By The Time Kullanımı

Şubat 15, 2024

İngilizcede kullanılan bazı kalıplar günlük hayatta sıkça kullanılan vazgeçilmez kalıplardır. By the time kullanımı ise günlük hayatta oldukça yaygındır. Öğrenilmesi zor gibi görünen kalıplar aslında birkaç pratikten sonra kalıcı olarak zihnimize yerleşir. Bir kalıbı veya kelimeyi öğrenmek ve onları cümle içerisinde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız o kalıp veya kelimeler üzerine bir çok cümle kurmanız gerekir. Sıklıkla o kalıp veya kelimeleri cümle içerisinde kullanmaya çalışmak hafızanıza daha iyi kazımanıza yardımcı olacaktır. Peki by the time ne demek ? Cümle içerisinde nasıl kullanılır?

İngilizce By The Time Kullanımı

By the time anlamı cümle içerisinde kullanıldığında ‘-dığında, ..zamana kadar’ anlamı katar. By the time kullanımı sayesinde İki cümleyi birbirine bağlayabilirsiniz.

Örnek:

 • You were cheating me by the time I came back.
 • I will have a dog by the time I understand my mother is not afraid.
 • People will start to go out by the time corona cases decrease.
 • I hope I will have a new house by the time you come here.
 • You will have a good result by the time you work hard for your exams.
 • I will be coming to see you by the time the weather gets cold.
 • Uneducated people don’t understand what is going on in science by the time they don’t read books.
 • I will be finishing all the work by the time you arrive at my office.
 • Kids will stop being afraid when it is dark by the time they grow up.
 • Phone brands will not continue earning much by the time something is invented that is more practical and technological. 

Eğer by the time kullanımı hakkında daha pratik hale gelmek istiyorsanız, siz de bu cümlelerin yapılarına benzer cümleler kurmayı denemelisiniz.

By The Time Kullanımı
By The Time Kullanımı

Until ve By The Time Farkı

Bildiğiniz gibi, by the time ‘dığında, -a kadar, …zamana kadar’ anlamına gelmektedir. Peki until kullanımı nasıldır? Until’de aynı by the time kullanımı gibi cümleye ‘-e kadar, -a kadar’ anlamı vermektedir. Peki until ve by the time farkı nedir?

 • Bir şeyin olmasını beklediğinizde, beklediğiniz zamana kadar geçecek süre için ‘until’ kullanırsınız. 

Örneğin: ‘I will wait at home until he comes to see me.’ O gelip beni görene kadar, evde bekleyeceğim. Bu cümlede bir şeyin olmasını beklediğimiz için, beklediğimiz zaman bir kesinlik belirttiği için until kullanmamız daha uygundur.

 • Genelde geçmişte olan iki şeyi söylemek için by the time kullanırız. 

Örneğin: ‘I had dinner by the time you were on the way home.’ Sen eve gidene kadar yemek yedim. Geçmişte olan iki olayın bağlantısını anlatmak için by the time kullanımı daha uygun oldu.

İlginizi çekebilir: As Long As Kullanımı

By The Time Nedir?

Zaman, evrende sürekli ilerleyen bir kavramdır ve insanlar bu ilerlemeyi ölçerek, anlamlandırarak, ve planlarını buna göre yaparak yaşamlarını sürdürürler. “By the time” ifadesi de bu zamanla ilgili bir ifadedir ve bir olayın başka bir olaydan önce ya da sonra gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Peki, “By the time nedir?” Sorusunu daha derinlemesine anlamak için bu ifadeyi inceleyelim.

By The Time İfadesi Nedir?

“By the time”, Türkçe’de “bu zamana kadar”, “o zamana kadar” gibi anlamlara gelir. Bu ifade, bir olayın belirli bir zaman dilimine kadar gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini belirtir. Örneğin, “By the time I finish my work, you should be here” cümlesi, “Ben işimi bitirdiğimde, sen burada olmalısın” anlamına gelir. Yani, birinci olay olan “işin bitmesi” ikinci olay olan “senin burada olman”dan önce gerçekleşmelidir.

By The Time Kullanımı

Bu ifade, genellikle geçmişteki bir olayın belirli bir zaman dilimine kadar tamamlandığını veya gelecekte bir olayın belirli bir zamana kadar gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır. Bu, planlamalar yaparken, bir sıra belirlerken veya iki olay arasındaki kronolojiyi vurgularken kullanışlıdır.

Örneğin:

 • “By the time I graduate, I will have learned three languages.” (Mezun olduğumda, üç dil öğrenmiş olacağım.)
 • “By the time they arrive, we would have already finished the project.” (Onlar geldiğinde, biz projeyi zaten bitirmiş olacağız.)

By The Time ve Planlamalar

İnsanlar hayatlarını planlarken, bu ifadeyi sıkça kullanır. Özellikle geleceğe dönük hedefler koyarken, belirli bir zaman dilimine kadar belirli adımları tamamlamak önemlidir. “By the time” ifadesi, bu planlama süreçlerinde hedeflerin ve adımların sıralanmasında yardımcı olur.

Sonuç olarak, “By The Time” Nedir?

“By the time” ifadesi, zamanla ilgili bir kavramı belirtmek için kullanılan güçlü bir ifadedir. İki olay arasındaki kronolojiyi vurgulayarak, planlama yaparken ve geçmişteki olayları açıklarken etkili bir biçimde kullanılır. İnsanların hayatlarını düzenlerken ve hedefler koyarken bu ifadeyi anlamak, zaman yönetimi ve planlama konusunda daha bilinçli bir yaklaşım sağlar.

By The Time Varsa Hangi Tense Kullanılır?

“By the time” ifadesi, zaman ilişkilerini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir ve belirli bir noktada gerçekleşen olayların sıralamasını anlatmak için kullanılır. Bu ifadeyi kullanırken doğru zamanda doğru tensi seçmek önemlidir. İşte “By the time” ifadesini kullanırken doğru tense’leri belirlemenin bazı örnekleri:

 1. “By the time” ve Present Perfect Tense: “By the time” ifadesi, geçmişte başlayıp hâlâ devam eden bir olayın, bir başka olayın başlangıcıyla olan ilişkisini ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin:By the time I finish my homework, my friends will have already gone to the cinema.Bu cümlede, “By the time I finish my homework” ifadesi, öznenin ödevini bitirmesiyle arkadaşlarının zaten sinemaya gitmiş olacağını ifade ediyor.
 2. “By the time” ve Past Perfect Tense: Geçmişte gerçekleşmiş iki olay arasındaki zaman ilişkisini ifade etmek için “By the time” ifadesi ve Past Perfect Tense kullanılabilir. Örneğin:By the time we arrived at the party, they had already left.Burada, “By the time we arrived at the party” ifadesi, gelmeden önce diğerlerinin zaten partiden ayrıldığını belirtiyor.
 3. “By the time” ve Simple Past Tense: Bir olayın başlangıcının diğer bir olayın tamamlanmış olduğu zamana göre belirtilmesi için Simple Past Tense kullanılabilir. Örneğin:By the time he woke up, the sun had already set.Bu cümlede, “By the time he woke up” ifadesi, uyanmasıyla güneşin zaten battığını ifade ediyor.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “By the time” ifadesi kullanılırken tense seçimi, olaylar arasındaki zaman ilişkisini doğru bir şekilde yansıtmak için önemlidir. Bu sayede cümleler daha anlamlı ve doğru bir biçimde ifade edilmiş olacaktır.

By The Time Kullanımı Örnek cümleler

 • By the time I arrived at the party, everyone had already left. (Partiye vardığımda, herkes zaten gitmişti.)
 • By the time the movie ended, it was already midnight. (Film bittiğinde, saat zaten gece yarısını gösteriyordu.)
 • By the time she finished her studies, she had become an expert in her field. (Çalışmalarını bitirdiğinde, kendi alanında bir uzman olmuştu.)
 • By the time we reached the airport, the flight had already departed. (Havaalanına vardığımızda, uçuş zaten kalkmıştı.)
 • By the time they reached the summit, they were exhausted but exhilarated. (Zirveye vardıklarında, yorgun ama coşkulu hissediyorlardı.)
 • By the time the teacher entered the classroom, the students had already started their assignment. (Öğretmen sınıfa girdiğinde, öğrenciler ödevlerine zaten başlamışlardı.)
 • By the time the chef served the main course, we had already enjoyed delicious appetizers. (Şef ana yemeği servis ettiğinde, zaten lezzetli aperatiflerin tadını çıkarmıştık.)
 • By the time he realized his mistake, it was too late to correct it. (Hatasını fark ettiğinde, düzeltmek için çok geçti.)
 • By the time the concert started, the audience had filled the entire auditorium. (Konser başladığında, seyirciler tüm salonu doldurmuştu.)
 • By the time the rain stopped, the streets were already flooded. (Yağmur durduğunda, sokaklar zaten sular altında kalmıştı.)

Sıkça Sorulan Sorular

By the time hangi zaman kullanılır?

By the time” ifadesi, bir olayın ya da durumun belirli bir zamana kadar gerçekleştiğini veya tamamlandığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “By the time I arrived, they had already started the meeting” cümlesinde, “Ben varana kadar, onlar toplantıya zaten başlamışlardı” anlamı vardır.

By then hangi tense?

“By then” ifadesi genellikle geçmiş zamanı belirtir, bu nedenle “by then” genellikle geçmiş zaman (past tense) bağlamında kullanılır.

By the time + present perfect için örnek nelerdir?

“By the time + present perfect” yapısı, bir olayın başka bir olaydan önce gerçekleştiğini ifade eder. Örnek cümle: “By the time I arrived at the party, everyone had already left.” (Partiye vardığımda, herkes zaten gitmişti.)

By the time until farkı nedir?

“Cümlenizde bir hata var gibi görünüyor. “By the time until” ifadesi biraz anlamsız. Belki de “by the time” veya “until” ifadesini ayrı ayrı kullanmak istiyorsunuz. Yardımcı olabilirim mi?”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara