Türkçe’deki Arapça Kelimeler

Şubat 19, 2024

Türkçe’deki Arapça Kelimeler ; Türkçeye bir çok kelime Arapça halleri ile geçmiştir. Farkında olmadan kullandığımız bir çok kelime aslında Arapça kökenlidir. Türkçe’deki Arapça Kelimeler başlıklı bu yazımızda dilimizde Arapça kökenli olan bazı kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçeye bir çok Türkçe’deki Arapça Kelimeler kelime yapısında bozulma olmadan geçmiştir. Bazı kelimeler ise bazı değişiklikler sonrasında dilimizdeki yerini almıştır. Arapçanın kullanıldığı ülkeler ile tarih boyunca yakın ilişkiler içerisinde olmamız Arapça kelimelerin dilimize geçmesine neden olmuştur.

Arapçadan Türkçeye geçen kaç kelime var sorusu aklınıza gelebilir genel olarak bu soruyu cevaplamak gerekirse bir çok kelime diyebiliriz. Hatta bazı kelimelerin kullanımı o kadar yoğudur ki adeta Arapça Türkçe ortak kelimeler olarak bile nitelendirilebilir. Arapça dilini kullanan ülkeler ile son dönemlerde ticari ilişkilerin artması ile Türkçe’deki Arapça Kelimeler çok daha merak edilmeye başlanmıştır. Dilimize yerleşen Arapça kelimeleri bulmak için, kelimenin tamamının Arapçadan geldiğini düşünerek araştırma yapmak yanlış olur. Bir çok kelime kökeni bakımından Arapçadan gelmektedir. Yani bir kelimenin Arapça dilinden, dilimize yerleşip yerleşmediğini öğrenmek istiyorsanız kelimenin kökenlerine de bakmanız gerekecektir.

Türkçe'deki Arapça Kelimeler
Türkçe'deki Arapça Kelimeler 2

Arapça Türkçe Kelimeler

Tarih boyunca farklı ulusların birbirleri ile iletişim kurma zorunlulukları sonucunda, bazı kelimeler farklı kültürlerde yerini almıştır. Yoğun iletişimin olduğu uluslar arasında bazı kelimelerin ortak olarak kullanılması gayet doğal karşılanabilecek bir durumdur. Bazen de birbirlerinden çok uzakta olan uluslar arasında, ortak olarak kullanılan kelimelere rastlamak mümkündür. Örneğin yeni bir ürünün ortaya çıkması, ürün adının üretildiği ulusun dili ile anılmasını sağlayabilir Veya ürünün isminin ufak bir değişiklik sonrasında lisanda yerini alması sağlanabilir. Arapça kökenli kelimeler ve anlamları bu nedenlerden dolayı dilimize geçmiş olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz kelimeler Arapçadan dilimize geçen kelimelerden sadece birkaçıdır. Daha bir çok Arapça kökenli kelime olması muhtemeldir. Arapça dilinin öğrenmek gibi bir niyetiniz varsa bu kelimeler ve daha fazlası ile karşılaşmanız söz konusudur. Dilimize giren Arapça kelimeler hakkında daha detaylı bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu tür lisanlar arası ortak kullanılan kelimeler hakkında bir çok bilimsel makale bulmanız mümkündür. Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler olduğu gibi Arapçadan farklı dillere geçen kelimelerinde olması muhtemeldir. Dil tarihi hakkında araştırmalarınızı yaparak konu hakkında detaylı bir çok bilgi edinebilirsiniz. Arapça eğitimi almayı düşünüyorsanız Ankara’nın en iyi Arapça dil okulu olan Çağrı Dil okulundan eğitiminizi alıp Arapça lisanına daha çok hakim olabilirsiniz.

Türkçe Dilinde Kaç Tane Arapça Kelime Var?

Türkçe, tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşim içinde olmuş ve bu etkileşimden dolayı zengin bir kelime hazinesine sahip bir dildir. Türkçe’nin kökenleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan bir coğrafyada, farklı medeniyetlerle temas halinde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kültürel etkileşimlerden biri de Arapça kökenli kelimelerin Türkçe’ye geçişi ve dilimizin zenginleşmesidir.

Türkçe’de Arapça kökenli kelimelerin sayısını belirlemek oldukça karmaşık bir görevdir, çünkü dil sürekli bir evrim geçirir ve yeni kelimeler eklenir. Ancak, Türkçe’nin Arapça’dan etkilenmiş olduğu açıktır. Türk alfabesi Arap alfabesiyle benzerlik gösterir ve bu da Türkçe‘nin Arap kültürü ile tarihsel bağlarını gösterir.

Türkçe’de Arapça kökenli kelimeler genellikle bilim, sanat, tıp, matematik gibi alanlarda kullanılan terimlerle sınırlı değildir. Günlük konuşma dilinde de sıkça rastlanan birçok kelime Arapça kökenlidir. Mesela “merhaba,” “şükran,” “elma,” gibi kelimeler Arapça kökenli sözcükler arasındadır.

Arapça kökenli kelimeler, Türkçe dilini zenginleştirirken aynı zamanda kültürel bir çeşitliliği de yansıtmaktadır. Bu kelimeler, Türk toplumunun tarih boyunca farklı medeniyetlerle kurduğu ilişkilerin bir göstergesidir.

Türkçe‘de kaç tane Arapça kökenli kelime olduğu kesin olarak belirlenemez, çünkü dil sürekli değişir ve gelişir. Ancak, Arapça kökenli kelimeler Türkçe’nin temel yapı taşlarından birini oluşturur. Dilin zenginliği ve çeşitliliği, bu etkileşimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, Türkçe’deki Arapça Kelimeler , dilimizin tarih boyunca geçirdiği evrimin bir yansımasıdır. Bu kelimeler, Türk kültürünün ve dilinin zengin ve çeşitli geçmişine dair önemli ipuçları sunar. Dil, kültürler arası etkileşimin bir yansıması olarak sürekli evrim geçirir ve Türkçe’nin Arapça kökenli kelimelerle dolu bir dil olarak varlığını sürdürmesi, bu etkileşimin önemli bir göstergesidir.

ArapçaTürkçe
علمilim
عالمâlim
معلمöğretmen
مدرسةokul
كتابkitap
قلمkalem
ورقةkâğıt
بابkapı
مكتبmasa
كرسيsandalye
بيتev
غرفةoda
بابkapı
نافذةpencere
سريرyatak
مطبخmutfak
حمامbanyo
مرحاضtuvalet
مرآةayna
جدارduvar
سقفtavan
أرضيةzemin
بابkapı
مفتاحanahtar
قفلkilit

Arapça-Türkçe Ortak Kelimeler

Arapça-Türkçe ortak kelimeler, Türkçe dilinin zenginliğine katkıda bulunan ve tarih boyunca kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak dilimize yerleşmiş kelimelerdir. Bu kelimeler, genellikle Arapça kökenli olup, tıp, matematik, astronomi, coğrafya gibi bilim alanlarında kullanılan terimlerden günlük hayatta sıkça karşılaşılan ifadelere kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

 • Şükran (شكراً): Türkçe’ de “teşekkür etmek” anlamına gelen bu kelime, günlük konuşmalarda sıkça kullanılır. Arapça kökenli olan bu kelime, minnettarlık duygusunu ifade eder.
 • Cihad (جهاد): Arapça kökenli olan bu kelime, “Allah yolunda mücadele etmek” anlamına gelir. Türkçe’de sıklıkla dini bağlamda kullanılır.
 • Saat (ساعة): Arapça kökenli olan “saat” kelimesi, zamana dair bir ölçü birimidir. Hem Arapça hem de Türkçe’de aynı anlamı taşır.
 • Müslüman (مسلم): Arapça kökenli olan bu kelime, İslam dinine mensup olan kişiyi ifade eder. Türkçe’de geniş bir topluluk için kullanılır.
 • Kitap (كتاب): Hem Arapça hem de Türkçe’de aynı anlama gelen “kitap” kelimesi, yazılı eserleri ifade eder.
 • Cennet (جنة): Arapça kökenli olan “cennet,” cennet kavramını ifade eder. Hem Arapça hem de Türkçe’de aynı anlamı taşır.
 • Kabe (الكعبة): İslam’ın kutsal mekanlarından biri olan Kabe’nin adı hem Arapça hem de Türkçe’de aynı şekilde kullanılır.
 • Şeytan (شيطان): Arapça kökenli olan “şeytan,” kötü niyetli varlıkları ifade eder. Türkçe’de de aynı anlamı taşır.

Bu örnekler, Arapça-Türkçe ortak kelimelerin sadece birkaçını göstermektedir. Dilin evrimi ve kültürler arası etkileşim, Türkçe’nin Arapça‘ dan aldığı pek çok kelimenin varlığını sürdürmesine katkıda bulunmuştur. Bu kelimeler, dilimizin zenginliğini artırmanın yanı sıra tarih ve kültür birikimimizi de yansıtmaktadır.

Türkçe’deki Arapça Kelimeler Örnekleri

 1. Selam
 2. Merhaba
 3. Şükran
 4. Cevap
 5. Teşekkür
 6. Allah
 7. Kitap
 8. Kalem
 9. Kıyamet
 10. Namaz
 11. Oruç
 12. Zekat
 13. Hidayet
 14. Fecir
 15. İman
 16. İslam
 17. Müslüman
 18. Sevap
 19. Günah
 20. Rahmet
 21. Barış
 22. Cihad
 23. Sabır
 24. Hikmet
 25. Kader
 26. Kıyamet
 27. Mizan
 28. Niyet
 29. Dua
 30. Sure
 31. Ayet
 32. Rüya
 33. Melek
 34. Cebrail
 35. Mikail
 36. Azrail
 37. İblis
 38. Cin
 39. Şeytan
 40. Cennet
 41. Cehennem
 42. Sadaka
 43. Sadakat
 44. Zikir
 45. Fitne
 46. Hakk
 47. Batıl
 48. Mümin
 49. Kafir
 50. İslam
 51. Müslüman
 52. Şeriat
 53. İftar
 54. Sahur
 55. Fıtrat
 56. Nefis
 57. Niyet
 58. Şükür
 59. Cüz
 60. Kur’an
 61. Kıraat
 62. Fatiha
 63. Bakara
 64. Al-i Imran
 65. Nisa
 66. Maide
 67. En’am
 68. Araf
 69. Enfal
 70. Tevbe
 71. Yunus
 72. Yusuf
 73. Rad
 74. İbrahim
 75. Hac
 76. Mücadele
 77. Taat
 78. Hesap
 79. Mükafat
 80. Sırat
 81. Kıyamet
 82. Münafık
 83. Mürşit
 84. Tevhid
 85. Şefaat
 86. Rızık
 87. Fakir
 88. Zengin
 89. Kulluk
 90. Tövbe
 91. İstihare
 92. Mevlit
 93. Miras
 94. Sadaka
 95. Nifak
 96. Şükran
 97. Fitre
 98. İhsan
 99. Yemek
 100. İftar

Sıkça Sorulan Sorular

Türkçe Arapça kökenli mi?

Evet, Türkçe birçok kelimeyle Arapça kökenlidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapça, İslam kültürü ve bilimiyle etkileşimde bulunarak Türkçe’ye pek çok terimi kazandırdı. Ancak Türkçe’nin temel kökeni Altay dilleri arasındadır ve zamanla çeşitli dillerden etkilenmiştir.

Türkçede neden Arapça kelimeler var?

Türkçede Arapça kelimeler, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisi ve İslam kültürüyle olan bağlantı nedeniyle yaygın olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde Arapça, resmi ve dinî alanlarda önemli bir dil olduğu için Türkçe’ye birçok kelime geçmiştir.

Bir kelimenin Arapça kökenli olduğunu nasıl anlarız?

Bir kelimenin Arapça kökenli olduğunu anlamak için ek, ses benzerliği veya dilbilgisel özelliklere dikkat edebiliriz. Örneğin, “-izm” ekine sahip kelimeler veya Arapça ses yapısına uygun sözcükler Arapça kökenli olabilir.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

1 Yorum

 1. Soner

  Haziran 25, 2020

  Güzel bilgi için teşekkür ederim başarılar

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara