Yabancı Dil Ders Kitaplarımız

Ankara Çağrı Dil KUrsu

ARAPÇA: Miftahul Arabiyye
ALMANCA: Menschen
ÇİNCE: Short Term Spoken Chinese
FARSÇA: Modern Farsça Öğretim Seti
FRANSIZCA: Taxi
İBRANİCE: İbranice Öğreniyorum Seti
İNGİLİZCE: Oxford Headway 5th EDİTİON
İSPANYOLCA: Aula Internacional Plus
İTALYANCA: Progetto Italiano
JAPONCA: Marugoto
KORECE: Practical Korean Basıc
RUSÇA: Poyokhali
YABANCILARA TÜRKÇE: Yedi İklim Türkçe
BOŞNAKÇA: Bosnian, Crotian, Serbian a Textbook
BULGARCA: Bulgar Dili (Yabancılar İçin)
HOLLANDACA: Stap
LEHÇE: Polski
YUNANCA: Yunanca İletişim Kurmak
ENDONEZCE: Sahabatku Indonesia
GÜRCÜCE: Let’s Speak Georgian
HIRVATÇA: Bosnian, Crotian, Serbian a Textbook
HİNTÇE: Hindu
İSVEÇÇE: På svenska!
KIRGIZCA: Kırgızca Dilini Öğrenin!
MACARCA: Macarca, Her Zaman
PORTEKİZCE: Portugues XXI
UKRAYNACA: İyi Günler, Ukrayna!
URDUCA: Urdu