A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

A ile başlayan İngilizce sözcükler oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir ancak günlük yaşamda en sık kullanılan A ile başlayan İngilizce kelimeler öğrenilmesi dil öğrenimini daha kolay bir hale getirecektir. İngilizce öğrenmek için unutulmaması gereken nokta sık tekrar ve çokça kelime öğrenmektir.

Kelime Öğrenmenin Önemi

İngilizce kelime öğrenmenin önemi hiç şüphesiz daha kolay şekilde İngilizce öğrenmeyi katkı sunmaktadır. Dil bilgisi kuralları her dil için önemli olduğu gibi İngilizce için de önemli olmasına rağmen yeterli bir dil öğrenimi için en büyük nokta kelime öğrenilmesidir.

Kelime Nasıl Öğrenilir?

İngilizce kelime öğrenmek için ise yapılması gereken en önemli nokta yeni kelimeleri öğrenmek ve sıklıkla bu kelimeleri kullanmaktır. Bu kapsamda arkadaşlarınız ya da çevreniz ile öğrendiğiniz kelimeleri kullanabilir, aynı zamanda da gözünüzün önünde hep durmaları için etrafınıza yapışkanlı not kağıtları ile sözcükleri yazabilirsiniz.

Kelime Öğreniminde Dikkat Edilecekler

İngilizce kelime öğreniminde dikkat edilecek en önemli nokta öğrenilen kelimelerin unutulmamasıdır. Tek bir seferde çok fazla kelime öğrenmek yerine, düzenli ve az sayıda kelime öğrenerek ilerlemek çok daha kolay olacaktır. Bu nokta kelime öğrenimi için son derece önemlidir.

Ayrıca Present Continuous Tense konu anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

A ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

A ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler şu şekildedir;

 • abandon – terk etmek, bırakmak
 • ability – hüner, beceri, kabiliyet
 • about – hakkında, takriben, aşağı yukarı, üzere
 • above – üstünde, üzerine
 • abroad – yurtdışında, yurtdışı
 • absence – bulunmama, yokluk
 • absolute – mutlak, salt, kesin
 • absolutely – mutlaka, kesinlikle
 • abuse – suistimal etmek, kötüye kullanmak
 • accept – kabul etmek
 • access – giriş, erişim, erişmek
 • accident – kaza
 • accompany – eşlik etmek
 • accomplish – başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak
 • account – hesap
 • acquire – edinmek, elde etmek
 • across – karşıya, boydan boya geçmek
 • act – davranmak, hareket etmek, eylem
 • action – aksiyon, eylem
 • active – etkin, faal
 • activity – faaliyet, etkinlik, aktivite
 • actual – gerçek, fiili
 • actually – fiilen, aslında
 • adapt – uymak, uyarlamak, adapte olmak
 • add – eklemek, ilave etmek
 • addition – ilave, ek
 • additional – ilave, ek
 • adequate – yeterli, münasip
 • adjust – ayarlamak
 • adjustment – ayarlama, ayar
 • administration – idare, yönetim
 • administrator – idareci, yönetici
 • adult – yetişkin
 • advance – ilerlemek, avans, geliştirmek
 • advanced – ileri, gelişkin
 • advantage – avantaj, fayda
 • adventure – macera, serüven
 • advertising – reklamcılık, reklam
 • advice – tavsiye, nasihat
 • advise – nasihat etmek, öğütlemek
 • adviser – müşavir, danışman
 • advocate – avukat, müdafaa etmek
 • affect – etkilemek
 • afford – parası yetmek
 • afraid – korkmuş, ürkmüş
 • after – sonra
 • afternoon – öğleden sonra
 • again – tekrar, yeniden
 • against – karşı, aykırı
 • age – yaş, çağ
 • agriculture – tarım, ziraat
 • ahead – ileride, ileri
 • aid – yardım etmek, yardım
 • aim – amaçlamak, amaç, hedef
 • air – hava
 • aircraft – uçak, hava taşıtı
 • airline – havayolu
 • airport – havalimanı
 • alcohol – alkol
 • alive – canlı
 • all – tüm, hepsi
 • alliance – antlaşma, ittifak
 • allow – izin vermek
 • ally – müttefik
 • almost – hemen hemen, neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten, halihazırda
 • also – ayrıca
 • alternative – alternatif
 • although – rağmen
 • always – her zaman, daima
 • amazing – şaşırtıcı
 • among – arasında, arasına
 • amount – meblağ, tutar
 • analysis – analiz, tahlil
 • analyst – analist, çözümleyici
 • analyze – analiz etmek, incelemek
 • ancient – antik
 • annual – senelik, yıllık
 • another – öbür, başka
 • answer – cevap
 • anticipate – beklemek, ummak
 • anxiety – endişe, kaygı
 • anybody – kimse, hiç kimse
 • anymore – artık
 • anyone – hiç kimse, kimse
 • anything – hiçbir şey
 • anyway – neyse, her neyse
 • anywhere – her yer, herhangi bir yer
 • apart – ayrı
 • apartment – daire
 • apparent – görünür, aşikar
 • apparently – belli ki, anlaşılan, görünüşte
 • appeal – başvurmak, temyiz, cazibe
 • appear – belli olmak, görünmek
 • appearance – görünüş
 • apple – elma
 • application – başvuru, uygulama
 • apply – başvurmak, uygulamak
 • appoint – atamak
 • appointment – randevu, atama, tayin
 • appreciate – değerini artırmak, beğenmek
 • approach – yanaşmak, yaklaşım
 • argument – argüman, sav
 • arm – kol
 • armed – ateşli, silahlı
 • army – ordu
 • around – sularında, etrafında, çevresinde
 • arrange – ayarlamak, düzenlemek
 • arrangement – düzenleme, ayarlama
 • arrest – tutuklamak
 • arrival – gelme, geliş, varış
 • arrive – varmak, ulaşmak
 • art – sanat
 • article – makale
 • aside – bertaraf, ayrı
 • ask – sormak, istemek
 • asleep – uyuyan, uyuşuk
 • assign – atamak, tahsis etmek
 • assignment – atama, görevlendirme
 • assist – yardım etmek
 • assistance – yardım
 • assistant – yardımcı, asistan
 • associate – birleştirmek, ilişkilendirmek
 • association – birlik, dernek
 • assume – farzetmek, varsaymak
 • assumption – farzetme, varsayım
 • assure – garanti etmek
 • atmosphere – atmosfer
 • attach – eklemek, iliştirmek
 • attack – saldırmak, saldırı
 • attempt – girişimde bulunmak
 • attend – katılmak
 • attention – ilgi, özen, dikkat
 • attitude – tavır, tutum
 • attorney – avukat
 • attract – cezbetmek
 • attractive – çekici, cazibeli
 • attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak
 • audience – kitle, izleyici, seyirci
 • author – yazar
 • authority – otorite, yetki
 • awareness – farkındalık, farkında olma
 • away – uzak, uzakta
 • awful – berbat, rezil

 

Yorum yapın

Call Now Button