Kur Sistemi Ne Demektir?

Şubat 16, 2024

Kur Sistemi Ne demektir? Kur sistemi lisan öğreniminde her öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme ve kendi seviyesindeki arkadaşlarıyla dersi takip etme imkânı tanıyan bir sistemdir. Kur sisteminde eğitim-öğretim yılına farklı seviyelerde başlayan öğrenciler yılsonuna doğru aynı seviyeye yaklaşırlar. İleri seviyede olanlar daha az gün ve daha az ders görürlerken, alt seviyelerde olanlar daha fazla gün ve daha fazla ders görerek ileri seviyedeki öğrencilerin seviyesine yetişmeye çalışırlar.

Çağrı Yabancı Dil Okulu’nda Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of  Reference for Language Teaching Learning Assesment – CEFR)  uygulanır. Bu kriterler çerçevesinde dil seviyeleri  A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak belirlenmiştir.

Dil öğrenmek bir süreçtir.  Zaman ayırır, günlük tekrar eder ve devamlılık  gösterirseniz hızlı bir şekilde ilerleme sağladığınızı fark edersiniz. Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin tüm seviyelerini tamamlayanlar  duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir, farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan öğrendiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir, akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Çağrı Yabancı Dil Okulu’nda yabancı dil öğretimi; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri teknolojik sınıflarda, modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Kur Sistemi Ne demektir
Kur Sistemi Ne Demektir? 3

Hangi Seviyede Ne Yapılabilir ?

Kur Sistemi Ne Demektir? sorusuyla beraber ortaya çıkan bir diğer konu seviyeleridir.

A1 Seviyesi

1- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeye yönelik bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel
deyimleri anlayabilme ve kullanabilme,
2- Kendini veya başkalarını tanıtabilme,
3- Nerede yaşadığını, çevresini basit kalıpları ve cümleleri kullanarak anlatabilme,
4- Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması
halinde basit düzeyde iletişim kurabilme.

A2 Seviyesi

1- Sosyal çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri
anlayabilme,
2- Bildiği konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilme,
3- Basit bir dil kullanarak kendi hayatı ve çevresi hakkında bilgi verebilme ve anlık
ihtiyaçlarını karşılayabilme,
4- Çok kısa ve basit metinleri okuyabilme ve çok kısa kişisel mektupları yazabilme.

B1 Seviyesi

1- Günlük hayatta, iş hayatında sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve
sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilme,
2- Seyahatlerde, hedef dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek muhtemel pek çok
durumla başa çıkabilme,
3- Kişisel ilgi alanları doğrultusunda veya bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıları oluşturmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilme,
4- Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilme, düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden
söz edebilme, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilme.

B2 Seviyesi

1- Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilme, bildiği
konularda tartışmalar yürütebilme,
2- Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilme ve bir konunun
olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilme,
3- Hedef dilin kullanıldığı televizyon haberlerinin ve güncel olaylara ilişkin programların ve
filmlerin çoğunu anlayabilme,
4- Hedef dili, ana dil olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve
doğallıkla iletişim kurabilme.

C1 Seviyesi

1- Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilme ve bu metinlerdeki
dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilme,
2- Duygu ve düşüncelerini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilme,
3- Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir
şekilde kullanabilme,
4- Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, ayrıntılar
içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilme.

C2 Seviyesi

1- Sosyal hayattaki yazılı ve görsel basındaki her türlü konuşmayı anlayabilme,
2- Farklı yazılı veya sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilme, bu kaynaklara dayalı
olarak bir tartışmayı yapılandırabilme, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilme,
3- Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilme,
4- Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilme.

Özetle;
A1-A2 Sınırlı Dil Kullanımı (Basic User),
B1-B2 Bağımsız Dil Kullanımı (Independent User)
C1-C2 Yetkin Dil Kullanımı (Proficient User)

Kur Sistemi Ne Demektir?
Kur Sistemi Ne Demektir? 4

A1-A2-B1-B2 Seviye Kur Eğitimleri Nedir ?

Kur Sistemi Ne Demektir? ve hangi aşamalarda yabancı dil öğrenildiğinden de bahsedeceğiz.

Günümüzde küreselleşen dünyada, farklı kültürlerle etkileşimde bulunmak ve uluslararası ilişkilerde başarılı olmak için dil bilgisi hayati bir öneme sahiptir. Dil becerilerini geliştirmek ve bir yabancı dilde iletişim kurabilmek, bireylere kişisel ve profesyonel açıdan pek çok avantaj sağlar. Bu avantajları elde etmenin temel yolu ise A1, A2, B1 ve B2 seviyelerindeki dil eğitimlerinden geçmektedir.

A1 Seviyesi: Temel Dil Bilgisi ve İletişim Becerileri

A1 seviyesi, bir dilde temel iletişim becerilerini kazanma aşamasını ifade eder. Bu seviyede, öğrenciler günlük yaşamda kullanılan yaygın ifadeleri ve basit cümleleri anlama ve kullanma yeteneğini geliştirirler. Temel dil bilgisi kurallarını öğrenme süreci, kelime dağarcığını genişletme ve basit diyaloglar kurma becerilerini içerir.

Bu aşamada öğrenciler, kendilerini tanıtma, temel alışverişlerde bulunma ve basit soruları yanıtlama gibi günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlarla baş etmeyi öğrenirler. A1 seviyesi, dil öğrenimine başlayanlar için güçlü bir temel oluşturarak daha ileri seviyelere geçiş için önemli bir adımdır.

A2 Seviyesi: İleri Düzey İletişim Becerileri

A2 seviyesi, öğrencilerin daha karmaşık dil yapıları ve ifadeleri anlamasını ve kullanmasını hedefler. Bu aşamada öğrenciler, günlük konuşma dilindeki çeşitli konular üzerinde konuşma yeteneklerini geliştirirler. Hikayeleri anlama, kısa metinleri okuma ve basit yazılar yazma becerileri A2 seviyesinde daha da güçlenir.

Alıştırmalar ve interaktif etkinlikler, dilbilgisi kurallarını pekiştirmek ve öğrencilerin iletişim becerilerini daha da geliştirmek için kullanılır. A2 seviyesi, öğrencilere daha karmaşık iletişim durumlarına başarıyla adapte olma yeteneği kazandırarak dil becerilerini bir üst seviyeye taşır.

B1 Seviyesi: Dil Becerilerini Orta Düzeyde Geliştirme

B1 seviyesi, dil becerilerini orta düzeyde geliştirme aşamasını temsil eder. Bu seviyede öğrenciler, çeşitli konularda daha derinlemesine konuşabilme yeteneğini kazanır. Kelime dağarcığını genişletme, dilbilgisi kurallarını karmaşık cümle yapıları üzerinde uygulama ve metinleri analiz etme becerileri önem kazanır.

Aynı zamanda, öğrenciler B1 seviyesinde yazma becerilerini de geliştirir. Argümantasyon yapabilme, kişisel görüşleri ifade edebilme ve çeşitli türlerde yazılar oluşturabilme yeteneği bu aşamada ön plana çıkar. B1 seviyesi, öğrencilere daha karmaşık dil bilgisi ve iletişim becerileri kazandırarak dilde orta düzeyde bir yeterlilik elde etmelerini sağlar.

B2 Seviyesi: İleri Dil Becerileri ve Akıcı İletişim

B2 seviyesi, dil becerilerini ileri düzeye taşıyarak öğrencilere akıcı bir iletişim sağlama hedefini taşır. Bu aşamada öğrenciler, karmaşık metinleri anlama, derinlemesine analiz etme ve eleştirme yeteneklerini geliştirirler. Ayrıca, çeşitli konularda etkili bir şekilde konuşabilme ve yazabilme yeteneğini kazanırlar.

B2 seviyesi, dilin inceliklerini anlama, nuansları yakalama ve duygusal olarak zengin ifadeler kullanma konularında öğrencilere derin bir anlayış kazandırır. Bu seviye, dilin günlük yaşamdan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkili bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar.

Kur Sistemi Ne Demektir?

Kur Sistemi Ne Demektir?

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce 1 kur ne kadar sürer?

İngilizce 1 kurs süresi, kurum ve programına bağlı olarak değişir. Genellikle 8-12 hafta sürer, ancak yoğunluk ve saat sayısı kursun uzunluğunu etkiler.

Kur nedir ne anlama gelir?

Kur, genellikle bir eğitim programını veya belirli bir konuyu içeren kısa süreli dersleri ifade eder. Aynı zamanda belirli bir süre içinde tamamlanan öğrenim etkinliği anlamına gelir.

İngilizce Eğitimi Kaç Kurdan Oluşur?

İngilizce eğitimi genellikle dört ana beceriyi içerir: dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Bu becerileri geliştirmek için dilbilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim stratejileri de önemlidir. Dil eğitimi bireyin dil becerilerini kademeli olarak geliştirmesi gereken bir süreçtir ve genellikle zaman, çaba ve uygulama gerektirir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

1 Yorum

  1. Ayşe

    Mart 24, 2019

    takip edilmesi gereken bir site!

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara