U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Şubat 13, 2024

U harfiyle başlayan İngilizce kelimeler, günlük konuşma dilinde de sık sık karşılaşılan kelime grupları içinde yer almaktadır. En kısa sürede etkili bir İngilizce dil bilgisine sahip olmak isteyen kişilerin internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda u ile başlayan İngilizce kelimeler hakkında da bilgi sahibi olmak istedikleri görülmektedir. Siz de yazımızda yer alan önemli kelimeleri ve Türkçe anlamlarını inceleyerek, vocabulary pratikleri yapabilir ve kelime dağarcığınıza yeni sözcükler kazandırabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: H ile başlayan ingilizce kelimeler

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler
U İle Başlayan İngilizce Kelimeler 2

U İle Başlayan Önemli İngilizce Sözcükler

U harfiyle başlayan önemli İngilizce kelimeler, günlük konuşmalarda sık sık telaffuz edilmektedir. İngilizce öğrenimine devam eden her yaştan kişilerin u ile başlayan İngilizce kelimeler hakkında vocabulary çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Daha önce hiç duymadığınız veya duyduğunuz halde Türkçe anlamını bilmediğiniz bazı İngilizce kelimelerden u ile başlayanları şunlardır:

 • unskilled – yeteneksiz, vasıfsız
 • upward – yukarı
 • upstairs – üst kat
 • upsurge – yükseliş
 • unsleeping – uykusuz
 • unison – uyum
 • utopia – ütopya
 • unlawful – yasa dışı
 • unsparing – tutumsuz
 • undated – tarihi geçmiş
 • upcountry – taşra
 • unsoiled – topraksız
 • unsavoury – tatsız
 • uneasiness – tedirginlik
 • unlit – sönük
 • unlucky – şanssız
 • umbrella – şemsiye
 • unbiased – tarafsız
 • unsociable – sosyal olmayan
 • uptight – sinirli
 • utmost – son derece
 • undying – ölümsüz, sonsuz
 • upwind – rüzgar
 • upfront – peşin ödeme
 • unwell – ragatsız edici
 • unwholesome – sağlıksız
 • upstage – sahne arkası
 • unlikable – sevimsiz
 • unlimited – sınırsız
 • unwept – sızan
 • unworthy – layık
 • utilize – kullanmak

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

En fazla kullanılan İngilizce kelimeler arasında u harfiyle başlayan önemli sözcükleri de görmek mümkün olmaktadır. Siz de İngilizce dil bilgisi çalışırken bu kelimeleri ezberleyerek hem konuşma hem yazma hem de dinleme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Günlük yaşamda halk arasında en çok kullanılan u ile başlayan İngilizce kelimelerden bazıları şunlardır:

 • utilize – kullanmak
 • ultimate – nihai
 • use – kullanma
 • user – kullanıcı
 • unblemished – kusursuz
 • uphold – korumak
 • unwitting – kayıtsız
 • upshell – kabuksuz
 • upbeat – iyimser
 • unbelievable – inanılmaz
 • uneasy – huzursuz
 • usual – her zamanki
 • urinary – idrar
 • unyielding – inatçı
 • unwillingless – isteksizlik
 • update – güncelleştirme
 • unjust – haksız
 • ulterior – gizli
 • unwinking – göz kırpma
 • urge – dürtü
 • upholster – döşeme
 • unit – birim
 • ugly – çirkin
 • unsolved – çözülmemeiş
 • upstanding – dik
 • unknown – bilinmeyen
 • undue – aşırı
 • unruly – asi

U Harfiyle Başlayan İngilizce Kelimelerin Anlamları

U harfiyle başlayan İngilizce sözcüklerin Türkçe karşılıkları da kelime ezberleme çalışmalarında mutlaka önem verilmesi gereken bir konudur. Vocabulary pratikleri yaparken kelimenin hem kendisi hem de anlamı ezberlenmelidir. En kısa sürede daha etkili bir İngilizce dil bilgisi seviyesine sahip olabilmeniz için u harfiyle başlayan İngilizce kelimelerin anlamlarına şuradan göz atabilirsiniz:

 • unskilful – beceriksiz
 • upheaveal – ayaklanma
 • upkeep – bakım
 • unsought – aranmama
 • undeceive – aldatma
 • unite – birleştirmek
 • unearthy – doğa üstü

İngilizce Kelimelerin Telaffuzları

U ile başlayan İngilizce kelimelerin okunuşları da en çok merak edilen konulardandır. Kelimeleri ilk ezberlerken doğru şekilde okunuşlarını gözlemlemek önemlidir. Çünkü yanlış telaffuz şeklini öğrenmek çoğu zaman konuşma becerilerinde problem yaratabilmektedir. U ile başlayan İngilizce kelimeler ve okunuşlarını daha çok dinleme yaparak çözebilirsiniz. Bunun için native speaker yani İngiliz yerlilerinden yardım almanızda fayda olacaktır.

U ile Başlayan İngilizce Kelimelerin Okunuşları

İngilizceTürkçe ÇeviriOkunuş
umbrellaşemsiyeəmˈbrelə
understandanlamakˌʌndərˈstænd
universityüniversiteˌjuːnɪˈvɜːrsəti
uniquebenzersizjuːˈniːk
urgentacilˈɜːrdʒənt
usuallygenellikleˈjuːʒuəli
underwatersu altıˌʌndərˈwɔːtə
unicycletek tekerlekli bisikletˈjuːnɪsaɪkl
updategüncellemeʌpˈdeɪt
usekullanmakjuːs
usualalışılmışˈjuːʒuəl
utensilmutfak gerecijuːˈtɛnsəl
untilkadarənˈtɪl
upliftyükseltmekʌpˈlɪft
urbankentselˈɜːbən
urgedürtüɜːrdʒ
usekullanımjuːs
unitybirlikˈjuːnəti
ultimateen sonˈʌltɪmət
undertakeüstlenmekˌʌndərˈteɪk
underaltındaˈʌndər
upwardyukarıyaˈʌpwərd
uglyçirkinˈʌɡli
usuallygenellikleˈjuːʒuəli
uttertamˈʌtər
unitebirleştirmekjuːˈnaɪt
uniquebenzersizjuːˈniːk
utopiaütopyajuːˈtoʊpiə
upgradeyükseltmeˌʌpˈɡreɪd
upyukarıʌp

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler Listesi

İngilizceTürkçe
UmbrellaŞemsiye
UnicornUnicorn
UnderstandAnlamak
UniverseEvren
UniqueBenzersiz
UniversityÜniversite
UtilizeKullanmak
UtensilMutfak gereci
UpsetÜzgün
UrgentAcil
UpdateGüncelleme
UrbanKentsel
UsualSıradan
UserKullanıcı
UnityBirlik
UpliftYükseltmek
UpwardYukarıya doğru
UncoverOrtaya çıkarmak
UltraUltra
UniteBirleştirmek
UselessFaydasız
UndertakeÜstlenmek
UndertakeYapmak, işe koyulmak
UnderneathAltında
UnloadBoşaltmak
UnleashSerbest bırakmak
UpgradeYükseltme
UpholdDesteklemek
UnwindRahatlamak
UnplugFişi çekmek
UncoverOrtaya çıkarmak
UnleashSerbest bırakmak
UniteBirleştirmek
UniqueBenzersiz
UrbanKentsel
UsualSıradan
UtterSöylemek
UtilityFayda
UtmostEn çok
UtilizeKullanmak
UtterlyTamamen
UndergoGeçirmek
UndermineZayıflatmak
UnderestimateKüçümsemek
UnderlineAltını çizmek
UndergoGeçirmek
UpcomingYaklaşan
UpgradeYükseltme

Sıkça Sorulan Sorular

U harfi ile başlayan 5 harfli İngilizce Kelimeler nelerdir?

umbra
unarm
ulcer

U ile başlayan İngilizce fiiller nelerdir?

Understand (Anlamak)
Use (Kullanmak)
Unite (Birleştirmek)
Upset (Üzmek)
Undertake (Üstlenmek)

U ile başlayan İngilizce sıfatlar nelerdir?

Unique (Benzersiz)
Upset (Üzgün)
Useful (Faydalı)
Unusual (Sıradışı)
Urban (Kentsel)

 

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara