Kur Sistemi Ne demektir?

Kur Sistemi Ne demektir? Kur sistemi lisan öğreniminde her öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme ve kendi seviyesindeki arkadaşlarıyla dersi takip etme imkânı tanıyan bir sistemdir. Kur sisteminde eğitim-öğretim yılına farklı seviyelerde başlayan öğrenciler yılsonuna doğru aynı seviyeye yaklaşırlar. İleri seviyede olanlar daha az gün ve daha az ders görürlerken, alt seviyelerde olanlar daha fazla gün ve daha fazla ders görerek ileri seviyedeki öğrencilerin seviyesine yetişmeye çalışırlar.

Çağrı Yabancı Dil Okulu’nda Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of  Reference for Language Teaching Learning Assesment – CEFR)  uygulanır. Bu kriterler çerçevesinde dil seviyeleri  A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak belirlenmiştir.

Dil öğrenmek bir süreçtir.  Zaman ayırır, günlük tekrar eder ve devamlılık  gösterirseniz hızlı bir şekilde ilerleme sağladığınızı fark edersiniz. Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin tüm seviyelerini tamamlayanlar  duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir, farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan öğrendiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir, akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

Çağrı Yabancı Dil Okulu’nda yabancı dil öğretimi; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri teknolojik sınıflarda, modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Hangi seviyede ne yapılabilir?

A1 Seviyesi

1- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeye yönelik bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel
deyimleri anlayabilme ve kullanabilme,
2- Kendini veya başkalarını tanıtabilme,
3- Nerede yaşadığını, çevresini basit kalıpları ve cümleleri kullanarak anlatabilme,
4- Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması
halinde basit düzeyde iletişim kurabilme.

A2 Seviyesi

1- Sosyal çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri
anlayabilme,
2- Bildiği konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilme,
3- Basit bir dil kullanarak kendi hayatı ve çevresi hakkında bilgi verebilme ve anlık
ihtiyaçlarını karşılayabilme,
4- Çok kısa ve basit metinleri okuyabilme ve çok kısa kişisel mektupları yazabilme.

B1 Seviyesi

1- Günlük hayatta, iş hayatında sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve
sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilme,
2- Seyahatlerde, hedef dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek muhtemel pek çok
durumla başa çıkabilme,
3- Kişisel ilgi alanları doğrultusunda veya bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıları oluşturmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilme,
4- Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilme, düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden
söz edebilme, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilme.

B2 Seviyesi

1- Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilme, bildiği
konularda tartışmalar yürütebilme,
2- Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilme ve bir konunun
olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilme,
3- Hedef dilin kullanıldığı televizyon haberlerinin ve güncel olaylara ilişkin programların ve
filmlerin çoğunu anlayabilme,
4- Hedef dili, ana dil olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve
doğallıkla iletişim kurabilme.

C1 Seviyesi

1- Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilme ve bu metinlerdeki
dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilme,
2- Duygu ve düşüncelerini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilme,
3- Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir
şekilde kullanabilme,
4- Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, ayrıntılar
içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilme.

C2 Seviyesi

1- Sosyal hayattaki yazılı ve görsel basındaki her türlü konuşmayı anlayabilme,
2- Farklı yazılı veya sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilme, bu kaynaklara dayalı
olarak bir tartışmayı yapılandırabilme, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilme,
3- Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilme,
4- Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilme.

Özetle;
A1-A2 Sınırlı Dil Kullanımı (Basic User),
B1-B2 Bağımsız Dil Kullanımı (Independent User)
C1-C2 Yetkin Dil Kullanımı (Proficient User)

“Kur Sistemi Ne demektir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Call Now Button