İngilizce Mülakat Soruları Ve Cevapları

Şubat 16, 2024

İngilizce mülakat soruları ve cevapları; iş, burs ve okul başvurularınızda karşınıza gelmesi muhtemel soruların önceden pratiğini yapmak adına yararlı olacaktır. Siz de İngilizce mülakatlarınız için İngilizce mülakat soruları ve cevapları yazımızı okuyabilirsiniz.

İngilizce mülakatlarda olabildiğince sakin olmalı, mülakatı yöneten kişinin sorularına kısa ve öz cevaplar vermelisiniz. İngilizce mülakat soruları ve cevapları için önemli olan sakin kalarak dürüst ve tutarlı cevaplar vermektir.

İngilizce Mülakat Soruları Ve Cevapları
İngilizce Mülakat Soruları Ve Cevapları 3

Çıkması Muhtemel İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Tell me about yourself (Bana kendinizden bahsedin): Mülakatı gerçekleştirenler sizi esas sorulara girmeden önce kısaca tanımak isteyeceklerdir. Bu bölümde öz geçmişiniz yeri kısaca iş tecrübelerinizden ve başvurduğunuz iş ile ilgili motivasyonunuzdan bahsedebilirsiniz. Karşınızdakileri detayları boğmak İngilizce mülakat soruları ve cevapları için yarar sağlamayacaktır.

            “I am graduated from the University of Oxford and I have worked in different fields associated with the government. I am currently working in the Department of Landscape in Birmingham City Council. I am an energetic and persuasive communicator and already excited about having an opportunity to work in your company.

            (Oxford Üniversitesinden mezun oldum ve hükümetle ilişkili pek çok alanda görev aldım. Şu anda Birmingham Belediyesi Peyzaj Müdürlüğünde çalışmaktayım. Enerjik ve ikna edici bir iletişimciyim ve şimdiden şirketinizde çalışma fırsatını elde ettiğim için heyecanlıyım.)

2. Why do you want to leave your current role? (Neden mevcut işinizden ayrılmak istiyorsunuz?): Burada mevcut işiniz ve konumuz hakkında kötü eleştirilere yer vermemeli, patronunuzu kötülememelisiniz. Aksi takdirde mülakatı yapan kişi ileride buradan ayrıldığınızda da yine patronunuzla ilgili kötü yorumlar yapabileceğiniz fikrine kapılacaktır.

            “I have learned a lot from my current role and I guess that I have got enough experience in this field. I am always a challenge-chase person who tries to reach the top. I would like to gain new skills within your company and improve myself.

            (Mevcut işimden birçok şey öğrendim ve sanıyorum ki bu alanda yeterince tecrübe edindim. Her zaman zirveye oynayıp mücadele peşinde koşan birisiyim. Şirketiniz bünyesinde yeni yetenekler edinmek ve kendimi geliştirmek istiyorum.)

İngilizce mülakat soruları ve cevapları

3. What is your biggest weakness? (En büyük zayıflığınız nedir?): İngilizce mülakat soruları ve cevapları alanında bu soruya verilen cevaplar klasiktir. Genellikle çoğu başvuru sahibi işveren tarafından bir zayıflık olarak algılanmayacak cevaplar verir.  

            “My greatest weakness is being seriously absorbed by my work. I focus on my agenda and slightly lose my awareness of daily life. I believe that I can overcome this situation.

            (En büyük zayıflığım işime çok fazla odaklanmam. Gündemime odaklanıyor ve gündelik hayata olan farkındalığımı neredeyse kaybediyorum. İnanıyorum ki bunun üstesinden gelebilirim.)

4. What salary do you expect? (Ne kadar maaş bekliyorsunuz?): Doğrudan bir sayı vermekten kaçının. Karşınızdakinin sizi para avcısı biri olarak görmesini istemezsiniz. Bunun yerini maaşı bir odak olarak değil bir ödül aracı ve motivasyon artırıcı olarak gördüğünüzü belirtebilirsiniz.

            “My main interest in applying for this role is not based on salary. I am more interested in the work itself. A fair salary would push me to work in a way that I can help you more. I would like to be paid as much as that my previous experiences are considered.

            (Bu pozisyona başvurmamdaki ilgim, maaş üzerine değil. Daha ziyade işin kendisiyle ilgileniyorum. Adil bir maaş beni size daha fazla olmak üzere şevklendirecektir. Önceki tecrübelerim dikkate alındığı nispette ödeme almak istemekteyim.)

5. Where do you see yourself in 5 years? (5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?): İngilizce mülakat soruları ve cevapları içinde sizi vezir ya da rezil edebilecek sorulardan biridir bu. Bu soruya “Şu anda bulunduğunuz yerde.” ya da “Patronun koltuğunda.” şeklinde ukalaca cevaplar vermek yerine başvurduğunuz pozisyonun size katacağı tecrübeler ve yetenekler dahilinde cevap vermeniz yararlı olacaktır.

            “In 5 years, I would like to be an established member in this company after gaining important skills. A high role that I can serve the company much better would suit both my goals and you company’s purposes.

            (5 yıl sonra önemli yetenekler kazandıktan sonra kendimi şirketinizin köklü bir üyesi olarak görüyorum. Şirketinize daha iyi hizmet edebileceğim yüksek bir pozisyon hem benim hedeflerime hem de şirketiniz amaçlarına uygun olacaktır.)

Unutmayın ki İngilizce mülakat soruları ve cevapları kapsamında dikkat etmeniz gereken karşınızdakini gereksiz detaylara boğmamak ve kendiniz olmaktır. Bu sayede karşınızdaki kolayca ikna edebiliriniz. Şans sizinle olsun.

En İyi İngilizce Mülakat Soruları

 1. Can you tell me about yourself? / Kendinizden bahseder misiniz?
 2. What are your strengths and weaknesses? / Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
 3. Why should we hire you? / Sizi neden işe almalıyız?
 4. Describe a challenging situation you faced at work. / İş yerinde karşılaştığınız zorlu bir durumu açıklayın.
 5. How do you handle stress and pressure? / Stres ve baskıyla nasıl başa çıkarsınız?
 6. Where do you see yourself in five years? / Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
 7. What is your greatest professional achievement? / En büyük mesleki başarınız nedir?
 8. Can you give an example of a time when you worked in a team? / Bir ekip içinde çalıştığınız bir örnek verebilir misiniz?
 9. How do you stay updated with industry trends? / Endüstri trendleri ile nasıl güncel kalırsınız?
 10. What motivates you in your career? / Kariyerinizde sizi motive eden nedir?
 11. Tell me about a time when you had to resolve a conflict with a colleague. / Bir meslektaşınızla çatışmayı nasıl çözdüğünüzü anlatın.
 12. How do you prioritize your work and manage your time? / İşinizi önceliklendirme ve zamanınızı nasıl yönetirsiniz?
 13. What do you know about our company? / Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz?
 14. Describe a situation where you had to meet a tight deadline. / Sıkı bir teslim tarihine yetişmeniz gereken bir durumu açıklayın.
 15. How do you handle constructive criticism? / Yapıcı eleştiriyi nasıl karşılarsınız?
 16. Can you give an example of a time when you had to adapt to change? / Değişime uyum sağlamanız gereken bir örnek verebilir misiniz?
 17. What skills do you think are important for this role? / Bu rol için hangi becerilerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
 18. Describe your communication style. / İletişim tarzınızı açıklayın.
 19. How do you handle tight deadlines and multiple projects simultaneously? / Sıkı teslim tarihleri ve aynı anda birden fazla proje ile nasıl başa çıkarsınız?
 20. What do you consider your biggest professional challenge? / En büyük mesleki zorluğunuz nedir?
 21. Can you provide an example of a successful project you’ve worked on? / Üzerinde çalıştığınız başarılı bir proje örneği verebilir misiniz?
 22. How do you stay organized in your work? / İşinizde nasıl düzenli kalırsınız?
 23. What do you think sets you apart from other candidates? / Sizi diğer adaylardan ayıran nedir?
 24. Describe a time when you had to deal with a difficult team member. / Zor bir ekip üyesiyle başa çıkmak zorunda kaldığınız bir zamanı açıklayın.
 25. How do you keep your skills up-to-date in your field? / Alanınızdaki becerilerinizi nasıl güncel tutarsınız?
 26. Can you discuss a time when you had to lead a team through a challenging project? / Zorlu bir projenin üstesinden gelmek için bir ekibi yönlendirdiğiniz bir zamanı tartışabilir misiniz?
 27. What do you believe are the key qualities of a successful leader? / Başarılı bir liderin temel niteliklerinin neler olduğuna inanıyorsunuz?
 28. How do you handle ambiguity in the workplace? / İş yerinde belirsizlikle nasıl başa çıkarsınız?
 29. Can you give an example of a time when you demonstrated leadership skills? / Liderlik becerilerinizi sergilediğiniz bir örnek verebilir misiniz?
 30. How do you handle feedback from your superiors? / Üstlerinizden gelen geri bildirimi nasıl ele alırsınız?
 31. Can you share a situation where you had to overcome a significant obstacle? / Önemli bir engeli aşmak zorunda kaldığınız bir durumu paylaşabilir misiniz?
 32. What do you enjoy most about your profession? / Mesleğinizde en çok neyi seversiniz?
 33. Can you describe a time when you had to innovate or introduce a new idea at work? / İş yerinde yenilik yapmanız veya yeni bir fikir sunmanız gereken bir zamanı açıklayabilir misiniz?
 34. How do you handle disagreements with coworkers or team members? / İş arkadaşları veya ekip üyeleri ile anlaşmazlıkları nasıl ele alırsınız?
 35. Can you discuss a time when you had to make a tough decision at work? / İşte zor bir karar vermek zorunda kaldığınız bir zamanı tartışabilir misiniz?
 36. How do you contribute to a positive work environment? / Pozitif bir çalışma ortamına nasıl katkıda bulunursunuz?
 37. Can you give an example of a time when you had to collaborate with individuals from diverse backgrounds? / Farklı arka planlardan gelen bireylerle işbirliği yapmanızı gerektiren bir örnek verebilir misiniz?
 38. What steps do you take to stay informed about industry changes? / Endüstri değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak için attığınız adımlar nelerdir?
 39. How do you balance the need for perfection with the need to meet deadlines? / Mükemmeliyet ihtiyacı ile teslim tarihlerini karşılama ihtiyacını nasıl dengelersiniz?
 40. Can you discuss a time when you had to troubleshoot a complex problem? / Karmaşık bir sorunu çözmeniz gereken bir zamanı tartışabilir misiniz?
İngilizce Mülakat Soruları Ve Cevapları
İngilizce Mülakat Soruları Ve Cevapları 4

İngilizce Mülakatlarda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

 1. Tell me about yourself.Türkçe: Kendinizi tanıtır mısınız?
  • Example Answer: I am a highly motivated individual with a background in marketing. I have a strong passion for creating innovative strategies to reach target audiences and have successfully implemented several campaigns in my previous role.
 2. What are your strengths and weaknesses?Türkçe: Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
  • Example Answer: One of my strengths is my ability to work well under pressure, and I am known for my strong analytical skills. On the flip side, I sometimes tend to be overly critical of my own work, which I am actively working on improving.
 3. Why do you want to work for this company?Türkçe: Bu şirkette çalışmak için neden bu şirketi seçtiniz?
  • Example Answer: I have always admired your company’s commitment to innovation and the positive impact it has on the industry. Your values align with my professional goals, and I believe I can contribute effectively to the team.
 4. Where do you see yourself in 5 years?Türkçe: 5 yıl içinde kendinizi nerede görüyorsunuz?
  • Example Answer: In five years, I envision myself in a leadership role, leveraging my skills to contribute to the growth of the company. I am eager to take on more responsibilities and continue developing professionally.
 5. Can you give an example of a challenging situation you’ve faced at work and how you dealt with it?Türkçe: İşte karşılaştığınız zorlu bir durumun örneğini verebilir misiniz ve nasıl başa çıktınız?
  • Example Answer: In my previous role, we faced a tight deadline for a major project. I organized a team meeting, delegated tasks based on strengths, and established a timeline. By fostering open communication and teamwork, we successfully completed the project on time.
 6. What is your greatest professional achievement?Türkçe: En büyük profesyonel başarınız nedir?
  • Example Answer: I consider my greatest professional achievement to be the successful launch of a new product that significantly increased our market share. It required strategic planning, collaboration across departments, and effective execution.
 7. How do you handle stress and pressure?Türkçe: Stres ve baskıyla nasıl başa çıkarsınız?
  • Example Answer: I thrive in challenging situations by staying organized, prioritizing tasks, and maintaining open communication with my team. I also find taking short breaks and practicing mindfulness techniques helps me stay focused and calm under pressure.
 8. Why should we hire you?Türkçe: Sizi neden işe almalıyız?
  • Example Answer: I bring a unique combination of skills and experiences that align with the requirements of the position. My strong work ethic, adaptability, and passion for the industry make me confident that I can make valuable contributions to your team.
 9. What is your preferred work style?Türkçe: Tercih ettiğiniz çalışma tarzı nedir?
  • Example Answer: I prefer a collaborative work style where ideas are openly shared, and team members support each other. I believe that a positive and inclusive work environment fosters creativity and leads to the best outcomes.
 10. Do you have any questions for us?Türkçe: Bizim için herhangi bir sorunuz var mı?
  • Example Answer: Yes, I’m curious to know more about the team dynamics and the company’s plans for future growth. Can you provide more insights into the opportunities for professional development within the organization?

Mesleki İngilizce Nasıl Geliştirilir?

İş dünyasında rekabetin arttığı günümüzde, mesleki İngilizce becerileri iş hayatında önemli bir avantaj sağlar. İngilizceyi iş hayatında etkili bir şekilde kullanabilmek, uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve kariyerinizi ilerletmek için kritik bir beceridir. Mesleki İngilizceyi geliştirmek için aşağıda verilen ipuçlarına göz atın:

 • İngilizce Dil Kurslarına Katılın: İngilizce dil kursları, dil becerilerinizi geliştirmenin etkili bir yoludur. Hem online hem de yerel dil okullarında birçok seçenek bulunmaktadır. Düzenli dil kursları, dilbilgisini güçlendirmek ve konuşma pratiği yapmak için faydalıdır.
 • Mesleki İngilizce Kurslarına Kaydolun: İş dünyasındaki özel terimleri ve ifadeleri öğrenmek için mesleki İngilizce kurslarına katılın. Bu kurslar, sektörünüze özgü terimlere hakim olmanıza yardımcı olacak ve iş iletişiminizi güçlendirecektir.
 • İngilizce Kitap ve Makale Okuma Alışkanlığı Edinin: İngilizce kitaplar ve makaleler okuyarak kelime dağarcığınızı genişletebilir ve dilbilgisini güçlendirebilirsiniz. İş dünyasıyla ilgili konularda yayınlanan makaleleri takip ederek, sektörünüzdeki gelişmeleri İngilizce olarak takip edebilirsiniz.
 • İngilizce Podcast ve Videoları İzleyin: İngilizce konuşulan podcast’leri ve videoları dinleyerek, aksanları anlama ve doğal konuşma becerilerinizi geliştirme şansı bulabilirsiniz. Bu, iş toplantılarında, konferanslarda ve diğer profesyonel ortamlarda daha rahat iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.
 • İş İngilizcesi Kullanımını Günlük Hayata Taşıyın: Günlük konuşmalarınızda, e-posta yazışmalarınızda ve toplantılarda İngilizce kullanmaya özen gösterin. Bu, dil becerilerinizi günlük hayatta kullanma alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olacaktır.
 • İş İngilizcesi Konuşma Pratiği Yapın: İngilizce konuşma pratiği, dil becerilerinizi geliştirmenin en etkili yollarından biridir. İngilizce konuşulan ortamlarda aktif olarak katılım göstererek, ifade yeteneğinizi güçlendirebilir ve iletişim becerilerinizi artırabilirsiniz.
 • Online Dil Değişim Platformlarına Katılın: Dil değişim platformları, ana dil konuşanlarla dil değişimi yapmanın harika bir yoludur. Bu platformlar sayesinde, İngilizce konuşulan ortamlarda gerçek hayatta iletişim kurma şansı bulabilirsiniz.

Mesleki İngilizce becerilerinizi geliştirmek, kariyerinizde yeni kapılar açmanıza yardımcı olabilir. Düzenli bir çaba ve motivasyon ile dil becerilerinizi güçlendirebilir ve iş dünyasındaki başarıya giden yolda avantaj sağlayabilirsiniz.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara