Gerund Infinitive Konu Anlatımı

Şubat 22, 2024

İngilizce öğrenmek için kurslara giderek tonlarca para döküp daha sonrasında ben İngilizce öğrenemedim diyen birçok kişi vardır. Bunun sebebi aslında ‘Para verdiğime göre ben öğrenebilirim artık.’ düşüncesidir. Aslında önemli olan İngilizce öğrenme kararı verip bunun için adım atmaktır. Evet kurslardan çok şey öğreniriz fakat sonrası önemli olandır aslında. Çok çabuk unutulabilir olması sebebi ile sürekli tekrar edilmesi ve pratik yapılması gerekmektedir. Gerund infinitive konu anlatımı İngilizceyi kolaylaştıracak kurallar içermektedir.

İngilizce de cümle kurabilmek için belli başlı kalıpları bilmemiz gerekmektedir. Bunu kolaylaştırmak aslında bizim elimizdedir. Temel olarak öznemiz, yüklemimiz ve nesnemiz kurala uygun dizildiğinde basit cümleleri kurmak kolaylaşmaktadır. En çok karıştırılan şey de bu sıralamanın nasıl yapılacağıdır.

İngilizce de iki eylem ard arda geldiği zaman genelde ya iki eylem arasına ‘to’ gelir ya da ikinci eyleme ‘-ing’ eki eklenir. Gerund infinitive konu anlatımı için kelimenin Türkçe karşılığı isim-fiildir. Fiilin -ing takısı alması ile gerund infinitive oluşmaktadır.

Gerund infinitive konu anlatımı

 • ‘The car needs cleaning.’ Cümlesini inceleyecek olursak buradaki car araba, need ihtiyacı olmak, clean temizlemek anlamına gelmektedir. Cümleyi –ing eki eklediğimizde ‘Arabanın temizlenmeye ihtiyacı var.’ anlamı çıkmaktadır.
 • ‘I heard him talking on the phone.’ Cümlesini incelediğimizde buradaki I ben, heard duymak, him onu, talk konuşmak, phone telefon anlamına gelmektedir. Cümle de –ing eki eklediğimizde ‘Onu telefonda konuşurken duydum.’ anlamına gelmektedir.
 • ‘He spent all day shopping.’ Cümlesini ele aldığımızda ise he o, spent harcamak, all day tüm gün, shopping alışveriş yapmak anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ise çıkan anlam ‘O tüm gününü alışveriş yapmakla geçirdi.’ Şeklindedir.
 • Çok farklı şekillerde kullanım olanağı sınmaktadır. Cümle de özne olarak karşımıza çıkabilir. Edatlardan sonra kullanılabilir. Bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi iki örnekte de ana eylemleri ‘need ihtiyaç’ ve ‘heard duymak’ iken daha sonrasında eklenen eylemlere –ing takısı eklenmiştir. Belirli eylemlerden sonra gerund infinitive konu anlatımı içerisindeki gibi kurallar kullanılmaktadır.

Love, Like, Hate, Prefer Kullanımı

 • Love, like, hate ve prefer eylemleri ayrı kullanım içermektedir. Bu sebeple gerund infinitive konu anlatımı kuraldan farklılık arz etmektedir. Tek başlarına kullanıldıklarında bu eylemleri gerund infinitive ek takip eder.
 • ‘I love talking with friends.’ Cümlesini inceleyecek olursak buradaki I ben, love sevmek, talk konuşmak, with ile, friend arkadaş anlamına gelmektedir. ‘Arkadaşlarla konuşmayı severim.’ Anlamına gelmektedir.
 • ‘Do you like drinking tea?’ cümlesinde you sen, like hoşlanmak, drink içmek, tea çay anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ‘Çay içmekten hoşlanır mısın?’ anlamını elde etmekteyiz.
 • ‘I hate eating corn.’ Cümlesinde I ben, hate nefret etmek, eat yemek yemek, corn mısır anlamına gelmektedir. Cümleyi çevirdiğimizde ‘Mısır yemekten nefret ederim.’ Anlamına gelmektedir.
 • ‘Girls prefer playing with doll.’ Cümlesinde girl kız, prefer tercih etmek, play oynamak, with ile, doll oyuncak bebek anlamına gelmektedir. Cümlenin anlamı ise ‘Kızlar oyuncak bebekler ile oynamayı tercih ederler.’

İlginizi çekebilir: FIRST CONDITIONAL KONU ANLATIMI

Gerund Infinitive Konu Anlatımı
Gerund Infinitive Konu Anlatımı 2

Gerund/İnfinitive Farkı Nedir?

Dilbilgisel terimler arasında sıkça karıştırılan ve öğrenenlerin kafa karışıklığına neden olan konulardan biri, gerund ve infinitive yapıları arasındaki farktır. İngilizce dilinde kullanılan bu iki yapı, cümlelerde farklı amaçlar taşıyan ve belli kurallara tabi olan yapılardır. İşte gerund ve infinitive yapıları arasındaki temel farkları anlatan bir rehber:

 • Tanımlar:
  • Gerund: Bir eylemin -ing ekini alarak isimleşmesidir. Örneğin, “swimming” (yüzme) kelimesinde olduğu gibi.
  • İnfinitive: Bir eylemin “to” ile başlayarak isimleşmesidir. Örneğin, “to swim” (yüzmek) ifadesinde olduğu gibi.
 • Kullanım Amaçları:
  • Gerund: Eylemin bir eylem setinin veya genel bir durumun ifadesi için kullanılır. Örneğin, “I enjoy swimming” (Yüzmekten zevk alırım) cümlesinde olduğu gibi.
  • İnfinitive: Eylemin amaç veya niyetini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I want to swim” (Yüzmek istiyorum) ifadesinde olduğu gibi.
 • Fiil Takımları:
  • Gerund: Belirli fiillerle kullanılır. Bazı fiiller, gerund yapı ile beraber gelir. Örneğin, “enjoy,” “like,” “dislike” gibi.
  • İnfinitive: Bazı fiiller infinitive yapı ile kullanılır. “Want,” “decide,” “hope” gibi fiiller infinitive yapı ile gelir.
 • Zaman Kullanımı:
  • Gerund: Genellikle şu anki zamanı ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I am studying” (Ben çalışıyorum) cümlesinde olduğu gibi.
  • İnfinitive: Gelecek zamanda gerçekleşecek eylemleri ifade etmek için sıkça kullanılır. Örneğin, “I plan to study tomorrow” (Yarın çalışmayı planlıyorum) ifadesinde olduğu gibi.
 • Cümle Yapısı:
  • Gerund: Cümle içinde genellikle bir isim veya zamirle kullanılır. Örneğin, “She is interested in reading books” (O, kitap okumaya ilgi duyar) ifadesinde olduğu gibi.
  • İnfinitive: Cümle içinde genellikle “to” ile birlikte kullanılır. Örneğin, “He decided to travel” (Seyahat etmeye karar verdi) ifadesinde olduğu gibi.

Sonuç olarak, gerund ve infinitive yapıları arasındaki farklar, kullanım amaçları, fiil takımları, zaman kullanımı ve cümle yapısı gibi faktörlere dayanmaktadır. İngilizce öğrenenlerin bu farkları anlamaları, doğru ve etkili iletişim kurmalarına katkı sağlayacaktır.

Gerund Nedir, Nasıl Kullanılır?

Dilbilgisel terimler arasında sıkça karşılaşılan gerund, İngilizce dilinde önemli bir yapı taşı olarak öne çıkar. Gerund, bir fiilin -ing eki alarak isimleşmesini sağlayan bir yapıdır. Bu dilbilgisel kavram, çeşitli cümle yapılarına katkı sağlayarak dilin zenginliğini artırır. Gerund kullanımı, hem basit hem de karmaşık cümlelerde çeşitli amaçlarla gerçekleştirilebilir.

Gerund kullanımının en temel işlevlerinden biri, bir eylemin sürekli, devam eden veya tekrarlanan bir durumu ifade etmesidir. Örneğin, “I enjoy swimming in the ocean.” cümlesinde, “swimming” kelimesi eylemin sürekli bir aktivite olarak ifade edilmesini sağlar.

Gerund aynı zamanda bir eylemi başka bir eylemle birleştirmek, iki eylemi aynı anda gerçekleştirmek veya bir eylemi diğerine neden olacak şekilde ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, “She stopped talking to listen to the music.” cümlesinde, “talking” ve “listen” ifadeleri birbirine bağlanarak eylemlerin sıralı bir şekilde gerçekleştiği anlatılır.

Gerund ayrıca bir eylemin nedenini belirtmek veya bir eylemin amaçını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “He went for a run, improving his overall health.” cümlesinde, “improving” ifadesi eylemin nedenini açıklar.

Ayrıca, bazı belirli fiillerle birlikte kullanılan gerund yapıları da mevcuttur. Bu fiillerle birleşen gerund yapıları, İngilizce dilinde özel anlamlar taşıyan deyimler oluşturabilir. Örneğin, “I look forward to meeting you.” cümlesinde, “look forward to” ifadesiyle birlikte kullanılan “meeting” kelimesi, gelecekteki bir buluşmaya duyulan beklentiyi ifade eder.

Sonuç olarak, gerund yapısı İngilizce dilinde çeşitli bağlamlarda kullanılarak cümlelere derinlik ve anlam katmaktadır. Eylemlerin sürekli, devam eden durumlarından tutun da nedenleri, amaçları ve özel ifadelerle birleşimlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. İyi bir dilbilgisi bilgisine sahip olmak, gerund yapısını doğru bir şekilde kullanarak daha etkili ve doğru iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

Ardından Gerund Kullanılan Fiiller

Dil bilgisi kuralları, bir dilin yapı taşlarıdır ve dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Türkçe dilinde, cümle yapıları ve fiil kullanımı oldukça zengindir. Bu makalede, özellikle “ardından gerund kullanılan fiiller” konusu üzerinde durarak, bu yapıyı anlamaya ve kullanmaya yönelik bilgiler sunacağım.

Ardından Gerund Nedir? Gerund, bir fiilin -erek, -arak takılarıyla kullanılmasıyla oluşan bir isimleşme biçimidir. Türkçe’de bu yapıya örnek vermek gerekirse; “yürüyerek geldi”, “koşarak yetişti” gibi ifadelerde görülebilir. Ancak, bu makalede özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu, ardından gerund kullanılan fiillerdir.

Ardından Gerund Kullanılan Fiiller: Türkçe’de bazı fiiller, kendilerinden sonra gelen fiilin gerund hali ile birlikte kullanılır. Bu kullanım, belirli bir eylemin ardından gelen bir başka eylemi ifade etmek için tercih edilir. Örneklerle açıklamak gerekirse:

 • Başlamak:
  • Film başladıktan sonra içeri girebilirsiniz.
  • Yağmur yağmaya başladıktan sonra parktan ayrıldık.
 • Bitirmek:
  • Yemekten sonra kitabımı bitirdim.
  • Ders çalıştıktan sonra bilgisayar oyunlarına başladı.
 • Devam etmek:
  • Koşudan sonra yürüyüşe devam etti.
  • Konser bitiminden sonra dans etmeye devam ettiler.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “başlamak”, “bitirmek” ve “devam etmek” gibi fiillerden sonra gelen eylemi belirtmek için gerund yapısı kullanılmaktadır.

Neden Kullanılır? Ardından gerund kullanılan fiiller, bir olayın sırasını ve devamını vurgular. Bu yapı, dilde daha fazla detay ekleyerek ifadelerin daha etkili ve açık olmasını sağlar. Ayrıca, bir olayın diğerine geçişini daha yumuşak bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur.

Sonuç: Türkçe dil bilgisi kuralları, dilin anlaşılır ve etkili bir şekilde kullanılmasına rehberlik eder. Ardından gerund kullanılan fiiller, bu kuralların bir örneğidir ve dilin zenginliğini ortaya koymaktadır. Bu yapıyı doğru bir şekilde kullanmak, ifadelerinizi daha güçlü kılacak ve iletişiminizi zenginleştirecektir. Dil okulu öğrencileri olarak, bu yapıyı anlamak ve kullanmak dil becerilerinizi daha da geliştirecektir.

Infinitive Nedir, Nerede Kullanılır?

Dilbilgisinin temel kavramlarından biri olan “infinitive,” bir fiilin temel halidir ve genellikle “-mak” veya “-mek” ekleri ile Türkçe’ye çevrilebilir. Bu makalede, infinitive’nin ne olduğunu ve nerede kullanıldığını anlamaya çalışacağız.

Infinitive Nedir?

Infinitive, bir eylemin temel hali veya “to” ile başlayan bir fiil formudur. Örneğin, “to eat” (yemek), “to write” (yazmak) gibi ifadeler infinitive yapıdadır. Türkçe’de de benzer bir yapıya sahiptir, örneğin, “yemek” veya “okumak” gibi.

Infinitive, cümle içinde farklı roller üstlenebilir. Örneğin:

 • Fiil Olarak Kullanım:
  • She likes to swim. (Yüzmeyi seviyor.)
  • I want to learn a new language. (Yeni bir dil öğrenmek istiyorum.)
 • Amaç veya Neden Belirtme:
  • I went to the store to buy some groceries. (Marketten bazı alışverişler yapmak için gittim.)
  • He studies hard to succeed in exams. (Sınavlarda başarılı olmak için sıkı çalışıyor.)
 • Bağımsız Bir İfade Olarak:
  • To be or not to be, that is the question. (Olmak ya da olmamak, işte soru budur.)
  • To live is to learn. (Yaşamak, öğrenmektir.)

Infinitive Nerelerde Kullanılır?

 • Fiil Olarak Kullanım: Infinitive, bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “to run” (koşmak), “to sing” (şarkı söylemek) gibi.
 • Amaç veya Neden Belirtme: Infinitive, bir eylemin amacını veya nedenini belirtmek için kullanılır. “To achieve success” (başarı elde etmek), “to have fun” (eğlenmek) gibi ifadelerde bu kullanım göze çarpar.
 • Bağımsız İfade Olarak: Infinitive, bağımsız bir ifade olarak da kullanılabilir. Örneğin, “to be honest” (dürüst olmak), “to tell the truth” (gerçeği söylemek) gibi.
 • Modallerle Kullanım: Modallerle birlikte kullanılarak gelecekteki bir eylemi belirleme veya bir isteği ifade etme amacıyla kullanılır. Örneğin, “can,” “will,” “must” gibi modallerle birleştirilebilir.
 • Sıfat ve İsim Olarak Kullanım: Infinitive, bazen sıfat veya isim gibi kullanılabilir. Örneğin, “a place to visit” (ziyaret edilecek bir yer), “something to eat” (yenilecek bir şey) gibi.

Infinitive, dilin zenginliğini ve ifade çeşitliliğini artıran önemli bir dilbilgisi kavramıdır. Doğru kullanıldığında, iletişimimizi zenginleştirir ve duygu, düşünce ve niyetlerimizi daha etkili bir şekilde ifade etmemizi sağlar.

Ardından Infinitive Kullanılan Fiiller

Dil bilgisi, bir dilin temel yapı taşlarından biridir ve doğru bir şekilde kullanıldığında iletişimde büyük bir rol oynar. Türkçe’de, cümle yapılarını zenginleştiren ve anlamı derinleştiren bir özellik de “Infinitive” kullanımıdır. Bu makalede, Türkçe’de “ardından infinitive kullanılan fiiller” konusunu ele alacak ve bu yapıyı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bilgiler sunacağız.

Infinitive Nedir?

Öncelikle, “infinitive” terimiyle neyin kastedildiğini anlamak önemlidir. Türkçe’de “mastar” olarak bilinen bu yapı, bir fiilin köküne “-mek” veya “-mak” eki eklenerek oluşturulan bir isimdir. Örneğin, “gitmek” fiilinin mastarı “gitmek”tir.

Ardından Infinitive Kullanılan Fiiller

Türkçe’de, birçok fiilin ardından infinitive kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum, bir eylemin ya da durumun ardından gerçekleşen başka bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 1. Başlamak: Tatil, okulun kapanmasıyla başlar.Tatilin başlaması, önce okulun kapanmasına bağlı olarak gerçekleşir.
 2. Devam Etmek: Yağmur, gece boyunca devam etti.Yağmurun devam etmesi, gece boyunca gerçekleşmiştir.
 3. Bitirmek: Öğrenciler, sınavlarını tamamladıktan sonra dinlenecekler.Öğrencilerin sınavlarını tamamlaması, dinlenmelerine bağlıdır.
 4. Unutmak: Ali, anahtarlarını evde unuttuktan sonra geri döndü.Ali’nin anahtarlarını evde unutması, geri dönmesine sebep oldu.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, infinitive kullanımı bir olayın ya da durumun ardından gelen bir başka olayı belirtir. Bu yapı, dilin ifade gücünü artırarak daha detaylı anlatımların yapılmasına olanak tanır.

Sonuç olarak

Türkçe dilinde infinitive kullanımı, cümle yapılarını zenginleştirir ve anlamı derinleştirir. Ardından infinitive kullanılan fiiller, bir eylemin ardından gelen başka bir eylemi ifade ederken dilin esnekliğini ortaya koyar. Dil okulu öğrencileri için, bu yapıyı anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, dil becerilerini geliştirmek adına önemlidir.

Dolayısıyla, Türkçe dilbilgisi kurallarını doğru bir şekilde öğrenmek, öğrencilere iletişim becerilerini güçlendirmelerinde yardımcı olacaktır. İnfinitive kullanımının örneklerle açıklanması, dil öğrenenlerin bu yapıyı daha iyi anlamalarına katkı sağlayacaktır. Unutmayın ki, dilin inceliklerini keşfetmek ve doğru kullanmak, etkili iletişim için temel bir adımdır.

Gerund İnfinitive Listesi

Gerund (İsim-Fiil)Infinitive (to + Fiil)
swimmingto swim
readingto read
writingto write
cookingto cook
playingto play
singingto sing
dancingto dance
studyingto study
sleepingto sleep
workingto work
talkingto talk
walkingto walk
runningto run
laughingto laugh
cryingto cry
smilingto smile
thinkingto think
helpingto help
drivingto drive
travelingto travel

Sıkça Sorulan Sorular

Gerund ve infinitive nasıl ayırt edilir?

Gerund, -ing takısı ile oluşturulan bir fiil şeklidir ve genellikle isim gibi kullanılır. İnfinitive ise “to” ile başlayan bir fiil şeklidir ve genellikle bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “I enjoy swimming.” (swimming gerund) ve “I want to swim.” (to swim infinitive).

Gerund infinitive nerede kullanılır?

Gerund, bir eylemin devam eden bir durumu veya bir diğer fiilin nesnesi olarak kullanılır. İnfinitive ise bir eylemin amaç veya niyetini ifade eder. Her ikisi de bir cümlenin yapısına bağlı olarak kullanılır, ancak genellikle bazı fiiller belirli bir formu gerektirir.

İnfinitive ne için kullanılır?

İnfinitive, bir eylemin amaç, niyet, istek veya gereklilik gibi soyut kavramları ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, bir eylemin genel olarak ifade edilmesi veya belirli bir durumu göstermesi amacıyla da kullanılır.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara