İş İngilizcesinde En Çok Kullanılan Kelimeler

Şubat 14, 2024

İngilizce hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olma yolunda hızla ilerlemektedir. İngilizcenin hayatımızda bu denli önem sahibi olmasının başlıca nedenleri arasında iş hayatının hatrı sayılır katkısını sayabiliriz. İngilizce her geçen gün ülkemizde bir kat daha değer kazanmakta. İş hayatında kullanılan İngilizce kelimelere hakim olmak kariyerinizin geleceği için önem teşkil etmektedir. İş hayatında yoğun olarak kullanılan İngilizce kelimeler kafa karışıklıklarına neden olabilmekte. İş İngilizcesinde en çok kullanılan kelimeler insanlar tarafından farkında olmadan kullanılabilir. Bu kelimelere hakim olmak çok önemlidir.

Kariyerinizde daha yüksekleri hedefliyorsanız kesinlikle İngilizce bilgisine sahip olmanız gereklidir. İngilizce, şirketlerin personel alımlarında belirleyici etken olarak düşünülmekte. İngilizcenizin iyi olması, kariyerinizin geleceği için önem teşkil eder. Özellikle yurt dışında bulunan firmalar ile anlaşmaları olan şirketlerin, bünyesinde çalışan personelin İngilizce lisanına hakim olması beklenmekte. Şirket içerisinde İngilizce yazışmaların veya toplantıların yapılması, iş İngilizcesi tabirini ortaya çıkarmıştır. Hiç İngilizce bilgisine sahip değilseniz alışkanlıklardan dolayı kullanılan İngilizce kelimelere yabancı kalabilirsiniz. Durum böyle olunca etrafınızda gerçekleşen işlere hakimiyetiniz azalacaktır.

İş İngilizcenizin gelişebilmesi için, iş İngilizcesi kitapları kullanabilirsiniz. Fakat kitapların tek başına tüketilmesi faydalı olmayabilir. İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığı için okuduğunuz kelimelerin telaffuzunu da ayrıca öğrenmeniz gerekir. İngilizce kelimeler iş hayatında sıklıkla kullanılmaya devam ettiği için bu duruma ayak uydurmanız sizin yararınıza olacaktır. İş İngilizcesi kelimeleri bilmek için illa yüksek mevkilerde, yönetici pozisyonlarında çalışmanız gerekmez. Şirketler bünyesinde çalıştırdıkları her personelden giriş seviyede de olsa İngilizce bilgisi bekleyebilirler. Firmaların bu tutumunu anlayışla karşılamak gerekir.

Teknolojinin gelişmesi ile bilginin hangi dilde olursa olsun anında elde edilmesinden ötürü bazı tabirler İngilizce olarak telaffuz edilmektedir. Bilginin veya bir terimin kilometrelerce uzakta olan bir ülkeden çıkmasından dakikalar sonra haberdar olabilirsiniz. Hal böyle olunca bazı kelimelerin olduğu gibi kullanılma eğilimi oluşur. İş hayatında bu duruma çok sık rastlanır. İngilizce kelimeler bir anda hayatımıza girer ve yoğun şekilde kullanıldıkları için o şekilde kalır.

İş İngilizcesi kelimeleri ve okunuşları sürekli pratik yapıldığında daha iyi bir hal alacaktır. İngilizce bütün dillerde olduğu gibi sürekli pratik isteyen bir lisandır. Uzun süre pratik yapılmazsa iyi bildiğiniz kelimelerin telaffuzlarını unutabilirsiniz. İş İngilizcesine hakim olmanın en iyi yolu, en alt seviyeden İngilizceye başlayıp ihtiyacınız olan seviyeye kadar kendinizi geliştirmenizdir. Gelişiminiz sonrasında İngilizcenin, hayatınıza kattığı artıları kısa sürede gözlemleme fırsatınız olacaktır.

İş İngilizcesinde En Çok Kullanılan Kelimeler
İş İngilizcesinde En Çok Kullanılan Kelimeler 3

Toplantılarda Kullanılan İngilizce Kelimeler

İş hayatının olmazsa olmazları arasında olan toplantılar firmaların ticari hayatları için çok önemli bir yer teşkil etmektedir. İş toplantıları sırasında çalışanlar sorumlu oldukları işler hakkında toplantı konusu dahilinde bilgi vermek ile yükümlüdür. Firmaların çoğunda bir işin sonuçlanabilmesi için birden çok departman çalışabilir. İşlerin planlanması, düzenlenmesi gibi hayati konular genelde toplantılar esnasında konuşulur. Toplantıların önemli olmasının nedeni de buradan gelmektedir. Toplantı sırasında alınan kararlar, ilgili işin yürütülmesi için, iş ile ilgilenecek departmanlara yol haritası oluşturur. Toplantı sırasında en ufak bilginin eksik anlaşılması, işin gidişatına zarar verebilir. Toplantılarda kullanılan ingilizce kelimeler hemen idrak edilip yorumlanabilmelidir aksi halde ilerleyen zamanlarda kariyerinize zarar verecek kararlar vermenize neden olabilir.

 • Account: Hesap, beyan, kıymet. Reklamcılık sektöründe müşteri, gibi geniş bir anlam skalasına sahip.
 • Accepted: Kabul edilmiş, kabul görmüş
 • Affidavit: Yeminli, yazılı ifade
 • Amount: Miktar
 • Article: İstatistik pozisyonu, madde
 • Assessed: Tahakkuk etmiş
 • Airwarybill: Konşimento
 • Banknote: Banknot
 • Bond: Tahvil
 • Case: Durum
 • Cheque: Çek
 • Cartage: Nakliye ücreti
 • Exchange: Kambiyo, döviz kuru, borsa
 • Freight: Navlun
 • Guarantee: Garanti, teminat
 • Margin: Marj
 • Maturity: Vade
 • Purchase: Satınalma
 • Turnover: Ciro
 • Wharf: Rıhtım
 • Wholesale: Toptan satış

Satış İle İlgili İngilizce Kelimeler

İngilizce, yaptığınız iş ne olursa olsun gereklidir. Örneğin bir teknoloji mağazasında satış personeli olarak çalışıyorsunuz. Teknoloji sürekli gelişen ve güncellenen bir yapıdadır. İngilizcenizin iyi seviyede olması, güncel teknolojileri takip etmenizi veya satışını yaptığınız ürünü iyi tanımanızı dolayısıyla da tanıtmanızı sağlar. Bu şekilde kariyerinizdeki basamakları çok çabuk çıkabilirsiniz. Satış ile ilgili İngilizce kelimeler öğrenmeniz büyük sorunları pratik bir şekilde aşmanızı sağlayacaktır. Satışını gerçekleştirdiğiniz ürünü talep eden müşteri Türkçe bilmiyorsa onunla evrensel dil olan İngilizce ile anlaşmanız gerekecektir. Satış ile ilgili İngilizce kelimeler bilen personel durumu kurtarabilir. Aksi halde iletişimin sağlanamaması müşteri kaybına neden olacaktır.

 • after-sales service n. service that continues after a product has been sold [eg: repairs etc]
 • buyer n. 1 any person who buys anything 2 a person employed by a firm to buy
 • client n. a person who buys services from a lawyer, architect or other professionals
 • close v. to finalise a deal or sale; to make a sale
 • cold call v. to telephone a prospect without previous contact – also n.
 • customer n. a person who buys goods or services from a shop or business
 • deal n. a business transaction – also v. dealer n.
 • discount n. a reduction in the price; a deduction [usually expressed as a percentage (%)]
 • follow up v. to continue to follow persistently; to maintain contact [eg: after a lead]
 • guarantee n. a promise that a product will be repaired or replaced etc if faulty – also v.
 • in bulkin large quantity, usually at a lower price
 • lead n. useful indication of a possible customer to be followed up
 • objection n. a reason given by a prospect for not buying – to object v. see overcome
 • overcome v. [-came, -cometo overcome an obj-ection to show an objection is invalid
 • product n. something made and usually for sale – to produce v. see service
 • prospect n. a possible or probable customer; prospective customer
 • representative n. sales representative person who represents & sells for a firm; salesperson
 • retail v. to sell in small quantities (as in a shop to the public) – also n. see wholesale
 • service n. work done usually in return for payment – to serve v. see product
 • wholesale v. to sell in bulk (as to a shop for resale to the public) – also n. see retail
İş İngilizcesinde En Çok Kullanılan Kelimeler
İş İngilizcesinde En Çok Kullanılan Kelimeler 4

Mesleki İngilizce Kelimeler

İngilizce diline, giriş seviyesinde bilgi sahibi olmanız, mesleki İngilizce anlamında size katkı sağlamayabilir. Mesleki İngilizce kelimeler, günlük konuşma veya giriş seviyesi İngilizcesinden biraz daha bilgi gerektirebilir. Mesleğiniz ile ilgili terimlerin yaptığınız iş doğrultusunda karmaşık olması söz konusudur. Bu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek için gerekli mesleki İngilizce eğitimini almanız gerekecektir.

İNGİLİZCE DIŞ TİCARET TERİMLERİ

 • Ante diem / before date: Gününden önce / vadesi gelmiş
 • Advance Freight: Peşin avans, navlun
 • Account current: Cari hesap
 • After date: Vadesinden sonra
 • Account sale: Satış hesabı
 • Bill Book: Borç senedi
 • Bills discounted/Bank draft: İskonto edilmiş senet
 • Buyer’s option: Alıcı opsiyonu
 • Board of Trade: Ticaret heyeti
 • Berth terms: Yükleme ve boşaltma kuralları
 • Bills for collection: Tahsile verilen senetler
 • Brought down: Nakil yekûn
 • Bill of Exchange: Poliçe, ciro ile devredilen kıymetli evrak
 • Bonded goods: Gümrüğü ödenmemiş transit mal
 • Bills payable: Borç senedi
 • Bill payable: Ödenecek senetler
 • Bills receivable: Alacak senedi
 • Bills of collection: Tahsil senetleri
 • Collection and Delivery: Senet tahsil ve teslimi
 • Cash against Documents: Vesaik mukabil ödeme
 • Cash Credit: Para olarak verilen kredi
 • Cash beore delivery: Teslimden önce ödeme
 • Cash discount / Certificate of deposit: Kasa iskontosu / teminat makbuzu
 • Cumulative dividend: Birikmiş temettü
 • Cost and Freight: Mal bedeli ve navlu
 • Custom House: Gümrük dairesi
 • Cost, Insurance / Freight: Mal bedeli, sigorta ve navlun
 • Cash in advance: Peşin para
 • Carload Lot: Alıcının bulundupu yere teslim
 • Cash on Delivery: Teslimat anında ödeme
 • Capital account: Sermaye hesabı
 • Carried forward: Nakil yekûn
 • Certificate of manufacture: İmalat belgesi
 • Credit Note: Alacak dekontu, kredi dekontu
 • Charter Party: Gemi kira kontratı
 • Cash against bill of lading: Konşimento karşılığı peşin ödeme
 • Conditional sale: Şartlı satış
 • Delivery Order: Teslimat emri
 • Excess Profit Duty: Olağanüstü kazanç vergisi
 • Freight bill: Navlun senedi
 • Gross weight: Brüt ağırlık
 • Instant / present month: Cari ay
 • Lower Hold: Dip ambar
 • Letter of Credit: Akreditif
 • Order notify: Sipariş ihbarı
 • Profit and loss: Kâr ve zarar
 • Subject to approval: Onaya bağlı
 • Shipping Note: Sevkiyat bildirisi
 • Time Charter: Zamanı belirlenmiş gemi kiralama sözleşmesi
 • Warehouse warrant: Antrepo makbuzu

İş İngilizcesinde en çok kullanılan kelimeler, size kısa vadede çözümler sunsa da İngilizcenin köklü olarak öğrenilmesi, size çok daha fazla katkı sağlayacaktır. İngilizceye hakim olmanız, iş hayatında her zaman size artı bir özellik olacaktır. Mesleki İngilizce bilgisi, sizi sadece bir noktaya kadar götürebilir fakat İngilizce lisanının tam anlamıyla öğrenilmesi, sizi kariyeriniz boyunca şirket içerisinde etki sahibi bir personel yapacaktır.

İş İngilizcesinde Sık Kullanılan Kelimeler ve Anlamları

İngilizceTürkçe
FeedbackGeribildirim
DeadlineSon Teslim Tarihi
AgendaGündem
BudgetBütçe
BriefingBilgilendirme
ConfidentialGizli
MemoNot
ProposalTeklif
StakeholderPaydaş
Collaborationİşbirliği
NetworkingAğ Kurma
StrategyStrateji
ReportRapor
PresentationSunum
NegotiationMüzakere
MilestoneDönemeç
IncentiveTeşvik
RevenueGelir
ExpenseGider
ProfitKar
TeamworkTakım Çalışması
DeadlineSon Teslim Tarihi
ProductivityVerimlilik
Innovationİnovasyon
OutsourcingDış Kaynak Kullanma
EvaluationDeğerlendirme
FlexibilityEsneklik
Decision-makingKarar Alma
ImplementationUygulama
EfficiencyVerim

İş İngilizcesinde Kelime Dağarcığının Önemi

İş İngilizcesinde kelime dağarcığının önemi büyük çünkü etkili iletişim, profesyonellik ve başarı için temel bir unsurdur. İş dünyasında kullanılan dilin doğru, açık ve etkili olması iş ilişkilerini güçlendirir, profesyonellik düzeyinizi artırır ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. İşte kelime dağarcığının iş İngilizcesindeki önemli yönleri:

 1. Etkili İletişim:
  • İş İngilizcesinde etkili iletişim, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve bilgilerinizi açık ve net bir şekilde ifade edebilmeyi gerektirir.
  • Zengin bir kelime dağarcığı, duygularınızı, düşüncelerinizi ve isteklerinizi daha iyi ifade etmenize olanak tanır.
 2. Profesyonellik:
  • İş dünyasında kullanılan dilin düzgün ve profesyonel olması, iş görüşmeleri, e-posta yazışmaları ve toplantılarda olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur.
  • Profesyonel bir dil kullanımı, iş ortamında güvenilirlik ve ciddiyet sağlar.
 3. İş Fırsatları:
  • İş İngilizcesinde güçlü bir kelime dağarcığı, iş ilanlarına başvururken, mülakatlarda ve iş görüşmelerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilir.
  • İş dünyasında farklı alanlarda uzmanlık gerektiren terimleri anlamak ve kullanmak, sizi rakiplerinizden ayırabilir.
 4. Küresel İletişim:
  • İş İngilizcesi, küresel bir iletişim aracıdır. İngilizce, dünya genelinde birçok iş ortamında resmi dil olarak kabul edilir.
  • Uluslararası iş ilişkilerinde, kültürlerarası etkileşimde ve global iş dünyasında iletişim kurabilme yeteneği önemlidir.
 5. İş Belgesi ve Raporlar:
  • İş İngilizcesinde, raporlar, sunumlar, sözleşmeler gibi yazılı belgeleri düzgün bir şekilde oluşturmak, iş başarınıza katkıda bulunur.
  • Kelime dağarcığı, yazılı ifade yeteneğinizi artırarak belgelerinizi daha etkili bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur.
 6. İş Ağları ve İlişkiler:
  • Güçlü bir kelime dağarcığı, iş ağları kurma ve sürdürme sürecinde size avantaj sağlar.
  • İş toplantılarında, konferanslarda ve diğer profesyonel etkinliklerde insanlarla etkili iletişim kurmak için kelime dağarcığı büyük bir rol oynar.

Sonuç olarak, iş İngilizcesinde zengin bir kelime dağarcığı, başarılı iletişim, profesyonellik ve kariyer gelişimi için kritik bir faktördür. İş dünyasında başarılı olabilmek için, kelime dağarcığınızı sürekli olarak geliştirmek ve uygun bir dil kullanımını benimsemek önemlidir.

İş İngilizcesini Geliştirmenin Püf Noktaları

İş İngilizcesini geliştirmek, profesyonel bir avantaj elde etmek ve küresel iş dünyasında başarılı olmak için önemlidir. Bu hedefe ulaşmak için izlenebilecek bazı püf noktalar şunlardır:

İngilizce Kaynakları Kullanın: İngilizce dil becerilerinizi geliştirmek için çeşitli kaynaklardan yararlanın. İngilizce kitaplar, dil eğitimi uygulamaları, online kurslar ve işle ilgili makaleler size faydalı olabilir.

 1. İngilizce Medya Tüketimi: İngilizce haber, film, dizi ve podcastleri düzenli olarak takip edin. Bu, doğal bir dil kullanımını anlamanıza ve iş İngilizcesindeki ifadeleri öğrenmenize yardımcı olacaktır.
 2. İş İngilizcesi Kurslarına Katılın: İş İngilizcesi kursları, özellikle profesyonel terimleri öğrenmek ve iş ile ilgili iletişim becerilerinizi geliştirmek için önemlidir. Online veya yerel kurslara katılarak pratik yapabilirsiniz.
 3. İş İngilizcesi Yazışmaları: İş yerindeki yazışmaları İngilizce olarak yapmak, dil becerilerinizi günlük iş uygulamalarına entegre etmenize yardımcı olacaktır. E-posta yazışmalarında profesyonel bir dil kullanmaya özen gösterin.
 4. İş Toplantılarına Katılın: İş İngilizcesi konuşulan toplantılara katılarak hem dinleme hem de konuşma becerilerinizi geliştirin. Tartışmalara katılmak, fikirlerinizi açıkça ifade etmek bu süreçte size yardımcı olacaktır.
 5. Kelime Bilginizi Güncel Tutun: İş İngilizcesinde sık kullanılan terimleri ve ifadeleri öğrenmek, profesyonel iletişiminizi güçlendirecektir. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan terimleri bilmek, etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.
 6. İş Arkadaşlarınızla Pratik Yapın: İş yerindeki meslektaşlarınızla İngilizce konuşmaya özen gösterin. İşle ilgili konuları tartışmak, günlük dilde konuşmak ve geri bildirim almak dil becerilerinizi hızla geliştirebilir.

İş İngilizcesini geliştirmek, sürekli çaba ve pratik gerektiren bir süreçtir. Yukarıda bahsedilen püf noktaları düzenli olarak uygularsanız, dil becerilerinizi güçlendirecek ve iş dünyasında daha başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

İş Hayatında Kullanılan İngilizce Kelimeler Günlük Hayattan Farklı Mı?

İş hayatında kullanılan İngilizce kelimeler genellikle günlük hayattan farklıdır. İş dünyası, spesifik terimler, jargon ve profesyonel iletişim için özel kelimeler kullanır. Bu terimler, genellikle belirli bir sektör veya meslek alanıyla ilgili teknik veya uzmanlık gerektiren ifadeleri içerir. Günlük hayatta kullanılan dil daha genel ve yaygın olduğu için, işle ilgili terimler genellikle daha spesifik ve özeldir. İş İngilizcesi, anlaşmalar, raporlar, toplantılar ve diğer profesyonel iletişimlerde sıkça kullanılır, bu nedenle iş hayatında kullanılan İngilizce kelimeler genellikle günlük konuşma dilinden ayrılır.

İş Hayatında Görebileceğiniz ve Kullanabileceğiz Önemli İngilizce Kelimeler

 1. Achievement – Başarı
 2. Budget – Bütçe
 3. Collaboration – İşbirliği
 4. Deadline – Son teslim tarihi
 5. Efficiency – Verimlilik
 6. Feedback – Geri bildirim
 7. Goal – Hedef
 8. Initiative – Girişim
 9. Leadership – Liderlik
 10. Motivation – Motivasyon
 11. Objective – Amaç
 12. Performance – Performans
 13. Quality – Kalite
 14. Result – Sonuç
 15. Strategy – Strateji
 16. Teamwork – Takım çalışması
 17. Innovation – İnovasyon
 18. Communication – İletişim
 19. Decision – Karar
 20. Productivity – Üretkenlik
 21. Challenge – Meydan okuma
 22. Conflict – Çatışma
 23. Negotiation – Müzakere
 24. Presentation – Sunum
 25. Risk – Risk
 26. Deadline – Son tarih
 27. Agenda – Gündem
 28. Resilience – Dayanıklılık
 29. Networking – Ağ oluşturma
 30. Resource – Kaynak
 31. Salary – Maaş
 32. Flexibility – Esneklik
 33. Growth – Büyüme
 34. Innovation – İnovasyon
 35. Opportunity – Fırsat
 36. Market – Pazar
 37. Negotiate – Pazarlık yapmak
 38. Revenue – Gelir
 39. Stakeholder – Paydaş
 40. Sustainability – Sürdürülebilirlik
 41. Training – Eğitim
 42. Vision – Vizyon
 43. Collaboration – İşbirliği
 44. Mentor – Mentor
 45. Risk management – Risk yönetimi
 46. Decision-making – Karar verme
 47. Conflict resolution – Çatışma çözümü
 48. Accountability – Sorumluluk
 49. Efficiency – Verimlilik
 50. Success – Başarı

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce iş terimleri nelerdir?

Deadline (Son Teslim Tarihi)
Profit Margin (Kar Marjı)
Strategic Planning (Stratejik Planlama)

İş kelimesinin İngilizcesi nedir?

İş kelimesinin İngilizcesi “job” veya “work” olarak kullanılabilir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara