Simple Present Tense Konu Anlatımı

Şubat 27, 2024

İngilizce öğrenenler için dil bilgisi kuralları bakımından önde gelen konulardan olan Simple Present tense konu anlatımı iyi öğrenilmediği takdirde daha sonraki dil kurallarının öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden İngilizce’ nin hem diğer konularına göre daha rahat anlaşılan bir konusu olması hem de özellik bakımından Türkçe ile benzerlikler taşıyor olması Simple Present Tense konu anlatımı başlangıç seviyeleri için oldukça uygundur. Basit cümleler kurmaya izin veren yapısı da İngilizce öğrenenleri daha fazla teşvik eder hale gelmektedir.

Simple Present Tense
Simple Present Tense Konu Anlatımı 2

Simple Present Tense Nedir?

Simple present tense ile ifade edilen Türkçe’deki geniş zamana denk gelmektedir. Bir başka deyişle başlangıç ve bitiş olarak kesin zaman ifadeleri kullanılmayan cümleler için simple present tense olarak kurulmaktadır. Bu bakımdan hobiler, alışkanlıklar, genel doğru cümlelerin kalıbı olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta şimdiyi değil daha geniş bir zamanı yani genel eylem ve olgular için kullanılmaktadır.

Türkçe olarak örnek verilecek olursa “Ayşe sabahları okula gider” ifadesi için önemli nokta gitmek fiilinin -ar ile çekimlenmesidir. Türkçe için bu tür ekler ile geniş zaman yapılmakta ve sürekli yapılan bir eylemi zamandan bağımsız olarak göstermektedir. Örneğin “Ayşe bu sabah erken kalktı,” ifadesi eylemin sadece bir kez olduğuna işaret ettiği için geniş zaman kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu devamlı bir halde ise geniş zaman olarak değerlendirilir. Bu mantık İngilizce’de de birebir aynıdır.

Ayrıca İngilizce öğrenmek için dizi önerileri bilgilerine bakabilirsiniz.

Simple Present Tense Nerelerde Kullanılıyor?

Simple present tense cümle yapıları oldukça geniş bir alanda kullanılabilmektedir. En çok kullanıldığı alan geniş doğrulardan bahsetme sırasındadır. Doğa kanunları ve bilimsel gerçekler sürekli kendilerini tekrar ettikleri, yani bir zamana bağlı olmadıkları için simple present tense olarak kullanılırlar. Örneğin “Kışın hava soğuk olur” ya da “güneş batıdan batar” gibi ifadeler Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de geniş zamana girerler.

Bunun yanında günlük rutin haline gelmiş alışkanlıklar ya da hobiler, toplu taşıma ya da uçak gibi araçların tarife saatlerinde, hikaye anlatımında, yönergede bulunurken simple present tense yapısı kullanılır. Bunlara bir örnek verilecek olursa;

The train arrives at 11.30. (Tren 11.30’da varacak)

I play basketball. (Basketbol oynarım).

Simple Present Tense Cümle Yapısı Nasıl Kurulur?

Simple present tense cümle yapısı kurulumu basit bir yapıya sahiptir. İstisnalar olmak üzere genelde şu formül üzerine cümle kurulmaktadır;

Subject + Verb + Object / Özne + Yüklem + Nesne

Bu durum ise olumlu ve olumsuz cümle yapılarında farklılık gösterebilmektedir.

Olumlu simple present tense cümlesi kurmak için;

 • I, You, We, They öznelerinde fiiler ek almazlar.
 • He, She, It öznelerinde ise fiile -s takısı getirilir.

Örnek bir cümle ile; “I feed cat.” ve “He feeds cat.” Burada görüldüğü gibi eylem he, she, it halinde -s takısı alıyor.

Olumsuz cümle kurmak için;

Olumsuz cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil kullanılması gerekmektedir. I, You, We, They öznelerinde don’t ifadesi, He, She, It öznelerinden sonra ise doesnt’t kelimesi eklenmelidir. Örneğin;

I don’t feed cat.

He doesn’t feed cat.

Simple Present Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Simple present tense soru cümlesi kurmak için özneden önce yardımcı fiil kullanılması gerekmektedir. Bu noktada soru cümlelerinde yardımcı fiilin cümlenin başına gelmesine dikkat edilmeli ve hiçbir öznenin de fiilinin ek almadığına dikkat etmek gerekmektedir;

Do I feed cat?

Does he feed cat?

Görüldüğü gibi do fiili he, she, it öznelerinde kullanıldığında -es takısı almaktadır.

Simple Present Tense Fiil Çekimleri

Olumlu:

 • I/We/You/They + Base Form of Verb
 • He/She/It + Base Form of Verb + “s” veya “es” (üçüncü tekil şahıs için)

Olumsuz:

 • I/We/You/They + Do not (don’t) + Base Form of Verb
 • He/She/It + Does not (doesn’t) + Base Form of Verb

Soru:

 • Do + I/We/You/They + Base Form of Verb + ?
 • Does + He/She/It + Base Form of Verb + ?

Simple Present Tense Olumlu Cümleler

İngilizceTürkçe
I play football.Futbol oynarım.
She works in an office.O bir ofiste çalışır.
We live in a big city.Biz büyük bir şehirde yaşarız.
They speak Spanish.Onlar İspanyolca konuşurlar.
He eats breakfast at 7 AM.O saat 7’de kahvaltı yapar.
She dances very well.O çok iyi dans eder.
It rains in winter.Kışın yağmur yağar.
We have a cat.Bizim bir kedimiz var.
I love chocolate.Çikolatayı severim.
They visit us often.Onlar bizi sık sık ziyaret ederler.

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

İngilizceTürkçe
I do not eat breakfast.Kahvaltı yapmam.
She does not like coffee.O kahveyi sevmez.
We do not watch TV in the morning.Sabahları televizyon izlemeyiz.
They do not play video games.Onlar video oyunları oynamazlar.
He does not speak Spanish.O İspanyolca konuşmaz.
It does not rain in the desert.Çölde yağmur yağmaz.
I do not have a car.Arabam yok.
She does not work on weekends.O hafta sonları çalışmaz.
We do not live in that city.O şehirde yaşamıyoruz.
They do not understand the question.Soruyu anlamazlar.

Simple Present Tense Soru Cümleler

İngilizceTürkçe
Do you like chocolate?Çikolata sever misin?
Does he speak Spanish?O İspanyolca konuşur mu?
Do they play football?Onlar futbol mu oynar?
Does she work here?O burada mı çalışır?
Do we have a meeting today?Bugün bir toplantımız var mı?
Does it rain often in winter?Kışın sık sık yağmur yağar mı?
Do you live in this city?Bu şehirde mi yaşıyorsun?
Does the cat sleep a lot?Kedi çok mu uyur?
Do you eat meat?Et yer misin?
Does he like to travel?O seyahat etmeyi sever mi?

Simple Present Tense Zaman Zarfları

 1. Always (Her zaman)
  • I always drink tea in the morning. (Sabahları her zaman çay içerim.)
 2. Usually (Genellikle)
  • She usually goes for a run after work. (Genellikle işten sonra koşuya gider.)
 3. Every day (Her gün)
  • We have English class every day. (Her gün İngilizce dersimiz var.)
 4. Sometimes (Bazen)
  • He sometimes eats fast food for lunch. (Bazen öğle yemeği olarak fast food yer.)
 5. Never (Asla)
  • They never arrive late for meetings. (Toplantılara asla geç gelmezler.)
 6. On Mondays (Pazartesileri)
  • I go to the gym on Mondays. (Pazartesileri spor salonuna giderim.)
 7. In the morning/afternoon/evening (Sabah/Öğleden sonra/Akşam)
  • She reads a book in the evening. (Akşamları bir kitap okur.)
 8. At night (Gece)
  • We usually watch movies at night. (Genellikle geceleri film izleriz.)
 9. Every week/month/year (Her hafta/ay/yıl)
  • They visit their grandparents every month. (Her ay büyükannelerini ziyaret ederler.)
 10. Seldom/Rarely (Nadiren)
  • She seldom eats chocolate. (Nadir olarak çikolata yer.)
 11. In general (Genel olarak)
  • In general, people like to be appreciated. (Genel olarak, insanlar takdir edilmeyi sever.)
 12. At the moment (Şu an)
  • I am busy at the moment. (Şu an meşgulum.)
 13. Now (Şimdi)
  • We are studying English now. (Şimdi İngilizce çalışıyoruz.)
 14. Every morning/afternoon/evening (Her sabah/öğleden sonra/akşam)
  • She walks her dog every morning. (Her sabah köpeğini gezdirir.)
 15. Every day/week/month/year (Her gün/hafta/ay/yıl)
  • He reads the newspaper every day. (Her gün gazete okur.)

Bu örnekler, Simple Present Tense’in çeşitli zaman zarflarıyla nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara