Must Have To Farkı

İngilizcede zorunlulukları anlatmak için kullandığımız bazı kalıplar vardır. Bunlardan ikisi have to ve must olarak karşımıza çıkar. İkiside aynı anlama gelen bu kalıpların bir farkı bulunmaktadır ve cümlelerde bu farka göre kullanılmaktadırlar. Detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz must have to farkı konusunu kolayca öğrenecek ve verdiğimiz örneklerle pekiştirebilirsiniz.

Have To Must Farkı

Olumlu bir cümle kurarken must have to farkı çok bariz belli olmasa da, olumsuz bir cümle kurarken bu iki kalıbın farkını daha iyi anlayabilirsiniz. İkiside genel olarak zorunda olmak anlamında kullanılır. Have to olumlu cümlelerde daha çok günlük alışkanlıklardan bahsederken kullanılırken, must yapmak zorunda olduğumuz ve yapmazsak eğer iyi sonuçlar doğurmayacağını bildiğimiz cümlelerde kullanılır. Bunları örneklerle daha iyi anlayabilirsiniz.

Have To İle İlgili Cümleler

 1. I have to get up early. (Erken kalkmak zorundayım.)
 2. I have to put the car in the garage. (Arabayı garaja koymak zorundayım)
 3. If you want to get rid of this pain, you have to go to the dentist. (Eğer bu ağrıdan kurtulmak istiyorsan, dişçiye gitmek zorundasın.)
 4. You have to be patient. (Sabırlı olmak zorundasın.)
 5. Students have to be respectful to the teachers. (Öğrenciler öğretmenlerine karşı saygılı olmak zorunda.)
 6. If you want to get this job, you have to be there on time. (Eğer bu işi almak istiyorsan, zamanında orada olmalısın.)
 7. You don’t have to be rude to him, you will be the reason for him to quit working. (Ona karşı kaba olmak zorunda değilsin, Onun işi bırakmasına sebep olacaksın.)
 8. Do you have to go to work at 9 everyday? (İşe her gün 9’da mı gitmek zorundasın?)
 9. I have to take my jacket with me in order not to get cold. (Üşütmemek için ceketimi yanıma almak zorundayım.)
 10. You have to apply before its deadline. (Son başvuru tarihinden önce başvurmak zorundasın.)
 • Have to ile kurulan cümlelerin hiçbirinde bir mecburiyet/dayatma yoktur, fakat yapılsa iyi olur. Bu nedenle have to kullanmak bu cümleler için daha doğru olacaktır.

Have To İle İlgili Olumsuz Cümleler

 1. I don’t have to go there. (Oraya gitmek zorunda değilim.)
 2. You don’t have to be so sensitive, be strong. (

Must İle İlgili Cümleler

 1. I must be there before 8 o’clock. (8’den önce orada olmak zorundayım.)
 2. You must go to your job interview with the black suit. (İş görüşmene siyah bir takımla gitmek zorundasın.)
 3. People must obey the traffic rules. (İnsanlar trafik kurallarına uymak zorundalar.)
 4. Everyone must brush their teeth. (Herkes dişlerini fırçalamak zorunda.)
 5. He mustn’t use his calculator. (O hesap makinesini kullanamaz.)
 6. He must finish his homework by 5pm. (O ödevini 5’e kadar bitirmek zorunda.)
 7. You must attend the meeting tomorrow. (Yarınki toplantıya katılmak zorundasın.)
 8. She must be so hungry, she ate the whole pizza. (Çok acıkmış olmalı, bütün pizzayı yedi.)
 9. You must be a good person, that’s why everyone likes you. (İyi bir insan olmalısın, bu yüzden herkes seni çok seviyor.)
 10.  He must be the boy you talked about yesterday. (O dün bahsettiğin çocuk olmalı.)
 • Must ile kurulan olumlu cümlelerde zorunluluk vardır. Kesin olarak yapılacak şeylerden bahsederken kullanırsınız. Yapımadığınızda olumsuz sonuçlar doğuracak cümleler kurarken must kullanmalısınız. 
 • Must’ın bir diğer kullanımı ise 8,9 ve 10. cümlelerde gördüğünüz şeklidir. Cümleye -meli,-malı anlamını verir. 
 • Mustn’t kesin olarak bir yasaktan bahsederken cümlede kullanmamız gereken kalıptır. 

Must have to farkı çok büyük olmamakla beraber, verdiğimiz örneklerle arasındaki küçük farkı da anlatmaya çalıştık. 

İlginizi çekebilir: İngilizce Aylar, Günler, Mevsimler

 

Yorum yapın

Call Now Button