Instagram Biyografi Sözleri İngilizce

Şubat 26, 2024

Instagram biyografi sözleri İngilizce kullanarak hem profilinizi dünya çapında öne çıkarabilir hem de o anki ruh halinizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz. Instagram’ da kullanılacak biyografi sözleri; sizi daha havalı göstereceği gibi aynı zamanda içinde bulunduğunuz çeşitli hallerin de takipçileriniz tarafından daha net anlaşılmasına, duygularınızı daha kolay ifade etmenize olanak sağlayacak.

Instagram Biyografi Sözleri İngilizce
Instagram Biyografi Sözleri İngilizce

Be An Encourager, The World Has Enough Critics Already

Anlamı “Cesaret verici ol, çünkü dünyada yeteri kadar eleştirici var.” olan bu söz ile birlikte yaşamdaki eleştirilerden sıkıldığınızı; yeni bir bakış açısı ve yapıcı yaklaşımlar istediğinizi ifade edebilirsiniz. Eleştiri yerine cesaret edici olmak demek aynı zamanda da daha rahat yaşamanızı gösterecektir.

If You’re Reading This, Congrats You Know How To Read

Biraz muzip bir anlamı olan bu ifade “Eğer bunu okuyabiliyorsan, tebrikler okuma biliyorsun,” demektir. Böylece takipçilerinize ve sizi merak edenlere şaşırtıcı bir karşılama yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz hakkında bilgi vermek istemediğiniz anlarda da bunu Instagram biyografi sözü olarak kullanabilirsiniz.

I Love To Walk In Fog, Because Nobody Knows I Am Smoking

Havalı görünmek isteyenler için iyi bir tercih olacak bu ifade “Sisler içinde yürümeyi seviyorum çünkü kimse sigara içtiğimi anlamıyor.” anlamı taşıyor. Böylece çok daha derin anlamlara sahip bir ifadeyi çevrenize karşı kullanabildiğiniz gibi yaptığınız işlerin de başkaları tarafından kolayca fark edilmediğini açıklayabilirsiniz.

Always Give Your Best Never Worry For Results

Instagram İngilizce biyografi sözü olarak oldukça anlamlı olacak bu ifade; “Her zaman elinden gelenin en iyi yap, sonucu önemseme,” anlamı taşıyor. Böylece yapılacaklar için gerekli şekilde uğraşarak zaten asıl amacın tamamlandığı ve sonucun olumsuz olmasında dahi hiçbir yanlışlık olmadığını açıklıyor.

Ayrıca İngilizce resmi dil olan ülkeler yazımızı da bakabilirsiniz.

Education Is The Most Powerful Weapon Which U Can Use To Change The World

“Eğitim dünyayı değiştirmek için en güçlü araçtır,” anlamına gelen bu söz kendini yetiştiren kullanıcılar için oldukça iyi bir söz olacaktır. Eğitimin ve kültürün insan yaşamındaki önemine vurgu yapan söz ile birlikte eğitimli kimliğinizi öne çıkarabilir ve başkalarına da bu konuda öğüt verebilirsiniz.

Believe Deep Down In Your Heart That You’re Destined To Do Great Things

İnsanları tanımak için asıl önemli kısımlara bakmak gerektiğini ifade eden bu Instagram biyografi sözü “Kalbinizin derinliklerine inin ve orada harika şeyler yapabileceğinize inanın,” anlamına geliyor. Böylece hangi işte başarılı olmak isteniyorsa, o işin yapılması için kalpten bir güce ve isteğe sahip olunması gerektiğini anlatıyor.

People Who Touch Your Heart Are Always With You

Kendinizi ifade etmenin en güzel sözlerinden birisi olan bu söz “Kalbine dokunan insanlar her zaman yanındadır.” anlamına geliyor ve yaşamda hangi insanlara değer verdiğinizi gösteriyor. Fiziksel olarak bazı durumlarda yanınızda olmayan insanlara yönelik söyleyeceğiniz bu söz yaşamda neyi aradığınızın da ifadesi olarak öne çıkıyor.

I Have Nothing To Lose,but Something To Gain

“Kaybedecek bir şeyim yok ancak kazanacak bir şey var.” anlamındaki bu ifade sizin yaşamda kendi başınıza durabildiğinizi ve başkaları ile kazançlı olmayacağınızı; ancak başkalarının sizinle birlikte kazanacaklarını ifade eden veciz bir söz olarak öne çıkıyor.

I’m Not Lazy, I’m Just On Energy Saving Mode

Özellikle kişiliğiniz hakkında eğlenceli bir Instagram biyografi sözü istiyorsanız bu ifade “Ben tembel değilim, sadece tasarruf halindeyim.” anlamı ile birlikte takipçilerinize özel ve eğlenceli bir anlam gösterecek; içinizdeki potansiyeli de ifade etmenize yardımcı olacaktır.

İnstagram Kendini Tanıtma Sözleri

 1. “Hello from the other side of the screen! 🌟 Exploring life one post at a time. #SelfDiscovery” Türkçe: “Ekrandaki diğer tarafından merhaba! 🌟 Hayatı bir gönderiyle keşfetmek. #KendiKeşfi”

 2. “Dreamer, believer, and a bit of a wanderer. Join me on my journey through pixels and captions. ✨ #LifeUnfiltered” Türkçe: “Rüyacı, inançlı ve biraz da bir gezgin. Pikseller ve yazılarla dolu yolculuğuma katılın. ✨ #FiltresizHayat”

 3. “Capturing moments, creating memories. Here’s to the stories behind the snapshots. 📸✨ #MemoryLane” Türkçe: “Anıları yakalamak, anılar yaratmak. İşte anıların arkasındaki hikayelere. 📸✨ #AnıYolu”

 4. “In a world of squares, I’m a free spirit. Embracing imperfections and living authentically. 🌈 #AuthenticLiving” Türkçe: “Karelerin dünyasında, ben özgür bir ruh. Kusurları kucaklayarak ve otantik yaşayarak. 🌈 #OtantikYaşam”

 5. “Chasing sunsets and dreams. Join me as I navigate through this beautiful chaos called life. 🌅✨ #SunsetChaser” Türkçe: “Günbatılarını ve hayalleri kovalamak. Hayat denilen bu güzel kaos içinde benimle birlikte gezin. 🌅✨ #GünbatımıPeşinde”

 6. “Behind every post is a story waiting to be told. Let’s write our own narrative together. 📖✍️ #Storyteller” Türkçe: “Her gönderinin arkasında anlatılmayı bekleyen bir hikaye var. Hadi kendi hikayemizi birlikte yazalım. 📖✍️ #HikayeAnlatıcısı”

 7. “Living life unfiltered, unscripted, and unapologetically. Here’s to embracing the beautiful mess that is me. 💖 #Unapologetic” Türkçe: “Hayatı filtresiz, senaryosuz ve özür dilemeden yaşıyorum. İşte benim güzel kargaşayı kucaklamaya. 💖 #ÖzürDilemeyen”

 8. “A collection of moments, a canvas of memories. Join me in painting the chapters of my life. 🎨📔 #LifePalette” Türkçe: “Anıların koleksiyonu, anıların tuvali. Hayatımın bölümlerini resmetmeme katılın. 🎨📔 #HayatPaleti”

 9. “Exploring the world one post at a time. Join me on this visual journey of discovery and wonder. 🌍✨ #VisualExplorer” Türkçe: “Dünyayı bir gönderiyle keşfetmek. Bu görsel keşif ve hayranlık yolculuğuna benimle katılın. 🌍✨ #GörselKaşif”

 10. “Behind the smiles and snapshots, there’s a story waiting to be unfolded. Join me on this adventure called life. 🌟📖 #LifeAdventures” Türkçe: “Gülücüklerin ve anıların arkasında anlatılmayı bekleyen bir hikaye var. Hayat adlı bu maceraya benimle katılın. 🌟📖 #HayatMaceraları”

İnstagram Kısa Biyografi Sözleri İngilizce

 1. “Dreaming big, living bigger. 🌟 | Büyük hayaller, daha büyük yaşam. 🌟”

 2. “Exploring the world one picture at a time. 🌍 | Dünyayı bir fotoğraf karesinde keşfetmek. 🌍”

 3. “Making memories around the world. 📸 | Dünya genelinde anılar biriktiriyorum. 📸”

 4. “Chasing sunsets and dreams. ☀️✨ | Gün batımlarını ve hayalleri kovalıyorum. ☀️✨”

 5. “Life is short, smile while you still have teeth. 😁 | Hayat kısa, dişlerin hâlâ varken gülümse. 😁”

 6. “Adventures fill my soul. 🌈 | Maceralar ruhumu dolduruyor. 🌈”

 7. “In a relationship with travel. ✈️❤️ | Seyahatle ilişkide. ✈️❤️”

 8. “Living my story one post at a time. 📖 | Hikayemi bir gönderiyle yaşamak. 📖”

 9. “Creating my own sunshine. ☀️ | Kendi güneşimi yaratıyorum. ☀️”

 10. “Lost in the world of books and coffee. 📚☕ | Kitaplar ve kahvenin dünyasında kaybolmuş. 📚☕”

Instagram Biyografi Sözleri İngilizce ve Türkçe Anlamları

İngilizce Türkçe Anlamı
1. “Life is short, smile while you still have teeth.” 1. “Hayat kısa, dişlerin hala varken gülümse.”
2. “Do more things that make you forget to check your phone.” 2. “Telefonunu kontrol etmeyi unutturan daha fazla şey yap.”
3. “Chase your dreams, but always know the road that will lead you home again.” 3. “Hayallerini kovala, ama her zaman seni tekrar eve götürecek yolu bil.”
4. “Don’t just exist, live.” 4. “Sadece var olma, yaşa.”
5. “Smile big, laugh often.” 5. “Büyük gülümse, sık sık güler.”
6. “Create your own sunshine.” 6. “Kendi güneşini yarat.”
7. “Be yourself; everyone else is already taken.” 7. “Kendin ol; herkes zaten alınmış.”
8. “Life is better when you’re laughing.” 8. “Gülüyorken hayat daha güzeldir.”
9. “Be a voice, not an echo.” 9. “Bir ses ol, bir yankı değil.”
10. “Your vibe attracts your tribe.” 10. “Enerjin, etrafındaki insanları çeker.”
11. “Less perfection, more authenticity.” 11. “Daha az mükemmellik, daha fazla gerçeklik.”
12. “Dream big, work hard, stay focused.” 12. “Büyük hayaller kur, sıkı çalış, odaklan.”
13. “Good things come to those who hustle.” 13. “Çalışanlara güzel şeyler gelir.”
14. “Do what makes your soul shine.” 14. “Ruhunu parlatanı yap.”
15. “Stars can’t shine without darkness.” 15. “Yıldızlar karanlık olmadan parlayamaz.”
16. “Be a voice, not an echo.” 16. “Bir ses ol, bir yankı değil.”
17. “Kind people are my kind of people.” 17. “Nazik insanlar benim favorim.”
18. “Life is tough, but so are you.” 18. “Hayat zor, ama sen de öylesin.”
19. “Do more things that make you forget to check your phone.” 19. “Telefonunu kontrol etmeyi unutturan daha fazla şey yap.”
20. “Don’t just exist, live.” 20. “Sadece var olma, yaşa.”

İngilizce Anlamlı Sözler ve Anlamı

 1. “Actions speak louder than words.” Türkçe: “Davranışlar sözlerden daha fazla konuşur.”

 2. “Where there’s a will, there’s a way.” Türkçe: “İstek olduğu yerde, çözüm de vardır.”

 3. “Don’t count your chickens before they hatch.” Türkçe: “Tavuklarını sayma, yumurtadan çıkmadan önce.”

 4. “The early bird catches the worm.” Türkçe: “Erken kalkan kuş, solucanı yakalar.”

 5. “Every cloud has a silver lining.” Türkçe: “Her bulutun bir gümüşü vardır.”

 6. “Rome wasn’t built in a day.” Türkçe: “Roma bir günde inşa edilmedi.”

 7. “All that glitters is not gold.” Türkçe: “Parlayan her şey altın değildir.”

 8. “When in Rome, do as the Romans do.” Türkçe: “Roma’da olduğun gibi davran.”

 9. “The grass is always greener on the other side of the fence.” Türkçe: “Çimen komşunun tarafında her zaman daha yeşildir.”

 10. “If the shoe fits, wear it.” Türkçe: “Eğer ayakkabı uyuyorsa, giy.”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara