Used To Cümleleri

Used to cümleleri geçmişte sürekli olarak yapılmakta olup şimdi yapılmayan eylemleri ve alışkanlıkları anlatırken kullanırız.

Used To Olumlu Cümleler;

Used to cümleleri olumlu cümlelerde kullancağımız formül

Özne-used to-fiil

Örnekler üzerinde inceleme yaparsak daha iyi kavrayacağız buyurun örnekler…

İlginizi çekebilir: İsviçre Dili

Örnek Cümleler;

 1. I used to play tennis very well  (Eskiden çok iyi tenis oynardım)
 2. Kamil used to smoke,but he quitted four years ago (Kamil eskiden sigara içerdi,ama dört sene önce bıraktı.)
 3. Aylin used togo out with friends every night. (Aylin eskiden her gece arkadaşlarıyla dışarı çıkardı.)

Used To Olumsuz Cümleler ;

Used to cümleleri olumsuz cümlelerde kullanacağımız formül

Özne-didn’t used to-fiil-tümleç

Örnekler üzerinden açıklamak daha anlaşılır olacaktır.

Örnek Cümleler;

 1. Kamil didn’t used to smoke (Kamil sigara içmiyordu)
 2. I didn’t used to play tennis (Eskiden tenis oynayamazdım)
 3. Aylin didn’t used togo out with friends every night.(Eskiden aylin her gece dışarı çıkmazdı)

İngilizce’de Used to Cümleleri Farklı Kullanım Alanları

Used to çok önemli bir gramer konusudur. İki farklı yapıyla önümüze çıkmaktadır. Alışık olmak ve alışmak. Gelin bu iki formu da inceleyelim.

 • Used to Alışık olmak Anlamı;

Şu an sahip olduğumuz alışkanlıklarla ilgili cümlelerde kullanılır. Bu kalıbın kullanımının hemen ardından mutlaka bir isim kullanılır.

Cümlenin formülü ise;

Özne-be used to-Ving

Örnek Cümleler;

 1. She is used to getting up late, right? (O geç uyanmaya alışık,öyle değil mi?)
 2. My friend is used to talking fast (Benim arkadaşım hızlı konuşmaya alışıktır)
 3. Many people aren’t used to the sun in Moscow.(Çoğu insan Moskovoda güneşe alışık değil)
 • Get Used To Alışmak Anlamında Kullanımı

Türkçe karşılığı alışmak olan get used to bir şeye alışmak ifadesinin karşılığıdır.Örnekler üzerinden incelemek gerekirse.

Cümle oluşumunda gerekli formülümüz;

Özne-get used to-Ving

Örnek Cümleler;

 1. He is getting used to learning how to ride a horse.(At sürmesine gittikçe öğreniyor)
 2. I am getting used to learning how to talk to my friends in French.(Arkadaşlarımla nasıl Fransızca konuşacağımı gittikçe öğreniyorum)
 3. He will get used to smell in a minute (O, bir dakikaya kokuya alışacak.)

Used To İle İlgili Cümleler

 • We used to go to the cinema (Biz tiyatroya giderdik.)
 • I used to live in İstanbul (Ben eskiden İstanbul’da yaşardım.)
 • He used to work when he was traveling around the world.(O eskiden dünyayı dolaşırken çalışırdı.)
 • He used to call me on my cell phone.(o eskiden beni cep telefonumdan arardı.)
 • She used to go to a ballet course when she was a child. (O çocukken bale kursuna giderdi.)
 • They did not use to watch television every night. (Eskiden her gece televizyon izlemezlerdi.)
 • She did not use to wait the results. (o sonuçları beklemezdi.)
 • We did not use to go to the church. (Biz kiliseye gitmezdik.)
 • They did not use to wash their bikes.(Eskiden bisikletimizi temizlemezdik.)
 • He did not use to lie to his supervisor.(Eskiden süpervizörüne yalan söylemezdi.)

Used To ile İlgili Soru Cümleleri

Used to kalıbının soru cümlelerinde kullanımını inceleyelim. Örnekler üzerinden detaylandıralım.

Örnek Cümleler;

 1. Used to cümleleri ile soru cümlesi oluşturmak için kullanacağımız formül şu şekildedir.
 2. Did-özne-use to-fiil-tümleç
 3. Did Kamil use to smoke? (Kamil eskiden sigara içiyor muydu?)
 4. Did you use to play tennis very well?( Sen iyi tenis oynar mıydın? )

Yorum yapın

Call Now Button