Could Have V3

Şubat 16, 2024

Could have V3 kip belirteci kalıbı (could have + past participle) geçmişte olan ve aslında gerçekleşmemiş konular hakkında varsayımlara dayanan konuşma kalıplarıdır. Bir diğer deyişle, could have Verb 3 kalıbı, geçmişte gerçekleşebilecek olan bir olayın gerçekleşmediğini ifade eder.

İlginizi çekebilir: Have Has Kullanımı

 • I could have gone directly to college, but I decided to travel for a year.

Doğrudan üniversiteye gidebilirdim, ama bir yıl seyahat etmeye karar verdim.

 • Aylin could have bought the book, but she borrowed it from the library instead.

Aylin kitabı satın alabilirdi, ama bunun yerine kütüphaneden ödünç aldı.

 • I could have phoned, but I preferred to talk to you personally.

Telefon edebilirdim ama seninle şahsen konuşmayı tercih ettim.

İngilizce’de could have V3, 2 temel amaçla kullanılır:

1. Geçmişte yapabileceğiniz bir şeyi yapmadığınızı ifade eder.

I could have stayed up late to finish my project, but I decided to go to bed early.

Projemi bitirmek için geç saatlere kadar çalışabilirdim, ama erkenden yatmayı tercih ettim.

2. Geçmişte olmuş bir konu hakkında bir tahminde bulunmak istediğinizi ifade etmek için kullanılır.

 • Why is Arda late? (Arda neden geç kaldı?)

He could have got stuck in traffic. (Trafiğe takılmış olmalı.)

 • Where’s Zehra? (Zehra nerede?)

We don’t know, but she could have gone home. (Bilmiyoruz, ama eve gitmiş olmalı.)

 • Why did you run so fast? You could have injured yourself.

Neden çok hızlı koştun? Kendini sakatlayabilirdin.

 • He couldn’t have passed the exam, even if he had studied harder.

Eğer daha çok çalışsaydı yine de o sınavı geçemezdi.

İngilizce’de bu kalıpla kullanılan çok ünlü bir iltifat vardır:

“I couldn’t have said it better myself.” (Bunu ben daha iyi söyleyemezdim)

Bu iltifat, birinin söylediği bir şeyi çok beğendiğinizde kullanabileceğiniz bir iltifattır.

Could + have + Verb 3 kalıbının olumsuz hali ise;

Could not have V3 şeklindedir. Bu kalıbı kullanmanın amacı; bir şeyin geçmişte gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu ifade etmektir.

 • İrem could not have been on that flight because I just saw her at work.

İrem o uçuşta olamazdı, çünkü ben onu işte gördüm.

 • I couldn’t have made it to the store because it was already closed when I left work.

Mağazaya gidemezdim, çünkü ben işten çıktığımda zaten çoktan kapanmıştı.

Could Have V3
Could Have V3

Could Have Been

Could have been kipinin Türkçe karşılığı, ‘olabilirdi’ ifadesidir. Could have v3 ile bu kalıp karıştırılmamalıdır. Could have been kalıbı, geçmişte gerçekleşmemiş olasılıklar hakkında konuşurken kullanılır.

 • I could have been there on time if I had left home earlier.

Evden daha önce ayrılmış olsaydım zamanında orada olabilirdim.

 • I could have been shopping, but I was waiting for the repairman.

Alışveriş yapabilirdim ama tamirciyi bekliyordum.

Could Have V3 Cümleler

Could have v3 kalıbını daha iyi anlamak için aşağıdaki ifadelere de göz atabilirsiniz:

 • He could have passed his math exam if he had studied harder.

Daha çok çalışsaydı matematik sınavını geçebilirdi.

 • If my sister could have taken the English course, she could have passed the exam.

Kız kardeşim İngilizce kursuna gitmiş olsaydı sınavı geçebilirdi.

 • If he could have gone to Turkey, he would have seen the best friends.

Türkiye’ye gidebilseydi, en iyi arkadaşlarını görmüş olacaktı.

 • If his income had been very much, he could have bought a house with a garden.

Geliri çok olsaydı, bahçeli bir ev alırdı.

“Could Have V3” Kip Belirteci

“Could Have V3” ifadesi, bir durumun geçmişte meydana gelmemiş olasılıkları ifade eden bir belirtecidir. Bu ifade, geçmişteki olaylarda olabilecek ancak gerçekleşmemiş potansiyel durumları ifade eder. “Could Have V3” kullanılarak, geçmişteki bir zamanda farklı bir seçenek veya tercihin mümkün olduğunu ve gerçekleşmediğini vurgularız. Bu belirteç, geçmişteki olasılıkları değerlendirmek ve alternatif senaryoları ifade etmek için kullanılır.

İngilizcede Could Have V3 Örnekleri

 1. I could have finished my homework earlier if I had started sooner.

  • Daha erken başlasaydım ödevimi bitirebilirdim.
 2. She could have missed the train if she hadn’t hurried.

  • Acele etmeseydi, treni kaçırabilirdi.
 3. We could have won the game if we had played better.

  • Daha iyi oynasaydık, oyunu kazanabilirdik.
 4. They could have avoided the traffic if they had taken a different route.

  • Farklı bir güzergah seçmiş olsalardı, trafikten kaçınabilirlerdi.
 5. He could have passed the exam if he had studied harder.

  • Daha çok çalışmış olsaydı, sınavı geçebilirdi.
 6. You could have called me if you were going to be late.

  • Geç kalacaksan beni arayabilirdin.
 7. The restaurant could have been closed by the time we arrived.

  • Restoran, varışımıza kadar kapanmış olabilir.
 8. I could have forgotten to turn off the lights before leaving the house.

  • Evden ayrılmadan önce ışıkları kapatmayı unutmuş olabilirim.
 9. She could have left her keys at home.

  • Anahtarlarını evde bırakmış olabilir.
 10. We could have missed the last bus if we hadn’t run to the stop.

  • Durağa koşmasaydık, son otobüsü kaçırabilirdik.
 11. He could have injured himself if he hadn’t worn protective gear.

  • Koruyucu ekipman giymemiş olsaydı, kendisine zarar verebilirdi.
 12. I could have lost my wallet if someone hadn’t found it and returned it to me.

  • Birisi bulup bana geri getirmeseydi cüzdanımı kaybetmiş olabilirdim.
 13. They could have forgotten to invite us to the party.

  • Bizi partiye davet etmeyi unutmuş olabilirlerdi.
 14. You could have missed the flight if there had been a delay in the traffic.

  • Trafikte gecikme olmuş olsaydı, uçağı kaçırabilirdin.
 15. We could have been stranded if the car had broken down in the middle of nowhere.

  • Araba ıssız bir yerde bozulmuş olsaydı, mahsur kalabilirdik.
 16. She could have lost her job if she had not met the deadline.

  • Son teslim tarihini karşılamamış olsaydı işini kaybetmiş olabilirdi.
 17. I could have missed the announcement if I hadn’t been paying attention.

  • Dikkat etmeseydim duyuruyu kaçırabilirdim.
 18. They could have misunderstood the instructions if they hadn’t asked for clarification.

  • Açıklama istemeselerdi talimatları yanlış anlamış olabilirlerdi.
 19. He could have overslept if he hadn’t set an alarm.

  • Alarm kurmamış olsaydı uykusunu kaçırabilirdi.
 20. We could have been late if the train had been delayed.

  • Tren gecikmiş olsaydı geç kalabilirdik.

Sıkça Sorulan Sorular

Couldn’t have v3 nedir?

Couldn’t have” ifadesi, genellikle geçmişte bir olayın gerçekleşmediğini veya mümkün olmadığını ifade etmek için kullanılır. “v3” ifadesi ise “have” fiilinin kısaltmasıdır ve “have” yardımcı fiilini temsil eder

Must have V3 nedir?

Must have V3″, genellikle “V3” olarak kısaltılan bir ifadedir ve bir ürün veya hizmetin zorunlu veya vazgeçilmez özelliklerini ifade eder. Bu terim, bir şeyin olmazsa olmaz nitelikteki unsurlarını belirtmek için kullanılır.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

1 Yorum

 1. duygu

  Mart 20, 2023

  neden may might kullanmadık have v3 le

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara