Reflexive Pronouns

Reflexive pronouns ifadesinin Türkçe’de karşılığı, dönüşlü zamirlerdir. Dönüşlü zamirler, isimlerin yerine kullanılan zamirlerdir. İngilizce’de dönüşlülük zamirleri self (kendi) ifadesi ile oluşturulur. Dönüşlü zamirler olan reflexive pronouns, İngilizce’de bir cümlede asla özne olarak kullanılmazlar ve cümlenin başında yer almazlar. İngilizce’de tekil ve çoğul olmak üzere 9 adet dönüşlü zamir vardır.

İlginizi çekebilir: İngilizce Alt Yazılı Film

           TEKİL                                                ÇOĞUL

 • myself (kendim)                             ourselves (kendimiz)
 • yourself (kendin)                            yourselves (kendiniz)
 • himself (kendisi/erkek)                   themselves (kendileri)
 • herself (kendisi/kız)
 • itself (kendisi/insan olmayan)
 • oneself (kendisi)

Örnekler;

 • I saw myself in the mirror.                        Aynada kendimi gördüm.
 • Why do you blame yourself?                   Neden kendini suçluyorsun?
 • Bora sent himself a copy.                        Bora kendisine bir kopya gönderdi.
 • She draw herself.                                     Kendisini çizdi.
 • My dog hurt itself.                                     Köpeğim kendine zarar verdi.
 • We blame ourselves.                               Kendimizi suçluyoruz.
 • Can you help yourselves?                       Kendinize yardım edebilir misiniz?
 • They can not look after themselves.        Kendilerine bakamazlar.

Reflexive Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce’de reflexive pronouns, self (kendi) kelimesiyle oluşturulan zamirlerdir.

Dönüşlülük zamirlerinin üç temel kullanım alanı vardır;

1- Bir cümlede özne ve nesne aynıysa dönüşlü zamir kullanılır. Bu tür cümlelerde nesne, dönüşlü zamirdir.

Yılmaz decided to reward himself with a dinner out.

Yılmaz dışarıda bir akşam yemeği ile kendini ödüllendirmeye karar verdi.

I took this picture myself.

Bu resmi ben çektim.

2- Bir cümlede özne vurgulanmak istendiğinde, özneden sonra dönüşlü zamir kullanılır.

I myself wrote that poem.

O şiiri ben yazdım.

3- Bir cümlede kendi başına anlamı vurgulanmak istendiğinde dönüşlü zamir kullanılır.

Şenay made her supper herself.

Şenay, yemeğini kendisi yaptı. (Bunu onun için bir başkası yapmadı.)

He closed the store on Saturday himself.

Dükkânı cumartesi günü kendisi kapattı. (Bunu yapacak bir çalışanı yoktu.)

Dönüşlü zamirler, bir cümlede nesne olarak kullanıldıkları gibi, dolaylı nesne olarak da kullanılabilir:

Selin pours a cup of tea for herself every morning.

Selin her sabah kendisi için bir fincan çay koyar.

Reflexive Pronouns Örnekleri

Reflexive pronouns konusunu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek cümlelere de göz atabilirsiniz.

 • I hope you enjoy yourselves at the party tonight!

Umarım bu akşamki partide eğlenirsiniz!

 • We need to believe in ourselves more.

Kendimize daha çok inanmamız gerekiyor.

 • He wants to pass his driving test so that he can drive himself to work.

İşe kendisini arabayla götürebilmek için ehliyet sınavını geçmek istiyor.

 • The door was definitely locked. I locked it myself.

Kapı kesinlikle kilitliydi. Kendim kilitledim.

 • Are you redecorating your flat yourselves?

Dairenizi kendiniz mi dekore ediyorsunuz?

 • We talked to the manager herself, and she agreed to give us our money back.

Yöneticinin kendisiyle konuştuk ve bize paramızı geri vermeyi kabul etti.

 • Parents themselves need to take more responsibility for their children’s learning.

Ailelerin kendilerinin, kendi çocuklarının eğitimi için daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir.

 • He usually goes on holiday by himself.

Genellikle tatile kendi başına gider.

 • Do you enjoy being by yourself?

Kendin olmaktan mutlu musun?

 • I was in a hurry, so I washed the car myself.

Acelem vardı, bu yüzden arabayı kendim yıkadım.

 • He wanted to impress her, so he baked a cake himself.

Onu etkilemek istedi, bu yüzden ona kendisi bir kek pişirdi.

 • The actors saved the local theatre money by making costumes themselves.

Oyuncular kostümlerini kendileri yaparak yerel tiyatronun parasını kurtardı.

Yorum yapın

Call Now Button