WAS WERE KONU ANLATIMI

İngilizce günümüzde öğrenilmesi zorunlu hale gelen bir konudur. Öyle bir hale geldi ki artık Türkçe konuşurken bile cümlelerin arasına İngilizce kelimeler serpiştirmekteyiz. Bu o kadar doğal bir hal aldı ki cümleye Türkçe başlayıp İngilizce devam ettiğimizin farkında bile değiliz. Durum böyle olunca da muhakkak İngilizce öğrenmek gerekiyor. İngilizceyi öğrenmeye karar verip bir plan oluşturduğunuzda ilk önceliğiniz temel kavramlar olmalıdır. Kolaydan zora doğru bir yol çizilmelidir. Bu çalışmamızda Was were konu anlatımı hakkında bilgi vereceğiz.

To Be Fiilinin Geçmiş Zaman Kipi

Bu konu günlük hayatta sıkça kullandığımız bir konudur. was were konu anlatımında nasıl kullanılır, nerede kullanılır tamamen anlaşılması halinde geçmiş zaman cümlelerinde hata oranı azalır.

was were konu anlatımında fiileri ‘to be’ fiilinin geçmiş zaman halleridir. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız için de bu konuyu bilmek oldukça önemlilik arz etmektedir.

Was were konu anlatımı

Geçmiş zaman konusunun temel kalıpları olan was were konu anlatımındaki kalıpları cümle içerisinde olumlu ya da olumsuz cümle kurarken farklı formlara girebiliyor. Geçmişte olan bir durum anlatırken bu kalıp kullanılmaktadır.

Eğer cümlenin öznesi tekil bir kişi ile başlıyorsa ‘was’, çoğul kişiler ile başlıyorsa ‘were’  yardımcı fiili kullanılmaktadır. I ben, he (erkek için) o, she (kadın için) o, it (hayvan ve nesne için) o özneleri için ‘was’; you siz, we biz, they onlar özneleri için ‘were’ yardımcı fiili kullanılmaktadır. Burada ki dip not; you öznesi hem siz hem sen anlamına gelmektedir. You öznesi tekil de olsa çoğul da olsa ‘were’ yardımcı fiili ile kullanılmaktadır. was were konu anlatımındaki yardımcı fiillerinden sonra fiil kullanılmamaktadır.

Olumlu cümle kurarken formülümüz Özne + was/were

‘I was a student.’ Cümlesini inceleyecek olursak; buradaki I ben, a bir, student öğrenci anlamına gelmektedir.  Cümleyi was were konu anlatımını dikkate alarak kurduğumuz için geçmişi ifade ediyor ve  ‘Ben öğrenciydim.’ anlamına gelmektedir.

Olumsuz cümle kurarken formülümüz Özne + wasn’t/weren’t

‘They weren’t hungry.’ Cümlesini inceleyecek olursak; buradaki they onlar, hungry acıkmak anlamına gelmektedir. Cümleyi was were konu anlatımı ile kurduğumuz için anlamı ‘Onlar aç değildi.’

Soru cümlesi kurarken formülümüz Was/Were + özne

‘Was the weather cold?’ cümlesini incelediğimizde; buradaki the weather hava, cold soğuk anlamına gelmektedir. Cümlenin anlamı ise ‘Hava soğuk muydu?’

Burada soru cümlesi yapabilmek için Was Were konu anlatımındaki yardımcı fiillerimizi cümlenin başına aldık. ‘Yes evet’ ya da ‘No hayır’ şeklinde cevap vermek için kullanırken olumlu cümlelerde ‘Yes, I was.’ Şeklinde, olumsuz cümlelerde ise ‘No, I wasn’t.’ Şeklinde cevap verilebilmektedir.

Soru cümlesindeki ‘Was the weather cold?’ örneğini ele alacak olursak ‘yes evet, no hayır’ şeklinde cevap verebiliriz.

‘Yes, it was./Evet soğuktu.’ ya da ‘No, it wasn’t./Hayır soğuk değildi.’ şeklinde cevap oluşturabiliriz.

İlginizi çekebilir: Z HARFİ İLE BAŞLAYAN İNGİLİZCE KELİMELER

 

Yorum yapın

Call Now Button