Future Tense Konu Anlatımı Nasıldır?

Mart 1, 2024

Basit gelecek zaman ifadesi olarak bilinen future tense kalıbı İngilizcede gelecekte yapılacak ve bir sınır belirtmeyen ifadeler için kullanılmaktadır. İki farklı şekilde kullanıma sahip future tense yapısının kullanımında birbirlerinden çok farklı anlamlar taşıdıkları için dikkatli olunması gerekmektedir.

Future Tense Nedir?

Simple future tense ya da future tense olarak bilinen yapı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. “will” ve “be going to” olarak kullanım imkanına sahip olan yapı yeni İngilizce öğrenenler için zorlayıcı olabilmektedir. Fakat zamanla ve kullanım mantığını öğrendikçe hiç zorlayıcı olmamaktadır.

Future tense yapısının tanımı olarak basit gelecek zaman yani ilerleyen vakitlerde yaşanacak bir olay ya da durumları ifade ederken kullanım söz konusudur. Bunun yanında “her zaman seni seveceğim” gibi ifadeler de bir sınır belirtmemesine rağmen kullanılabilmektedir. Cümle yapısı olarak da will + verb ifadesinden oluşmaktadır. Örneğin;

 • You will help her later, ifadesi daha sonra ona yardım edeceksin anlamına gelmektedir.
Future Tense Konu Anlatımı
Future Tense Konu Anlatımı Nasıldır? 2

Future Tense Olumlu Cümle Yapısı Nasıldır?

Olumlu cümle yapısı için bilinmesi gereken İngilizce cümlelerde SVO sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğidir. Yani özne, yüklem ve nesne sıralaması esas alınmaktadır. Bu bakımdan geleceği ifade ettiğine göre gelecek ile ilgili cümleler kurulurken will yapısı ya da be going to yapısı kullanılmalıdır.

 • I will see you. (Seni göreceğim.)

Bu örnekte özneden (I) sonra will kalıbı kullanılmış ve fiili etkileyen -ecek ifadesinin anlamını karşılaşmıştır. Bu cümleyi will ifadesinin kısaltması olarak “I’ll see you,” şeklinde kurmak da mümkündür.

Eğer kesin ifadeler kurulması gerekiyorsa, bu durumda da be going to ifadesi kullanılmalıdır. Buna göre;

 • I am goignt to stay hotel. Otelde kalacağım.
 • You are going to have a birthday party on July the 3th. Haziran ayının üçünde doğum günü partiniz olacak.

Görüldüğü gibi kesin tarih ve ifadelerde, am is are kullanımında be going to yapısı kullanılmaktadır.

Future Tense Olumlu Cümle Örneği

 • I will visit my grandparents next weekend. Türkçe: Gelecek hafta sonu büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.
 • They are going to start a new business next year. Türkçe: Gelecek yıl yeni bir işe başlayacaklar.
 • She will graduate from university in two years. Türkçe: İki yıl içinde üniversiteden mezun olacak.
 • We are going to travel to Europe next summer. Türkçe: Gelecek yaz Avrupa’ya seyahat edeceğiz.
 • The company will launch a new product in the coming months. Türkçe: Şirket, önümüzdeki aylarda yeni bir ürünü piyasaya sürecek.
 • He is going to learn a new language in the near future. Türkçe: Yakın gelecekte yeni bir dil öğrenecek.
 • We will celebrate our anniversary at a fancy restaurant. Türkçe: Yıl dönümümüzü şık bir restoranda kutlayacağız.
 • The school will organize a science fair next semester. Türkçe: Okul, gelecek dönemde bir bilim fuarı düzenleyecek.
 • They will move to a new house next month. Türkçe: Gelecek ay yeni bir eve taşınacaklar.
 • The team will compete in the championship next year. Türkçe: Takım, gelecek yıl şampiyonada yarışacak.

Ayrıca A ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyebilirsiniz.

Future Tense Olumsuz Cümle Yapısı Nasıl Kurulur?

Future tense olumsuz cümle kurmak için will ya da be going to ardından olumsuz eki olan not kullanılmalı ve yine SVO sıralamasına dikkat edilmelidir. Eğer cümle will ile kuruluyorsa bu durumda özneden sonra will eki ve ardından not eki kullanılmalıdır. Cümlenin de yalın hali kullanılmalıdır, kısaltma yapmak için won’t ifadesi kullanılabilmektedir;

 • I won’t weat this shirt. Bu gömleği giymeyeceğim.
 • My mother will not go shopping. Annem alışverişe gitmeyecek.

Be going to yapısı am is are’a ait olduğu için eğer cümle am is are ile kuruluyorsa bu durumda am is are not goint to kalıbı kullanılmalıdır;

 • I am not going to eat the meal. Ben yemek yemeyeceğim.
 • She isn’t going to go to Antalya next week. O, gelecek hafta Antalya’ya gitmeyecek.

Future Tense Olumsuz Cümle Örneği

 • I will not eat fast food tomorrow. (Yarın fast food yemeyeceğim.)
 • She will not attend the meeting next week. (Gelecek hafta toplantıya katılmayacak.)
 • We will not visit the museum on Saturday. (Cumartesi günü müzeyi ziyaret etmeyeceğiz.)
 • They will not buy a new car in the near future. (Yakın gelecekte yeni bir araba satın almayacaklar.)
 • I will not travel abroad this summer. (Bu yaz yurtdışına seyahat etmeyeceğim.)
 • He will not finish the project by the end of the month. (Ay sonuna kadar projesini bitirmeyecek.)
 • They will not invite us to the party. (Bizi partiye davet etmeyecekler.)
 • She will not take the exam next Tuesday. (Önümüzdeki Salı sınavı almayacek.)
 • We will not see each other again. (Birbirimizi tekrar görmeyeceğiz.
 • The company will not launch the new product this year. (Şirket bu yıl yeni ürünü piyasaya sürmeyecek.)

Future Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Soru cümlesi kurmak için kullanılan zaman ekinin başa getirilmesi gerekmektedir. Ardından ise özne, yüklem getirilerek soru sorulur. Örnekler;

 • Will your husband quit smoking? Eşin sigarayı bırakacak mı?

Bu sorulara yanıt olarak olumlu ya da olumsuz cevaplar verilebilmektedir;

 • Yes, he will.
 • No, he won’t.

Olumsuz yanıt verirken not ekinin kullanılması gerekmektedir.

Be going to yapısı kullanıldığında da am is are yapısı başa gelerek soru sorulmaktadır;

 • Is she going to visit her father? O, babasını ziyaret edecek mi?

Yanıt olarak yine kısa yanıtlar verilebilmektedir;

 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

Future Tense Soru Cümlesi Örneği

 • Will you visit your family next weekend? (Gelecek hafta sonu aileni ziyaret edecek misin? )
 • What will you do after you graduate from university? ( Üniversiteden mezun olduktan sonra ne yapacaksın? )
 • Will they finish the project by the end of the month? (Ay sonuna kadar proje tamamlanacak mı? )
 • Where will you go for your summer vacation? (Yaz tatili için nereye gideceksin? )
 • Will she have learned to play the guitar by next year? (Gelecek yıla kadar gitar çalmayı öğrenmiş olacak mı? )
 • What time will the train arrive tomorrow? (Yarın tren ne zaman gelecek? )
 • Will it rain this weekend? (Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? )
 • Will you have finished your homework by the time I come back? (Döndüğümde ödevini bitirmiş olacak mısın? )
 • Who will be the guest speaker at the conference next month? ( Gelecek ayki konferansta konuk konuşmacı kim olacak? )
 • Will they move to a new city for their jobs? (İşleri için yeni bir şehre mi taşınacaklar? )

Future Tense Gramer Kuralları Nedir?

 1. Gelecek Zaman Fiilleri:
  • İngilizce: “I will visit my grandparents next weekend.”
  • Türkçe: “Gelecek hafta büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.”
 2. Olumsuz Hali:
  • İngilizce: “She will not attend the meeting tomorrow.”
  • Türkçe: “Yarın toplantıya katılmayacak.”
 3. Soru Hali:
  • İngilizce: “Will you come to the party on Friday?”
  • Türkçe: “Cuma günü partiye gelecek misin?”
 4. Zaman Zarfları:
  • İngilizce: “They are leaving for vacation next month.”
  • Türkçe: “Onlar gelecek ay tatile çıkıyorlar.”
 5. Gelecek Planlar ve Tahminler:
  • İngilizce: “I think she will be a successful artist in the future.”
  • Türkçe: “Onun gelecekte başarılı bir sanatçı olacağını düşünüyorum.”
 6. Gelecek Zaman Bağlaçları:
  • İngilizce: “When I finish my work, I will call you.”
  • Türkçe: “İşimi bitirdiğimde seni arayacağım.”
 7. Belirsiz Gelecek Zaman:
  • İngilizce: “We’ll see what happens in the next few days.”
  • Türkçe: “Önümüzdeki birkaç günde neler olacağını göreceğiz.”
 8. Plan ve Kararlar:
  • İngilizce: “I will start exercising regularly from next week.”
  • Türkçe: “Önümüzdeki haftadan itibaren düzenli olarak egzersiz yapmaya başlayacağım.”

Bu örnekler, İngilizce ve Türkçe’ de gelecek zamanın farklı kullanımlarını göstermektedir.

Will ve Going To Farkı

“Will” ve “going to” ifadeleri, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için kullanılan iki farklı yapıdır. İşte bu iki yapı arasındaki farkı örnek cümlelerle açıklamak için İngilizce ve Türkçe örnekler:

 • Will:
  • English: She will visit her grandparents next weekend.
  • Türkçe: Gelecek hafta sonu, büyük ebeveynlerini ziyaret edecek.
  Açıklama: “Will” gelecekteki bir eylemi belirtir ve genellikle aniden alınan kararlar, tahminler veya söz verme durumlarında kullanılır.
 • Going to:
  • English: We are going to watch a movie tonight.
  • Türkçe: Bu akşam bir film izleyeceğiz.
  Açıklama: “Going to” ise genellikle planlanan veya önceden belirlenmiş gelecekteki eylemleri ifade eder. Bu yapının kullanımı, bir niyetin, planın veya kararın varlığını vurgular.

Özetle, “will” spontan kararları ifade ederken, “going to” planlanmış veya önceden düşünülmüş eylemleri ifade eder. İki yapı da gelecekteki eylemleri belirtmek için kullanılabilir, ancak kullanım bağlamına bağlı olarak değişiklik gösterir.

“Will” Kullanımı:

 • I will visit my grandparents next weekend. (Gelecek hafta sonu büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret edeceğim.)
 • She will learn to play the piano in the future. (Gelecekte piyano çalmayı öğrenecek.)
 • We will help you with your project. (Projenizde size yardımcı olacağız.)
 • They will travel to Europe next year. (Gelecek yıl Avrupa’ya seyahat edecekler.)
 • The sun will rise in the east. (Güneş doğuda doğacak.)
 • He will be a doctor when he grows up. (Büyüdüğünde doktor olacak.)
 • It will rain tomorrow. (Yarın yağmur yağacak.)
 • Will you come to the party tonight? (Bu gece partiye gelecek misin?)
 • I think they will win the competition. (Sanırım yarışmayı kazanacaklar.)
 • The company will launch a new product next month. (Şirket, gelecek ay yeni bir ürünü piyasaya sürecek.)

“Going to” Kullanımı:

 • I am going to start a new job next week. (Gelecek hafta yeni bir işe başlayacağım.)
 • She is going to buy a new car soon. (Yakında yeni bir araba alacak.)
 • We are going to have dinner at that new restaurant. (O yeni restoranda akşam yemeği yiyeceğiz.)
 • They are going to visit the museum this weekend. (Bu hafta sonu müzeyi ziyaret edecekler.)
 • I can see dark clouds. It’s going to rain. (Kara bulutlar görebiliyorum. Yağmur yağacak gibi.)
 • He is going to graduate from college next year. (Gelecek yıl üniversiteden mezun olacak.)
 • Are you going to attend the conference next month? (Gelecek ay konferansa katılacak mısın?)
 • The team is going to win the championship. (Takım, şampiyonluğu kazanacak.)
 • I am going to cook dinner tonight. (Bu akşam akşam yemeği pişireceğim.)
 • She is going to learn Spanish in the coming months. (Yakın gelecekte İspanyolca öğrenecek.)
User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara