Shall Ne Demek ?

Şubat 13, 2024

Shall ne demek sorusu, İngilizce’ de kullanılan yardımcı fiillerden (kip belirteci) biri olarak yanıtlanabilir. Türkçe’ deki anlamı,  -acak, -ecek’ dir. İngilizce’ de shall ne demek sorusunu yanıtlayabilmek için, bu ifadenin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenmeliyiz. Shall ifadesinin 5 farklı kullanım alanı vardır:

İlginizi çekebilir: Afrika Hangi Dili Konuşuyor ?

1.Birinci şahıs zamirleri tarafından bir öneri sunulmak istendiğinde shall kullanılır:

 • Shall I make some lunch? (Öğle yemeği hazırlayayım mı?)
 • Shall we help you with your bags? (Çantalarınızı taşımanıza yardım edelim mi?)
 • Shall I water your plants while you’re away? (Sen yokken çiçeklerini sulayayım mı?)

2. Yükümlülükleri ve görevleri ifade etmek için kullanılır:

 • Guests shall not remove anything from the rooms.

(Konuklar odalarından hiçbir şeyi dışarı çıkarmamalıdır.)

3. Söz vermek için kullanılır:

 • We shall do everything we can to solve the problem.

(Sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.)

4. Gelecekle ilgili resmi bir bildirimde bulunmak için:

 • The tests shall be carried out by an independent body.

(Testler bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacaktır.)

5. Kesinlik ve kararlılık bildirmek için kullanılır:

 • You shall go to the ball!

Baloya gideceksin!

 • You shall not pass!

Geçemezsin!

Shall Ne Demek

Shall We ile İlgili Cümleler

Shall ne demek sorusunu yanıtlamak için, shall kalıbının soru biçimine de bakmalıyız. Çünkü shall, daha çok soru formunda bir şey istemek veya bir isteği kibarca soru sorarak iletmek için kullanılır. Shall ifadesinin soru kalıbı; Shall + özne (1. tekil veya çoğul şahıs) + fiil? şeklindedir.

Shall soru kalıbı, yalnızca 1. tekil ve 1. çoğul şahıslarla kullanılır.

 • My guests are vegetarians, what shall I cook?

Misafirlerim vejeteryan, ne pişireyim?

 • She’s allergic to the onion so what shall I do if she accidentally eats some?

Soğana alerjisi var, yanlışlıkla biraz yerse ne yapmalıyım?

 • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Bebek sütü içmezse ne yapmalıyız?

 • Shall I ask for the bill now?

Hesabı şimdi isteyeyim mi?

 • Shall I book a table?

Bir masa ayırtabilir miyim?

 • Shall we go to an Italian restaurant?

İtalyan restoranına gidelim mi?

 • Shall I bring you something to drink?

Sana içecek bir şeyler getireyim mi?

 • Shall I call the school?

Okulu arayayım mı?

 • Shall we do it for you?

Bunu senin için biz yapalım mı?

Shall Yardımcı Fiili Nasıl Kullanılır?

Shall ne demek sorusu, İngilizce’de en çok resmi yazışmalarda kullanılan bir kip belirteci olarak da yanıtlanabilir. Shall İngilizce’de geçmişte, will yardımcı fiiline alternatif olarak kullanılmıştır. Özellikle İngiliz edebiyatında, romanlarda çok sık karşılaşılan bir yardımcı fiildir. Ancak günümüzde modern İngilizce’de ve Amerika’da shall yerine will kullanılmaktadır. İngiliz İngilizcesinde günlük kullanımda shall ifadesine hâlâ rastlamak mümkündür. Hukukta ve resmi yazışmalarda ise shall ifadesi, günümüzde halen sık kullanılmaktadır.

Bazı resmi durumlarda will kullanılamaz. Will kalıbının kullanılamadığı yerlerde shall tercih edilir. Örneğin resmi bir durumda bir kesinlik veya bir kararlılık varsa, will yerine shall kullanılır. Örneğin, I shall be on the team. (Ben, takımda yer alacağım. / Ben, takımda yer alayım.) Shall, İngilizce’de eski ve geleneksel bir kural olarak daha çok birinci şahıs zamirleriyle kullanılır. Aynı anlama gelen will ise ikinci ve üçüncü şahıs zamirleriyle kullanılır. Gelecekle ilgili olumlu veya olumsuz ifadeler için will kullanabilirsiniz. Bir öneriyi soru sorarak teklif etmek için shall kullanabilirsiniz. Bunun dışında resmi yazışmalarda veya hukukta, yükümlülükleri ifade etmek istediğinizde de shall kullanmalısınız. Shall Yardımcı Fiili Nasıl Kullanılır?

“Shall,” genellikle gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade etmek için kullanılan bir yardımcı fiildir. Aynı zamanda, teklif, öneri, izin isteme veya söz verme gibi durumları ifade etmek için de kullanılabilir. Türkçede genellikle “-eceğim, -acak” gibi çevrilebilir.

“Shall” yardımcı fiili, genellikle birinci şahıs (I, we) için gelecekteki eylemleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin:

 • Yarın seninle buluşacağım. (I shall meet you tomorrow.)
 • Biz bu konuda daha fazla çalışacağız. (We shall work more on this.)

Ayrıca, teklif veya öneri ifade etmek için de kullanılabilir:

 • Birlikte bir kahve içelim mi? (Shall we have a coffee together?)
 • Bu konuda bir çözüm bulmalıyız, değil mi? (Shall we find a solution for this?)

Shall ile Olumsuz ve Soru Cümleleri

“Shall” yardımcı fiili, olumsuz cümlelerde “shall not” (shan’t) veya kısaltılmış haliyle “shan’t” olarak kullanılabilir:

 • Gelecek hafta tatilde olmayacağım. (I shall not be on vacation next week.)
 • Biz bu projede yer almayacak mıyız? (Shall we not be involved in this project?)

Soru cümlelerinde ise, “shall” yardımcı fiili özneden önce gelir:

 • Yarın buluşalım mı? (Shall we meet tomorrow?)
 • Bu konuda ne yapmalıyız? (What shall we do about this?)

Shall İle Söz Verme ve İzin İsteme

“Shall,” söz verme veya izin isteme amacıyla da kullanılabilir:

 • Size bir yardımcı olabilir miyim? (Shall I help you?)
 • Çıkışta bir şeyler içelim mi? (Shall we grab a drink after work?)

Sonuç olarak, “shall” yardımcı fiili, genellikle gelecekteki eylemleri ifade etmek, teklif ve önerilerde bulunmak, izin istemek veya söz vermek amacıyla kullanılır. Doğru ve etkili bir iletişim için bu yardımcı fiilin kullanımını anlamak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Shall we Ne Demek?

“Shall we?” Türkçede “Gelir misin?” veya “Yapar mısın?” gibi bir teklif veya davet anlamına gelir.

Shall Ne Zaman Kullanılır?

“Shall,” genellikle öneri, teklif veya istek ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, gelecekteki bir eylemi ya da niyeti ifade etmek için de kullanılabilir. Formalite ve resmiyet içeren durumlarda tercih edilebilir.

Shall we ile ilgili örnekler nelerdir?

Shall we go to the movies tonight?”
“Shall we start the meeting now?”
“Shall we dance?”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara