A1 Seviye İngilizce Konuları

Ocak 5, 2024

A1 seviye İngilizce konuları, genellikle dil öğrenmeye başlayanlar için ilk adımdır. A1 seviyesi, temel dil becerilerini içerir ve günlük yaşamda karşılaşılan basit konulara odaklanır.

Bu seviyede, öğrenciler genellikle kendilerini tanıtmayı, basit sorular sormayı ve cevaplamayı öğrenirler. Temel sayıları, günler ve ayları bilmek, saatleri ifade etmek gibi konular da bu seviyede yer alır. A1 seviyesindeki bir dil öğrencisi, basit alışveriş, restoran siparişleri gibi günlük yaşamla ilgili durumlarla başa çıkabilir.

Bir dil öğrencisi A1 seviyesinde, basit cümlelerle kendini ifade etmeyi, temel konuşma becerilerini geliştirmeyi ve temel kelime bilgisini artırmayı amaçlar. Aynı zamanda, günlük yaşamla ilgili temel ifadeleri öğrenirken kültürler arası iletişimi de keşfeder.

Örneğin, “My name is Ali. I am from Turkey.” gibi cümlelerle kendini tanıtmak, “What time is it?” sorusuna cevap vermek veya bir restoranda “I would like a coffee, please.” gibi ifadelerle sipariş vermek A1 seviyesinde öğrenilen konular arasındadır.

Bu seviyede öğrenilen temel İngilizce konular, dil öğrenmeye yeni başlayanlar için güçlü bir temel oluşturur. A1 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, daha karmaşık dil yapısı ve kelime dağarcığına geçiş yapabilirler.

Sonuç olarak, A1 seviye İngilizce konuları, dil öğrenmeye başlamak isteyenler için heyecan verici bir başlangıç sunar. Bu seviye, temel iletişim becerilerini geliştirmek ve günlük yaşamla ilgili basit durumlarla başa çıkmak için mükemmel bir fırsattır. Dil öğrenme sürecinde sabır ve düzenli pratikle, öğrenciler A1 seviyesinden daha üst seviyelere doğru adım atabilirler.

A1 Seviye İngilizce Konuları
A1 Seviye İngilizce Konuları 2

A1 Gramer Konuları

İngilizce öğrenmeye başlarken, dilbilgisine dair temel konulara aşina olmak, iletişimi güçlendirmenin ve dilin temel yapılarını anlamanın önemli bir adımıdır. A1 seviyesi, dil öğrenenlerin bu temel gramer konularını öğrendiği bir başlangıç seviyesidir. Bu seviyede, dil öğrenenler genellikle basit cümle kurma, kelime sırasını düzenleme ve temel dilbilgisi kurallarına aşina olma becerilerini geliştirirler.

Present Simple Tense (Geniş Zaman): A1 seviyesinde, öğrenciler genellikle günlük rutinleri ifade etmek, alışkanlıkları belirtmek için Present Simple Tense kullanmayı öğrenirler. Örneğin, “I wake up at 7 o’clock every morning.” gibi cümlelerle düzenli tekrarlanan eylemleri ifade etmek bu konunun örnekleri arasındadır.

Personal Pronouns (Kişi Zamirleri): Dilbilgisinin temel taşlarından biri olan kişi zamirleri, A1 seviyesinde önemli bir konudur. Öğrenciler, “I, you, he, she, it, we, they” gibi kişi zamirlerini kullanarak kendilerini ifade etmeyi ve başkalarından bahsetmeyi öğrenirler.

Simple Prepositions (Basit Edatlar): A1 seviyesinde dil öğrenenler, mekân ve zaman ifadelerinde kullanılan basit edatları öğrenirler. “in, on, under, next to” gibi yaygın edatlar, öğrencilere nesnelerin konumlarını doğru bir şekilde ifade etme becerisi kazandırır.

Articles (Belirli ve Belirsiz İfadeler): “A, an, the” gibi belirli ve belirsiz tanımlayıcıları doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek, A1 seviyesinde dilbilgisinin önemli bir parçasıdır. Öğrenciler, özel isimlerin önünde belirli ve belirsiz tanımlayıcıları doğru bir şekilde kullanmayı pratik yaparlar.

Simple Present Verb to Be (Geniş Zaman Fiil ‘to be’): Fiil ‘to be’ (am, is, are), A1 seviyesinde dil öğrenenlerin kendilerini ve başkalarını tanıtmalarında ve basit açıklamalarda kullanılan önemli bir gramer konusudur. “I am a student.” veya “She is a teacher.” gibi cümlelerle kendini ifade etme becerisi kazanılır.

A1 seviye gramer konuları, dil öğrenenlere temel dilbilgisi kurallarını anlamada yardımcı olur ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu konular, dil yolculuğuna başlayan öğrencilere sağlam bir temel sağlar ve daha ileri düzeyde dilbilgisi kurallarını öğrenmeleri için bir temel oluşturur. Dil öğrenme sürecinde sabırla, düzenli pratikle ve doğru kaynaklarla, A1 seviyesindeki dilbilgisi konularını başarıyla öğrenmek mümkündür.

A1 Seviye İngilizce Konuları

A1 Writing Konuları

İngilizce öğrenme sürecinde yazma becerilerini geliştirmek, dilin pratik kullanımını anlamak ve iletişim yeteneklerini artırmak için önemli bir adımdır. A1 seviyesi, dil öğrenenlerin temel yazma becerilerini oluşturdukları bir başlangıç seviyesidir. Bu seviyede öğrenciler, basit cümlelerle kendilerini ifade etmeyi, günlük yaşamla ilgili kısa mesajlar yazmayı ve temel dilbilgisi kurallarını uygulamayı öğrenirler.

My Daily Routine (Günlük Rutinim): A1 seviyesinde yazma pratiği yaparken, öğrenciler günlük rutinlerini anlatan kısa kompozisyonlar yazmayı öğrenirler. Bu konu, öğrencilere Present Simple Tense kullanarak günlük aktivitelerini ifade etme fırsatı sunar. Örneğin, “I wake up at 7 o’clock. Then, I have breakfast and go to school.” gibi cümlelerle günlük yaşantılarını açıklarlar.

My Family (Ailem): A1 seviyesinde öğrenciler, basit cümlelerle aile üyelerini tanıtan kısa yazılar yazmayı öğrenirler. Bu konu, kişi zamirleri ve basit tanımlayıcıları kullanma becerisini geliştirir. Örneğin, “My father is a doctor. I have two sisters.” gibi cümlelerle aileleri hakkında bilgi verirler.

Describe Your Hobbies (Hobilerini Anlat): Dil öğrenenler, A1 seviyesinde kendi hobilerini tanımlayan kısa yazılar yazarak ifade becerilerini geliştirirler. Bu konu, öğrencilere sıfatları kullanma ve kendi ilgi alanlarını anlatma fırsatı sunar. Örneğin, “I like reading books. My favorite hobby is playing football.” gibi cümlelerle hobilerini açıklarlar.

Describe Your Home (Evini Anlat): Evleri hakkında bilgi veren kısa kompozisyonlar yazmak, dil öğrenenlere mekan ifadelerini kullanma ve basit tanımlamalar yapma pratiği sağlar. Örneğin, “I live in a small apartment. There are three rooms in my house.” gibi cümlelerle evlerini tanımlarlar.

Weekend Activities (Hafta Sonu Aktiviteleri): A1 seviyesinde öğrenciler, hafta sonu planlarına dair kısa yazılar yazarak gelecekteki aktivitelerini ifade etmeyi öğrenirler. Bu konu, gelecek zaman ifadelerini kullanma ve planlarını paylaşma becerilerini geliştirir. Örneğin, “On Saturday, I will go shopping. On Sunday, I plan to visit my friends.” gibi cümlelerle hafta sonu planlarını anlatırlar.

A1 seviyesindeki yazma konuları, dil öğrenenlere temel dilbilgisi kurallarını uygulama ve kendi düşüncelerini ifade etme pratiği yapma fırsatı sunar. Bu konular, öğrencilere dilin günlük yaşamdaki kullanımını anlamada ve temel yazma becerilerini geliştirmede yardımcı olur. Dil öğrenme sürecinde, düzenli pratik ve geri bildirim alarak A1 seviyesindeki yazma becerilerini geliştirmek mümkündür.

İlginizi çekebilir; Kur sistemi ne demektir?

Sıkça Sorulan Sorular

A1 düzeyinde ingilizce nedir

A1 düzeyi, dil öğrenenlerin temel İngilizce becerilerini kazandığı başlangıç seviyesidir. Bu seviyede, öğrenciler genellikle basit cümlelerle kendilerini ifade etmeyi, günlük yaşamla ilgili temel konuları anlamayı ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenmeyi hedeflerler.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara