This That Farkı

Ocak 31, 2024
This That Farkı

This That Farkı ; insanlar arasında iletişim kurarken, çeşitli kelimeler ve ifadeler kullanırız. Ancak, bazen iki benzer kelime veya ifade arasındaki ince farkları anlamak önemlidir. “Bu” ve “Şu” kelimeleri, günlük dilimizde sıkça kullanılan iki ifade olarak karşımıza çıkar. Ancak, bu iki kelime arasındaki farklar bazen gözden kaçabilir. İşte “bu” ve “şu” arasındaki önemli farklar:

Anlam Farkları:

“Bu”: Bu kelime, konuşmacının veya yazıcının yakın zamanda bahsettiği veya düşündüğü bir nesneyi belirtir. Genellikle o anki bağlam içinde kullanılır. Örneğin: “Bu kitap çok ilginç.”

“Şu”: Diğer taraftan, “şu” kelimesi biraz daha uzakta olan bir nesneyi ifade eder. Konuşmacının veya yazıcının işaret ettiği şey, genellikle karşısındaki kişinin daha önce belirttiği veya düşündüğü bir nesne olabilir. Örneğin: “Şu an gökyüzünde güzel bir ay var.”

Kullanım Farkları:

“Bu”: “Bu,” konuşmacının daha önce değindiği bir konu üzerinde durmak veya bir şeyi vurgulamak için kullanılır. Kısacası, konuşmacının yakın zamanda bahsettiği şeyi belirtir ve odaklanır.

“Şu”: Öte yandan, “şu,” genellikle daha genel veya uzak bir bağlam içinde kullanılır. Karşısındaki kişinin anladığı bir konuyu veya daha önce bahsedilen bir konuyu ifade etmek için kullanılır.

İfade Farkları:

“Bu”: “Bu” kelimesi, daha sıcak ve yakın bir ifadeyle ilişkilidir. Konuşmacının karşısındaki kişiyle daha samimi bir bağ kurmasına yardımcı olabilir. “Bu” ifadesi, duygusal bir bağlam içinde kullanıldığında daha etkili olabilir.

“Şu”: Öte yandan, “şu” kelimesi daha nesnel ve genel bir ifadeye işaret eder. Bu ifade, daha uzak veya soyut bir konuyu ifade etmek için kullanılır ve genellikle duygusal bir bağlam içermez.

Sonuç olarak, “bu” ve “şu” kelimeleri arasındaki farklar, kullanıldıkları bağlam ve ifade biçimine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu küçük ayrıntıları anlamak, iletişimimizi daha açık ve etkili hale getirebilir.

This That Farkı
This That Farkı 2

This ve That Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce dilbilgisinde sıkça karıştırılan kelimelerden biri “this” ve “that“tir. Bu iki gösterme zamiri, nesneleri veya durumları belirtirken kullanılır, ancak aralarındaki farkları anlamak önemlidir. “This” ve “that” kelimeleri, konuşmacının ya da yazıcının nesneye olan uzaklık derecesini ifade eder.

Öncelikle, “this” kelimesi, konuşmacının ya da yazıcının şu anda yanında ya da çok yakınında bulunan bir nesneyi ifade eder. Örneğin, “this book” ifadesi, konuşmacının elindeki veya hemen yanındaki bir kitaba işaret eder.

Öte yandan, “that” kelimesi, konuşmacının ya da yazıcının uzakta veya biraz daha uzakta bulunan bir nesneye işaret etmesi için kullanılır. Örneğin, “that building” ifadesi, konuşmacının uzakta gördüğü bir binaya referans yapar.

Ayrıca, “this” ve “that” kelimeleri, konuşmacının duygusal bağlamını da yansıtabilir. “This” genellikle daha samimi veya yakın bir bağlamda kullanılırken, “that” daha mesafeli veya nesneden biraz daha uzakta bir bağlamda tercih edilir.

Özetle, “this” ve “that” arasındaki temel fark, konuşmacının ya da yazıcının nesneye olan uzaklık veya duygusal bağlamdaki yaklaşımıdır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, bu iki gösterme zamiri dil becerilerinizi geliştirmenize ve iletişim becerilerinizi pekiştirmenize yardımcı olabilir. İngilizce öğrenenler için bu feyz verici bir adımdır, çünkü bu tür detayları anlamak, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İlginizi çekebilir; ingilizce meyveler

This ve That Nasıl Kullanılır?

Günlük hayatta karşılaştığımız birçok dilbilgisi konsepti arasında “bu” ve “şu” kelimeleri, sıkça karıştırılan ve dil kullanımımızı etkileyen unsurlardan biridir. Bu iki kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. İşte “bu” ve “şu” kelimelerinin nasıl kullanılacağına dair bazı önemli ipuçları:

Tanımlama ve Belirtme:

  • “Bu,” konuşmacının yakınında olan veya işaret ettiği nesne veya kişiyi belirtir. Örneğin, “Bu kitap çok ilginç” cümlesinde, konuşmacı elindeki kitabı işaret etmektedir.
  • “Şu,” ise genellikle konuşmacının uzakta olan veya işaret ettiği nesne veya kişiyi belirtir. Örneğin, “Şu kafede buluşalım” cümlesinde, konuşmacı uzakta olan kafeyi işaret etmektedir.

Demonstratif Zamir Olarak Kullanım:

  • “Bu” ve “şu,” aynı zamanda demonstratif zamir olarak da kullanılabilir. Örneğin, “Bu benim kalemem” ifadesinde, “bu” zamiri konuşmacının sahip olduğu kalemi temsil eder.
  • “Şu” zamiri ise genellikle konuşmacının uzakta olan bir şeyi göstermek için kullanılır. Örneğin, “Şu resim çok güzel” ifadesinde, “şu” zamiri uzakta olan bir resmi temsil eder.

Konuşma Akışında Doğru Kullanım:

  • Konuşma sırasında “bu” ve “şu” kelimelerinin doğru bir şekilde kullanılması, iletişimi daha açık ve etkili hale getirebilir. Özellikle nesneleri veya konseptleri belirtirken dikkatli olunmalıdır.
  • Pratik yaparak, günlük konuşmalarda bu kelimeleri bilinçli bir şekilde kullanmak, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Sonuç olarak; “Bu” ve “şu” kelimelerini doğru bir şekilde kullanmak, dilbilgisi kurallarına uygun bir iletişim kurmanın temel bir parçasıdır. Bu kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek, yazılı ve sözlü iletişim becerilerinizi artırabilir, dil bilgisindeki hataları en aza indirebilir ve daha net ifadeler kullanmanıza yardımcı olabilir. Pratik yaparak, bu kelimeleri günlük konuşmalarınıza entegre edebilir ve dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

This That Örnek Cümleler

This ile ilgili örnek cümleler;

İngilizceTürkçe
This is a book.Bu bir kitap.
I like this song.Bu şarkıyı beğenirim.
What is this?Bu nedir?
This car is fast.Bu araba hızlı.
She gave me this gift.Bana bu hediye verdi.
This movie is amazing.Bu film harika.
Can you see this?Bunu görebilir misin?
I need this tool.Bu araca ihtiyacım var.
This restaurant is new.Bu restoran yeni.
This is my house.Bu benim evim.
This computer is old.Bu bilgisayar eski.
This pizza tastes great.Bu pizza harika tatlı.
Do you have this in blue?Bunu mavi renkte var mı?
I found this in my bag.Bu benim çantamda buldum.
This phone is expensive.Bu telefon pahalı.
This is my friend Sarah.Bu benim arkadaşım Sarah.
I can’t believe this.Buna inanamıyorum.
This job is challenging.Bu iş zorlayıcı.
This painting is beautiful.Bu tablo güzel.
I love this place.Bu yeri çok seviyorum.

That ile ilgili örnek cümleler;

İngilizceTürkçe
I believe that he is honest.Onun dürüst olduğuna inanıyorum.
She said that she would come.O, geleceğini söyledi.
The fact that it’s raining is disappointing.Yağmur yağması gerçekten hayal kırıklığı.
I know that you can do it.Onu yapabileceğini biliyorum.
The idea that she suggested was brilliant.Önerdiği fikir harikaydı.
He mentioned that he might be late.Gecikebileceğini belirtti.
It’s important that you understand the instructions.Talimatları anlaman önemlidir.
The book that I am reading is fascinating.Okuduğum kitap büyüleyici.
I heard that they are getting married.Evleniyor olduklarını duydum.
The news that she received was shocking.Aldığı haber şok ediciydi.
She believes that hard work pays off.O, çalışmanın karşılığını alacağına inanıyor.
He insisted that he was innocent.Masum olduğunda ısrar etti.
The fact that he apologized impressed me.Özür dilediği gerçeği beni etkiledi.
I hope that you enjoy the concert.Konserin keyfini çıkarmanı umuyorum.
The possibility that it might rain is high.Yağmur yağma olasılığı yüksek.
The news that they won the championship made everyone happy.Şampiyonluğu kazandıkları haber herkesi mutlu etti.
It’s amazing that she can speak five languages.Beş dil konuşabilmesi şaşırtıcı.
The fact that he didn’t show up disappointed us.Gelmediği gerçeği bizi hayal kırıklığına uğrattı.
He mentioned that he had never been to Europe.Avrupa’ya hiç gitmediğini belirtti.
The idea that they proposed was innovative.Önerdikleri fikir yenilikçiydi.
It’s essential that you complete the task on time.Görevi zamanında tamamlaman önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

This That neye göre gelir?

This, bağlamına bağlı olarak gelir. Dilbilgisel, kültürel veya konseptüel bağlam, ‘this’ kelimesinin anlamını belirler.

This ve that ne demek?

“This” ve “that” İngilizce’de işaret zamirleridir. “This”, yakındaki bir şeyi veya bir durumu işaret ederken, “that” ise daha uzakta olan bir şeyi veya bir durumu işaret eder. İkisi de konuşulan bağlama ve nesnenin konumuna bağlı olarak anlam kazanır.

This Hangi cümlelerde kullanılır?

“This” İngilizce’de, konuşmacının yakınında bulunan bir nesneye, duruma veya fikre atıfta bulunurken kullanılır.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara