Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Şubat 27, 2024

Past continuous tense anlatımı için öncelikle İngilizce’ de tenslerin genel ifadeleri ile present, past ve future olarak kullanıldığının bilinmesi gerekmektedir. Geçmiş zaman ifadesi olan past tensler de kendi içlerinde dörde ayrılmaktadırlar. Bu bakımdan geçmiş olayların anlatımı için Past Continuous Tense konu anlatımı önemlidir.

Past Continuous Tense
Past Continuous Tense

Past Continuous Nedir?

İngilizceye yeni başlayanlar Past Continuous kalıbı ilk başlarda zorlayıcı gelebilmektedir. Çünkü sıklıkla simple tense yapısı ile karıştırılmaktadır. Ancak Past Continuous Tense, Türkçe’de sık kullanılan bir yapı olduğu için öğrenimde bu konu göz önünde tutulduğunda daha rahat bir şekilde öğrenim sağlanabilecektir.

Örneğin Türkçe’ de “geçen akşam film izliyordum” ifadesindeki “izliyordum” sözcüğünü oluşturan ekler yani -yor-dum eki Past Continuous Tense’i oluşturmaktadır. Bu ayrım iyi yapıldığı takdirde tens’in kullanımı için hiçbir zorluk oluşmayacaktır.

Past Continuous Yapısı Nerelerde Kullanılır?

İsminden anlaşılacağı üzere past continuous yapısı “sürekli geçmiş zaman” anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle geçmiş bir zamanda gerçekleşmesi hemen olup bitmeyen ve belirli bir süre almış olayları ifade etmektedir. Türkçe örnek verilecek olursa;

 • Savaş çok uzun sürüyordu.
 • Dünkü toplantıda durmadan konuşuyordu.
 • Akşam yemeğinde ne çok yemek yiyordu.

Gibi ifadeler tam olarak past continuous yapısı ile kullanılmaktadır. Diğer tensler de olduğu gibi bu yapının da farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Past continuous yapısı kullanım alanları tam olarak anlaşılması için cümlenin içeriğine bakılması gerekmektedir;

 • Olay belirli bir sürede gerçekleşmişse,
 • Kısa olay uzun olayı kesiyorsa,
 • Aynı anda iki olay oluyorsa,
 • Hikayelerde giriş bölümü anlatılacaksa past continuous yapısı kullanılmalıdır.

Ayrıca İnstagram biyografi sözleri İngilizce bilgilerine de bakabilirsiniz.

Past Continuous Cümle Yapısı Nasıldır?

Past continuous cümle yapısı şu şekilde kurulur;

 • Subject + Was/ Were + Verb + (-ing) + Object

Burada görüldüğü gibi özneden sonra özne yapısına göre “was” ya da “were” yardımcı fiili kullanılması gerekmektedir. Daha sonra ise fiilin -ing eki ile çekim yapılması gerekir. Bu durum standart kullanımlar için geçerlidir. Olumlu ve olumsuz soru cümlelerin yapılarına göre farklılıklar oluşmaktadır.

Past Continuous Olumlu Cümle Yapısı Kurmak

Past continuous olumlu cümle kurmak istenildiği durumlarda özneye dikkat edilmelidir. Bilindiği gibi present tense’lerde yardımcı fiiler “am is are” olarak kullanılmaktadır, ancak fiiller past formunda “was” ya da “were” olarak kullanılır. Bu bakımdan I, He, She, It öznelerinde was, You, We ve They öznelerinde ise were yardımcı fiili kullanılmalıdır. Örnekler;

 • I am watcing TV (Televizyon seyrediyorum)
 • I was watching TV (Televizyon seyrediyordum)
 • They are walking in the forest. (Onlar ormanda yürüyorlar)
 • They were walking in the forest (Onlar ormanda yürüyorlardı)

Görüldüğü gibi was ve were kullanılan cümlelerde ardından başka bir olay gelecek ya da konuşmaya devam edilecek gibi bir izlenim doğmaktadır. Was-Were kullanımı bu şekilde de ayırt edilebilmektedir.

Past Continuous Olumsuz Cümle Yapısı

Past continuous olumsuz cümle yapısı was ve were kullanımına olumsuzluk eki “not” eklemek ile yapılmaktadır. Örnekler;

 • I wasn’t eating pizza (Pizza yemiyordum)
 • We weren’t reading a book (Kitap okumuyorduk)

Past Continuous Soru Cümlesi Yapısı

Past continuous soru cümlesi kurmak için yardımcı fiilin cümlenin başına gelmesi gerekmektedir. Kalıp şu şekilde olmalıdır;

 • Was/ Were + Subject + Verb + (-ing) + Object? / Was/ Were + Özne + Yüklem + (-ing) + Nesne?

Bu bakımdan soru cümlelerine yanıtlar kısa şekilde de verilebilmektedir;

 • Yes, I/ He/ She/ It was.
 • No, I/ He/ She/ It wasn’t.
 • Yes, You/ We/ They were.
 • No, You/ We/ They weren’t.
User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara