Shall Ne Demek ?

Shall ne demek sorusu, İngilizce’de kullanılan yardımcı fiillerden (kip belirteci) biri olarak yanıtlanabilir. Türkçe’deki anlamı,  -acak, -ecek’dir. İngilizce’de shall ne demek sorusunu yanıtlayabilmek için, bu ifadenin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmeliyiz. Shall ifadesinin 5 farklı kullanım alanı vardır:

İlginizi çekebilir: Afrika Hangi Dili Konuşuyor ?

1.Birinci şahıs zamirleri tarafından bir öneri sunulmak istendiğinde shall kullanılır:

 • Shall I make some lunch? (Öğle yemeği hazırlayayım mı?)
 • Shall we help you with your bags? (Çantalarınızı taşımanıza yardım edelim mi?)
 • Shall I water your plants while you’re away? (Sen yokken çiçeklerini sulayayım mı?)

2. Yükümlülükleri ve görevleri ifade etmek için kullanılır:

 • Guests shall not remove anything from the rooms.

(Konuklar odalarından hiçbir şeyi dışarı çıkarmamalıdır.)

3. Söz vermek için kullanılır:

 • We shall do everything we can to solve the problem.

(Sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.)

4. Gelecekle ilgili resmi bir bildirimde bulunmak için:

 • The tests shall be carried out by an independent body.

(Testler bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacaktır.)

5. Kesinlik ve kararlılık bildirmek için kullanılır:

 • You shall go to the ball!

Baloya gideceksin!

 • You shall not pass!

Geçemezsin!

Shall We ile İlgili Cümleler

Shall ne demek sorusunu yanıtlamak için, shall kalıbının soru biçimine de bakmalıyız. Çünkü shall, daha çok soru formunda bir şey istemek veya bir isteği kibarca soru sorarak iletmek için kullanılır. Shall ifadesinin soru kalıbı; Shall + özne (1. tekil veya çoğul şahıs) + fiil? şeklindedir.

Shall soru kalıbı, yalnızca 1. tekil ve 1. çoğul şahıslarla kullanılır.

 • My guests are vegetarians, what shall I cook?

Misafirlerim vejeteryan, ne pişireyim?

 • She’s allergic to the onion so what shall I do if she accidentally eats some?

Soğana alerjisi var, yanlışlıkla biraz yerse ne yapmalıyım?

 • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Bebek sütü içmezse ne yapmalıyız?

 • Shall I ask for the bill now?

Hesabı şimdi isteyeyim mi?

 • Shall I book a table?

Bir masa ayırtabilir miyim?

 • Shall we go to an Italian restaurant?

İtalyan restoranına gidelim mi?

 • Shall I bring you something to drink?

Sana içecek bir şeyler getireyim mi?

 • Shall I call the school?

Okulu arayayım mı?

 • Shall we do it for you?

Bunu senin için biz yapalım mı?

Shall Will Farkı

Shall ne demek sorusu, İngilizce’de en çok resmi yazışmalarda kullanılan bir kip belirteci olarak da yanıtlanabilir. Shall İngilizce’de geçmişte, will yardımcı fiiline alternatif olarak kullanılmıştır. Özellikle İngiliz edebiyatında, romanlarda çok sık karşılaşılan bir yardımcı fiildir. Ancak günümüzde modern İngilizce’de ve Amerika’da shall yerine will kullanılmaktadır. İngiliz İngilizcesinde günlük kullanımda shall ifadesine hâlâ rastlamak mümkündür. Hukukta ve resmi yazışmalarda ise shall ifadesi, günümüzde halen sık kullanılmaktadır. Bazı resmi durumlarda will kullanılamaz. Will kalıbının kullanılamadığı yerlerde shall tercih edilir. Örneğin resmi bir durumda bir kesinlik veya bir kararlılık varsa, will yerine shall kullanılır. Örneğin, I shall be on the team. (Ben, takımda yer alacağım. / Ben, takımda yer alayım.) Shall, İngilizce’de eski ve geleneksel bir kural olarak daha çok birinci şahıs zamirleriyle kullanılır. Aynı anlama gelen will ise ikinci ve üçüncü şahıs zamirleriyle kullanılır. Gelecekle ilgili olumlu veya olumsuz ifadeler için will kullanabilirsiniz. Bir öneriyi soru sorarak teklif etmek için shall kullanabilirsiniz. Bunun dışında resmi yazışmalarda veya hukukta, yükümlülükleri ifade etmek istediğinizde de shall kullanmalısınız.

Yorum yapın

Call Now Button