Be Going to Cümleleri ile Konu Anlatımı

Ocak 29, 2024
Be Going to Cümleleri ile Konu Anlatımı

Be Going to Cümleleri ile Konu Anlatımı; İngilizce dilbilgisinin temel taşlarından biri olan “be going to” ifadesi, gelecekte gerçekleşecek olayları veya niyetleri ifade etmek için sıkça kullanılır. Bu yapı, gelecekteki planları, tahminleri ve niyetleri ifade etmede etkili bir araçtır. “Be going to” ifadesi, “am/is/are” fiilinin uygun hali ve ardından “going to” takımından oluşur. Bu yapı, İngilizce konuşmacıların düşüncelerini, niyetlerini ve planlarını açıklamalarına yardımcı olur.

Örneğin, “I am going to study for the exam tonight.” cümlesinde, “am” fiili “I” zamiriyle uygun hale getirilmiş ve ardından “going to” ifadesi kullanılarak gelecekteki bir eylemi ifade etmiştir. Aynı şekilde, “They are going to visit their relatives next weekend.” cümlesinde de “are” fiili “They” zamiriyle uygun hale getirilmiş ve gelecekteki bir ziyareti ifade etmek için “going to” ifadesi kullanılmıştır.

Bu yapı aynı zamanda gelecekteki olaylara dair tahminlerde de kullanılır. Örneğin, “Look at those dark clouds. It is going to rain soon.” cümlesinde, hava durumu ile ilgili bir tahminde bulunulmuş ve gelecekteki yağışın olacağı ifade edilmiştir.

“Be going to” ifadesi, gelecekteki planlar, niyetler veya tahminler hakkında bilgi vermek istediğimizde kullanılan güçlü bir dilbilgisi yapısıdır. İngilizce öğrenenler için önemli bir konsept olan bu yapı, iletişim becerilerini geliştirmek ve gelecekle ilgili düşünceleri ifade etmek için vazgeçilmez bir araçtır.

pexels thirdman 6502822 1
Be Going to Cümleleri ile Konu Anlatımı 2

Be Going To Örnek Cümleler

İngilizceTürkçe
I’m going to visit my grandparents next weekend.Gelecek hafta sonu büyükannemi büyükbabamı ziyaret edeceğim.
She’s going to start a new job in the city.Şehirde yeni bir işe başlayacak.
We are going to have dinner at that new restaurant.O yeni restoranda akşam yemeği yiyeceğiz.
They are going to buy a new car next month.Gelecek ay yeni bir araba satın alacaklar.
He’s going to learn how to play the guitar.Gitar çalmayı öğrenecek.
We’re going to watch a movie tonight.Bu akşam bir film izleyeceğiz.
I think it’s going to rain later.Sanırım daha sonra yağmur yağacak.
She’s going to study abroad next year.Gelecek yıl yurtdışında okumaya gidecek.
They’re going to celebrate their anniversary.Onların yıl dönümlerini kutlayacaklar.
We are going to plant flowers in the garden.Bahçeye çiçek dikmeye gidiyoruz.
I’m going to take a break now.Şimdi mola vereceğim.
She’s going to learn a new language.Yeni bir dil öğrenecek.
They’re going to move to a new city.Yeni bir şehre taşınacaklar.
We are going to bake cookies this afternoon.Bu öğleden sonra kurabiye pişireceğiz.
He’s going to attend a conference next week.Gelecek hafta bir konferansa katılacak.
I think they are going to win the competition.Sanırım yarışmayı kazanacaklar.
We’re going to have a picnic in the park.Parkta piknik yapacağız.
She’s going to buy a new dress for the party.Parti için yeni bir elbise alacak.
They are going to renovate their house.Evlerini yenileyecekler.
I’m going to meet my friends for lunch.Arkadaşlarımla öğle yemeği için buluşacağım.
We’re going to visit the museum tomorrow.Yarın müzeyi ziyaret edeceğiz.
He’s going to start a fitness program.Spor programına başlayacak.
They’re going to adopt a pet from the shelter.Barınaktan bir evcil hayvan sahiplenecekler.
I am going to learn how to cook.Yemek yapmayı öğreneceğim.
She’s going to organize a charity event.Hayır işi etkinliği düzenleyecek.
We’re going to have a family reunion next month.Gelecek ay aile buluşması yapacağız.
They are going to take a road trip this summer.Bu yaz bir yolculuğa çıkacaklar.
I’m going to read a book before bed.Yatmadan önce bir kitap okuyacağım.
She’s going to start a new chapter in her life.Yeni bir hayat bölümüne başlayacak.
They’re going to organize a surprise party.Sürpriz bir parti düzenleyecekler.

Be Going To Cümleleri Nasıl Kurulur?

İngilizce dilbilgisinde, gelecekte gerçekleşecek olan planları, niyetleri veya tahminleri ifade etmek için “be going to” yapısını kullanırız. Bu yapıyla cümle kurarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. İşte “be going to” cümleleri nasıl kurulur konusunda detaylı bilgiler:

 • Özne + am/is/are + going to + fiilÖznenin durumuna göre “am”, “is”, veya “are” kullanılır. Fiil ise genellikle bir temel fiildir, yani “go”, “eat”, “study” gibi.Örnekler:
  • I am going to visit my grandparents next weekend. (Gelecek hafta sonu büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.)
  • They are going to start a new project at work. (İşte yeni bir proje başlatacaklar.)
 • Özne + am/is/are + not + going to + fiilOlumsuz bir cümle kurmak istediğinizde “not” kelimesini kullanabilirsiniz.Örnekler:
  • She is not going to attend the meeting tomorrow. (Yarınki toplantıya katılmayacak.)
  • We are not going to buy a new car this year. (Bu yıl yeni bir araba almayacağız.)
 • Am/Is/Are + özne + going to + fiil?Soru cümleleri kurarken, öznenin ve “am/is/are” yardımcı fiilinin yerini değiştiririz.Örnekler:
  • Are you going to travel abroad next summer? (Gelecek yaz yurtdışına seyahat edecek misin?)
  • Is he going to join the fitness class? (Fitness sınıfına katılacak mı?)
 • Zaman ifadeleri ile kullanım“Be going to” yapısı, genellikle gelecekteki belirli bir zaman dilimini ifade etmek için zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.Örnekler:
  • They are going to move to a new apartment next month. (Gelecek ay yeni bir daireye taşınacaklar.)
  • I am going to start my new job on Monday. (Pazartesi yeni işime başlayacağım.)

Bu kuralları anladığınızda, “be going to” yapısını etkili bir şekilde kullanabilir ve gelecekteki planlarınızı, niyetlerinizi veya tahminlerinizi ifade edebilirsiniz. Bu yapı, dilbilgisi açısından önemli bir beceri olduğu gibi iletişim becerilerinizi de güçlendirecektir.

be going to

İlginizi çekebilir; May have v3

Be Going To Nerelerde Kullanılır ?

İngilizce dilbilgisinin temel yapılarından biri olan “be going to” ifadesi, gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade etmek için sıkça kullanılır. Bu makalede, “be going to” yapısının nerelerde ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu ifadenin kullanımına dair ipuçlarına odaklanarak, doğru bağlamda kullanmanıza yardımcı olacak bilgiler sunacağız.

 • Gelecek Planları ve Niyetler: “Be going to” ifadesi, gelecekteki planları ve niyetleri ifade etmek için sıklıkla kullanılır. Örneğin:
  • “I am going to travel to Europe next summer.”
  • “They are going to start a new business next year.”
 • Tahmin ve Keşifler: Bu yapı, gelecekte gerçekleşeceğine inanılan olayları tahmin etmek veya keşfetmek amacıyla da kullanılır. Örnekler:
  • “Look at those dark clouds. It’s going to rain soon.”
  • “She is coughing a lot; she is going to catch a cold.”
 • Anlık Kararlar: Hızlı ve anlık kararları ifade etmek için de “be going to” yapısı kullanılabilir. Örneğin:
  • “The phone is ringing. I am going to answer it.”
  • “I am so hungry; I am going to make some pasta.”
 • Davetiyeler ve Teklifler: “Be going to,” gelecekteki etkinliklere dair davetiyeler ve teklifler sunarken de kullanılabilir. Örnek:
  • “Are you free this weekend? We are going to have a small gathering at our place.”
  • “I am going to help you with your project. Let’s work on it together.”

İpuçları:

 • Cümle yapısı: “Be” fiili, “am,” “is,” veya “are” ile birleşerek kullanılır. Ardından “going to” ifadesi gelir.
 • Olumsuz ve soru yapıları için: Olumsuz bir cümlede “not” eklenir, soru yapısında ise “be” fiili ve özne yer değiştirir.

Sonuç: “Be going to” ifadesi, İngilizce konuşurken gelecekle ilgili düşüncelerinizi ve planlarınızı ifade etmek için güçlü bir araçtır. Bu yapıyı doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerinizi geliştirmenize ve etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır. Gelecekteki olayları, niyetleri, tahminleri ve anlık kararları ifade etmek için bu yapıyı ustalıkla kullanmayı deneyin.

Be Going To Nerelerde Kullanılır?

İngilizce dilbilgisindeki önemli yapılarından biri olan “be going to,” gelecekte gerçekleşecek planları, niyetleri veya tahminleri ifade etmek için kullanılır. Bu yapı, konuşmacının belirli bir zaman diliminde, bir olayın gerçekleşeceğini önceden planladığını veya tahmin ettiğini gösterir. “Be going to” yapısının doğru bir şekilde kullanılması, iletişimde netlik sağlar ve gelecekteki olayları ifade etme konusunda yardımcı olur.

Bu yapı, genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Planlar ve niyetler: Gelecekte gerçekleştirmeyi planladığınız olayları ifade etmek için kullanılır. Örneğin:
  • I am going to visit my grandparents next weekend.
  • We are going to organize a surprise party for her birthday.
 • Tahminler: Belirli bir durumun gelecekte gerçekleşeceğine dair tahminlerde bulunmak için kullanılır. Örneğin:
  • Look at those dark clouds. It is going to rain soon.
  • She is studying hard; she is going to pass the exam.
 • Spontane Kararlar: Anlık olarak alınan kararları ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin:
  • The weather is nice. Let’s go to the beach!
  • I’m hungry. I think I am going to make some pasta for dinner.

Bu yapı, gelecekteki olayları belirlemek veya konuşmacının düşüncelerini ifade etmek için oldukça kullanışlıdır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, iletişimde anlam netliği sağlar ve dinleyicilerin veya okuyucuların konuşmacının neyi planladığını veya düşündüğünü anlamalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, “be going to” yapısı, İngilizce dilinde gelecekteki olayları ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir yapıdır. Bu yapıyı doğru bir şekilde öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirmenin önemli bir adımıdır. Gelecekteki planlarınızı veya tahminlerinizi paylaşırken bu yapıyı kullanarak iletişiminizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Be going to konusu nedir?

“Be going to” ifadesi, gelecekteki niyetleri, planları veya tahminleri ifade etmek için kullanılan bir İngilizce dil yapısıdır. Örneğin, bir eylemin gelecekteki bir zamanda yapılacağını belirtmek için kullanılır. “I am going to study tomorrow.” cümlesiyle örneklendirilebilir, bu da “Yarın ders çalışacağım.” anlamına gelir.

Will be going to nasıl ayırt edilir?

“Will be going to” ifadeleri arasındaki temel fark, “will” ile gelecekteki genel bir niyeti ifade ederken, “be going to”nun daha önceden yapılmış bir planı veya kararı temsil etmesidir. Örneğin, “I will travel next year.” (Gelecek yıl seyahat edeceğim.) ve “I am going to travel next year.” (Gelecek yıl seyahat etmeyi planlıyorum.) arasındaki fark bu kritik ayrımı gösterir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara