Do Does Kullanımı

Do does kullanımı örnek anlatımlarla aktaracağız. Öncelikle bilmemiz gereken bu yardımcı fiillerin hangi zaman için kullanıldığıdır. Do ve does yardımcı fiilleri basit geniş zaman yapısında kullanılır. Bu tür fiiller ana fiili anlam bakımından cümle içinde genişletirler. Do  does kullanımı dil bilgisi kurallarına göre present simple yani geniş zaman kipi içerisinde kullanılmaktadır.

Do Does Konu Anlatımı

Rutin olarak sık sık yaptığımız olayları anlatırken sımple present tense kullanırız.

Yardımcı eylemleri :DO VE DOES dır.

EXAMPLES:

 • I get up early at 7 o’clock.(ben sabah 7 de erkenden kalkarım)
 • You wash the dishes every evenings.(sen her akşam bulaşık yıkarsın)
 • He walks the dog every Saturday.(o her cumartesi köpeğini gezdirir)
 • She drives a car everyday.(o hergün araba sürer.)
 • It wags the tail.(o kuyruğunu sallar)
 • We read a book every night.( biz her gece kitap okuruz)
 • They call their mom everyday.(onlar annelerini hergün ararlar)

İlginizi çekebilir: İspanyolca Konuşulan Ülkeler

Gördüğünüz üzere he , she , it  cümlenin başında iken fiilimiz ‘’ s’’ takısı alır.(olumlu cümle kurarken)

Do does kullanımı  OLUMSUZ CÜMLEDE ise ; yardımcı eylemler do ve does not eki alarak cümlede varlıklarını gösterirler.

OLUMSUZ VE SORU CÜMLELERİNDE FİİLLER HERHANGİ BİR EK ALMAZLAR. ÇÜNKÜ DO VE DOES KENDİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞLARDIR. OLUMSUZ OLARAK DON’T , DOESN’T SORU OLARAK İSE CÜMLENİN EN BAŞINDA DO VE DOES OLARAK.BİRAZDAN SORU HALLERİNİDE AŞAĞIDA İŞLEYECEĞİM.

EXAMPLES:

 • I don’t get up early at 7 o’clock.(ben sabah 7 de erkenden kalkmam)
 • You don’t wash the dishes every evenings.(sen her akşam bulaşık yıkamazsın)
 • He doesn’t walk the dog every Saturday.(o her cumartesi köpeğini gezdirmez)
 • She doesn’t drive a car everyday.(o hergün araba sürmez.)
 • It doesn’t wag the tail.(o kuyruğunu sallamaz)
 • We don’t read a book every night.( biz her gece kitap okumayız)
 • They don’t call their mom everyday.(onlar annelerini hergün aramazlar)

SORU CÜMLELERİNDE İSE ; DO VE DOES cümlenin en başına getirilerek soru yapılır. Ve YES veya NO diye cevap verilir.

     I , YOU, WE , THEY                                                           HE , SHE ,IT

DO +  YOU   + VERB (FİİL)                                        DOES   +    SHE   + VERB(FİİL)

EXAMPLES:

 • Do you get up early at 7 o’clock?(sen sabah 7 de erkenden kalkar mısın?)
 • Yes, I do yada No,I don’t
 • Do you wash the dishes every evenings?(sen her akşam bulaşık yıkar mısın?)
 • Yes ,I do veya No,I don’t
 • Does he walk the dog every Saturday.(o her cumartesi köpeğini gezdirir mi?)
 • Yes ,he does veya No, he doesn’t
 • Does she drive a car everyday?.(o hergün araba sürermi)
 • Yes ,he does veya No, he doesn’t
 • Does it wag the tail?(o kuyruğunu sallar mı?)
 • Yes ,he does veya No, he doesn’t
 • Do we read a book every night.( biz her gece kitap okur muyuz?)
 • Yes , you do veya No, you don’t

Do Does Farkı

Do ve does arasındaki temel farklılık kullanım şekillieri bakımındandır. Gelin birlikte inceleyerek anlayalım.Do Does kullanımı farklılıkları;

Do ; You,we,they ,these,those,Ayşe and Hilmi gibi çoğul özneler ile birlikte kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak da I kişi zamiriyle de kullanılır.

Örnek: They don’t like boks (Kitapları sevmezler.)

Does; He,She,İt That,This,Ayşe,Hilmi gibi tekil özneler ile birlikte kullanılmaktadır.

Örnek: Ayşe doesn’t like book (Ayşe kitapları sevmez.)

Do emir ve komut cümlelerinin oluşumunda kullanılır.

Do your homework ! ( Ev ödevini yap)

Does hiçbir zaman emir cümlelerinde kullanılmamaktadır.

Does your homework (Yanlış kullanımdır.)

“Do Does Kullanımı” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Call Now Button