Simple Present Tense Konu Anlatımı

İngilizce öğrenenler için dil bilgisi kuralları bakımından önde gelen konulardan olan simple present tense konu anlatımı iyi öğrenilmediği takdirde daha sonraki dil kurallarının öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden İngilizce’nin hem diğer konularına göre daha rahat anlaşılan bir konusu olması hem de özellik bakımından Türkçe ile benzerlikler taşıyor olması simple present tense konu anlatımı başlangıç seviyeleri için oldukça uygundur. Basit cümleler kurmaya izin veren yapısı da İngilizce öğrenenleri daha fazla teşvik eder hale gelmektedir.

Simple Present Tense Nedir?

Simple present tense ile ifade edilen Türkçe’deki geniş zamana denk gelmektedir. Bir başka deyişle başlangıç ve bitiş olarak kesin zaman ifadeleri kullanılmayan cümleler için simple present tense olarak kurulmaktadır. Bu bakımdan hobiler, alışkanlıklar, genel doğru cümlelerin kalıbı olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta şimdiyi değil daha geniş bir zamanı yani genel eylem ve olgular için kullanılmaktadır.

Türkçe olarak örnek verilecek olursa “Ayşe sabahları okula gider” ifadesi için önemli nokta gitmek fiilinin -ar ile çekimlenmesidir. Türkçe için bu tür ekler ile geniş zaman yapılmakta ve sürekli yapılan bir eylemi zamandan bağımsız olarak göstermektedir. Örneğin “Ayşe bu sabah erken kalktı,” ifadesi eylemin sadece bir kez olduğuna işaret ettiği için geniş zaman kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu devamlı bir halde ise geniş zaman olarak değerlendirilir. Bu mantık İngilizce’de de birebir aynıdır.

Ayrıca İngilizce öğrenmek için dizi önerileri bilgilerine bakabilirsiniz.

Simple Present Tense Nerelerde Kullanılıyor?

Simple present tense cümle yapıları oldukça geniş bir alanda kullanılabilmektedir. En çok kullanıldığı alan geniş doğrulardan bahsetme sırasındadır. Doğa kanunları ve bilimsel gerçekler sürekli kendilerini tekrar ettikleri, yani bir zamana bağlı olmadıkları için simple present tense olarak kullanılırlar. Örneğin “Kışın hava soğuk olur” ya da “güneş batıdan batar” gibi ifadeler Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de geniş zamana girerler.

Bunun yanında günlük rutin haline gelmiş alışkanlıklar ya da hobiler, toplu taşıma ya da uçak gibi araçların tarife saatlerinde, hikaye anlatımında, yönergede bulunurken simple present tense yapısı kullanılır. Bunlara bir örnek verilecek olursa;

The train arrives at 11.30. (Tren 11.30’da varacak)

I play basketball. (Basketbol oynarım).

Simple Present Tense Cümle Yapısı Nasıl Kurulur?

Simple present tense cümle yapısı kurulumu basit bir yapıya sahiptir. İstisnalar olmak üzere genelde şu formül üzerine cümle kurulmaktadır;

Subject + Verb + Object / Özne + Yüklem + Nesne

Bu durum ise olumlu ve olumsuz cümle yapılarında farklılık gösterebilmektedir.

Olumlu simple present tense cümlesi kurmak için;

  • I, You, We, They öznelerinde fiiler ek almazlar.
  • He, She, It öznelerinde ise fiile -s takısı getirilir.

Örnek bir cümle ile; “I feed cat.” ve “He feeds cat.” Burada görüldüğü gibi eylem he, she, it halinde -s takısı alıyor.

Olumsuz cümle kurmak için;

Olumsuz cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil kullanılması gerekmektedir. I, You, We, They öznelerinde don’t ifadesi, He, She, It öznelerinden sonra ise doesnt’t kelimesi eklenmelidir. Örneğin;

I don’t feed cat.

He doesn’t feed cat.

Simple Present Tense Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Simple present tense soru cümlesi kurmak için özneden önce yardımcı fiil kullanılması gerekmektedir. Bu noktada soru cümlelerinde yardımcı fiilin cümlenin başına gelmesine dikkat edilmeli ve hiçbir öznenin de fiilinin ek almadığına dikkat etmek gerekmektedir;

Do I feed cat?

Does he feed cat?

Görüldüğü gibi do fiili he, she, it öznelerinde kullanıldığında -es takısı almaktadır.

 

Yorum yapın

Call Now Button