Such As Kullanımı

İngilizcede “such as” kalıbı cümle içinde örnekler vermek, yapılan açıklamayı örneklerle desteklemek için kullanılır. Such as kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Such kelimesi tek başına zamir ve niteleyici olarak, as ise tek başına edat ve bağlaç olarak kullanılabilmektedir. Such as kullanımı ise “gibi, örnek olarak” anlamlarını taşımaktadır.

Örnek: Diabetics should not consume foods, such as jam, honey and marmelade too much.

(Şeker hastalarının reçel, bal ve marmelat gibi yiyecekleri çok fazla tüketmemeleri gerekir.)

Örnekte görüldüğü üzere cümlede verilen yargı such as kullanımının ardından örneklerle desteklenmiştir. Bu tarz cümlelerde örnek vermek amacıyla for example veya for instance yapılarından ziyade such as kullanımı cümle bütünlüğü açısından daha uygun olacaktır.

Such As Kullanımı

Such as kullanımı olarak like sözcüğüne benzese de genellikle daha resmi cümlelerde kullanılır ve yazı dilinde daha çok tercih edilir.

Örnek: I prefer visiting metropolises like İstanbul, New York, London.

            (İstanbul, New York, Londra gibi metropolleri ziyaret etmeyi tercih ederim.)

            Recent surveys indicate that most of the tourists prefer visiting metropolises, such as İstanbul, New York, London.

            (Son anketler turistlerin çoğunun İstanbul, New York, Londra gibi metropolleri ziyaret etmeyi tercih ettiklerini gösteriyor.)

Örnekte verilen ilk cümle karşımıza konuşma dilinde çıkabilecek ve herhangi bir resmiyete ihtiyaç duyulmayan bir cümledir ve like kullanılmıştır. İkinci cümlenin ise bir anket raporundan alındığı anlaşılmaktadır ve gereken resmiyet doğrultusunda such as kullanımı karşımıza çıkar.

Such as kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bu kullanımdan sonra bir dizi örnek sıralanıyorsa such as kalıbından önce virgül kullanılır. Ancak such as’den sonra tek bir örnek veriliyorsa virgül kullanılmaz.

Örnek: Some countries -especially former Britain colonies such as India- have left-hand traffic.

            (Bazı ülkelerde -özellikle önceden Britanya sömürgesi olan Hindistan gibi ülkelerde- trafik soldan akar.)

Such As ile İlgili Cümleler

Such as kullanımında ustalaşmak için such as ile ilgili cümleler kurmak gerekir. Such as ile ilgili cümleler kurarak such as kullanımını geliştirebilirsiniz.

Örnek: I have been some North European countries, such as Finland, Denmark, Estonia.

            (Finlandiya, Danimarka, Estonya gibi bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde bulundum.)

Örnek: Turkish foods that is prepared with meat, such as kebab, lahmacun and döner, are pretty tasteful.

            (Etle hazırlanan Türk yemekleri, kebap, lahmacun ve döner örnek olarak verilebilir, oldukça lezzetlidir.)

Örnek: I like reading books from American literature such as The Old Man and the Sea.

            (Yaşlı Adam ve Deniz gibi Amerikan edebiyatından kitaplar okumayı seviyorum.)

Örnek: His company exports lots of electronic devices, such as TVs, computers, MP3 players.

            (Şirketi televizyon, bilgisayar, müzik çalar gibi pek çok elektronik cihaz ihraç ediyor.)

İlginizi çekebilir: X HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

 

Yorum yapın

Call Now Button