Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Continuous Tense Türkçede şimdiki zaman olarak bilinen ve genellikle o an içerisinde yapılan eylemleri bildiren bir cümle yapısıdır. İngilizcede en sık kullanılan zamanlar arasında yer aldığı için oldukça temel bir konu olarak kişilerin karşısına çıkar. Bu zamanı iyi anlamak sonraki süreçlerde karşılaşılacak zaman yapılarının daha rahat anlaşılmasına olanak tanıyacaktır. Present Continuous Tense yapısı her ne denli konuşma anındaki eylemleri bildirse bile bazı durumlarda gelecek zaman için de kullanılabilir. Gerçekleşmesi kesin olan durumları bildirirken bu zamanı kullanmak oldukça sık rastlanan bir durumdur.

Present Continuous Tense Olumlu Cümle

İngilizce şimdiki zaman olumlu cümlesi kurarken oldukça kalıpsal bir cümle yapısı takip edilir. İngilizce pek çok cümle öznelerle başlar ve şimdiki zaman cümleleri de istisna değildir. Tekil ve çoğul öznelerden sonra cümleye yardımcı fiil eklenir. Şimdiki zaman yardımcı fiilleri aşağıdaki kurallara göre seçilir:

 • I (ben) öznesi için “am”
 • You (ben veya siz), we (biz) ve they (onlar) özneleri için “are”
 • It, he ve she (cansız varlık, erkek ve kadın olarak o) özneleri için “is” yardımcı fiili kullanılır.

Yardımcı fiil seçildikten sonra olumlu cümlelerde fiil gelir. Fiilin sonunda “-ing” takısı eklenerek fiil çekimlenmiş olur. Oyun oynamak (to play) eylemi üzerinden cümleler şu şekilde kurulacaktır:

 • I am playing. (Oynuyorum.)
 • You are playing. (Oynuyorsun.)
 • He/She/It is playing. (Oynuyor.)
 • We are playing. (Oynuyoruz.)
 • You are playing. (Oynuyorsunuz.)
 • They are playing. (Oynuyorlar.)

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle

İngilizce şimdiki zamanın olumsuz hali olumlu cümlelerle aynı kurallar takip edilerek oluşturulur. Aradaki tek fark yardımcı fiil ile özne arasına giren “not” olumsuz takısıdır. Bu sayede eylem olumsuz bir anlam kazanır. Ders çalışmak (to study) fiili üzerinden cümleler kurulduğunda şöyle sonuçlar elde edilir.

 • I am not studying. (Ders çalışmıyorum.)
 • You are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorsun.)
 • He/She/Is is not (isn’t) studying. (Ders çalışmıyor.)
 • We are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyoruz.)
 • You are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorsunuz.)
 • They are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorlar.)

Past Continuous Tense yapısı içinde yer alan “not” takısının yardımcı fiilleri nasıl kısalttığı örneklerde görülebilir. Bu kısaltma konuşma dilinde oldukça yaygındır. Söz konusu yazma olduğunda kısaltma kullanmak pek tasvip edilmez. Ancak sınavlarda aksi belirtilmediği müddetçe kısaltmalar kullanılır. Hocalar öğrencilerin bunları bildiğini görmek ister.

İngilizce sayılar 100’e kadar yazılışı ve okunuşu bilgilerine de bakabilirsiniz.

Present Continuous Tense Soru Cümlesi

İngilizce şimdiki zaman soru cümlesi oluştururken olumlu cümlede ufak bir değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Özne ile yardımcı fiilin yeri değiştiği vakit cümle soru anlamı kazanır. Dans etmek (to dance) fiili üzerinden şöyle örnekler verilebilir:

 • Am I dancing? (Dans ediyor muyum?)
 • Are you dancing? (Dans ediyor musun?)
 • Is he/she/it dancing? (Dans ediyor mu?)
 • Are we dancing (Dans ediyor muyuz?)
 • Are you dancing? (Dans ediyor musunuz?)
 • Are they dancing (Dans ediyorlar mı?)

Present Continuous Tense Zaman Zarfları

İngilizce şimdiki zaman için kullanılan zaman zarfları şu şekilde sıralanabilir:

 • now: şimdi
 • at the moment: şu anda (şimdi)
 • at present: halihazırda (şu anda)

Bunlar bu zaman kalıbının karakteristik zarfları arasında yer almaktadır. Present Continuous Tense yapısı aynı zamanda gelecek zaman için de kullanıldığı için aşağıdaki zaman zarfları da pekala bu cümlelerle yer alabilir:

 • tomorrow: yarın
 • next month: gelecek ay
 • tonight: bu gece
 • this morning: bu sabah

 

Yorum yapın

Call Now Button