May Have V3

May have V3 kalıbı, İngilizce’de geçmişte olmuş bir olayla ilgili olasılık bildiren bir kalıptır. May have ifadesi ise aynı might have, should have, would have, could have, must have gibi bir kip belirtecidir. Bu kip belirteci, might have kipiyle aynı anlama gelse de might have’den daha güçlü bir ifadedir ve aynı zamanda might have’den daha güçlü bir olasılığı ifade eder. May have verb3 kalıbı, geçmişte gerçekleşmemiş bir ihtimalden söz eder.

İlginizi çekebilir: Asya Kıtasında Kaç Ülke Var ?

 • We may have passed the math exam, but it was in French.

Matematik sınavını geçebilirdik, ama sınav Fransızcaydı. (Sınavı Fransızca olduğu için geçemedik. Ama Fransızca olmasaydı, büyük bir ihtimalle sınavı geçebilirdik.)

May have V3 kalıbı, İngilizce’de özne + may have + verb 3 (past participle) + tümleç formülüyle yazılır.

 • I haven’t received your letter. It may have got lost in the post.

Mektubunuzu almadım. Postada kaybolmuş olabilir.

 • We’re late. The play may have started already.

Geciktik. Oyun (tiyatro oyunu) çoktan başlamıştır.

İngilizce’de may have verb 3 kipi ile might have verb3 kipi çok karıştırılır ve bu iki kip arasında ne fark olduğu İngilizce’de en çok sorulan sorular arasındadır. May have verb3 ile might have verb3 aynı anlama gelmektedir ve birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yani bu iki kip arasında bir fark yoktur. Bu iki kalıp, bir öneride bulunmak için de İngilizce’de sıkça kullanılır.

You may/might want to rethink this decision.

Bu kararı yeniden düşünmek isteyebilirsin. (Bu kararı yeniden düşünsen daha iyi olur.)

Birbirlerine çok benzeyen may have verb3 ile might have verb3 ifadeleri arasında fark olmasa da may ve might arasında 2 temel fark vardır.

1. May ifadesi, bir şeye izin verildiğini bildirmek için kullanılır.

You may enter if you have a ticket. Biletiniz varsa girebilirsiniz.

2. Might ifadesi, geçmişte gerçekleşmemiş bir durum hakkında konuşurken kullanılır.

If you were more experienced, you might find a better job.

Eğer daha deneyimli olsaydın, daha iyi bir iş bulabilirdin.

May Have Been V3

May have been V3 ifadesi, may have v3 kalıbının edilgen halidir. Bu kalıp, hem gerçekliğinden emin olmadığımız hem de kimin yaptığını bilmediğimiz durumlar için kullanılır.

 • The table may have been painted.

Masa boyanmış olabilir.

(Masanın boyanıp boyanmadığını bilmiyoruz, eğer boyanmışsa kimin boyadığını da bilmiyoruz. Sadece gözümüze yeni göründüğü için masanın boyanmış olabileceğini tahmin ediyoruz. )

 • That poem may have been written by a poet who lived in the 13th century.

O şiir, 13. yüzyılda yaşamış bir şair tarafından yazılmış olabilir.

 • This pencil may have been lost by her.

Bu kalem onun (kız) tarafından kaybedilmiş olabilir. (Bu kalemi muhtemelen o kaybetmiştir.)

May Have V3 Cümleler

May have V3 kalıbı, doğru olduğu neredeyse kesin olan ya da öyle olduğu konusunda neredeyse emin olduğumuz durumlar için kullanılır. May have verb3 (past participle) kalıbını daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek cümleleri de inceleyebilirsiniz.

 • Where’s your wallet?  (Cüzdanın nerede?)
 • I might have left it in my jacket. (Ceketimin cebinde bırakmış olabilirim.)
 • Mrs.Jale is late. She may have missed her bus.
 • Jale Hanım geç kaldı. Otobüsünü kaçırmış olabilir.
 • Your comment may have offended some people.
 • Yorumunuz bazı insanları rahatsız etmiş olabilir.
 • What was that noise outside? (Dışarıdaki o gürültü neydi?)
 • I think it may have been a cat. (Sanırım bir kediydi.)
 • It’s 8 o’clock. He might have arrived home. (Saat 8. Eve varmıştır.)

Yorum yapın

Call Now Button