Reflexive Pronouns

Şubat 23, 2024

Reflexive pronouns ifadesinin Türkçe’de karşılığı, dönüşlü zamirlerdir. Dönüşlü zamirler, isimlerin yerine kullanılan zamirlerdir. İngilizce’de dönüşlülük zamirleri self (kendi) ifadesi ile oluşturulur. Dönüşlü zamirler olan reflexive pronouns, İngilizce’de bir cümlede asla özne olarak kullanılmazlar ve cümlenin başında yer almazlar. İngilizce’de tekil ve çoğul olmak üzere 9 adet dönüşlü zamir vardır.

İlginizi çekebilir: İngilizce Alt Yazılı Film

           TEKİL                                                ÇOĞUL

 • myself (kendim)                             ourselves (kendimiz)
 • yourself (kendin)                            yourselves (kendiniz)
 • himself (kendisi/erkek)                   themselves (kendileri)
 • herself (kendisi/kız)
 • itself (kendisi/insan olmayan)
 • oneself (kendisi)

Örnekler;

 • I saw myself in the mirror.                        Aynada kendimi gördüm.
 • Why do you blame yourself?                   Neden kendini suçluyorsun?
 • Bora sent himself a copy.                        Bora kendisine bir kopya gönderdi.
 • She draw herself.                                     Kendisini çizdi.
 • My dog hurt itself.                                     Köpeğim kendine zarar verdi.
 • We blame ourselves.                               Kendimizi suçluyoruz.
 • Can you help yourselves?                       Kendinize yardım edebilir misiniz?
 • They can not look after themselves.        Kendilerine bakamazlar.
Reflexive Pronouns
Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce’de reflexive pronouns, self (kendi) kelimesiyle oluşturulan zamirlerdir.

Dönüşlülük zamirlerinin üç temel kullanım alanı vardır;

1- Bir cümlede özne ve nesne aynıysa dönüşlü zamir kullanılır. Bu tür cümlelerde nesne, dönüşlü zamirdir.

Yılmaz decided to reward himself with a dinner out.

Yılmaz dışarıda bir akşam yemeği ile kendini ödüllendirmeye karar verdi.

I took this picture myself.

Bu resmi ben çektim.

2- Bir cümlede özne vurgulanmak istendiğinde, özneden sonra dönüşlü zamir kullanılır.

I myself wrote that poem.

O şiiri ben yazdım.

3- Bir cümlede kendi başına anlamı vurgulanmak istendiğinde dönüşlü zamir kullanılır.

Şenay made her supper herself.

Şenay, yemeğini kendisi yaptı. (Bunu onun için bir başkası yapmadı.)

He closed the store on Saturday himself.

Dükkânı cumartesi günü kendisi kapattı. (Bunu yapacak bir çalışanı yoktu.)

Dönüşlü zamirler, bir cümlede nesne olarak kullanıldıkları gibi, dolaylı nesne olarak da kullanılabilir:

Selin pours a cup of tea for herself every morning.

Selin her sabah kendisi için bir fincan çay koyar.

Reflexive Pronouns Örnekleri

Reflexive pronouns konusunu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek cümlelere de göz atabilirsiniz.

 • I hope you enjoy yourselves at the party tonight!

Umarım bu akşamki partide eğlenirsiniz!

 • We need to believe in ourselves more.

Kendimize daha çok inanmamız gerekiyor.

 • He wants to pass his driving test so that he can drive himself to work.

İşe kendisini arabayla götürebilmek için ehliyet sınavını geçmek istiyor.

 • The door was definitely locked. I locked it myself.

Kapı kesinlikle kilitliydi. Kendim kilitledim.

 • Are you redecorating your flat yourselves?

Dairenizi kendiniz mi dekore ediyorsunuz?

 • We talked to the manager herself, and she agreed to give us our money back.

Yöneticinin kendisiyle konuştuk ve bize paramızı geri vermeyi kabul etti.

 • Parents themselves need to take more responsibility for their children’s learning.

Ailelerin kendilerinin, kendi çocuklarının eğitimi için daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.

 • He usually goes on holiday by himself.

Genellikle tatile kendi başına gider.

 • Do you enjoy being by yourself?

Kendin olmaktan mutlu musun?

 • I was in a hurry, so I washed the car myself.

Acelem vardı, bu yüzden arabayı kendim yıkadım.

 • He wanted to impress her, so he baked a cake himself.

Onu etkilemek istedi, bu yüzden ona kendisi bir kek pişirdi.

 • The actors saved the local theatre money by making costumes themselves.

Oyuncular kostümlerini kendileri yaparak yerel tiyatronun parasını kurtardı.

Reflexive Pronouns Nedir?

Dilbilgisi, bir dilin yapı taşlarından biridir ve bu yapı taşları arasında “reflexive pronouns” yani “dönüşlü zamirler” önemli bir yer tutar. Bu zamirler, bir öznenin kendi kendine yaptığı eylemi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de “kendisi,” “kendimiz,” “kendileri” gibi zamirlerle karşılanan reflexive pronouns, dilin zenginliğini ve ifade gücünü arttıran unsurlardır.

Reflexive pronouns, cümle içindeki öznenin aynı zamanda nesnesi olduğu durumları belirtir. İngilizce’de kullanılan reflexive pronouns şunlardır: myself (kendim), yourself (kendin), himself/herself/itself (kendi), ourselves (kendimiz), yourselves (kendiniz), themselves (kendileri).

Bu zamirler, genellikle cümlenin öznesi ve nesnesi aynı kişi veya nesne olduğunda ortaya çıkar. Örneğin:

 • I cut myself while cooking. (Yemek yaparken kendimi kestim.)
 • She talks to herself when she’s alone. (Yalnızken kendi kendine konuşur.)
 • We enjoyed ourselves at the party. (Partide kendimizi eğlendik.)

Reflexive pronouns aynı zamanda vurgu katmak için de kullanılabilir. Örneğin:

 • I will do it myself. (Ben bunu kendim yapacağım.)

Bu cümlede “myself” zamiri, eylemi vurgulamak için kullanılmıştır.

Reflexive pronouns, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanıldığında, iletişimde netlik ve doğruluk sağlar. Bu zamirleri doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak, dil becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olur.

Özetle, reflexive pronouns, bir dilin yapı taşlarından biri olarak önemli bir rol oynar ve dil kullanımında doğru bir ifade sağlar. Bu zamirleri öğrenmek, dilbilgisi becerilerimizi güçlendirmek için atılmış önemli bir adımdır.

Reflexive Pronouns Örnek Cümleler

İngilizce Cümle Türkçe Çeviri
I saw myself in the mirror. Kendimi aynada gördüm.
She bought herself a new dress. Kendine yeni bir elbise aldı.
We enjoyed ourselves at the party. Partide kendimizi eğlendik.
He blames himself for the mistake. Hatası için kendini suçluyor.
They found themselves lost in the forest. Ormanda kendilerini kaybettiler.
You should be proud of yourself. Kendinle gurur duymalısın.
The cat washed itself. Kedi kendini yıkadı.
We reminded ourselves to call. Aramak için kendimize hatırlattık.
She congratulated herself on the achievement. Başarısı için kendini tebrik etti.
He hurt himself while playing. Oynarken kendine zarar verdi.
We need to take care of ourselves. Kendimize dikkat etmeliyiz.
They enjoyed themselves on the beach. Plajda kendilerini eğlendiler.
She cooked the meal herself. Yemeği kendisi pişirdi.
He talks to himself sometimes. Arada bir kendi kendine konuşur.
I did it all by myself. Hepsi kendim tarafından yapıldı.
They lost themselves in the music. Müzikte kendilerini kaybettiler.
We promised ourselves a vacation. Kendimize bir tatil sözü verdik.
She prides herself on her work. İşinde kendisiyle gurur duyar.
He locked himself out of the house. Evden dışarıda kendini kilitlemiş.
I found myself thinking about you. Kendimi seni düşünürken buldum.

Sıkça Sorulan Sorular

Reflexive pronouns nelerdir?

Reflexive pronouns, bir şahısın kendi kendine olan ilişkisini ifade eden zamirlerdir. İngilizce’de “myself,” “yourself,” “himself,” “herself,” “itself,” “ourselves,” “yourselves,” ve “themselves” olarak bulunurlar. Bu zamirler, bir eylemi gerçekleştiren ve aynı zamanda o eylemin hedefi olan kişiyi veya şeyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I hurt myself” cümlesinde “myself” reflexive bir zamirdir ve “kendime zarar verdim” anlamına gelir.

Myself nerelerde kullanılır?

Myself,” genellikle bir şahsın kendi kendisine yaptığı bir eylemi vurgulamak veya bir şahsın kendi duygu durumunu belirtmek için kullanılır. Ayrıca, diğer kişilerle karşılaştırma yaparken veya vurgu eklemek amacıyla da kullanılabilir.

Dönüşlülük zamiri nedir İngilizce?

Dönüşlülük zamiri İngilizce’de ‘reflexive pronoun’ olarak adlandırılır. Bu zamirler, bir şahsın kendi kendine yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, ‘myself,’ ‘yourself,’ ‘himself,’ ve diğerleri reflexive pronoun örnekleridir.

Reflexive pronouns ne için kullanılır?

Reflexive pronouns, bir şahsın kendi kendine yaptığı eylemi vurgulamak için kullanılır. Aynı zamanda, bir eylemin gerçekleştirildiği ve etkilendiği kişinin aynı olduğu durumları ifade eder. İngilizce’de “myself,” “yourself,” “himself,” gibi zamirleri içerirler.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara