Used To Cümleleri

Şubat 27, 2024

Used to cümleleri geçmişte sürekli olarak yapılmakta olup şimdi yapılmayan eylemleri ve alışkanlıkları anlatırken kullanırız.

Used To Olumlu Cümleler;

Used to cümleleri olumlu cümlelerde kullanacağımız formül:

Özne-used to-fiil

Örnekler üzerinde inceleme yaparsak daha iyi kavrayacağız buyurun örnekler…

İlginizi çekebilir: İsviçre Dili

Örnek Cümleler;

 • I used to play tennis very well  (Eskiden çok iyi tenis oynardım)
 • Kamil used to smoke,but he quitted four years ago (Kamil eskiden sigara içerdi,ama dört sene önce bıraktı.)
 • Aylin used togo out with friends every night. (Aylin eskiden her gece arkadaşlarıyla dışarı çıkardı.)

Used To Olumsuz Cümleler ;

Used to cümleleri olumsuz cümlelerde kullanacağımız formül

Özne-didn’t used to-fiil-tümleç

Örnekler üzerinden açıklamak daha anlaşılır olacaktır.

Örnek Cümleler;

 • Kamil didn’t used to smoke (Kamil sigara içmiyordu)
 • I didn’t used to play tennis (Eskiden tenis oynayamazdım)
 • Aylin didn’t used togo out with friends every night.(Eskiden aylin her gece dışarı çıkmazdı)

İngilizce’de Used to Cümleleri Farklı Kullanım Alanları

Used to çok önemli bir gramer konusudur. İki farklı yapıyla önümüze çıkmaktadır. Alışık olmak ve alışmak. Gelin bu iki formu da inceleyelim.

 • Used to Alışık olmak Anlamı;

Şu an sahip olduğumuz alışkanlıklarla ilgili cümlelerde kullanılır. Bu kalıbın kullanımının hemen ardından mutlaka bir isim kullanılır.

Cümlenin formülü ise;

Özne-be used to-Ving

Örnek Cümleler;

 • She is used to getting up late, right? (O geç uyanmaya alışık,öyle değil mi?)
 • My friend is used to talking fast (Benim arkadaşım hızlı konuşmaya alışıktır)
 • Many people aren’t used to the sun in Moscow.(Çoğu insan Moskovoda güneşe alışık değil)
 • Get Used To Alışmak Anlamında Kullanımı

Türkçe karşılığı alışmak olan get used to bir şeye alışmak ifadesinin karşılığıdır.Örnekler üzerinden incelemek gerekirse.

Cümle oluşumunda gerekli formülümüz;

Özne-get used to-Ving

Örnek Cümleler;

 1. He is getting used to learning how to ride a horse.(At sürmesine gittikçe öğreniyor)
 2. I am getting used to learning how to talk to my friends in French.(Arkadaşlarımla nasıl Fransızca konuşacağımı gittikçe öğreniyorum)
 3. He will get used to smell in a minute (O, bir dakikaya kokuya alışacak.)

Used To İle İlgili Cümleler

 • We used to go to the cinema (Biz tiyatroya giderdik.)
 • I used to live in İstanbul (Ben eskiden İstanbul’da yaşardım.)
 • He used to work when he was traveling around the world.(O eskiden dünyayı dolaşırken çalışırdı.)
 • He used to call me on my cell phone.(o eskiden beni cep telefonumdan arardı.)
 • She used to go to a ballet course when she was a child. (O çocukken bale kursuna giderdi.)
 • They did not use to watch television every night. (Eskiden her gece televizyon izlemezlerdi.)
 • She did not use to wait the results. (o sonuçları beklemezdi.)
 • We did not use to go to the church. (Biz kiliseye gitmezdik.)
 • They did not use to wash their bikes.(Eskiden bisikletimizi temizlemezdik.)
 • He did not use to lie to his supervisor.(Eskiden süpervizörüne yalan söylemezdi.)
Used To Cümleleri
Used To Cümleleri 2

Used To İle İlgili Olumlu Cümleler

İngilizceTürkçe
I used to play the piano.Eskiden piyano çalardım.
She used to live in New York.O, eskiden New York’ta yaşardı.
We used to go to the beach every summer.Biz her yaz plaja giderdik.
They used to visit their grandparents regularly.Onlar büyükannelerini büyükbabalarını düzenli ziyaret ederlerdi.
He used to be a teacher.O, eskiden öğretmendi.
The children used to love playing in the park.Çocuklar, parkta oynamayı severlerdi.
My parents used to travel a lot.Ebeveynlerim eskiden çok seyahat ederlerdi.
Before the pandemic, I used to eat out frequently.Pandemiden önce sık sık dışarıda yemek yerdim.
She used to swim every morning.O, her sabah yüzerdi.
We used to have a dog.Bizim eskiden bir köpeğimiz vardı.

Used To ile İlgili Olumsuz Cümleler

İngilizceTürkçe
I didn’t use to like vegetables.Eskiden sebzeleri sevmezdim.
She didn’t use to speak Spanish.O, eskiden İspanyolca konuşmazdı.
We didn’t use to watch much TV.Biz eskiden pek fazla televizyon izlemezdik.
They didn’t use to live in the city.Onlar eskiden şehirde yaşamazlardı.
He didn’t use to play video games.O, eskiden video oyunları oynamazdı.
The students didn’t use to wear uniforms.Öğrenciler eskiden üniforma giymezlerdi.
My sister didn’t use to enjoy hiking.Kız kardeşim eskiden doğa yürüyüşlerini sevmezdi.
Before the renovation, the house didn’t use to have a modern look.Restorasyondan önce, ev modern bir görünüme sahip değildi.
They didn’t use to go to bed early.Onlar eskiden erken yatmazlardı.
I didn’t use to exercise regularly.Eskiden düzenli olarak egzersiz yapmazdım.

Used to kalıbının soru cümlelerinde kullanımını inceleyelim. Örnekler üzerinden detaylandıralım.

Örnek Cümleler;

 1. Used to cümleleri ile soru cümlesi oluşturmak için kullanacağımız formül şu şekildedir.
 2. Did-özne-use to-fiil-tümleç
 3. Did Kamil use to smoke? (Kamil eskiden sigara içiyor muydu?)
 4. Did you use to play tennis very well?( Sen iyi tenis oynar mıydın? )

Used To Kalıbı

“Used To Kalıbı” birçok kişi için İngilizce dilbilgisinde önemli bir konsepttir. Bu kalıp, geçmişteki alışkanlıkları veya olayları ifade etmek için kullanılır. Özellikle geçmişte sık yapılan eylemleri anlatmak için oldukça etkilidir. “Used to” kalıbı, bir eylemin geçmişte sürekli olarak yapıldığı bir dönemi vurgular. Örnek olarak, “I used to play the piano every day” cümlesiyle, kişi geçmişte her gün piyano çaldığını ifade eder. Bu yapı, geçmişteki değişiklikleri ve alışkanlıklardaki evrimi anlamamıza yardımcı olur. İngilizce öğrenenler için, “Used to” kalıbını anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.

Used To Kullanımı

“Used to” ifadesi, geçmişte düzenli olarak yapılan ancak şu anda devam etmeyen alışkanlıkları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu yapının ardından gelen fiilin kökü, geçmişteki alışkanlığı belirtir. Örneğin, “I used to play the piano” cümlesi, kişinin geçmişte düzenli olarak piyano çaldığını, ancak şu anda bu alışkanlığını sürdürmediğini ifade eder. “Used to” ifadesi, geçmişteki bir değişikliği veya durumu vurgulamak için kullanılır ve genellikle olumsuz bir şekilde de kullanılabilir: “I didn’t use to like broccoli” (Brokoliyi eskiden sevmezdim). Bu yapı, geçmişteki alışkanlıkları ya da değişiklikleri anlatırken sıkça karşımıza çıkar.

Used to,” geçmişte alışkanlık veya sıklıkla yapılan bir eylemi ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, geçmişte belirli bir davranışın düzenli olarak gerçekleştiğini, ancak artık devam etmediğini anlatır. “Used to” ifadesi, geçmişteki alışkanlıkları, durumları veya olayları belirtirken sıkça kullanılır. İşte “used to” kullanımıyla ilgili örnekler:

 1. Geçmiş Alışkanlıklar:
  • Eskiden her sabah kahvaltıda kahve içerdim, ama şimdi çay içiyorum.
  • Çocukken her yaz dedemle balık tutmaya giderdik.
 2. Geçmişte Sıkça Gerçekleşen Durumlar:
  • O eski evimizde her cumartesi akşamı komşularımızla bir araya gelirdik.
  • Üniversitede her hafta sonu spor salonuna giderdik.
 3. Geçmişteki Alışkanlıkların Değişimi:
  • Gençken her gün kitap okurdum, ama işe başladıktan sonra daha az okumaya başladım.
  • Çocuklar küçükken her akşam birlikte yemek yerken, şimdi herkes kendi odasında yemek yiyor.
 4. Geçmişteki Düzenli Aktiviteler:
  • İlkokulda her gün bisikletle okula giderdim.
  • Eskiden haftada bir film izlemeye alışkındık, şimdi ise pek vakit bulamıyoruz.
 5. Geçmişteki Tutum ve Davranış Değişiklikleri:
  • Lisedeyken tiyatroda aktif olarak rol alırdım, ancak üniversiteye başladıktan sonra bu ilgim azaldı.
  • Gençken her konseri kaçırmam, ama artık bu kadar sık gitmiyorum.

“Used to” ifadesi, geçmişteki bir alışkanlığı veya durumu vurgularken kullanılırken, şu anda devam eden bir durumu belirtmek için “be used to” ifadesi kullanılır. Örneğin:

 • İstanbul’a taşındıktan sonra, trafik gürültüsüne alıştım. (Geçmişte alışma durumu)
 • Şu anda yeni işimdeki yoğun tempo ile başa çıkabiliyorum, çünkü uzun süreli projelerle çalışmaya alışkınım. (Şu anda devam eden bir alışkanlık)

Used To Hangi Durumlarda Kullanılır?

“Used To” ifadesi, geçmişte alışkanlık veya sıklıkla yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılan bir İngilizce kalıptır. Bu ifade, geçmişte belirli bir dönemde sürekli olarak gerçekleşen eylemleri veya alışkanlıkları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örneğin, geçmişte sık sık ziyaret edilen bir yer, eski bir alışkanlık veya daha önce yapılan bir iş olarak kullanılabilir. Ayrıca, şu anda geçerli olmayan ama geçmişte mevcut olan bir durumu ifade etmek için de kullanılır. “Used To” ifadesi, zaman içindeki değişiklikleri vurgulamak ve belirli bir süre zarfındaki alışkanlıkları anlatmak için yaygın bir dil aracıdır. Bu ifade, geçmişteki deneyimleri ve yaşantıları ifade etmek için kullanılarak iletişimde zenginlik katar.

İngilizceTürkçeKullanım Amaçları
I used to live in London.Londra’da yaşardım.Geçmişteki alışkanlıkları veya durumları ifade etmek.
She used to play the piano.O, piyano çalardı.Geçmişte sürekli olarak yapılan eylemleri ifade etmek.
We used to go to the beach every summer.Her yaz plaja giderdik.Belirli bir süre boyunca devam eden alışkanlıkları ifade etmek.
They used to be friends, but now they aren’t.Onlar eskiden arkadaştı, ama şimdi değiller.Geçmişteki durumları veya ilişkileri ifade etmek.
He used to work at the company, but now he’s retired.O, şirkette çalışırdı, ama şimdi emekli oldu.Geçmişteki meslek, iş veya durumu ifade etmek.
Did you use to play video games when you were a child?Çocukken video oyunları oynar mıydın?Soru formunda geçmişteki alışkanlıkları sormak.
The old factory used to produce textiles.Eski fabrika eskiden tekstil üretirdi.Geçmişte bir şeyin belirli bir süre boyunca yapıldığını ifade etmek.
We used to have a dog, but it passed away.Eskiden bir köpeğimiz vardı, ama öldü.Geçmişte sahip olunan bir şeyin artık geçerli olmadığını ifade etmek.
She used to speak French fluently.O, Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşurdu.Geçmişte bir dilin akıcı bir şekilde konuşulduğunu ifade etmek.
I didn’t use to like coffee, but now I love it.Eskiden kahveyi sevmezdim, ama şimdi bayılıyorum.Geçmişteki bir görüşü veya duyguyu değişimini ifade etmek.

Used To ile İlgili Kısa Cümle Örnekleri

 • I used to play the piano when I was a child. (Çocukken piyano çalmaya alışkındım.)
 • She used to live in Paris before moving to London. (Londra’ya taşınmadan önce Paris’te yaşıyordu.)
 • We used to go camping every summer. (Her yaz kamp yapmaya alışkındık.)
 • They used to be best friends, but now they rarely talk. (Eskiden en iyi arkadaşlardı, ama şimdi nadiren konuşuyorlar.)
 • He used to have long hair, but he cut it short last month. (Eskiden uzun saçları vardı, ama geçen ay kısa kestirdi.)
 • My grandparents used to tell me stories about their youth. (Büyükannem ve büyükbabam gençlikleriyle ilgili bana hikayeler anlatırdı.)
 • We used to visit our relatives every holiday. (Her tatilde akrabalarımızı ziyaret etmeye alışkındık.)
 • She used to work at a bookstore, but now she’s a teacher. (Eskiden bir kitapçıda çalışıyordu, ama şimdi öğretmen.)
 • They used to eat out every Friday night. (Her Cuma akşamı dışarıda yemek yemeye alışkındılar.)
 • I used to be afraid of heights, but I overcame my fear. (Eskiden yükseklikten korkardım, ama korkumu yendim.)

Used To ile İlgili Cümleler 10 Tane Örnek

 • Türkçe: Eski günlerde, her sabah kahve içmeye alışkındım. İngilizce: I used to have coffee every morning in the old days.
 • Türkçe: Çocukken sık sık bisiklet sürmeye alışmıştım. İngilizce: I used to ride my bike frequently when I was a child.
 • Türkçe: Gençken, her yaz tatilinde denizde yüzmeye alışkındı. İngilizce: He used to swim in the sea every summer when he was young.
 • Türkçe: O eski kitapları okumaya alıştığında, edebiyat dünyasıyla tanıştı. İngilizce: When she used to read those old books, she became acquainted with the world of literature.
 • Türkçe: Babam, gençliğinde her sabah koşuya çıkmaya alışmış. İngilizce: My father used to go for a run every morning in his youth.
 • Türkçe: Eskiden, her cumartesi arkadaşlarımla buluşmaya alışırdım. İngilizce: I used to meet up with my friends every Saturday in the past.
 • Türkçe: Çocukken, her akşam yıldızları izlemeye alışmıştık. İngilizce: We used to watch the stars every evening when we were children.
 • Türkçe: O eski şarkılar, nostalji hissi uyandırmama sebep olurdu. İngilizce: Those old songs used to evoke a sense of nostalgia in me.
 • Türkçe: Öğrenciyken, her gün kütüphanede saatlerce çalışmaya alıştım. İngilizce: I used to study for hours in the library every day when I was a student.
 • Türkçe: Küçükken, her kış kayak yapmaya alışkın olurdum. İngilizce: I used to go skiing every winter when I was little.

Sıkça Sorulan Sorular

Used to ile nasıl cümle kurulur?

“Used to” ifadesi, geçmişte alışkanlık bildirir. Örneğin, “I used to play tennis every weekend” cümlesinde, geçmişteki bir alışkanlığı ifade eder.

Used to hangi tense kullanılır?

“Used to,” geçmişteki alışkanlıkları ifade eder ve genellikle “simple past” (dolaylı geçmiş) tense ile kullanılır. Örneğin, “I used to visit that place often” cümlesinde geçmişteki bir alışkanlık belirtilmiştir.

Used to soru cümleleri nasıl yapılır?

“Used to” ile soru cümleleri kurmak için, yardımcı fiil “did” kullanılır. Örneğin, “Did you used to live there?” cümlesinde, geçmişteki bir alışkanlıkla ilgili bir soru sorulmuştur.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara