Korece Konuşan Ülkeler Hangileridir ?

Şubat 21, 2024

Korece Konuşan Ülkeler hakkında detaylı bilgi vermeden önce dilin genel özellikleri hakkında bir bilgi verelim. Korece, dilin doğum aşamasında oluşturdukları ve Hanja diye adlandırdıkları Çince karakterlerle oluşturulmuş bir yazı sistemini kullanmaktadır. Şu an günümüzde ise Hanja’ nın, ağzın ve dilin aldığı şekle göre biçimlendirilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır.

Hangul hece alfabesi olarak bilinmektedir. Hangul Çince karakterlere dayalı bir yazım sistemi olmadığından Korece’yi biraz daha bağımsız hale getirmektedir. Korece, Çince karakterlerden oluşan Hanja ve ağız ile dilin aldığı şekilden ortaya çıkan Hangul olmak üzere her iki yazı sistemi ile de yazılabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Avrupa’da İngilizce Konuşulan Ülkeler

Korece, Jeju lehçesi adı da verilen Jejuca ile ‘Kore dilleri’ sınıfında bulunmaktadır. Korece, Kore dilleri sınıfı dışında herhangi bir sınıflandırmaya uymamaktadır. Her ne kadar 20.yüzyıldan önce Ural-Altay dil ailesi içinde sınıflandırılsa da 20.yüzyıldan itibaren bu sınıflandırmalar geçerliliğini yitirmiştir.

Korece Konuşan Ülkeler
Korece Konuşan Ülkeler

Korece’nin Diğer Dillerden Farkı

Korece Konuşan Ülkeler ‘e geçmeden önce Korece’nin ne denli farklı bir dil olduğunun üzerinde de duralım. Korece özellikle kullandığı alfabelerin benzerliğinden ve coğrafi konumundan Japonca ile Çinceye benzetilmektedir. Özellikle bu üç dilin hepsinin Eski Çin alfabesini temel alarak alfabelerini oluşturmaları aradaki benzerliğin asıl nedenidir. Kore toplumunun tarih boyunca Japonlarla etkileşim içinde bulunması Korece ve Japonca dillerinin birbirine benzer hale gelmesine neden olmuştur.

Korece’yi Çinceden ayırt etmek Japoncadan ayırt etmekten daha kolaydır. Korece, her ne kadar dışarıdan bakıldığında bu dillerle benzermiş gibi görülse de kendisini Japonca ve Çinceden ayıran temel özelliklere sahiptir.

Korece’de harfler yan yana birleşerek sözcükleri oluşturmaz. Heceler kare şeklini alarak kelimeleri oluşturur. Özellikle bu dili diğerlerinden ayıran bu özellik dışında başka bir özellik de Korece’de çok daha fazla ünsüz harfin bulunmasıdır. Japoncaya nazaran ünsüz harfi kullanımının çokça olduğu Korece’yi Çinceden ayırt etmek ise fonetik olarak kolaydır.

Çok sesli bir dil yapısına sahip olan Çincede farklı ses tonları bulunmaktadır, adeta müzik notaları gibi ayrıntılı fonetiğe sahip olan bu dil Korece’ye daha az benzemektedir.

Japonca ile Korece fonetik olarak daha fazla benzerlik göstermektedir. Ancak Japoncanın Katagana ve Hiragane diye adlandırılan iki farklı fonetik alfabesinin bulunması iki dil arasındaki fonetik farkı ayırt etmeyi daha kolay hale getirmektedir. Korece ve Japoncanın arasındaki farklardan bir başkasına gelecek olursak Japoncanın tamamen Çincenin karakterlerine bağımlı olmasıdır. Oysa Korece yukarıda da bahsettiğimiz gibi Hanja (Çince karakterler) olmadan da yazılabilir.

Japonca, Çince karakterler olmadan yazılamaz. Korece’de kelimeler arası standart bir boşluk varken Japoncada kelimeler arası boşluğun olmaması iki dilin arasındaki farklardan bir diğeridir.

Kısacası Korece dilini coğrafik olarak sadece birkaç ülkenin kullandığı dillerden ikisine benzetebiliriz. Bunlar Japonca ve Çincedir. Korece’nin Çince ile çok benzerliğinin olmadığını gördük, bu benzerliğin sadece kullanılan alfabeden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Korece’nin Japonca ile nispeten çok daha fazla benzerliğinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak bu benzerlikler de temel farklarla açıklanabilecek benzerliklerdir.

Resmi Dili Korece Olan Ülkeler

Korece hakkında detaylı bir bilgi sahibi olduktan sonra Korece Konuşan Ülkeler hangileri sorusu aklımıza gelmektedir. Bu soruya şu şekilde yüzeysel bir cevap verilebilir; Korece, Kore Yarımadasında yani Güney Kore ile Kuzey Kore’de ve Kore Yarımadası’nın komşusu Çin’e bağlı ‘Yanbian Kore Özerk İli’nde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resmi dili Korece olan ülkeler kısaca Güney Kore ve Kuzey Kore’dir. Coğrafik olarak çok yaygınlaşamayan bu dil son dönemde sinema ve müzik sektörü sayesinde dünyada popüler hale gelmeye başladı.

Korece Hangi Ülkelerde Konuşulur?

Korece Konuşan Ülkeler; Dil zenginliği ve kültürel çeşitliliğiyle dünyanın dikkat çeken dillerinden biri olan Korece, Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Ancak, Korece sadece bu iki ülkede değil, dünya genelinde de konuşulan bir dildir. Bu makalede, Korece’nin hangi ülkelerde konuşulduğunu ve hangi topluluklarda yaygın olarak kullanıldığını inceleyeceğiz.

  •  Güney Kore

Güney Kore, Korece’nin ana vatanıdır ve resmi dil olarak kullanılmaktadır. Ülke, hem geleneksel hem de modern kültürüyle dünya genelinde büyük ilgi çeken bir yerdir. Güney Kore’de yaşayan nüfus, günlük yaşamlarında Koreceyi kullanmaktadır.

  • Kuzey Kore

Kuzey Kore, Güney Kore ile birlikte Kore Yarımadası’nın kuzey kısmında yer almaktadır. Ülke, resmi dil olarak Koreceyi benimsemiştir. Ancak, Kuzey Kore’nin izole edilmiş politik yapısı nedeniyle dil kullanımı konusunda sınırlı veri bulunmaktadır.

  • Çin

Çin, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çeker. Çin’de, özellikle sınır bölgelerinde ve büyük şehirlerde, Korece konuşan topluluklar bulunmaktadır. Çin’in kuzeydoğusundaki bölgelerde, özellikle Yanbian Kore Özerk İli’nde, Korece konuşan nüfusun sayısı oldukça fazladır.

  • ABD ve Kanada

Güney Kore ve Kuzey Kore’den göç eden Koreli topluluklar, özellikle ABD ve Kanada’da büyük bir nüfusa sahiptir. Bu ülkelerde, Korece konuşan topluluklar genellikle büyük şehirlerde ve göçmen yoğunluğu olan bölgelerde bulunabilir. Korece dil okulları ve kültür merkezleri, bu toplulukların dil ve kültürlerini korumalarına yardımcı olmaktadır.

  • Avustralya

Avustralya, Güney Koreli ve Kuzey Koreli göçmenlerin yanı sıra, Kore kültürüne ilgi duyan bir topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, Korece dil kursları ve kültür etkinlikleri düzenlenmektedir.

Sonuç olarak, Korece sadece Güney ve Kuzey Kore’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de konuşulan bir dildir. Küreselleşen dünyada, Korece öğrenen ve konuşan insanlar arasındaki etkileşim ve paylaşım giderek artmaktadır. Bu da Koreceyi öğrenmeyi düşünenler için daha fazla fırsat sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kore ve Çin alfabesi aynı mı?

Hayır, Kore ve Çin alfabeleri farklıdır. Kore’de Hangul adlı bir alfabeyi kullanırken, Çin Çin karakterlerini kullanır. Hangul, harf tabanlı bir alfabedir ve önceki Hanja karakterlerinin aksine daha modern bir yazım sistemidir.

Koreliler kaç dil biliyor?

Koreliler genellikle Korece’yi ana dilleri olarak bilmektedir, ancak birçoğu İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenmektedir. Eğitim düzeyine, iş sektörüne ve kişisel tercihlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Türkiye Güney Kore’yi ne zaman tanımıştır?

Türkiye, Güney Kore’yi 1 Mart 1957’de resmi olarak tanımıştır. Bu tarih, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başladığı dönemi işaret eder.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara