Future Tense Konu Anlatımı Nasıldır?

Basit gelecek zaman ifadesi olarak bilinen future tense kalıbı İngilizcede gelecekte yapılacak ve bir sınır belirtmeyen ifadeler için kullanılmaktadır. İki farklı şekilde kullanıma sahip future tense yapısının kullanımında birbirlerinden çok farklı anlamlar taşıdıkları için dikkatli olunması gerekmektedir.

Future Tense Nedir?

Simple future tense ya da future tense olarak bilinen yapı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. “will” ve “be going to” olarak kullanım imkanına sahip olan yapı yeni İngilizce öğrenenler için zorlayıcı olabilmektedir. Fakat zamanla ve kullanım mantığını öğrendikçe hiç zorlayıcı olmamaktadır.

Future tense yapısının tanımı olarak basit gelecek zaman yani ilerleyen vakitlerde yaşanacak bir olay ya da durumları ifade ederken kullanım söz konusudur. Bunun yanında “her zaman seni seveceğim” gibi ifadeler de bir sınır belirtmemesine rağmen kullanılabilmektedir. Cümle yapısı olarak da will + verb ifadesinden oluşmaktadır. Örneğin;

 • You will help her later, ifadesi daha sonra ona yardım edeceksin anlamına gelmektedir.

Future Tense Olumlu Cümle Yapısı Nasıldır?

Olumlu cümle yapısı için bilinmesi gereken İngilizce cümlelerde SVO sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğidir. Yani özne, yüklem ve nesne sıralaması esas alınmaktadır. Bu bakımdan geleceği ifade ettiğine göre gelecek ile ilgili cümleler kurulurken will yapısı ya da be going to yapısı kullanılmalıdır.

 • I will see you. (Seni göreceğim.)

Bu örnekte özneden (I) sonra will kalıbı kullanılmış ve fiili etkileyen -ecek ifadesinin anlamını karşılaşmıştır. Bu cümleyi will ifadesinin kısaltması olarak “I’ll see you,” şeklinde kurmak da mümkündür.

Eğer kesin ifadeler kurulması gerekiyorsa, bu durumda da be going to ifadesi kullanılmalıdır. Buna göre;

 • I am goignt to stay hotel. Otelde kalacağım.
 • You are going to have a birthday party on July the 3th. Haziran ayının üçünde doğum günü partiniz olacak.

Görüldüğü gibi kesin tarih ve ifadelerde, am is are kullanımında be going to yapısı kullanılmaktadır.

Ayrıca A ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyebilirsiniz.

Future Tense Olumsuz Cümle Yapısı Nasıl Kurulur?

Future tense olumsuz cümle kurmak için will ya da be going to ardından olumsuz eki olan not kullanılmalı ve yine SVO sıralamasına dikkat edilmelidir. Eğer cümle will ile kuruluyorsa bu durumda özneden sonra will eki ve ardından not eki kullanılmalıdır. Cümlenin de yalın hali kullanılmalıdır, kısaltma yapmak için won’t ifadesi kullanılabilmektedir;

 • I won’t weat this shirt. Bu gömleği giymeyeceğim.
 • My mother will not go shopping. Annem alışverişe gitmeyecek.

Be going to yapısı am is are’a ait olduğu için eğer cümle am is are ile kuruluyorsa bu durumda am is are not goint to kalıbı kullanılmalıdır;

 • I am not going to eat the meal. Ben yemek yemeyeceğim.
 • She isn’t going to go to Antalya next week. O, gelecek hafta Antalya’ya gitmeyecek.

Future Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Soru cümlesi kurmak için kullanılan zaman ekinin başa getirilmesi gerekmektedir. Ardından ise özne, yüklem getirilerek soru sorulur. Örnekler;

 • Will your husband quit smoking? Eşin sigarayı bırakacak mı?

Bu sorulara yanıt olarak olumlu ya da olumsuz cevaplar verilebilmektedir;

 • Yes, he will.
 • No, he won’t.

Olumsuz yanıt verirken not ekinin kullanılması gerekmektedir.

Be going to yapısı kullanıldığında da am is are yapısı başa gelerek soru sorulmaktadır;

 • Is she going to visit her father? O, babasını ziyaret edecek mi?

Yanıt olarak yine kısa yanıtlar verilebilmektedir;

 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

 

Yorum yapın

Call Now Button