Comparative Adjectives

İngilizce’de comparative adjectives iki nesneyi veya özneyi birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılan sıfatlardır. Bu sıfatlara karşılaştırma sıfatları adı verilir. Karşılaştırma sıfatları, iki şeyin farklı olduğu özellikleri vurgulamak için söylenir. Comparative adjectives, Türkçe’de daha kelimesi ile yapılır.

İlginizi çekebilir: İsveççe Konuşan Ülkeler

 • big house                           bigger house
 • büyük ev                             daha büyük ev
 • old house                           older house
 • eski ev                                daha eski ev
 • small house                       smaller house
 • küçük ev                             daha küçük ev

Comparatives Adjectives Konu Anlatımı

İngilizce’de comparative adjectives oluşturmanın iki yolu vardır. Bunlar sıfatlara –er ekinin getirilmesi veya sıfattan önce more (daha) kelimesinin kullanılmasıdır. Sıfat tek heceliyse, -er eki alarak karşılaştırmalı sıfat haline getirilir. Eğer sıfat iki heceliyse, bazı kelimelerde –er eki getirilir, bazılarında ise more kullanılır.

 • hot (sıcak)                          hotter (daha sıcak)
 • high (yüksek)                    higher (daha yüksek)
 • clean (temiz)                     cleaner (daha temiz)
 • dirty (kirli)                          dirtier (daha kirli)
 • tall (uzun)                           taller (daha uzun)
 • strong (güçlü)                   stronger (daha güçlü)
 • thin (ince)                          thinner (daha ince)
 • wise (akıllı)                         wiser (daha akıllı)
 • young (genç)                    younger (daha genç)

İngilizce’de –y ile biten kelimeler, -er takısı alırken, sondaki –y harfi düşer, -i’ye dönüşür:

 • Happy (mutlu) – Happier (daha mutlu)
 • Lonely (yalnız)- Lonelier (daha yalnız)
 • Pretty (sevimli) – Prettier (daha sevimli)

İngilizce’de bazı kelimeler, -er eki aldığında kelime tamamen değişime uğrayabilir. İngilizce’de bu kelimelere irregular comparatives (düzensiz karşılaştırmalar) adı verilir.

 • good (iyi) → better (daha iyi)
 • well (sağlıklı) → better (daha sağlıklı)
 • bad (kötü) → worse (daha kötü)
 • far (uzak) → farther/further (daha uzak)

Eğer sıfat iki veya ikiden daha fazla heceden oluşuyorsa more kullanılır.

 • beautiful (güzel)                             more beautiful (daha güzel)
 • expensive (pahalı)                         more expensive (daha pahalı)
 • famous (ünlü)                                  more famous (daha ünlü)
 • modern (çağdaş)                            more modern (daha çağdaş)

Bazı iki heceli kelimeler, hem –er eki ile hem de more kelimesi ile kullanılabilir.

 • quiet (sessiz) → quieter/more quiet (daha sessiz)
 • clever (akıllı) → cleverer/more clever (daha akıllı)
 • narrow (dar) → narrower/more narrow (daha dar)
 • simple (basit) → simpler/more simple (daha basit)

Comparative and Superlative Adjectives

Comparative and superlative adjectives konusu, İngilizce’de sıfatlarla ilgili en önemli konulardan biridir. İngilizce’de comparative adjectives karşılaştırma sıfatları iken, superlative adjectives üstünlük sıfatlarıdır. Superlative adjectives iki veya daha fazla nesne veya kişilerden birinin bir konuda en iyi olduğunu ifade etmek için kullanılan sıfatlardır. Superlative adjectives, sıfatlara –est eki veya sıfatlardan önce most kelimesi getirilir.

 • large (geniş)                                      larger (daha geniş)                                         largest (en geniş)
 • fast (hızlı)                                           faster (daha hızlı)                                            fastest (en hızlı)
 • big (büyük)                                        bigger (daha büyük)                                      biggest (en büyük)
 • sad (üzgün)                                       sadder (daha üzgün)                                     saddest (en üzgün)
 • happy (mutlu)                                  happier (daha mutlu)                                    happiest (en mutlu)
 • busy (meşgul)                                  busier (daha meşgul)                                    busiest (en meşgul)
 • simple (basit)                                    simplier (daha basit)                                      simpliest (en basit)
 • important (önemli)                        more important (daha önemli)                 most important (en önemli)
 • expensive (pahalı)                         more expensive (daha pahalı)                  most expensive (en pahalı)
 • good (iyi)                                            better (daha iyi)                                              best (en iyi)
 • bad (kötü)                                         worse (daha kötü)                                         worst (en kötü)
 • much (çok)                                        more (daha çok)                                             most (en çok)

Tek heceli olmalarına rağmen ‘more’ veya ‘most’ ile birlikte kullanmamız gereken birkaç sıfat vardır. Bu kelimelere ‘er’ veya ‘est’ takısı eklenemez.

 • fun (eğlenceli) → more fun (daha eğlenceli) / most fun (en eğlenceli)
 • real (gerçek) → more real (daha gerçek) / most real (en gerçek)
 • right (doğru) → more right (daha doğru) / most right (en doğru)
 • wrong (yanlış) → more wrong (daha yanlış) / most wrong (en yanlış)

Yorum yapın

Call Now Button