Simple Past Tense Konu Anlatımı

Şubat 16, 2024

Simple Past Tense konu anlatımı konusu özellikle ilköğretimde okullarda öğretilen önemli İngilizce konularından biridir. Belki de İngilizcede en çok kullanılan zaman kipidir. Bu yüzden büyük önem taşımaktadır. Kolay olarak sınıflandırılsa da iyi anlayıp bu zaman kipini iyi öğrenmek çok önemlidir! Bu Simple Paste Tense Konu Anlatımı yazısında simple past tense nedir, nasıl kullanılır, olumlu past tense, olumsuz past tense ve nasıl past tense soru cümlesi yapılır bunlara bakacağız.

Simple Paste Tense Konu Anlatımı: Past Tense Nedir?

Bir iş geçmişte bir zamanda yapıldıysa bu işi (Geçmişte kaldığı için.) Paste tense ile kullanırız. Bu bir yıl önce , bir ay önce veya bir dakika önce yapılmış bir iş için kullanılabilir. Yani geçmişte yapılmış olması en önemli etkendir.

Genel olarak baktığımızda paste tense kullanımını 3 gruba ayırabiliriz, bunlar ;

 1. Geçmiş zamanda kesin bir tarihte yapılşmış eylemler.

I saw Özge yesterday. ( Dün Özgeyi gördüm.)

 1. Geçmiş zamanda esnek olarak belirlenen bir tarihte yapılan eylemler.

I played basketball when I was young. (Ben gençken basketbol oynadım.)

 1. Geçmiş zamanda tekrarlanarak yapılmış eylemler.

I swam everday last year. (Geçen yıl her gün yüzdüm.)

Şuna Dikkat Etmeliyiz:

  Bir cümleyi simple paste tense ile kurmamız için o işin belirli bir tarihte veya belirli bir tarih aralığında yapılmış olmasına dikkat etmeliyiz.

Eğer ki geçmişte yapılan şeyin belirli bir tarihi yoksa veya belli bir tarih aralığında yapılmadıysa o zaman paste tense değil Present Perfect Tense ile o cümleyi kurmalıyız.

Simple Past Tense Konu Anlatımı
Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Cümle Nasıl kurulur?

Bir paste tense cümle kurulurken önde özne sonrasında fillin ikinci hali sonrasında yapıldığı tarihi kullanmalıyız bakınız ;

I came yesterday. ( Dün geldim. ) Gördüğünüz üzere ilk başta özne yani eylemi gerçekleştiren kişi sonrasında fillin ikinci hali sonrasında ise eylemin gerçekleştiği tarih kullanılmıştır.

Örnek cümleler

İngilizce Türkçe
I visited London last summer. Geçen yaz Londra’yı ziyaret ettim.
She studied French in college. Üniversitede Fransızca öğrendi.
We went to the beach yesterday. Dün plaja gittik.
He played football last night. Dün gece futbol oynadı.
They visited their grandparents. Onlar büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret ettiler.
She cooked dinner for us. Bize akşam yemeği pişirdi.
I finished my homework on time. Ödevimi zamanında bitirdim.
The movie started at 7:00 PM. Film 7:00’de başladı.
We lived in that house for 5 years. O evde 5 yıl yaşadık.
He traveled to Japan last year. Geçen yıl Japonya’ya seyahat etti.
She bought a new car. Yeni bir araba satın aldı.
They attended the conference. Konferansa katıldılar.
I played the guitar at the party. Partide gitar çaldım.
We saw a great movie yesterday. Dün harika bir film izledik.
He worked late every day. Her gün geç saatlere kadar çalıştı.
She danced all night. Tüm gece dans etti.
We visited the museum last weekend. Geçen hafta sonu müzeyi ziyaret ettik.
They met each other in college. Üniversitede birbirleriyle tanıştılar.
I ate lunch at the restaurant. Öğle yemeğimi restoranda yedim.
He played video games for hours. Saatlerce video oyunları oynadı.
She finished the book in a day. Kitabı bir günde bitirdi.
They traveled around Europe. Avrupa’yı dolaştılar.
I spoke with my friend yesterday. Dün arkadaşımla konuştum.
The concert ended at midnight. Konser gece yarısında bitti.
We visited the historical sites. Tarihi yerleri ziyaret ettik.
She bought a new phone last week. Geçen hafta yeni bir telefon satın aldı.
He fixed the broken window. Kırık pencereyi tamir etti.
They went to the party together. Birlikte partiye gittiler.
I saw a shooting star last night. Dün gece bir yıldız kayması gördüm.
She wrote a letter to her parents. Ebeveynlerine bir mektup yazdı.

Simple Past Tense Olumlu Cümle Nasıl kurulur?

Simple Past Tense olumlu cümle kurmak için daha demin de gördüğümüz gibi önce özne sonra fillin ikinci hali ve sonra da cümlenin devamı gelmelidir, bakınız ;

I called Fırat. ( Ben Fıratı aradım.)

Two boys played with a ball. ( İki çocuk bir top ile oynadı.)

Dr. Ahmet healed the patient. (Dr Ahmet hastayı iyileştirdi.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Simple paste tense olumsuz bir cümle kurmak için önce özne sonra yardımcı fillin olumsuz şekli sonra ise fiilin kendisi kullanılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey yardımcı fiilin olumsuz ekinden sonra fiilin kendisi ikinci hali değil normal halinin kullanılmasıdır, buna dikkat ediniz.

I did not walk last night. ( Dün akşam yürümedim.

I did not swim yesterday. ( Dün yüzmedim.)

You did not call me yesterday. ( Beni dün aramadın.)

Simple Paste Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur? 

Simple paste tense soru cümlesi kurmak için önce to be yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali cümlenin başına alınır. Sonra özne koyulur en son ise fiilin ilk hali yani normal hali kullanılır.

Did he say hello to you yesterday? ( Dün sana selam Verdi mi?)

Did she go to school yesterday? (Dün okula gitti mi?)

Did he shake your hand yesterday? ( Dün senin elini sıktı mı? )

Present Simple Tense İngilizce öğrenirken ilk başlarda öğrenilmesi gereken zaman kiplerinden bir tanesidir fakat bu onun aslında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Simple past tense konu anlatımı yazımızda en önemli noktalara değindik. Bunları öğrenip bol bol tekrar ederek kişi iyice bu zaman ekini anlamalıdır. Bu zaman kipinin önemini gün geçtikçe daha net göreceksiniz.

Simple Past Tense kuralı nedir?

İngilizce dilinde zamanları doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerimizi geliştirmek için önemlidir. Bu bağlamda, Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman), geçmişte gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılan temel bir zaman biçimidir. Bu makalede, Simple Past Tense‘ in kullanımı ve kuralları hakkında bilgi edineceğiz.

Geçmişte Gerçekleşen Eylemler

Simple Past Tense, geçmişte belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş ve tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • Yesterday, I visited a museum. (Dün, bir müzeyi ziyaret ettim.)

Fiilin Hali

Simple Past Tense’de, düzensiz fiiller hariç, düzenli fiillerin geçmiş hali “-ed” takısı ile oluşturulur. Örneğin:

 • play (oynamak) – played (oynadım)
 • work (çalışmak) – worked (çalıştım)

Düzensiz fiillerin geçmiş halleri ise öğrenilmelidir. Örneğin:

 • go (gitmek) – went (gittim)
 • eat (yemek) – ate (yedim)

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde, Simple Past Tense için şu yapı kullanılır: �������+����(���\c���\cℎ���)+������

Örneğin:

 • She danced at the party. (O parti’de dans etti.)

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde ise şu yapı kullanılır: �������+������(����′�)+����(��������)+������

Örneğin:

 • I didn’t watch the movie. (Filmi izlemedim.)

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde ise şu yapı kullanılır: ���+�������+����(��������)+������?

Örneğin:

 • Did you visit London last year? (Geçen yıl Londra’ya gittin mi?)

Simple Past Tense, İngilizce dilbilgisinde önemli bir yer tutar ve geçmişteki olayları doğru bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur. Doğru zamanı kullanarak iletişim kurmak, dil becerilerimizi güçlendirecek ve etkili iletişim sağlayacaktır. Bu nedenle, Simple Past Tense’in kurallarını öğrenmek ve uygulamak, İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmamıza katkı sağlar.

Unutmayın ki dil öğrenme süreci, düzenli pratik ve öğrenilen bilgileri uygulama ile güçlenir. Simple Past Tense‘ i sık sık kullanarak, geçmişteki deneyimlerinizi ve olayları başarıyla ifade edebilirsiniz.

Çağrı Dil Okulu İngilizce kursları ile ilgili buradan https://cagridilokulu.com.tr/kurs/ingilizce-kursu-ankara/ bilgi edinebilirsiniz.

Simple Past Tense Konu Anlatımı Düzenli ve Düzensiz Fiiller

Düzenli Fiil Örnekleri:

 1. Create – created
 2. Smile – smiled
 3. Bake – baked
 4. Jump – jumped
 5. Watch – watched
 6. Talk – talked
 7. Carry – carried
 8. Open – opened
 9. Travel – traveled
 10. Study – studied
 11. Paint – painted
 12. Clean – cleaned
 13. Kick – kicked
 14. Call – called
 15. Love – loved

Düzensiz Fiil Örnekleri:

 1. Go – went
 2. Eat – ate
 3. Have – had
 4. Do – did
 5. Say – said
 6. Write – wrote
 7. Take – took
 8. Drive – drove
 9. Sing – sang
 10. Sleep – slept
 11. Run – ran
 12. Speak – spoke
 13. Break – broke
 14. Swim – swam
 15. Fly – flew

Sıkça Sorulan Sorular

Simple Past Tense konusu nedir?

Simple Past Tense, geçmişte belirli bir zaman diliminde gerçekleşen tamamlanmış eylemleri ifade eder. Fiillerin geçmişteki zamanını belirten bir İngilizce dil bilgisi konseptidir.

Simple Past Tense anlamı ne demek?

Simple Past Tense, İngilizce’de geçmişteki belirli bir zamandaki tamamlanmış eylemi ifade eder. Özne ve fiilin geçmiş zamanlı uyumuyla kullanılır, önceki bir olayı anlatır.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara