Was Were Konu Anlatımı

Şubat 26, 2024

Was Were Konu Anlatımı ; İngilizce günümüzde öğrenilmesi zorunlu hale gelen bir konudur. Öyle bir hale geldi ki artık Türkçe konuşurken bile cümlelerin arasına İngilizce kelimeler serpiştirmekteyiz. Bu o kadar doğal bir hal aldı ki cümleye Türkçe başlayıp İngilizce devam ettiğimizin farkında bile değiliz. Durum böyle olunca da muhakkak İngilizce öğrenmek gerekiyor. İngilizceyi öğrenmeye karar verip bir plan oluşturduğunuzda ilk önceliğiniz temel kavramlar olmalıdır. Kolaydan zora doğru bir yol çizilmelidir. Bu çalışmamızda Was were konu anlatımı hakkında bilgi vereceğiz.

Was Were Konu Anlatımı
Was Were Konu Anlatımı 2

To Be Fiilinin Geçmiş Zaman Kipi

Bu konu günlük hayatta sıkça kullandığımız bir konudur. was were konu anlatımında nasıl kullanılır, nerede kullanılır tamamen anlaşılması halinde geçmiş zaman cümlelerinde hata oranı azalır.

was were konu anlatımında fiileri ‘to be’ fiilinin geçmiş zaman halleridir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız için de bu konuyu bilmek oldukça önemlilik arz etmektedir.

Was were konu anlatımı

Geçmiş zaman konusunun temel kalıpları olan was were konu anlatımındaki kalıpları cümle içerisinde olumlu ya da olumsuz cümle kurarken farklı formlara girebiliyor. Geçmişte olan bir durum anlatırken bu kalıp kullanılmaktadır.

Eğer cümlenin öznesi tekil bir kişi ile başlıyorsa ‘was’, çoğul kişiler ile başlıyorsa ‘were’  yardımcı fiili kullanılmaktadır. I ben, he (erkek için) o, she (kadın için) o, it (hayvan ve nesne için) o özneleri için ‘was’; you siz, we biz, they onlar özneleri için ‘were’ yardımcı fiili kullanılmaktadır. Burada ki dip not; you öznesi hem siz hem sen anlamına gelmektedir. You öznesi tekil de olsa çoğul da olsa ‘were’ yardımcı fiili ile kullanılmaktadır. was were konu anlatımındaki yardımcı fiillerinden sonra fiil kullanılmamaktadır.

Olumlu cümle kurarken formülümüz Özne + was/were

‘I was a student.’ Cümlesini inceleyecek olursak; buradaki I ben, a bir, student öğrenci anlamına gelmektedir.  Cümleyi was were konu anlatımını dikkate alarak kurduğumuz için geçmişi ifade ediyor ve  ‘Ben öğrenciydim.’ anlamına gelmektedir.

Olumsuz cümle kurarken formülümüz Özne + wasn’t/weren’t

‘They weren’t hungry.’ Cümlesini inceleyecek olursak; buradaki they onlar, hungry acıkmak anlamına gelmektedir. Cümleyi was were konu anlatımı ile kurduğumuz için anlamı ‘Onlar aç değildi.’

Soru cümlesi kurarken formülümüz Was/Were + özne

‘Was the weather cold?’ cümlesini incelediğimizde; buradaki the weather hava, cold soğuk anlamına gelmektedir. Cümlenin anlamı ise ‘Hava soğuk muydu?’

Burada soru cümlesi yapabilmek için Was Were konu anlatımındaki yardımcı fiillerimizi cümlenin başına aldık. ‘Yes evet’ ya da ‘No hayır’ şeklinde cevap vermek için kullanırken olumlu cümlelerde ‘Yes, I was.’ Şeklinde, olumsuz cümlelerde ise ‘No, I wasn’t.’ Şeklinde cevap verilebilmektedir.

Soru cümlesindeki ‘Was the weather cold?’ örneğini ele alacak olursak ‘yes evet, no hayır’ şeklinde cevap verebiliriz.

‘Yes, it was./Evet soğuktu.’ ya da ‘No, it wasn’t./Hayır soğuk değildi.’ şeklinde cevap oluşturabiliriz.

İlginizi çekebilir: Z HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

İngilizce Was Were Kullanımı

İngilizce’de “was” ve “were” geçmiş zamanı ifade etmek için kullanılan yardımcı fiillerdir. İkinci tekil şahıs (you) dışındaki tüm özneler için geçerlidirler.

 1. Geçmişteki bir durumu veya olayı anlatırken:

  • Yesterday, I was at the park with my friends. (Dün, arkadaşlarımla parktaydım.)
  • The weather was beautiful last weekend. (Geçen hafta sonu hava güzeldi.)
 2. Geçmişteki alışkanlıkları ifade ederken:

  • When I was a child, I used to play with my toys every day. (Çocukken, her gün oyuncaklarımla oynardım.)
  • They were always late for the meetings. (Toplantılara her zaman geç kalırlardı.)
 3. “to be” fiilinin bağlı olduğu bir isim (noun) veya sıfat (adjective) ile birlikte kullanılırken:

  • The movie I watched last night was amazing. (Dün gece izlediğim film harikaydı.)
  • Those flowers were so beautiful. (O çiçekler çok güzeldi.)
 4. Yanlış bir inanç veya düşünceyi düzeltirken:

  • I thought he was coming today, but he canceled the plan. (Onun bugün geleceğini düşündüm, ancak planı iptal etti.)
  • We were going to buy tickets for the concert, but it was sold out. (Konser için bilet almaya gidiyorduk, ancak hepsi satılmıştı.)
 5. If-conditional yapılarında, “were” genellikle tüm özneler için kullanılır:

  • If I were you, I would take that job offer. (Eğer sen olsaydım, o iş teklifini kabul ederdim.)
  • If it were sunny, we would go for a picnic. (Eğer hava güneşli olsaydı, pikniğe giderdik.)

İngilizce Was Kullanımı

“Was” İngilizce’de geçmiş zamanın birinci tekil ve üçüncü tekil şahıslarında kullanılan bir yardımcı fiildir. Genellikle geçmişte gerçekleşen olayları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Özne olarak kullanıldığında, geçmişteki bir durumu veya olayı belirtir. Örnek olarak, “I was at home yesterday” cümlesinde, “was” fiili geçmişteki konumumu ifade eder. Ayrıca, üçüncü tekil şahıs zamiri olan “he, she, it” ile birlikte de kullanılır, örneğin “She was happy” cümlesinde olduğu gibi. Bu durumda, geçmişteki bir durumu veya kişinin geçmişteki duygusal durumunu belirtir.

İngilizce Was Kullanımı Örnekleri

 1. I was a student last year.

  • Geçen yıl öğrenciydim.
 2. He was in Paris two weeks ago.

  • O, iki hafta önce Paris’teydi.
 3. She was happy when she received the news.

  • Haberi aldığında mutluydu.
 4. It was a sunny day yesterday.

  • Dün güneşli bir gündü.
 5. We were at the party until midnight.

  • Partide gece yarısına kadar kaldık.
 6. The cat was sleeping on the windowsill.

  • Kedi, pencere kenarındayken uyuyordu.
 7. They were best friends since childhood.

  • Onlar, çocukluktan beri en iyi arkadaştı.
 8. The concert was amazing.

  • Konser harikaydı.
 9. I was not aware of the changes.

  • Değişikliklerin farkında değildim.
 10. Were you at the meeting this morning?

  • Bu sabah toplantıda mıydın

İngilizce Were Kullanımı 

İngilizce’de ‘were’ kelimesi genellikle ‘be’ fiilinin geçmiş zaman hali olarak kullanılır. Bu kelime, özellikle “they,” “we,” ve “you” gibi ikinci şahıs ve çoğul şahıs zamirleri ile birlikte gelir. Örneğin, “We were at the park yesterday” cümlesinde olduğu gibi, geçmişte gerçekleşen bir durumu veya olayı ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, koşul ve şart bildiren cümlelerde de sıkça rastlanır, örneğin “If I were you, I would study for the exam” şeklinde. ‘Were’ kelimesi, zaman geçmişteki durumları ve olasılıkları ifade etmek için İngilizce cümlelerinde önemli bir rol oynar.

İngilizce Were Kullanımı  Örnekleri

We were classmates in high school. Turkish: Biz lisede sınıf arkadaşıydık.

They were happy to see each other after a long time. Turkish: Uzun bir zaman sonra birbirlerini görmek onları mutlu etti.

If I were a bird, I would fly around the world. ( Eğer bir kuş olsaydım, dünyanın etrafında uçardım.)

 The children were playing in the garden when it started raining. (Çocuklar bahçede oyun oynuyorlardı, yağmur yağmaya başladı.)

You were my inspiration to pursue my dreams. ( Hayallerimi takip etmem için sen benim ilhamımdın.)

We were at the concert last night, and it was amazing. ( Biz dün gece konserdeydik ve harikaydı.)

If he were more careful, he wouldn’t have made that mistake. ( Eğer daha dikkatli olsaydı, o hatayı yapmazdı.)

They were so exhausted after the long hike. ( Uzun yürüyüşten sonra çok yorgunlardı.)

 Mary and John were a great team during the project. ( Mary ve John proje sürecinde harika bir takımdı.)

Were you at the meeting when the decision was made? ( Toplantıda karar alındığı sırada oradaydın mı?)

 

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara