If Clause Type 1 Kullanımı

Mart 1, 2024

Yabancı dil özellikle ingilizce günümüzde çok popüler olan bir dildir. Bir insanın cv doldururken ingilizce biliyorum yazması dahi işe alımını büyük ölçüde etkilemektedir. Çoğu iş ilanlarında ingilizce bilinmesi şartı artmaktadır. İngilizce öğrenmek çokta zor değildir. İngilizcede bazı kelime kalıpları vardır. Bu yazıda If Clause Type 1 Kullanımı konusu ele alınmaktadır.

If Clause Type 1 Kullanımı

If clause type 1 kalıbı şart cümleleri içerisinde kullanılmaktadır. İngilizcede tıpkı if clause type 1 gibi bir çok kelime kalıbı bulunmaktadır. Bu durum ingilizce dilini daha kolay ve anlaşılır hale getirmektedir. Şart, koşul kalıpları sadece gerektiğinde cümle içinde yer almaktadır. If ile başlayan yan cümlede ıf özneden önce geliyorsa cümle bir virgülle ikiye ayrılır ve şart koşula bağlanmış olur. If clause type 1 kalıbında iki tür cümle kurulur. Bu cümlelerden biri ıf ile başlayan ve şartı belirtilen cümle diğeri ise koşulun gerçekleşmesi halinde oluşacak durumu belirten kalıptır. Koşul, şart ile birlikte bir durumun ya da eylemin nasıl gerçekleşeceğini anlatmaktadır.

Türkçede kullanılan bazı koşul şart cümleleri şöyle olmaktadır; Benimle gelirsen sana pasta alırım, ders çalışırsan sana sürpriz yaparım, evime gelirsen sana pastalar yaparım, beni üzersen seninle konuşmam, bana o elbiseyi alırsan seninle partiye gelirim.bana para verirsen sana masaj yaparım, dondurma alırsan sana yemek hazırlarım, bu yemeği bitirirsen sana şeker veririm, burayı temizlersen sana para veririm gibi şart ve koşul gerektiren cümlelerde kullanılır.

 Şart ve koşul cümleleri if clause type 1 kullanıldığında istenilen duygu ifade edilmiş olmaktadır. Bu konu için birde ingilizce örnekler verecek olursak; ıf you come with me I will give you money (benimle gelirsen sana para veririm) ıf you eat you food I will give you sugar (yemeğini yersen sana şeker veririm) İngilizce bakıldığında basit bir dildir. Bazı kelime kalıpları ile cümlelerde anlatılmak istenen, karşı tarafa kolaylıkla aktarılabilmektedir. Bu cümle kalıplarında aynı Türkçe de olduğu gibi önce şart eğer şart yerine getirilirse koşul belirtilmektedir.

If Clause Type 1 Kullanımı
If Clause Type 1 Kullanımı 2

Type 1 Kullanımı

Type 1 kalıbı günümüzde ya da gelecekte bir koşula bağlı olarak gerçekleşme olasılığı olan durumları belirtmekte kullanılmaktadır. Buna örnek verirsek; eğer yemeğini bitirirse bu şekerlerden yiyebilecek, eğer bana şarkı söylerse ona para verebilirim, eğer sıkı giyinirse hiç hasta olmayacak, eğer toka takarsa saçları onu rahatsız etmeyecek, eğer erken uyursa sabah kolay kalkabilecek, eğer para kazanırsa bana hediye alacak, eğer işleri biterse benimle alışverişe gelecek. Bu gibi cümleler için if clause type 1 işe yaramaktadır. Bu konuya ingilizce örnek verilecek olursa; ıf she songs to me ı can give her candy, ıf she studies ı can reward her. Type 1 kalıbı kullanımı bu şekildedir.

İlginizi çekebilir: İNGİLİZCE MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI

If Clause Nedir?

“If clause” veya Türkçe’de “eğer şartı” olarak bilinen dilbilgisi yapısı, bir olayın gerçekleşmesinin belirli bir koşula bağlı olduğunu ifade eden bir dil yapısıdır. Bu yapı, genellikle belirli bir şartın yerine getirilmesi durumunda ortaya çıkacak olan olası bir sonucu belirtmek amacıyla kullanılır.

Örneğin, “If it rains, we will stay indoors” cümlesindeki “if” clause yapısı, yağmur yağarsa ortaya çıkacak olan olası bir durumu ifade eder. Yani, yağmur yağması şartı gerçekleşirse, biz içeride kalacağız.

Bu dilbilgisi yapısı, şartın gerçekleşmesine bağlı olarak gelecekte olası bir sonucu belirleme amacı taşır ve genellikle birinci tip koşul cümleleri (Type 1 conditional sentences) olarak adlandırılır. Bu yapı, İngilizce dilinde “if” yanında “will” modal fiilinin kullanılmasıyla da dikkat çeker.

If clause Type 1 Nasıl Kullanılır?

“If clause Type 1” veya diğer adıyla “First Conditional,” genellikle gelecekteki olası bir olayın gerçekleşme olasılığı üzerine kurulu bir koşul cümle yapısını ifade eder. Bu tür bir yapı, gerçekleşme olasılığı olan bir durumu ifade ederken kullanılır ve genellikle “if” (eğer) bağlaçı ile başlar.

 • If clause Type 1, gerçekleşmesi muhtemel bir durumu belirtir ve bu durumun gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkacak sonucu ifade eder.Örneğin:
  • If it rains tomorrow, we will stay at home. (Eğer yarın yağmur yağarsa, evde kalacağız.)
  • If she studies hard, she will pass the exam. (Eğer sıkı çalışırsa, sınavı geçecek.)

Bu örnekler, “If clause Type 1” yapısının nasıl kullanılacağını ve nasıl cümleler oluşturulacağını göstermektedir. Bu tür cümleler, bir koşulun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak muhtemel sonuçları ifade etmek için kullanılır.

IF Clause Type 1 (IF Conditional 1) Kullanımı Örnekleri

 • If it rains, I will stay at home.
  • Eğer yağmur yağarsa, evde kalacağım.
 • If she studies hard, she will pass the exam.
  • Eğer o sıkı çalışırsa, sınavı geçecek.
 • If you come to the party, I will be happy.
  • Eğer partiye gelirsen, mutlu olacağım.
 • If they don’t hurry, they will miss the train.
  • Eğer acele etmezlerse, treni kaçıracaklar.
 • If you eat too much, you will feel sick.
  • Eğer fazla yemek yersen, hasta hissedeceksin.
 • If the weather is nice tomorrow, we will go for a picnic.
  • Eğer yarın hava güzel olursa, piknik yapmaya gideceğiz.
 • If he doesn’t call me, I will be disappointed.
  • Eğer beni aramazsa, hayal kırıklığına uğrarım.
 • If you don’t water the plants, they will die.
  • Eğer bitkileri sulamazsan, ölecekler.
 • If you finish your homework early, you can go out and play.
  • Eğer ödevini erken bitirirsen, dışarı çıkıp oynayabilirsin.
 • If I see her, I will tell her you said hello.
  • Eğer onu görürsem, sana selam söyleyeceğim.

If Clause Type 1 Kullanımı Örnek Cümleler

İngilizceTürkçe
If it rains tomorrow, I will stay home.Eğer yarın yağmur yağarsa, evde kalacağım.
If she studies hard, she will pass.Eğer o çalışırsa, geçecek.
If you eat too much, you will get sick.Eğer fazla yemek yersen, hasta olacaksın.
If I see him, I will tell him.Eğer onu görürsem, ona söyleyeceğim.
If they arrive early, we can start.Eğer erken gelirlerse, başlayabiliriz.
If you don’t hurry, you will miss it.Eğer acele etmezsen, kaçırırsın.
If it snows, the schools will close.Eğer kar yağarsa, okullar kapanacak.
If you need help, I will assist you.Eğer yardıma ihtiyacın varsa, sana yardım ederim.
If he calls, tell him I am busy.Eğer ararsa, ona meşgul olduğumu söyle.
If the price goes down, I will buy it.Eğer fiyat düşerse, onu alacağım.
If you work hard, you will succeed.Eğer sıkı çalışırsan, başarılı olacaksın.
If I find your book, I will return it.Eğer kitabını bulursam, geri vereceğim.
If you visit us, we will be happy.Eğer bizi ziyaret edersen, mutlu oluruz.
If she calls, ask her to wait.Eğer o ararsa, ona beklemesini söyle.
If it gets dark, turn on the lights.Eğer karanlık olursa, ışıkları aç.
If they invite us, we will go.Eğer bizi davet ederlerse, gideceğiz.
If you finish early, you can leave.Eğer erken bitirirsen, gidebilirsin.
If the weather is nice, we’ll go for a walk.Eğer hava güzelse, yürüyüşe çıkacağız.
If you save money, you can buy a car.Eğer para biriktirirsen, araba alabilirsin.
If he apologizes, I will forgive him.Eğer özür dilerse, onu affederim.

If Clause Type 1 Örnekler Listesi

İngilizceTürkçe Çeviri
If it rains, I will stay at home.Eğer yağmur yağarsa, evde kalacağım.
If she studies hard, she will pass the exam.Eğer o sıkı çalışırsa, sınavı geçecek.
If you don’t hurry, you will miss the bus.Eğer acele etmezsen, otobüsü kaçırırsın.
If I see him, I will tell him the news.Eğer onu görürsem, ona haberleri söyleyeceğim.
If it’s sunny tomorrow, we will go to the beach.Eğer yarın güneşli olursa, plaja gideceğiz.
If the baby sleeps, we can watch a movie.Eğer bebek uyursa, bir film izleyebiliriz.
If you eat too much, you will feel sick.Eğer fazla yemek yersen, hasta hissedeceksin.
If he calls, please ask him to leave a message.Eğer ararsa, lütfen ona mesaj bırakmasını söyle.
If you water the plants, they will grow faster.Eğer bitkileri sularsan, daha hızlı büyürler.
If I finish my work early, I will join you for lunch.Eğer işimi erken bitirirsem, seninle öğle yemeğine katılırım.
If they invite us, we will attend the party.Eğer bizi davet ederlerse, partiye katılacağız.
If you save money, you can buy a new car.Eğer para biriktirirsen, yeni bir araba alabilirsin.
If it snows, the schools will be closed.Eğer kar yağarsa, okullar kapalı olacak.
If she apologizes, I will forgive her.Eğer özür dilerse, onu affederim.
If you don’t understand, ask for help.Eğer anlamazsan, yardım iste.
If the train is late, we will miss the connection.Eğer tren geç kalırsa, bağlantıyı kaçırırız.
If he works hard, he will succeed.Eğer sıkı çalışırsa, başarılı olacak.
If it’s hot, we will go swimming.Eğer sıcaksa, yüzmeye gideceğiz.
If you study regularly, you will do well in the exams.Eğer düzenli olarak çalışırsan, sınavlarda iyi yapacaksın.
If I have time, I will visit you.Eğer zamanım olursa, seni ziyaret ederim.
User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara