Have Has Kullanımı

Şubat 8, 2024

 Have has kullanımı İngilizcede oldukça yaygındır. Bu kadar sık kullanılmasının sebebi yardımcı fiil olarak kullanılmasıdır.”have” ve “has” ifadeleri İngilizce ‘de en sık kullanılan yardımcı fiiller içindedir. Have fiili, sahiplik, yükümlülük göstermek ve birine bir şey yaptırmak için kullanılır.

İngilizcede have daha çok sahip olmak anlamında kullanılmaktadır. Bir cümlenin içinde sahip olmaktan bahsedeceksek have fiilini kullanabilmekteyiz.

Have bir fiil türü olduğundan tüm zamanlar ile çekimlenmektedir. Yani geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanda da kullanılmaktadır. Farklı zamanlarda have formunu kullanacaksak değişikliğe uğradığını bilmemiz gerekir. Have ve has kullanımı geçmiş zamanda had olmaktadır. Gelecek zamanda ise will have formuna dönüşmektedir.

Have Has Kullanımı
Have Has Kullanımı 3

İngilizcede Have, Had, Has Ne Anlama Gelir?

İngilizce dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan ve kafa karıştırıcı olabilen durumlardan biri, “have,” “had,” ve “has” kelimelerinin kullanımıdır. Bu üç kelime, farklı zamanlarda ve bağlamlarda farklı anlamlar taşırlar.

“Have” genellikle sahiplik, sahip olma veya bir eylemi gerçekleştirme anlamında kullanılır. Örneğin, “I have a car” cümlesiyle bir kişinin bir arabaya sahip olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda, “I have finished my homework” ifadesinde ise bir eylemin tamamlandığını ifade eder.

Diğer yandan, “had” genellikle geçmiş zamanı ifade eder. “I had a great time yesterday” cümlesiyle dün yaşanan olumlu bir deneyimi ifade edebiliriz.

“Has” ise genellikle üçüncü tekil şahıs (he, she, it) için kullanılır ve genellikle sahiplik veya aidiyeti belirtir. “She has a new job” cümlesiyle bir kişinin yeni bir işe sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Özetle, “have,” “had,” ve “has” kelimeleri İngilizce dilinde zaman, sahiplik ve eylem tamamlama gibi çeşitli bağlamlarda kullanılır. Doğru kullanımı öğrenmek, İngilizce dilbilgisini daha iyi anlamak ve etkili bir iletişim kurmak için önemlidir.

Have Has Kullanımı
Have Has Kullanımı 4

Have Has Konu Anlatımı

 • Have has kullanımı sahiplik anlamında ise; fililden sonra have ve has gelmektedir.

Not: He/She/It ile kullanımında has

I/You/We/They ile kullanımında have kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I have four sisters.(Dört kız kardeşim var.)
 2. You have lots of shoes. (Çok fazla ayakkabın var)
 3. Selin has a beautiful dress .(Selin’in güzel bir elbisesi var)
 4. Tarık has a big car.(Tarık’ın büyük bir arabası var)

İlginizi çekebilir: Asya Kıtasında Kaç Ülke Var

 • Have has kullanımı birine bir şey yaptırmak anlamında ise; bunu have ile yaparız

Özne  -have – something (bir şey) –Verb3 –> Bir şey yaptırılır. Lakin kimin yaptığı belli değildir.

Özne  -have -somebody (birisi, herhangi birisi) – do – Infinitive – Mastar fiil – something –> Zorlama olmadan doğal yollarla birine bir şey yaptırıldığından kullanılır.

Örnek Cümleler;

 1. I had my hair cut for shopping (Alışveriş için saçımı kestirdim)
 2. She will have her car body checked  (Vücudunun kontrolünü yaptıracak)
 3. Have Has Farkı Nedir?
 4. Have ve has arasında anlamsal yönden bir fark yoktur. Sadece şekilsel yapıca bir fark oluşmaktadır. Gelin örnekler üzerinden anlatalım.
 5. I,you,we,they —Have
 6. She,He,It —Has

Örnek Cümleler;

 1. They have  nearly zero Money (Neredeyse hiç paraları yok)
 2. She has many book (Onun bir sürü kitabı var)
 3. He has nine awards ( Dokuz tane ödülü var)
 4. I have a beautiful watch (Güzel bir saatim var)

Have has kullanımı olumsuz halleri;

Yardımcı fiillerin olumsuzunu oluşturmak için not ekini kullanırız. Bu kural sıklıkla geçerlilik göstermektedir. Have has kullanımında da bu kural geçerliliğini sürdürmektedir. Olumsuz yapabilmek için have ve has ifadelerine not eki getirilir.

Have+not—–haven’t

Has+not —-hasn’t

Örnek Cümleler;

 1. She hasn’t Money (Onun hiç parası yok)
 2. I haven’t a job for years (Yıllardır bir işe sahip değilim)
 3. We haven’t drawn conclusion yet (Henüz bir sonuca varamadık)

Soru Cümlelerinde Have kullanımı ;

Yardımcı fiiller soru cümlelerinde de kullanılır. Kuralı ise basittir yardımcı fiili başa getirmek gerekir. Have ve has kullanımında da kural aynıdır. Örnek cümleler üzerinden anlamaya çalışalım.

Örnek Cümleler;

 1. Have they any debt to a bank? (Bankaya hiç borçları var mı ?)
 2. Has she got some Money? (onun biraz parası var mı? )

Have Kısaltma ;

İngilizce’de have kısaltması bulunmaktadır.

I have ——I’ve

You have –You’ve

They have—They’ve

We have—–We’ve

Not: Has kısaltması yoktur.

Örnek Cümleler;

 1. They’ve lots of job to do  (yapacak çok işler var)
 2. We’ve heard that song before  (Bu şarkıyı daha önce duymuştuk.)

Have Has Kullanımı İle İlgili Cümleler

Have/has cümleleri örnekleri konusuyla ilgili birkaç örnek verecek olursak;

 1. I  _______have________ two brothers.
 2. She _____has________ a sister.
 3. He _______has_______ a grandfather.
 4. They ______have______ four brothers.
 5. We ____have_________ two cupboards.
 6. She ____has_________ a pink bag.
 7. I _____have___________ a uncle.
 8. He _____has_________ three aunts
 9. They ____have_________ two cousins.
 10. She ________has_______ a father.
 11. He ______has___________ a good teacher.

Have İle Kullanılan Olumlu Cümleler

İngilizceTürkçe
I have a car.Benim bir arabam var.
She has a beautiful garden.Onun güzel bir bahçesi var.
We have two cats.Bizim iki kedimiz var.
They have a new house.Onların yeni bir evleri var.
He has a lot of friends.Onun çok fazla arkadaşı var.
The company has a new CEO.Şirketin yeni bir CEO’su var.
I have a meeting at 3 PM.Saat 3’te bir toplantım var.
She has an interesting job.Onun ilginç bir işi var.
We have a reservation at the restaurant.Restoranda bir rezervasyonumuz var.
They have a successful business.Onların başarılı bir işleri var.

Have İle Kullanılan Olumsuz Cümleler

İngilizceTürkçe
I don’t have a car.Benim bir arabam yok.
She doesn’t have a beautiful garden.Onun güzel bir bahçesi yok.
We don’t have two cats.Bizim iki kedimiz yok.
They don’t have a new house.Onların yeni bir evleri yok.
He doesn’t have a lot of friends.Onun çok fazla arkadaşı yok.
The company doesn’t have a new CEO.Şirketin yeni bir CEO’su yok.
I don’t have a meeting at 3 PM.Saat 3’te bir toplantım yok.
She doesn’t have an interesting job.Onun ilginç bir işi yok.
We don’t have a reservation at the restaurant.Restoranda bir rezervasyonumuz yok.
They don’t have a successful business.Onların başarılı bir işleri yok.

Has İle Kullanılan Olumlu Cümleler

İngilizceTürkçe
She has a new job.O, yeni bir işe sahip.
He has a lovely family.O, güzel bir ailesi var.
The company has a branch in London.Şirketin Londra’da bir şubesi var.
The book has an interesting plot.Kitabın ilginç bir hikayesi var.
My sister has a talent for painting.Kardeşim resim yapma konusunda bir yeteneğe sahip.
John has a good sense of humor.John’un iyi bir mizah anlayışı var.
The restaurant has a diverse menu.Restoranın çeşitli bir menüsü var.
The team has a winning record.Takımın kazanma rekoru var.
Mary has a beautiful voice.Mary’nin güzel bir sesi var.
The project has a tight deadline.Projenin sıkı bir teslim tarihi var.

Has İle Kullanılan Olumsuz Cümleler

İngilizceTürkçe
She hasn’t found a new job yet.O henüz yeni bir iş bulamadı.
He hasn’t finished his homework.O, ödevini henüz bitirmedi.
The company hasn’t received the payment.Şirket, ödeme almadı.
The book hasn’t been published.Kitap henüz yayımlanmadı.
My sister hasn’t visited that country before.Kardeşim daha önce o ülkeyi ziyaret etmedi.
John hasn’t met his deadlines lately.John, son zamanlarda teslim tarihlerini karşılamadı.
The restaurant hasn’t received good reviews.Restoran, iyi eleştiriler almadı.
The team hasn’t won a game this season.Takım, bu sezon hiç oyun kazanamadı.
Mary hasn’t joined the choir.Mary, kora henüz katılmadı.
The project hasn’t progressed as expected.Proje, beklenildiği gibi ilerlemedi.

Has İle Soru Cümleleri

 • Has she received the package? (Paketi aldı mı?)
 • Has he completed the assignment? (Ödevi tamamladı mı?)
 • Has the company hired a new employee? (Şirket yeni bir çalışan mı işe aldı?)
 • Has the book been translated into other languages? (Kitap başka dillere çevrildi mi?)
 • Has your sister visited that country before? (Kardeşin o ülkeyi daha önce ziyaret etti mi?)
 • Has John met the project deadline? (John proje teslim tarihine yetişti mi?)
 • Has the restaurant introduced any new dishes? (Restoran yeni yemekler tanıttı mı?)
 • Has the team won any championships? (Takım herhangi bir şampiyonluk kazandı mı?)
 • Has Mary joined the music club? (Mary müzik kulübüne katıldı mı?)
 • Has the project reached its goals? (Proje hedeflerine ulaştı mı?)

Have İle Soru Cümleleri

 • Do you have a pet? (Evcil hayvanın var mı?)
 • Have they visited this city before? (Daha önce bu şehri ziyaret ettiler mi?)
 • Does he have any siblings? (Kardeşi var mı?)
 • Have you ever been to Paris? (Paris’e hiç gittin mi?)
 • Have we met before? (Daha önce tanıştık mı?)
 • Do they have plans for the weekend? (Hafta sonu için planları var mı?)
 • Has she ever tried sushi? (Daha önce sushi denedi mi?)
 • Have I missed anything important? (Önemli bir şeyi mi kaçırdım?)
 • Does it have a warranty? (Garantisi var mı?)
 • Have you finished your homework? (Ödevini bitirdin mi?)

Sıkça Sorulan Sorular

Have had ne zaman kullanılır?

Have had,” genellikle geçmişte başlayan bir eylemin devam ettiği bir noktayı ifade eder. Örneğin, “I have had this car for five years” ifadesi, aracın beş yıldır sahip olunan bir önceki süreçi belirtir.

Have has neye göre kullanılır?

“Have” ve “has,” İngilizce’de sahip olma veya yapma eylemlerini belirtmek için kullanılır. “Have,” genellikle “I,” “you,” “we,” ve “they” gibi öznelerle birlikte gelirken, “has” ise “he,” “she,” ve “it” gibi üçüncü tekil şahıslarla kullanılır. Örneğin, “I have a book” veya “She has a cat.”

Have has hangi tense?

“Have” ve “has,” genellikle present perfect tense’ini oluşturmak için kullanılır. Bu tense, geçmişte başlayan ancak şu anda devam eden veya şu ana kadar süregelen bir eylemi ifade eder. Örneğin, “I have visited Paris” veya “She has lived here for five years.”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara