Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Şubat 15, 2024

Present Continuous Tense Türkçede şimdiki zaman olarak bilinen ve genellikle o an içerisinde yapılan eylemleri bildiren bir cümle yapısıdır. İngilizcede en sık kullanılan zamanlar arasında yer aldığı için oldukça temel bir konu olarak kişilerin karşısına çıkar. Bu zamanı iyi anlamak sonraki süreçlerde karşılaşılacak zaman yapılarının daha rahat anlaşılmasına olanak tanıyacaktır. Present Continuous Tense yapısı her ne denli konuşma anındaki eylemleri bildirse bile bazı durumlarda gelecek zaman için de kullanılabilir. Gerçekleşmesi kesin olan durumları bildirirken bu zamanı kullanmak oldukça sık rastlanan bir durumdur.

Present Continuous Tense Konu Anlatimi
Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Continuous Tense Olumlu Cümle

İngilizce şimdiki zaman olumlu cümlesi kurarken oldukça kalıpsal bir cümle yapısı takip edilir. İngilizce pek çok cümle öznelerle başlar ve şimdiki zaman cümleleri de istisna değildir. Tekil ve çoğul öznelerden sonra cümleye yardımcı fiil eklenir. Şimdiki zaman yardımcı fiilleri aşağıdaki kurallara göre seçilir:

 • I (ben) öznesi için “am”
 • You (ben veya siz), we (biz) ve they (onlar) özneleri için “are”
 • It, he ve she (cansız varlık, erkek ve kadın olarak o) özneleri için “is” yardımcı fiili kullanılır.

Yardımcı fiil seçildikten sonra olumlu cümlelerde fiil gelir. Fiilin sonunda “-ing” takısı eklenerek fiil çekimlenmiş olur. Oyun oynamak (to play) eylemi üzerinden cümleler şu şekilde kurulacaktır:

 • I am playing. (Oynuyorum.)
 • You are playing. (Oynuyorsun.)
 • He/She/It is playing. (Oynuyor.)
 • We are playing. (Oynuyoruz.)
 • You are playing. (Oynuyorsunuz.)
 • They are playing. (Oynuyorlar.)

Present Continuous Tense Olumsuz Cümle

İngilizce şimdiki zamanın olumsuz hali olumlu cümlelerle aynı kurallar takip edilerek oluşturulur. Aradaki tek fark yardımcı fiil ile özne arasına giren “not” olumsuz takısıdır. Bu sayede eylem olumsuz bir anlam kazanır. Ders çalışmak (to study) fiili üzerinden cümleler kurulduğunda şöyle sonuçlar elde edilir.

 • I am not studying. (Ders çalışmıyorum.)
 • You are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorsun.)
 • He/She/Is is not (isn’t) studying. (Ders çalışmıyor.)
 • We are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyoruz.)
 • You are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorsunuz.)
 • They are not (aren’t) studying. (Ders çalışmıyorlar.)

Past Continuous Tense yapısı içinde yer alan “not” takısının yardımcı fiilleri nasıl kısalttığı örneklerde görülebilir. Bu kısaltma konuşma dilinde oldukça yaygındır. Söz konusu yazma olduğunda kısaltma kullanmak pek tasvip edilmez. Ancak sınavlarda aksi belirtilmediği müddetçe kısaltmalar kullanılır. Hocalar öğrencilerin bunları bildiğini görmek ister.

İngilizce sayılar 100’e kadar yazılışı ve okunuşu bilgilerine de bakabilirsiniz.

Present Continuous Tense Soru Cümlesi

İngilizce şimdiki zaman soru cümlesi oluştururken olumlu cümlede ufak bir değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Özne ile yardımcı fiilin yeri değiştiği vakit cümle soru anlamı kazanır. Dans etmek (to dance) fiili üzerinden şöyle örnekler verilebilir:

 • Am I dancing? (Dans ediyor muyum?)
 • Are you dancing? (Dans ediyor musun?)
 • Is he/she/it dancing? (Dans ediyor mu?)
 • Are we dancing (Dans ediyor muyuz?)
 • Are you dancing? (Dans ediyor musunuz?)
 • Are they dancing (Dans ediyorlar mı?)

Present Continuous Tense Zaman Zarfları

İngilizce şimdiki zaman için kullanılan zaman zarfları şu şekilde sıralanabilir:

 • now: şimdi
 • at the moment: şu anda (şimdi)
 • at present: halihazırda (şu anda)

Bunlar bu zaman kalıbının karakteristik zarfları arasında yer almaktadır. Present Continuous Tense yapısı aynı zamanda gelecek zaman için de kullanıldığı için aşağıdaki zaman zarfları da pekala bu cümlelerle yer alabilir:

 • tomorrow: yarın
 • next month: gelecek ay
 • tonight: bu gece
 • this morning: bu sabah

Present Continuous Tense kuralı nedir?

Günlük yaşantımızda o anki eylemleri veya devam eden durumları ifade etmek için sıklıkla kullandığımız zamanlardan biri “Present Continuous Tense” ya da Türkçe’de adlandırıldığı şekliyle “Şimdiki Zamanın İngilizce Hali”dir. Bu zamanı doğru bir şekilde kullanmak, iletişimde net ve doğru bir ifade sağlamak için oldukça önemlidir. İşte Present Continuous Tense kullanımı ve kuralları hakkında detaylı bilgi:

Şu anki eylemi ifade eder: Present Continuous Tense, konuşma anında devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I am writing an article” cümlesi, şu anda yazmakta olduğum bir makaleyi ifade eder.

“am/is/are + -ing” yapısı: Present Continuous Tense, “am”, “is”, veya “are” yardımcı fiilleri ile eylemin “-ing” halini birleştirerek oluşturulur. Özne ve yardımcı fiil arasında uyum sağlanmalıdır. Örneğin, “I am studying” veya “They are playing” gibi.

Gelecekteki planları ifade eder: Present Continuous Tense, gelecekteki belirli planları veya düzenlemeleri ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “I am meeting my friends tomorrow” cümlesi, yarın arkadaşlarımla buluşma planımı ifade eder.

Geçici durumları belirtir: Bu zaman, genellikle geçici durumları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “She is staying with us temporarily” cümlesi, geçici olarak bizimle kalma durumunu belirtir.

Yan cümleciklerde kullanımı: Present Continuous Tense, “while”, “when”, “as” gibi bağlaçlarla birleştirilerek yan cümleciklerde de kullanılabilir. Örneğin, “While I am cooking, my sister is watching TV.”

Olumsuz formu: Present Continuous Tense’in olumsuz formunu oluşturmak için, “am/is/are” yardımcı fiilinin önüne “not” eklenir. Örneğin, “I am not working today.”

Soru formu: Present Continuous Tense ile soru cümleleri oluştururken, özne ile yardımcı fiil yer değiştirir. Örneğin, “Are you listening to music?”

Present Continuous Tense, günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan bir zaman yapısıdır ve doğru bir şekilde kullanıldığında iletişimde anlam bütünlüğünü sağlar. Bu kurallara dikkat ederek, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Present Continuous Tense Örnekleri

İngilizce Türkçe
I am writing a letter. Bir mektup yazıyorum.
She is studying at the library. Kütüphanede ders çalışıyor.
We are watching a movie. Bir film izliyoruz.
They are playing football. Futbol oynuyorlar.
He is talking on the phone. Telefonla konuşuyor.
I am not eating meat. Et yemiyorum.
Are you listening to music? Müzik mi dinliyorsun?
She is not wearing a coat. Palto giymiyor.
We are waiting for the bus. Otobüsü bekliyoruz.
They are not working today. Bugün çalışmıyorlar.
It is raining outside. Dışarıda yağmur yağıyor.
I am reading a book. Bir kitap okuyorum.
He is taking a shower. Duş alıyor.
She is not cooking dinner. Akşam yemeği pişirmiyor.
They are playing video games. Video oyunları oynuyorlar.
It’s getting dark. Hava kararıyor.
We are traveling to Paris. Paris’e seyahat ediyoruz.
The kids are playing outside. Çocuklar dışarıda oynuyor.
He is not wearing glasses. Gözlük takmıyor.
I am working from home. Evden çalışıyorum.

Simple Present Continuous Tense Nedir?

Simple Present Continuous Tense, İngilizce dilbilgisinde şu anki bir eylemi ifade etmek için kullanılan bir zaman şeklidir. Bu zaman biçimi, bir eylemin anlık devam ettiğini vurgular. Genellikle “-ing” ekini kullanarak oluşturulur.

Örneğin:

 • I am studying for my exams. (Şu an sınavlarıma çalışıyorum.)
 • She is reading a book. (O, bir kitap okuyor.)
 • They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)

Bu yapı, konuşulan ana dildeki “şu anda”, “şu an” gibi ifadelerle uyumlu olarak kullanılır. Eylemin geçmişte veya gelecekte değil, tam da konuşma anında devam ettiğini belirtir.

Simple Present Continuous Tense, günlük hayatta yaşanan olayları, alışkanlıkları veya anlık durumları anlatmak için etkili bir dil aracıdır. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olan bu zaman biçimi, dil öğreniminde önemli bir role sahiptir.”

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Gramer Kuralları

Simple Present Continuous Tense, Türkçe’de Basit Şimdiki Zaman Devamlı Zaman (Şimdiki Zaman) olarak adlandırılır. Bu zaman kipi, konuşma anında devam eden ve bir süredir devam eden eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır.

Simple Present Continuous Tense Kullanım Alanları:

 • Devam eden eylemleri ifade etmek:
  • Örnek: I am writing an email. (Bir e-posta yazıyorum.)
 • Geçmişten beri devam eden ve gelecekte de devam edecek olan eylemleri ifade etmek:
  • Örnek: She is studying English. (İngilizce çalışıyor.)
 • Geçici bir durumu ifade etmek:
  • Örnek: They are staying at a hotel this week. (Bu hafta otelde kalıyorlar.)
 • Tekrarlanan eylemleri ifade etmek:
  • Örnek: He is always complaining. (Her zaman şikayet ediyor.)
 • Bir planı veya niyeti ifade etmek:
  • Örnek: We are meeting tomorrow at 10am. (Yarın saat 10’da buluşuyoruz.)

Simple Present Continuous Tense Oluşturma:

Simple Present Continuous Tense oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Özne: Cümledeki özneyi belirleyin.
 2. Yardımcı fiil: Özneye göre am, is, are yardımcı fiillerini seçin.
 3. Ana fiil: Ana fiilin -ing eki aldığını unutmayın.

Örnekler:

Olumlu Cümleler:

 • I am reading a book. (Kitap okuyorum.)
 • She is cooking dinner. (Akşam yemeği pişiriyor.)
 • They are playing football. (Futbol oynuyorlar.)

Olumsuz Cümleler:

 • I am not working today. (Bugün çalışmıyorum.)
 • He is not listening to me. (Beni dinlemiyor.)
 • They are not going to the party. (Partiye gitmiyorlar.)

Soru Cümleleri:

 • Are you watching TV? (Televizyon izliyor musun?)
 • Is she sleeping? (Uyuyor mu?)
 • What are they doing? (Ne yapıyorlar?)

Simple Present Continuous Tense ile Kullanılan Zaman İfadeleri:

 • now (şimdi)
 • at the moment (şu anda)
 • today (bugün)
 • this week (bu hafta)
 • right now (tam şu anda)

Simple Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Fiiller:

 • Düşünce ve duygu fiilleri: believe, know, think, understand, feel, love, hate
 • Duyu fiilleri: see, hear, smell, taste, touch
 • Sahip olma fiilleri: have, own, possess
 • Varlık fiilleri: be, exist, appear

Simple Present Continuous Tense ve Simple Present Tense Arasındaki Fark:

Simple Present Continuous Tense, devam eden eylemleri ifade ederken, Simple Present Tense genel gerçekleri, alışkanlıkları ve tekrarlanan eylemleri ifade eder.

Örnek:

 • I work in an office. (Bir ofiste çalışıyorum.) (Genel gerçek)
 • I am working on a project. (Bir proje üzerinde çalışıyorum.) (Devam eden eylem)

 

Sıkça Sorulan Sorular

Present Continuous nasıl kullanılır?

Present Continuous (Şimdiki Zaman) genellikle şu anda gerçekleşmekte olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısı, aksiyonun geçici bir süre içinde devam ettiğini vurgular.

Present Continuous Tense kuralı nedir?

Olumlu Cümle:
Özne + am/is/are + fiil-ing
Olumsuz Cümle:
Özne + am not/isn’t/aren’t + fiil-ing
Soru Cümlesi:
Am/Is/Are + özne + fiil-ing?

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara