Even Though Kullanımı

Even though Türkçe’de rağmen anlamına gelen bir edattır. Even though kullanımı, bir durumun bir şeye rağmen gerçekleştiğini ifade etmek amacını taşır ve bir kıyaslama yapmak için kullanılır. İngilizce’de bu kalıp, even though + cümle şeklinde kullanılmaktadır. Bu kalıp, yaygın olarak gerçek bir durum hakkında şaşırtıcı bir bilgi verirken kullanılır. Başka bir ifadeyle bu kalıbı en çok, gerçek olduğunu düşündüğümüz ve bizi şaşırtan durumlar için kullanırız.

İlginizi çekebilir: Used To Cümleleri

 • Even though she’s a millionaire, she lives in a very small flat.

Milyoner olmasına rağmen küçük bir dairede yaşıyor.

 • She lives in a very small flat even though she’s a millionaire.

Küçük bir dairede yaşıyor olmasına rağmen o bir milyoner.

 • Even though I put on mosquito repellent, a mosquito bit me.

Sivrisinek kovucu sürmeme rağmen bir sivrisinek beni ısırdı.

Even Though Ne Demek ?

Even though, rağmen ve buna rağmen anlamlarına gelen bir edattır. Even though ifadesi gerçek durumlar için kullanılır. Bu yüzden bu ifade, asla gelecekle ilgili konulardan bahsederken kullanılmaz. Çünkü gelecekte bir durumun gerçekleşmesi henüz mümkün değildir; gelecek henüz gerçekleşmemiştir. Even though kullanımı, bir gerçeği ortaya koymak için kullanılan bir kalıptır.

 • I’m going out right now, even though it’s snowing.

Kar yağıyor olmasına rağmen şimdi dışarı çıkıyorum.

Even Though ile İlgili Cümleler

Even though kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki cümlelere de göz atabilirsiniz:

 • You never believed anything I said even though I never lied to you.

Sana asla yalan söylemediğim halde söylediğim hiçbir şeye inanmadın.

 • Even though I washed it several times, I couldn’t get rid of the stain.

Birkaç kez yıkamama rağmen lekeden kurtulamadım.

Although Even Though Farkı

Even though kullanımı hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak için, although ile arasındaki farkı da bilmemiz gerekmektedir. Although ve even though kelimelerinin ikisi de aynı anlama gelmektedir. İkisi de kıyaslama yapmak için kullanılır. Hem although hem de even though “rağmen” anlamında kullanılan edatlardır. Bu iki kelimeden hemen sonra ise bir cümle gelir. Bu iki kelime birbirlerinin yerine de kullanılabilir. Ancak iki kelime aynı dilbilgisi kurallarıyla ve aynı amaçlarla kullanılmasına rağmen aralarında az da olsa bazı farklar vardır. Bunlardan biri even though kelimesinin, although kelimesinden daha güçlü ve daha vurgulu bir kelime olmasıdır. Rağmen anlamına gelen although kelimesi de bir kıyaslama yapmak için kullanılır.

 • Although he is much older than me, he looks younger.

Benden çok daha yaşlı olmasına rağmen, daha genç görünüyor.

 • Although he worked hard, he couldn’t pass the exam.

Çok çalışmasına rağmen sınavı geçemedi.

 • Although the restaurant was crowded, he managed to find a good table.

Restoran kalabalık olmasına rağmen iyi bir masa bulmayı başardı.

 • Even though kelimesi de rağmen anlamına gelmektedir. Even though kelimesi aynı although kelimesi gibi bir kıyaslamayı ifade etmek için kullanılır. Ancak even though kelimesi, although kelimesinden farklı olarak genellikle en çok şaşırtıcı bir bilgi vermek için kullanılır.

Even though he is a billionaire, he still drives his father’s old car.

 • Milyarder olmasına rağmen hâlâ babasının eski arabasını kullanıyor.

Even though ve although kelimeleri aralarında az da olsa bir fark olmasına rağmen birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve bu durumda anlam da değişmez.

 • He kept singing loudly even though I told him to stop several times.

Birkaç kez durmasını söylememe rağmen yüksek sesle şarkı söylemeye devam etti.

 • He kept singing loudly although I told him to stop several times.

Birkaç kez durmasını söylememe rağmen yüksek sesle şarkı söylemeye devam etti.

Yorum yapın

Call Now Button