Must Have To Farkı

Ocak 24, 2024

İngilizcede zorunlulukları anlatmak için kullandığımız bazı kalıplar vardır. Bunlardan ikisi have to ve must olarak karşımıza çıkar. İkisi de aynı anlama gelen bu kalıpların bir farkı bulunmaktadır ve cümlelerde bu farka göre kullanılmaktadırlar. Detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz must have to farkı konusunu kolayca öğrenecek ve verdiğimiz örneklerle pekiştirebilirsiniz.

Must Have To Farkı
Must Have To Farkı

Have To Must Farkı

Olumlu bir cümle kurarken must have to farkı çok bariz belli olmasa da, olumsuz bir cümle kurarken bu iki kalıbın farkını daha iyi anlayabilirsiniz. İkisi de genel olarak zorunda olmak anlamında kullanılır. Have to olumlu cümlelerde daha çok günlük alışkanlıklardan bahsederken kullanılırken, must yapmak zorunda olduğumuz ve yapmazsak eğer iyi sonuçlar doğurmayacağını bildiğimiz cümlelerde kullanılır. Bunları örneklerle daha iyi anlayabilirsiniz.

Have To İle İlgili Cümleler

 1. I have to get up early. (Erken kalkmak zorundayım.)
 2. I have to put the car in the garage. (Arabayı garaja koymak zorundayım)
 3. If you want to get rid of this pain, you have to go to the dentist. (Eğer bu ağrıdan kurtulmak istiyorsan, dişçiye gitmek zorundasın.)
 4. You have to be patient. (Sabırlı olmak zorundasın.)
 5. Students have to be respectful to the teachers. (Öğrenciler öğretmenlerine karşı saygılı olmak zorunda.)
 6. If you want to get this job, you have to be there on time. (Eğer bu işi almak istiyorsan, zamanında orada olmalısın.)
 7. You don’t have to be rude to him, you will be the reason for him to quit working. (Ona karşı kaba olmak zorunda değilsin, Onun işi bırakmasına sebep olacaksın.)
 8. Do you have to go to work at 9 everyday? (İşe her gün 9’da mı gitmek zorundasın?)
 9. I have to take my jacket with me in order not to get cold. (Üşütmemek için ceketimi yanıma almak zorundayım.)
 10. You have to apply before its deadline. (Son başvuru tarihinden önce başvurmak zorundasın.)
 • Have to ile kurulan cümlelerin hiçbirinde bir mecburiyet/dayatma yoktur, fakat yapılsa iyi olur. Bu nedenle have to kullanmak bu cümleler için daha doğru olacaktır.

Have To İle İlgili Olumsuz Cümleler

– Bugün çalışmak zorunda değilim. ( I don’t have to work today.)

-O, bu görevi yapmak zorunda değil. ( He doesn’t have to do this task.)

-Biz her zaman bu kurallara uymak zorunda değiliz. ( We don’t always have to follow these rules.)

-Öğrenciler sınavdan sonra okulda kalmak zorunda değiller.( Students don’t have to stay at school after the exam.)

-Ben bu kararı hemen vermek zorunda değilim. ( I don’t have to make this decision right away.)

-Gece dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. ( You don’t have to go out at night.)

-Arabayla gitmek zorunda değilsin, otobüsle de gidebilirsin. ( You don’t have to go by car, you can also go by bus.)

-Biz bu projeyi tamamlamak için acele etmek zorunda değiliz.( We don’t have to rush to complete this project.)

-Çocuklar her zaman sebzelerini yemek zorunda değiller. ( Children don’t always have to eat their vegetables.)

– Biz bu konuda ona yardım etmek zorunda değiliz. ( We don’t have to help him with this matter.)

Must İle İlgili Cümleler

 1. I must be there before 8 o’clock. (8’den önce orada olmak zorundayım.)
 2. You must go to your job interview with the black suit. (İş görüşmene siyah bir takımla gitmek zorundasın.)
 3. People must obey the traffic rules. (İnsanlar trafik kurallarına uymak zorundalar.)
 4. Everyone must brush their teeth. (Herkes dişlerini fırçalamak zorunda.)
 5. He mustn’t use his calculator. (O hesap makinesini kullanamaz.)
 6. He must finish his homework by 5pm. (O ödevini 5’e kadar bitirmek zorunda.)
 7. You must attend the meeting tomorrow. (Yarınki toplantıya katılmak zorundasın.)
 8. She must be so hungry, she ate the whole pizza. (Çok acıkmış olmalı, bütün pizzayı yedi.)
 9. You must be a good person, that’s why everyone likes you. (İyi bir insan olmalısın, bu yüzden herkes seni çok seviyor.)
 10.  He must be the boy you talked about yesterday. (O dün bahsettiğin çocuk olmalı.)
 • Must ile kurulan olumlu cümlelerde zorunluluk vardır. Kesin olarak yapılacak şeylerden bahsederken kullanırsınız. Yapımadığınızda olumsuz sonuçlar doğuracak cümleler kurarken must kullanmalısınız. 
 • Must’ın bir diğer kullanımı ise 8,9 ve 10. cümlelerde gördüğünüz şeklidir. Cümleye -meli,-malı anlamını verir. 
 • Mustn’t kesin olarak bir yasaktan bahsederken cümlede kullanmamız gereken kalıptır. 

Must have to farkı çok büyük olmamakla beraber, verdiğimiz örneklerle arasındaki küçük farkı da anlatmaya çalıştık. 

İlginizi çekebilir: İngilizce Aylar, Günler, Mevsimler

Have To ve Must Nasıl Ayırt Edilir?

İngilizce dilinde, “have to” ve “must” ifadeleri genellikle zorunluluk veya gereklilik durumlarını ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu iki kelime arasındaki farkları anlamak dil becerilerimizi güçlendirebilir ve doğru bir şekilde ifade etmemize yardımcı olabilir. İşte bu iki ifade arasındaki temel farkları keşfetmek için bir rehber:

Zorunluluk Derecesi:

 • “Have to”: Bu ifade, genellikle dışsal bir zorunluluğu ifade eder. Yani, bir başkasının ya da bir durumun bir eylemi gerektirdiği anlamına gelir. Örneğin, “I have to finish my homework” (Ödevimi bitirmem gerekiyor) cümlesiyle, öğrencinin okul tarafından belirlenmiş bir zorunluluğa uygun olarak ödevini tamamlaması gerektiği anlatılır.

 • “Must”: “Must” ise daha çok kişisel bir içsel zorunluluğu ifade eder. Bu, kişinin kendi kararı veya inisiyatifiyle bir şeyi yapma ihtiyacını belirtir. Örneğin, “I must exercise regularly” (Düzenli olarak egzersiz yapmalıyım) cümlesiyle, kişi kendi sağlığına dikkat etme kararını ifade eder.

Resmiyet ve Kesinlik:

 • “Have to”: “Have to” ifadesi, genellikle daha resmi ve objektif bir ton taşır. Belirli bir durum veya kural tarafından belirlenen zorunlulukları ifade eder.

 • “Must”: “Must” ise daha çok kişisel bir ton içerir ve konuşanın kendi değerlendirmeleri veya kararlarına dayanır. Daha subjektif bir ifade kullanımına sahiptir.

Geçmiş Zaman Kullanımı :

 • “Have to”: “Have to” ifadesi, geçmiş zaman kullanımında “had to” şeklinde değişir. Örneğin, “I had to attend the meeting yesterday” (Dün toplantıya katılmam gerekiyordu) cümlesinde görüldüğü gibi, geçmişteki bir zorunluluğu belirtir.

 • “Must”: “Must” ifadesi genellikle geçmiş zaman kullanımında kullanılmaz. Gelecek veya şu andaki zorunlulukları ifade etmekte daha yaygındır.

Sonuç olarak:

“Have to” ve “must” kelimeleri arasındaki bu ince farklar, dilin kullanımındaki nuansları anlamamıza yardımcı olabilir. İki ifadeyi doğru bir şekilde kullanmak, iletişimimizi daha etkili hale getirecek ve dil becerilerimizi güçlendirecektir. Unutmayın ki dil öğrenme sürecinde pratiğin ve örnek cümlelerin önemi büyüktür. Bu nedenle, bu iki ifadeyi farklı bağlamlarda kullanarak dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Must mi daha zorunlu have to mu?

Evet, “must” ve “have to” ifadeleri genellikle aynı anlamı taşır. İkisi de bir şeyin zorunlu olduğunu belirtir. Örneğin, “I must finish my homework” ve “I have to finish my homework” cümleleri aynı anlamı ifade eder, yani ödevi bitirmem gerektiğini vurgular.

Must ve Have to nerede kullanılır?

“Must” ve “have to,” bir şeyin zorunlu olduğunu ifade eder. Genellikle kişisel sorumluluk, kurallar veya toplumsal beklentilerle ilgili durumları anlatmak için kullanılır. Örneğin, iş yerindeki kurallara uymak için “must” veya “have to” ifadeleri kullanılabilir.

Must/have to ne zaman kullanılır?

“Must” ve “have to” ifadeleri genellikle zorunluluk veya gereklilik durumlarını belirtmek için kullanılır. Ancak, “must” daha güçlü bir ifadeyle kişisel bir zorunluluğu vurgularken, “have to” genel olarak dışsal bir zorunluluğu ifade eder. Örneğin, “I must study for the exam” (Sınav için çalışmalıyım) ve “I have to attend the meeting” (Toplantıya katılmak zorundayım).

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara