Obligation Konu Anlatımı

Obligation konu anlatımı, İngilizcede zorunluluk bildirilerini kapsar ve çeşitli yollarla yapılabilir. Obligation konu anlatımında genellikle must ve have to kullanılmakla birlikte aynı anlamı veren başka fiiller de kullanılabilir.

Must

Must modal fiili bir zorunluluk bildirir ve bu çerçevede obligation konu anlatımı içinde değerlendirilebilir. Bütün öznelerde olduğu gibi kullanılır ve kendisinden sonra mastar fiil gelir.

I must do (+) / I must not do (-) / Must I do (?)

You must do (+) / You must not do (-) / Must you do (?)

We must do (+) / We must not do (-) / Must we do (?)

They must do (+) / They must not do (-) / Must they do (?)

He must do (+) / He must not do (-) / Must he do (?)

She must do (+) / She must not do (-) / Must she do (?)

It must do (+) / It must not do (-) / Must it do (?)

Örnek: He must buy a suit for his interview.

            (Mülakatı için bir takım elbise satın almalı.)

Örnek: They must wear formal clothes in the interview.

            (Mülakatta resmî kıyafetler giymeliler.)

Örneklerde görüldüğü üzere must fiiliyle birlikte mastar kullanılmıştır. Anlaşılacağı üzere dışarıdan bir kanun, yönetmelik, kural yoluyla gelen bir zorunluluk yoktur. Must modal fiili daha çok kişisel zorunlulukları belirtmekte kullanılır.

Olumsuzu must not diye kullanılır ve mustn’t diye kısaltılabilir.

Örnek: I mustn’t smoke that much.

            (Bu kadar sigara içmemeliyim.)

Örnek: My friends take short naps during the classes, but they mustn’t.

            (Arkadaşlarım derslerde şekerleme yapıyorlar, fakat yapmamalılar.)

Have to

Bir kural, kanun, yönetmelik gereği takip edilmesi gereken zorunlulukları belirtmek için kullanılır ki must’tan farkı budur. Obligation konu anlatımında bu ayrıma dikkat edilmelidir.

Have to, tekil özneler olan he, she ve it zamirlerinde has to şeklinde çekimlenir ve bütün öznelerde mastarla kullanılır.

I have to do (+) / I do not have to do (-) / Do I have to do (?)

You have to do (+) / You do not have to do (-) / Do you have to do (?)

We have to do (+) / We do not have to do (-) / Do we have to do (?)

They have to do (+) / They do not have to do (-) / Do they have to do (?)

He has to do / He does not have to do (-) / Does he have to do (?)

She has to do (+) / She does not have to do (-) / Does she have to do (?)

It has to do (+) / It does not have to do (-) / Does it have to do (?)

Örnek: You have to wear your seatbelt during the fleight.

            (Uçuş boyunca emniyet kemeri takmak zorundasınız.)

Örnek: She has to wear an ironed uniform.

            (Ütülü bir üniforma giymek zorunda.)

Olumsuz do yardımcı fiili ve not ile yapılır. Fakat bu durumda yapmamak zorundasınız değil yapmanıza gerek yok, yapmak zorunda değilsiniz anlamı verecektir.

Örnek: You do not have to call the manager. I can handle it.

            (Müdürü aramana gerek yok. Bunu ben halledebilirim.)

Örnek: She doesn’t have to apply for a visa to Georgia.

            (Gürcistan için vizeye başvurmasına gerek yok.)

Obligation Konu Anlatımı

Obligation konu anlatımı için zorunluluk anlamı verecek fiillerin öğrenilmesi gerekir. Bunlar başı başına birer fiil olup geniş zamanda kullanılması gereken şekilleriyle (tekil kişilerde -s eki ile, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde yardımcı fiille) kullanılırlar.

Örnek: She is forced to leave the country.

            (Ülkeyi terk etmeye zorlandı.)

Örnek: They are expected to wear a tie.

            (Kravat takmaları bekleniyor.)

Örnek: It is prohibited to park here without fee.

            (Buraya ücretsiz park etmek yasaktır.)

İlginizi çekebilir: NARRATIVE TENSES KONU ANLATIMI

 

 

Yorum yapın

Call Now Button