İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce filler hem başlangıç hem de üst seviye öğrenciler için yazı ve konuşma açısından son derece önemlidir. İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri bilinmesi ise hem daha rahat konuşmayı hem de yazmayı sağlayacaktır. İngilizce fiillerinin tam olarak bilinmemesi ile birlikte tam olarak cümle kurulması mümkün değildir. Fiil, İngilizce cümlelerin kurulması için mutlaka gereklidir. Türkçede görülen fiillerin ek almasına rağmen İngilizcede fiiller ek almak yerine şekil değiştirmektedirler.

Bu bakımdan fiiller geçmiş zaman kullanımına göre düzenli ve düzensiz olmak üzere fark göstermektedirler.

İngilizce Düzenli Fiiller Nedir?

İngilizce düzenli fiiller Türkçede görülen fiilin yalın halinin ek alması ile ikinci hale dönüşen fiilleri ifade etmektedir. Buna göre fiilin asıl yapısı korunurken -d, -ed ve -ied gibi ekler alarak başka bir zamanı karşılamaktadır. Burada kullanılan harfler ise fiilin hangi harfle bittiğine yönelik değişkenlik göstermektedir.

Şayet fiil sesli harf ile bitiyorsa bu durumda -d ekini almakta, sessiz harf ile bitiyorsa -ed ekini almaktadır. Değişen bir harf ile bittiği durumlarda ise -ied ekini almaktadır.

Simple present tense’de fiillerin kullanımı için yani geniş zamanda fiil çekimlemesi yapmak için ise he, she, it öznelerinin kullanılması gerekmektedir. Geniş zamandaki fiillerin düzensiz halleri bulunmamaktadır.

Ayrıca Future Tense konu anlatımı bilgilerine bakabilirsiniz.

İngilizce Düzenli Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce düzenli fiillerin 2. ve 3. halleri -d, -ed ve -ied ekleri getirilerek past ve past participle halleri olarak kullanılmaktadır. Yani ikinci ve üçüncü halleri aynı ekler ile yapılmaktadır. İngilizcede en yaygın kullanılan düzenli fiillerin halleri ise şöyledir;

arrive                    arrived                 (varmak, ulaşmak)

ask                         asked                   (sormak)

attend                  attended            (katılmak)

call                         called                    (telefon etmek; çağırmak, isimlendirmek)

carry                     carried                 (taşımak)

decide                  decided               (karar vermek)

destroy                destroyed          (yok etmek, yıkmak)

die                         died                      (ölmek)

drop                      dropped              (düşürmek, atmak)

enjoy                    enjoyed              (sevmek, hoşlanmak; zevk almak)

explain                explained           (açıklamak)

inish                    finished               (bitmek, bitirmek)

fix                          fixed                     (tamir etmek, ayarlamak)

follow                   followed             (takip etmek)

grab                      grabbed              (elinden kapmak)

happen                happened          (olmak, vuku bulmak)

help                      helped                 (yardım etmek)

jump                     jumped                 (atlamak, zıplamak)

kill                          killed                     (öldürmek)

laugh                    laughed               (gülmek)

like                        liked                     (sevmek, hoşlanmak)

listen                    listened               (dinlemek)

notice                   noticed                   (farketmek)

obey                     obeyed                    (uymak, itaat etmek)

occur                    occurred                (olmak, vuku bulmak)

offer                     offered                       (teklif etmek)

order                    ordered                    (emretmek; ısmarlamak)

open                     opened               (açmak)

paint                     painted                (boyamak; resim yapmak)

save                      saved                   (kurtarmak; para biriktirmek)

share                    shared                 (paylaşmak)

smile                     smiled                  (gülümsemek)

start                      started                 (başlamak)

stay                       stayed                  (kalmak)

stop                      stopped               (durmak)

study                    studied                (ders çalışmak, incelemek, tahsil etmek)

supply                  supplied              (sağlamak, tedarik etmek)

talk                        talked                   (konuşmak)

try                          tried                      (denemek; çalışmak, uğraşmak)

turn                       turned                 (dönmek, döndürmek)

use                        used                     (kullanmak)

visit                       visited                  (ziyaret etmek)

İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce düzensiz filler düzenli fiiller gibi -d, -ed ya da -ied eki almadan, ikinci halleriyle ya da tamamen değişerek kullanılmaktadırlar. İngilizce öğrenenler için en zorlu kısım düzensiz filler olmaktadır ancak bolca pratik ile öğrenilebilmektedirler.

İngilizce Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri

İngilizce düzensiz fillerin 2. ve 3. halleri en sık kullanıma göre şöyledir;

e (olmak)                                          was / were                              been

become (olmak)                                 became                                   become

begin (başlamak)                                began                                      begun

bite (.ısırmak, sokmak)                       bit                                           bitten

blow (esmek, üflemek)                       blew                                       blown

break  (kırmak)                                   broke                                      broken

bring (getirmek)                                 rought                                     brought

build (inşa etmek)                              built                                        built

burn (yakmak, yanmak)                     burnt /burned                          burnt/burned

buy (satın almak)                               bought                                    bought

catch (yakalamak)                              caught                                    caught

choose (seçmek)                                 chose                                      chosen

come  (gelmek)                                  came                                       come

cost (mal olmak)                                 cost                                         cost

cut  (kesmek)                                      cut                                          cut

dig (kazmak, çapalamak.)                  dug                                         dug

do (yapmak)                                       did                                          done

draw (çizmek, çekmek)                      drew                                       drawn

lay (döşemek,  yumurtlamak)             laid                                         laid

lead (liderlik etmek, yol açmak)        led                                          led

learn (öğrenmek)                                learnt/learned                          learnt /learned

leave (ayrılmak; bırakmak)                 left                                          left

lend (ödünç vermek)                          lent                                         lent

let (izin vermek)                                 let                                           let

hrow (atmak, fırlatmak)                    threw                                      thrown

understand (anlamak)                        understood                             understood

wake (uyanmak)                                woke                                      waken

wear (giymek)                                    wore                                       worn

win (ödül, sınav, vb. kazanmak)        won                                        won

 

Yorum yapın

Call Now Button