Could Have V3

Could have V3 kip belirteci kalıbı (could have + past participle) geçmişte olan ve aslında gerçekleşmemiş konular hakkında varsayımlara dayanan konuşma kalıplarıdır. Bir diğer deyişle, could have Verb 3 kalıbı, geçmişte gerçekleşebilecek olan bir olayın gerçekleşmediğini ifade eder.

İlginizi çekebilir: Have Has Kullanımı

 • I could have gone directly to college, but I decided to travel for a year.

Doğrudan üniversiteye gidebilirdim, ama bir yıl seyahat etmeye karar verdim.

 • Aylin could have bought the book, but she borrowed it from the library instead.

Aylin kitabı satın alabilirdi, ama bunun yerine kütüphaneden ödünç aldı.

 • I could have phoned, but I preferred to talk to you personally.

Telefon edebilirdim ama seninle şahsen konuşmayı tercih ettim.

İngilizce’de could have V3, 2 temel amaçla kullanılır:

1. Geçmişte yapabileceğiniz bir şeyi yapmadığınızı ifade eder.

I could have stayed up late to finish my project, but I decided to go to bed early.

Projemi bitirmek için geç saatlere kadar çalışabilirdim, ama erkenden yatmayı tercih ettim.

2. Geçmişte olmuş bir konu hakkında bir tahminde bulunmak istediğinizi ifade etmek için kullanılır.

 • Why is Arda late? (Arda neden geç kaldı?)

He could have got stuck in traffic. (Trafiğe takılmış olmalı.)

 • Where’s Zehra? (Zehra nerede?)

We don’t know, but she could have gone home. (Bilmiyoruz, ama eve gitmiş olmalı.)

 • Why did you run so fast? You could have injured yourself.

Neden çok hızlı koştun? Kendini sakatlayabilirdin.

 • He couldn’t have passed the exam, even if he had studied harder.

Eğer daha çok çalışsaydı yine de o sınavı geçemezdi.

İngilizce’de bu kalıpla kullanılan çok ünlü bir iltifat vardır:

“I couldn’t have said it better myself.” (Bunu ben daha iyi söyleyemezdim)

Bu iltifat, birinin söylediği bir şeyi çok beğendiğinizde kullanabileceğiniz bir iltifattır.

Could + have + Verb 3 kalıbının olumsuz hali ise;

Could not have V3 şeklindedir. Bu kalıbı kullanmanın amacı; bir şeyin geçmişte gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu ifade etmektir.

 • İrem could not have been on that flight because I just saw her at work.

İrem o uçuşta olamazdı, çünkü ben onu işte gördüm.

 • I couldn’t have made it to the store because it was already closed when I left work.

Mağazaya gidemezdim, çünkü ben işten çıktığımda zaten çoktan kapanmıştı.

Could Have Been

Could have been kipinin Türkçe karşılığı, ‘olabilirdi’ ifadesidir. Could have v3 ile bu kalıp karıştırılmamalıdır. Could have been kalıbı, geçmişte gerçekleşmemiş olasılıklar hakkında konuşurken kullanılır.

 • I could have been there on time if I had left home earlier.

Evden daha önce ayrılmış olsaydım zamanında orada olabilirdim.

 • I could have been shopping, but I was waiting for the repairman.

Alışveriş yapabilirdim ama tamirciyi bekliyordum.

Could Have V3 Cümleler

Could have v3 kalıbını daha iyi anlamak için aşağıdaki ifadelere de göz atabilirsiniz:

 • He could have passed his math exam if he had studied harder.

Daha çok çalışsaydı matematik sınavını geçebilirdi.

 • If my sister could have taken the English course, she could have passed the exam.

Kız kardeşim İngilizce kursuna gitmiş olsaydı sınavı geçebilirdi.

 • If he could have gone to Turkey, he would have seen the best friends.

Türkiye’ye gidebilseydi, en iyi arkadaşlarını görmüş olacaktı.

 • If his income had been very much, he could have bought a house with a garden.

Geliri çok olsaydı, bahçeli bir ev alırdı.

“Could Have V3” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Call Now Button