerde kullanılır?

Bu ifade, bir şeyin nerede kullanılabileceğini sorgular. Örneğin, bir ürünün kullanım alanları, bir becerinin iş dünyasındaki uygulamaları veya bir teknolojinin faydaları gibi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.

Have to ve must nasıl ayırt edilir?

Have to ve must, zorunluluk ifadesi taşır, ancak kullanıldıkları bağlamda farklı nüanslar içerirler. ‘Have to’, dış etkenlere bağlı bir zorunluluğu ifade ederken, ‘must’, kişisel bir içsel zorunluluğu vurgular.”

Must mı have to mu?

Genelde, ‘must’ kişisel bir zorunluluğu belirtirken, ‘have to’ dışsal zorunlulukları ifade eder. Ancak kullanımları zaman zaman eşdeğerdir ve bağlam, tercih edilen seçimi belirler.

 

 

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara