Would Have V3

Şubat 13, 2024

Would have V3, geçmişte gerçekleşmemiş bir olay hakkında konuşurken kullanılan bir kip belirtecidir. Bu belirteç Türkçe’ye “olurdu veya olabilirdi” ifadeleriyle çevrilebilir. Would have V3, telaffuz edilirken would have (wuld hev) yerine, kısaltılarak vulda şeklinde telaffuz edilir. Would have verb3 kalıbı İngilizce’de geçmişle ilgili koşullu olasılıklarda kullanılır.

İlginizi çekebilir: İsviçre Dili

 • If I had had enough money, I would have bought a car.

Eğer yeterli param olsaydı, bir araba alabilirdim. (Ama param yok ve bu yüzden araba alamadım.)

 • If she had studied, she would have passed the exam.

Eğer çalışmış olsaydı sınavı geçerdi. (Ama çalışmadı ve sınavı geçemedi.)

 • If I hadn’t eaten so much, I wouldn’t have felt sick.

Eğer bu kadar çok yemeseydim, midem bulanmayacaktı. (Ama çok yedim ve midem bulandı.)

 • If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the plane.

Eğer taksi tutmuş olsaydık uçağı kaçırmayacaktık. (Ama taksi tutmadık ve uçağı kaçırdık.)

 • She wouldn’t have been tired if she had gone to bed earlier.
 • She would have become a teacher if she had gone to university.
 • He would have been on time for the interview if he had left the house at nine.

Would Have V3

Would Have V3 Konu Anlatımı

Would have V3 kalıbı, gerçekleşmemiş olan ve ancak bazı koşullar yerine getirilseydi gerçekleşebilecek olan durumlar için kullanılır. Would have verb 3 kalıbında aklımızda tutmamız gereken iki önemli unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, would have verb 3 kalıbıyla anlatılan durumun aslında hiç gerçekleşmemiş olmasıdır. Çünkü bu kalıp sadece varsayımlar hakkında konuşurken kullanılır. Dikkat etmemiz gereken ikinci unsur ise bu kalıpla birlikte kullanılan diğer cümlenin mutlaka past perfect kipinde kullanılması gerektiğidir. Bu kalıpta sıklıkla karşımıza çıkacak cümleler if cümleleridir. Bu kalıpla birlikte eğer anlamına gelen if cümleleri would have verb 3 kalıbıyla kullanılır.  Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, would have verb3 ile birlikte kullanılan tüm if’li cümlelerin past perfect kipiyle birlikte kullanılması gerektiğidir.

 • would + have + verb3 + if + had + verb3

Would Have V3 Kullanımı

Türkçe’de olabilirdi anlamına gelen would have V3, koşullu bir ifadedir ve yalnızca gerçekleşmemiş durumlar için kullanılır. Ancak bu durumlar, belli bir koşul meydana gelseydi, yüzde 100 gerçekleşebilecek durumlardır. Would have verb3 kalıbını daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek cümlelere göz atabilirsiniz.

 • I would have done it if I knew I had to.

Yapmam gerektiğini bilseydim yapardım.

 • He would have been more careful with it if he knew it was so fragile.

Bu (eşyanın) bu kadar kırılgan olduğunu bilseydi ona karşı daha dikkatli olurdu.

 • Had I known you were coming, I would have cooked your favorite dish.

Geleceğini bilseydim, en sevdiğin yemeği yapardım.

 • They’d have taken the train if they had known it would be much faster.

Çok daha hızlı olacağını bilselerdi trene binerlerdi.

 • I’d have walked instead if I had known the traffic would be this horrible!

Trafiğin bu kadar korkunç olacağını bilseydim yürürdüm!

 • You would have gotten wet if it had rained.

Yağmur yağsaydı ıslanırdın.

 • You would have passed your exam if you had worked harder.

Daha çok çalışsaydın sınavı geçerdin.

 • I would have believed you if you hadn’t lied to me before.

Bana daha önce yalan söylememiş olsaydın sana inanırdım.

Sıkça Sorulan Sorular

Would Have V3 hangi tense?

Would have,” şu anlamı taşır: “şu anki zamanın ötesinde gerçekleşmiş olası bir durumu ifade eder.” Örneğin:
“I would have called you if I had known.” (Bilmiş olsaydım seni arardım.)
Bu cümlede “would have,” geçmişte gerçekleşmemiş bir durumu ifade ediyor.

Would ve would have farkı ne?

“Would,” genelde şu anki zaman veya gelecek için bir olasılığı ifade ederken kullanılırken, “would have” ise geçmişte gerçekleşmemiş bir durumu ifade eder. “Would have,” bir şartın yerine getirilmediği veya bir durumun gerçekleşmediği bir senaryoyu belirtir.

Would have V3 Kullanımı nasıldır?

“Would have V3, bir koşulun gerçekleşmemiş bir olayı ifade eder. Örnek: ‘Eğer öğrenci olsaydım, daha çok zaman harcardım.’ ‘Would have’ yapısı, geçmişte olmayan bir durumu hayal etmek için kullanılır.”

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara