İngilizce Burçlar

Şubat 1, 2024
İngilizce Burçlar

Yıldızlar ve gökyüzü, insanlık tarihi boyunca büyüleyici birer unsurdur. Birçok kültür, gökyüzündeki yıldızların dünyamıza anlam kattığına inanmış ve bu ışıltılı cisimlere farklı anlamlar yüklemiştir. Astroloji, bu gökyüzü olaylarına odaklanarak insan hayatını etkileyen ve yönlendiren bir disiplindir. İngilizce konuşulan dünyada, burçlar ve astroloji terimleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makalede, İngilizce burçlarını tanıyacak ve bu konudaki temel ifadeleri öğreneceksiniz.

İngilizce Burçlar
İngilizce Burçlar 2

İlginizi çekebilir; İngilizce meyveler

İngilizce Burçlar ve Astroloji Terimleri

İngilizce burçlar ;

Aries (Koç)

Aries, yani Koç burcu, 21 Mart ile 19 Nisan tarihleri arasında doğanları temsil eder. Koç burcu insanları genellikle liderlik özellikleriyle bilinirler.

Örnek Cümle: “Aries individuals are known for their assertive and confident nature.”

Taurus (Boğa)

Taurus, yani Boğa burcu, 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğanları simgeler. Boğa burcu insanları genellikle sabırlı ve kararlı karakteristikleriyle tanınır.

Örnek Cümle: “Taurus individuals are recognized for their patient and determined nature.”

Gemini (İkizler)

Gemini, yani İkizler burcu, 21 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında doğanları temsil eder. İkizler burcu insanları sosyal ve meraklı özellikleriyle bilinirler.

Örnek Cümle: “Gemini individuals are known for their social and curious nature.”

Cancer (Yengeç)

Cancer, yani Yengeç burcu, 21 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları ifade eder. Yengeç burcu insanları genellikle duygusal ve koruyucu özellikleriyle tanınır.

Örnek Cümle: “Cancer individuals are recognized for their emotional and protective nature.”

Leo (Aslan)

Leo, yani Aslan burcu, 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları temsil eder. Aslan burcu insanları genellikle cesur ve cömert özellikleriyle bilinirler.

Örnek Cümle: “Leo individuals are known for their brave and generous nature.”

Sonuç olarak ; İngilizce burçlarını öğrenmek, kişisel gelişiminiz ve sosyal etkileşimlerinizde yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir. Yıldızların ve burçların gizemli dünyasına adım atın ve astroloji terimlerini öğrenerek bu ilginç konuda kendinizi geliştirin.

İngilizce Burçlar ve Okunuşları

İngilizce BurçTürkçe Okunuş
AriesAyris
TaurusToras
GeminiCemini
CancerKentser
LeoLio
VirgoVörgo
LibraLaybra
ScorpioSkorpiyo
SagittariusSıceteryas
CapricornKeprikorn
AquariusEkeyriyas
PiscesPayssis
ingilizce burçlar

İngilizce Burçlar ve Genel Özellikleri

Koç Burcu (Aries):

Türkçe: Koç burcu, cesur, enerjik ve liderlik özellikleri ile tanınır. Doğal bir lider olan Koçlar, yeni başlangıçlara açık, tutkulu ve hırslı bireylerdir. Macera arayan yapısı ve bağımsızlığına düşkünlüğü onları öne çıkarır.

İngilizce: Aries individuals are known for their bold, energetic, and leadership qualities. Natural-born leaders, Aries are passionate and ambitious individuals open to new beginnings. Their adventurous nature and inclination towards independence set them apart.

Boğa Burcu (Taurus):

Türkçe: Boğa burcu, sabit bir yapıya sahip olup, güvenilir ve pratik bir karaktere sahiptir. Boğalar, güzellik ve lüksü severler, aynı zamanda sadık ve sabırlıdırlar. Kararlılıkları ve güçlü duygusal bağlarıyla bilinirler.

İngilizce: Taurus individuals have a stable nature, being reliable and practical characters. Tauruses love beauty and luxury while being loyal and patient. They are known for their determination and strong emotional bonds.

İkizler Burcu (Gemini):

Türkçe: İkizler burcu, zeki, hızlı düşünen ve iletişimde başarılı bireylerdir. İkizler, esnek, meraklı ve sosyal yapılarıyla bilinirler. Çabuk öğrenirler ve değişen koşullara hızla uyum sağlarlar.

İngilizce: Gemini individuals are intelligent, quick-thinking, and successful in communication. Geminis are known for their flexible, curious, and social nature. They learn quickly and adapt rapidly to changing conditions.

Yengeç Burcu (Cancer):

Türkçe: Yengeç burcu duygusal, koruyucu ve aile odaklı bireylerdir. Hassas ve anlayışlı olmalarıyla bilinirler. Yengeçler, güçlü bağlantılar kurma eğilimindedir ve sevdikleri için fedakarlık yapmaktan çekinmezler.

İngilizce: Cancer individuals are emotional, protective, and family-oriented. Known for their sensitivity and compassion, Cancers tend to form strong connections and are not hesitant to make sacrifices for their loved ones.

Aslan Burcu (Leo):

Türkçe: Aslan burcu, kendine güvenen, cömert ve liderlik vasıflarına sahip bireylerdir. Aslanlar, dikkat çekmeyi seven ve sahne üzerinde parlamayı seven kişiliklerdir. Bağımsızlık ve güç onlar için önemlidir.

İngilizce: Leo individuals are confident, generous, and possess leadership qualities. Leos are personalities that enjoy being in the spotlight and shining on the stage. Independence and power are important to them.

Başak Burcu (Virgo):

Türkçe: Başak burcu, detaylara önem veren, analitik düşünen ve düzenli bireylerdir. Pratik zekaları ve eleştirel bakış açılarıyla bilinirler. Başaklar, sorumluluk sahibi, çalışkan ve hizmet odaklıdırlar.

İngilizce: Virgo individuals are detail-oriented, analytical thinkers, and organized individuals. Known for their practical intelligence and critical perspectives, Virgos are responsible, hardworking, and service-oriented.

Türkçe: Terazi burcu, uyumlu, adil ve estetik anlayışa sahip bireylerdir. İlişkilerde dengeyi sağlamayı önemserler ve barışçıl bir yapıları vardır. Teraziler, sosyal ve zarif olmalarıyla bilinirler.

İngilizce: Libra individuals are harmonious, fair, and have an aesthetic sense. They value maintaining balance in relationships and have a peaceful nature. Libras are known for being social and graceful.”

Türkçe: Terazi burcu, uyumlu, adil ve estetik anlayışa sahip bireylerdir. İlişkilerde dengeyi sağlamayı önemserler ve barışçıl bir yapıları vardır. Teraziler, sosyal ve zarif olmalarıyla bilinirler.

İngilizce: Libra individuals are harmonious, fair, and have an aesthetic sense. They value maintaining balance in relationships and have a peaceful nature. Libras are known for being social and graceful.

Akrep Burcu (Scorpio):

Türkçe: Akrep burcu, kararlı, tutkulu ve gizemli bir karaktere sahiptir. Derin hissiyatları ve analitik zekasıyla öne çıkar. Akrepler, güçlü bir özgüvene sahiptir ve duygusal derinliğiyle dikkat çekerler.

İngilizce: Scorpio individuals have a determined, passionate, and mysterious character. They stand out with their deep emotions and analytical intelligence. Scorpios possess strong self-confidence and attract attention with their emotional depth.

Yay Burcu (Sagittarius):

Türkçe: Yay burcu, özgür ruhlu, iyimser ve keşfetmeye açık bireylerdir. Maceraperest yapıları ve geniş bakış açılarıyla tanınırlar. Yaylar, öğrenmeye ve farklı kültürleri keşfetmeye olan tutkularını vurgularlar.

İngilizce: Sagittarius individuals are free-spirited, optimistic, and open to exploration. They are known for their adventurous nature and broad perspectives. Sagittarians emphasize their passion for learning and exploring different cultures.

Oğlak Burcu (Capricorn):

Türkçe: Oğlak burcu, disiplinli, hırslı ve sorumluluk sahibi bireylerdir. Güçlü bir çalışma etiği ve planlama yetenekleriyle tanınırlar. Oğlaklar, uzun vadeli hedeflere odaklanır ve azimleriyle başarıya ulaşırlar.

İngilizce: Capricorn individuals are disciplined, ambitious, and responsible individuals. They are known for their strong work ethic and planning abilities. Capricorns focus on long-term goals and achieve success with their determination.

Kova Burcu (Aquarius):

Türkçe: Kova burcu, yenilikçi, özgür düşünen ve toplumsal konulara duyarlı bireylerdir. Zeki ve ileri görüşlü yapılarıyla dikkat çekerler. Kovalar, bağımsızlık ve özgünlüklerini koruma konusunda kararlıdırlar.

İngilizce: Aquarius individuals are innovative, free-thinking, and socially conscious individuals. They attract attention with their intelligent and forward-thinking nature. Aquarians are determined to maintain their independence and uniqueness.

Balık Burcu (Pisces):

Türkçe: Balık burcu, duygusal, hayalperest ve duyarlı bireylerdir. Yaratıcı ve anlayışlı yapılarıyla öne çıkarlar. Balıklar, derin duygusal bağlantılar kurma eğilimindedir ve empati yetenekleri kuvvetlidir.

İngilizce: Pisces individuals are emotional, imaginative, and sensitive individuals. They stand out with their creative and understanding nature. Pisceans tend to form deep emotional connections and possess strong empathetic abilities.

Hangi Burç Hangi Grupta Yer Alır?

Astroloji, yıldızların konumlarına dayalı olarak insanların kişilik özelliklerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, astroloji burçları 12 farklı grupta sınıflandırır. İşte, hangi burcun hangi grupta yer aldığını açıklayan bir rehber:

Zodiac SignGrup
AriesAteş (Fire)
TaurusToprak (Earth)
GeminiHava (Air)
CancerSu (Water)
LeoAteş (Fire)
VirgoToprak (Earth)
LibraHava (Air)
ScorpioSu (Water)
SagittariusAteş (Fire)
CapricornToprak (Earth)
AquariusHava (Air)
PiscesSu (Water)

Astroloji, yıldızların konumlarına dayalı olarak insanların kişilik özelliklerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, astroloji burçları 12 farklı grupta sınıflandırır. İşte, hangi burcun hangi grupta yer aldığını açıklayan bir rehber:

Astrology is a branch of science that examines the personality traits and behaviors of individuals based on the positions of the stars. In this context, astrology classifies zodiac signs into 12 different groups. Here is a guide explaining which sign belongs to which group:

Sıkça Sorulan Sorular

Burçlar ile ilgili İngilizce kitaplar nelerdir?

“Zodiac Signs” ve “Astrology for the Soul” gibi popüler kitaplar, burçlarla ilgili İngilizce kaynaklardır. Linda Goodman’ın “Sun Signs” ve Stephen Arroyo’nun “Chart Interpretation Handbook” gibi eserler de astrolojiye dair önemli kaynaklardan bazılarıdır.

Zodiac hangi burç?

Zodiac, bir burcu ifade etmez; aslında, “zodiac” terimi, burçları içeren bir halka veya gökyüzündeki yıldız gruplarını temsil eder.

Scorpion hangi burç?

Scorpion, astrolojide bir burcu temsil etmez. Ancak, “Scorpio” İngilizcede “Akrep” anlamına gelir ve astrolojide bu isim, 23 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arasında doğan kişilerin burcunu ifade eder

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara