Such As Kullanımı

Şubat 1, 2024

İngilizcede “such as” kalıbı cümle içinde örnekler vermek, yapılan açıklamayı örneklerle desteklemek için kullanılır. Such as kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Such kelimesi tek başına zamir ve niteleyici olarak, as ise tek başına edat ve bağlaç olarak kullanılabilmektedir. Such as kullanımı ise “gibi, örnek olarak” anlamlarını taşımaktadır.

Örnek: Diabetics should not consume foods, such as jam, honey and marmelade too much.

(Şeker hastalarının reçel, bal ve marmelat gibi yiyecekleri çok fazla tüketmemeleri gerekir.)

Örnekte görüldüğü üzere cümlede verilen yargı such as kullanımının ardından örneklerle desteklenmiştir. Bu tarz cümlelerde örnek vermek amacıyla for example veya for instance yapılarından ziyade such as kullanımı cümle bütünlüğü açısından daha uygun olacaktır.

Such As Kullanımı
Such As Kullanımı 2

Such As Kullanımı

Such as kullanımı olarak like sözcüğüne benzese de genellikle daha resmi cümlelerde kullanılır ve yazı dilinde daha çok tercih edilir.

Örnek: I prefer visiting metropolises like İstanbul, New York, London.

            (İstanbul, New York, Londra gibi metropolleri ziyaret etmeyi tercih ederim.)

            Recent surveys indicate that most of the tourists prefer visiting metropolises, such as İstanbul, New York, London.

            (Son anketler turistlerin çoğunun İstanbul, New York, Londra gibi metropolleri ziyaret etmeyi tercih ettiklerini gösteriyor.)

Örnekte verilen ilk cümle karşımıza konuşma dilinde çıkabilecek ve herhangi bir resmiyete ihtiyaç duyulmayan bir cümledir ve like kullanılmıştır. İkinci cümlenin ise bir anket raporundan alındığı anlaşılmaktadır ve gereken resmiyet doğrultusunda such as kullanımı karşımıza çıkar.

Such as kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bu kullanımdan sonra bir dizi örnek sıralanıyorsa such as kalıbından önce virgül kullanılır. Ancak such asden sonra tek bir örnek veriliyorsa virgül kullanılmaz.

Örnek: Some countries -especially former Britain colonies such as India- have left-hand traffic.

            (Bazı ülkelerde -özellikle önceden Britanya sömürgesi olan Hindistan gibi ülkelerde- trafik soldan akar.)

Such As ile İlgili Cümleler

Such as kullanımında ustalaşmak için such as ile ilgili cümleler kurmak gerekir. Such as ile ilgili cümleler kurarak such as kullanımını geliştirebilirsiniz.

Örnek: I have been some North European countries, such as Finland, Denmark, Estonia.

            (Finlandiya, Danimarka, Estonya gibi bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde bulundum.)

Örnek: Turkish foods that is prepared with meat, such as kebab, lahmacun and döner, are pretty tasteful.

            (Etle hazırlanan Türk yemekleri, kebap, lahmacun ve döner örnek olarak verilebilir, oldukça lezzetlidir.)

Örnek: I like reading books from American literature such as The Old Man and the Sea.

            (Yaşlı Adam ve Deniz gibi Amerikan edebiyatından kitaplar okumayı seviyorum.)

Örnek: His company exports lots of electronic devices, such as TVs, computers, MP3 players.

            (Şirketi televizyon, bilgisayar, müzik çalar gibi pek çok elektronik cihaz ihraç ediyor.)

Such as ile ilgili olumlu cümleler

İngilizceTürkçe
I really enjoy such activities.Gerçekten böyle etkinlikleri seviyorum.
Such kindness is truly heartwarming.Bu tür naziklik gerçekten iç açıcı.
There’s a certain charm in such places.Bu tür yerlerde belirli bir cazibe var.
I appreciate such thoughtful gestures.Böyle düşünceli jestleri takdir ediyorum.
Such moments make life beautiful.Bu tür anlar hayatı güzelleştirir.
I find such stories inspiring.Bu tür hikayeler beni motive ediyor.
She has such a positive attitude.O, böyle olumlu bir tutuma sahip.
Such events bring people together.Bu tür etkinlikler insanları bir araya getirir.
I love spending time with such people.Böyle insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum.
Such achievements should be celebrated.Bu tür başarılar kutlanmalıdır.
This is such a beautiful place.Bu gerçekten de güzel bir yer.
Such opportunities are rare.Bu tür fırsatlar nadirdir.
We need more such initiatives.Daha fazla böyle girişime ihtiyacımız var.
Such talent deserves recognition.Böyle bir yetenek tanımayı hak ediyor.
I appreciate such a thoughtful gift.Böyle düşünceli bir hediye için teşekkür ederim.
Such moments create lasting memories.Bu tür anlar kalıcı hatıralar oluşturur.
I’m grateful for such supportive friends.Böyle destekleyici arkadaşlara minnettarım.
Such experiences shape our perspective.Bu tür deneyimler bakış açımızı şekillendirir.
Such positive feedback motivates me.Bu tür olumlu geri bildirimler beni motive eder.
We could all use more such positivity.Hepimiz daha fazla böyle pozitiflik kullanabiliriz.

Such as ile ilgili olumsuz cümleler

İngilizceTürkçe
I don’t like this idea at all.Bu fikri hiç sevmiyorum.
She has never been to that place.O yerlere hiç gitmedi.
We cannot tolerate such behavior.Böyle davranışları hoş görmemiz mümkün değil.
The test results were not satisfactory.Test sonuçları memnuniyet verici değildi.
He did not approve of the decision.Kararı onaylamadı.
I am not fond of spicy food.Ben baharatlı yiyecekleri sevmem.
They were not impressed with the performance.Performanslarından etkilenmediler.
We don’t agree with your proposal.Önerinize katılmıyoruz.
The weather is not suitable for outdoor activities.Hava dış aktiviteler için uygun değil.
She was not happy with the outcome.Sonuçtan memnun değildi.
I have no interest in that subject.O konuda hiç ilgim yok.
This movie is not worth watching.Bu film izlemeye değmez.
He didn’t enjoy the concert.Konserden keyif almadı.
The food quality was not up to par.Yemek kalitesi beklenenin altındaydı.
I don’t find this amusing.Bunun eğlenceli olduğunu düşünmüyorum.
They are not capable of handling the project.Proje ile başa çıkma konusunda yetenekli değiller.
I don’t trust his judgment.Onun değerlendirmesine güvenmiyorum.
The hotel service was not satisfactory.Otel hizmeti memnuniyet verici değildi.
We don’t like the new policy.Yeni politikayı beğenmiyoruz.
The decision was not well-received.Karar iyi karşılanmadı.
I am not impressed with his performance.Performansı beni etkilemedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Such a nerede kullanılır?

Such a ifadesi genellikle bir durumu, nesneyi veya durumu vurgulamak için kullanılır. Özellikle şaşkınlık, hayal kırıklığı veya beklentiye ters düşme gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.

Such ne anlama gelir?

Such, İngilizce’de “böyle” veya “bu tür” anlamına gelir. Genellikle sıfatları vurgulamak veya bir durumu belirtmek için kullanılır.

Such as yerine ne kullanılabilir?

Such as yerine alternatif ifadeler arasında “like,” “for example,” “for instance,” ve “including” bulunabilir. Bu ifadeler, örnek verme veya bir şeyi açıklama bağlamında kullanılarak cümleleri çeşitlendirebilir ve zenginleştirebilir.”

İlginizi çekebilir: X HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara