GERUND INFINITIVE KONU ANLATIMI

İngilizce öğrenmek için kurslara giderek tonlarca para döküp daha sonrasında ben İngilizce öğrenemedim diyen birçok kişi vardır. Bunun sebebi aslında ‘Para verdiğime göre ben öğrenebilirim artık.’ düşüncesidir. Aslında önemli olan İngilizce öğrenme kararı verip bunun için adım atmaktır. Evet kurslardan çok şey öğreniriz fakat sonrası önemli olandır aslında. Çok çabuk unutulabilir olması sebebi ile sürekli tekrar edilmesi ve pratik yapılması gerekmektedir. Gerund infinitive konu anlatımı ingilizceyi kolaylaştıracak kurallar içermektedir.

İngilizce de cümle kurabilmek için belli başlı kalıpları bilmemiz gerekmektedir. Bunu kolaylaştırmak aslında bizim elimizdedir. Temel olarak öznemiz, yüklemimiz ve nesnemiz kurala uygun dizildiğinde basit cümleleri kurmak kolaylaşmaktadır. En çok karıştırılan şey de bu sıralamanın nasıl yapılacağıdır.

İngilizce de iki eylem ard arda geldiği zaman genelde ya iki eylem arasına ‘to’ gelir ya da ikinci eyleme ‘-ing’ eki eklenir. Gerund infinitive konu anlatımı için kelimenin Türkçe karşılığı isim-fiildir. Fiilin -ing takısı alması ile gerund infinitive oluşmaktadır.

Gerund infinitive konu anlatımı

  • ‘The car needs cleaning.’ Cümlesini inceleyecek olursak buradaki car araba, need ihtiyacı olmak, clean temizlemek anlamına gelmektedir. Cümleyi –ing eki eklediğimizde ‘Arabanın temizlenmeye ihtiyacı var.’ anlamı çıkmaktadır.
  • ‘I heard him talking on the phone.’ Cümlesini incelediğimizde buradaki I ben, heard duymak, him onu, talk konuşmak, phone telefon anlamına gelmektedir. Cümle de –ing eki eklediğimizde ‘Onu telefonda konuşurken duydum.’ anlamına gelmektedir.
  • ‘He spent all day shopping.’ Cümlesini ele aldığımızda ise he o, spent harcamak, all day tüm gün, shopping alışveriş yapmak anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ise çıkan anlam ‘O tüm gününü alışveriş yapmakla geçirdi.’ Şeklindedir.
  • Çok farklı şekillerde kullanım olanağı sınmaktadır. Cümle de özne olarak karşımıza çıkabilir. Edatlardan sonra kullanılabilir. Bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi iki örnekte de ana eylemleri ‘need ihtiyaç’ ve ‘heard duymak’ iken daha sonrasında eklenen eylemlere –ing takısı eklenmiştir. Belirli eylemlerden sonra gerund infinitive konu anlatımı içerisindeki gibi kurallar kullanılmaktadır.

Love, Like, Hate, Prefer Kullanımı

  • Love, like, hate ve prefer eylemleri ayrı kullanım içermektedir. Bu sebeple gerund infinitive konu anlatımı kuraldan farklılık arz etmektedir. Tek başlarına kullanıldıklarında bu eylemleri gerund infinitive ek takip eder.
  • ‘I love talking with friends.’ Cümlesini inceleyecek olursak buradaki I ben, love sevmek, talk konuşmak, with ile, friend arkadaş anlamına gelmektedir. ‘Arkadaşlarla konuşmayı severim.’ Anlamına gelmektedir.
  • ‘Do you like drinking tea?’ cümlesinde you sen, like hoşlanmak, drink içmek, tea çay anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ‘Çay içmekten hoşlanır mısın?’ anlamını elde etmekteyiz.
  • ‘I hate eating corn.’ Cümlesinde I ben, hate nefret etmek, eat yemek yemek, corn mısır anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ‘Mısır yemekten nefret ederim.’ Anlamına gelmektedir.
  • ‘Girls prefer playing with doll.’ Cümlesinde girl kız, prefer tercih etmek, play oynamak, with ile, doll oyuncak bebek anlamına gelmektedir. Cümlenin anlamı ise ‘Kızlar oyuncak bebekler ile oynamayı tercih ederler.’

İlginizi çekebilir: FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI

 

Yorum yapın

Call Now Button