Comparative Adjectives

Şubat 21, 2024

İngilizce’ de comparative adjectives iki nesneyi veya özneyi birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılan sıfatlardır. Bu sıfatlara karşılaştırma sıfatları adı verilir. Karşılaştırma sıfatları, iki şeyin farklı olduğu özellikleri vurgulamak için söylenir. Comparative adjectives, Türkçe’ de daha kelimesi ile yapılır.

İlginizi çekebilir: İsveççe Konuşan Ülkeler

 • big house                           bigger house
 • büyük ev                             daha büyük ev
 • old house                           older house
 • eski ev                                daha eski ev
 • small house                       smaller house
 • küçük ev                             daha küçük ev

Comparatives Adjectives Konu Anlatımı

İngilizce’ de comparative adjectives oluşturmanın iki yolu vardır. Bunlar sıfatlara –er ekinin getirilmesi veya sıfattan önce more (daha) kelimesinin kullanılmasıdır. Sıfat tek heceliyse, -er eki alarak karşılaştırmalı sıfat haline getirilir. Eğer sıfat iki heceliyse, bazı kelimelerde –er eki getirilir, bazılarında ise more kullanılır.

 • hot (sıcak)                          hotter (daha sıcak)
 • high (yüksek)                    higher (daha yüksek)
 • clean (temiz)                     cleaner (daha temiz)
 • dirty (kirli)                          dirtier (daha kirli)
 • tall (uzun)                           taller (daha uzun)
 • strong (güçlü)                   stronger (daha güçlü)
 • thin (ince)                          thinner (daha ince)
 • wise (akıllı)                         wiser (daha akıllı)
 • young (genç)                    younger (daha genç)

İngilizce’de –y ile biten kelimeler, -er takısı alırken, sondaki –y harfi düşer, -i’ye dönüşür:

 • Happy (mutlu) – Happier (daha mutlu)
 • Lonely (yalnız)- Lonelier (daha yalnız)
 • Pretty (sevimli) – Prettier (daha sevimli)

İngilizce’ de bazı kelimeler, -er eki aldığında kelime tamamen değişime uğrayabilir. İngilizce’ de bu kelimelere irregular comparatives (düzensiz karşılaştırmalar) adı verilir.

 • good (iyi) → better (daha iyi)
 • well (sağlıklı) → better (daha sağlıklı)
 • bad (kötü) → worse (daha kötü)
 • far (uzak) → farther/further (daha uzak)

Eğer sıfat iki veya ikiden daha fazla heceden oluşuyorsa more kullanılır.

 • beautiful (güzel)                             more beautiful (daha güzel)
 • expensive (pahalı)                         more expensive (daha pahalı)
 • famous (ünlü)                                  more famous (daha ünlü)
 • modern (çağdaş)                            more modern (daha çağdaş)

Bazı iki heceli kelimeler, hem –er eki ile hem de more kelimesi ile kullanılabilir.

 • quiet (sessiz) → quieter/more quiet (daha sessiz)
 • clever (akıllı) → cleverer/more clever (daha akıllı)
 • narrow (dar) → narrower/more narrow (daha dar)
 • simple (basit) → simpler/more simple (daha basit)

Comparative and Superlative Adjectives

Comparative and superlative adjectives konusu, İngilizce’de sıfatlarla ilgili en önemli konulardan biridir. İngilizce’de comparative adjectives karşılaştırma sıfatları iken, superlative adjectives üstünlük sıfatlarıdır. Superlative adjectives iki veya daha fazla nesne veya kişilerden birinin bir konuda en iyi olduğunu ifade etmek için kullanılan sıfatlardır. Superlative adjectives, sıfatlara –est eki veya sıfatlardan önce most kelimesi getirilir.

 • large (geniş)                                      larger (daha geniş)                                         largest (en geniş)
 • fast (hızlı)                                           faster (daha hızlı)                                            fastest (en hızlı)
 • big (büyük)                                        bigger (daha büyük)                                      biggest (en büyük)
 • sad (üzgün)                                       sadder (daha üzgün)                                     saddest (en üzgün)
 • happy (mutlu)                                  happier (daha mutlu)                                    happiest (en mutlu)
 • busy (meşgul)                                  busier (daha meşgul)                                    busiest (en meşgul)
 • simple (basit)                                    simplier (daha basit)                                      simpliest (en basit)
 • important (önemli)                        more important (daha önemli)                 most important (en önemli)
 • expensive (pahalı)                         more expensive (daha pahalı)                  most expensive (en pahalı)
 • good (iyi)                                            better (daha iyi)                                              best (en iyi)
 • bad (kötü)                                         worse (daha kötü)                                         worst (en kötü)
 • much (çok)                                        more (daha çok)                                             most (en çok)

Tek heceli olmalarına rağmen ‘more’ veya ‘most’ ile birlikte kullanmamız gereken birkaç sıfat vardır. Bu kelimelere ‘er’ veya ‘est’ takısı eklenemez.

 • fun (eğlenceli) → more fun (daha eğlenceli) / most fun (en eğlenceli)
 • real (gerçek) → more real (daha gerçek) / most real (en gerçek)
 • right (doğru) → more right (daha doğru) / most right (en doğru)
 • wrong (yanlış) → more wrong (daha yanlış) / most wrong (en yanlış)
 • Comparative Adjectives
  Comparative Adjectives

Comparative Adjectives Exercises

İngilizce dilbilgisinde karşılaştırmalı sıfatlar, iki veya daha fazla nesnenin veya durumun kıyaslanmasında kullanılan önemli bir unsurdur. Bu sıfatlar, genellikle “-er” eki ile birlikte gelir veya “more” kelimesi kullanılarak ifade edilir. Bu makalede, karşılaştırmalı sıfatları anlamak ve kullanmak için çeşitli egzersizlere odaklanacağız. Bu pratik egzersizlerle dil becerilerinizi geliştirebilir ve karşılaştırmalı sıfatları doğru bir şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

 • Kelimeleri Karşılaştır

Verilen kelime çiftlerini karşılaştırarak hangi sıfatın kullanılması gerektiğini belirleyin. Örneğin:

 1. This book is __________ (interesting) than the one I read last week.
  • a) more interesting
  • b) interestinger

Doğru cevap: a) more interesting

Egzersizde verilen diğer örnekleri de tamamlayarak kendi karşılaştırmalı sıfatlarınızı oluşturun.

 • Cümleleri Tamamlayın

Verilen cümleleri karşılaştırmalı sıfatlarla tamamlayın. Örneğin:

 1. Jane is ________ (tall) than her brother.
  • a) more tall
  • b) taller

Doğru cevap: b) taller

Egzersizdeki diğer cümleleri tamamlayarak kendi cümle yapma becerilerinizi geliştirin.

 • Görsellerle Çalışın

Verilen görsellerle ilgili cümleleri oluşturun ve karşılaştırmalı sıfatları doğru bir şekilde uygulayın. Örneğin:

 • The giraffe is __________ (tall) than the elephant.

Bu tür görsel egzersizlerle, kelime dağarcığınızı genişletebilir ve karşılaştırmalı sıfatları kullanma yeteneğinizi pekiştirebilirsiniz.

 • Hikaye Yazın

Kendi hikayenizi oluşturun ve karakterlerin özelliklerini karşılaştırmalı sıfatlar kullanarak ifade edin. Bu egzersiz, yazma becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra karşılaştırmalı sıfatları doğal bir şekilde kullanmayı da sağlar.

Bu egzersizleri düzenli olarak yaparak, karşılaştırmalı sıfatları anlamak ve kullanmak konusundaki becerilerinizi artırabilirsiniz. Dilbilgisi pratiği, İngilizce becerilerinizi güçlendirmenin etkili bir yoludur. Başarılar dileriz!

Comparative Adjectives
Comparative Adjectives

Comparative Superlative Exercises

“Karşılaştırmalı Üstünlük Egzersizleri: Dilbilgisi Becerilerini Güçlendirme Yolları”

Dilbilgisi becerilerini geliştirmek, iletişim yeteneklerini güçlendirmek ve daha etkili bir şekilde ifade etmek için dilbilgisi kurallarını anlamak önemlidir. Bu bağlamda, karşılaştırmalı ve üstünlük yapıları, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini ifade etmek için kullanılan önemli araçlardır. Bu makalede, karşılaştırmalı ve üstünlük yapıları üzerine çeşitli dilbilgisi egzersizleri sunulacak ve bu egzersizler aracılığıyla dil kullanımınızı daha etkili bir hale getirmenin yollarını keşfedeceksiniz.

 • Sıfat Karşılaştırmaları: İki nesneyi veya durumu karşılaştırmak için sıfatların doğru kullanımı oldukça önemlidir. İlk olarak, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun karşılaştırmalı sıfatları ekleyin:
  • Bu film, diğerlerinden daha ________ (heyecan verici).
  • Olay, beklediğimizden çok daha ________ (ilginç) çıktı.
 • Zamir Üstünlük Kullanımı: Zamirlerle üstünlük ifadesi yapma, dilbilgisi kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Aşağıdaki cümlelerde uygun zamirleri ekleyerek üstünlük ifadesini tamamlayın:
  • Bu kitap, diğerlerinden daha iyi; oku, sen de ________ (en iyi) kitaptır.
  • Bu soruyu çözen öğrenci, sınıfta ________ (en başarılı) öğrencidir.
 • Zarfların Karşılaştırılması: Zarfları karşılaştırarak bir eylemin ne kadar etkili bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmek, yazılı ifadenizi güçlendirebilir. Aşağıdaki cümlelerde uygun zarfları ekleyerek karşılaştırmayı tamamlayın:
  • Bu gösteri, diğerlerinden daha ________ (etkileyici) sunuldu.
  • Öğrenciler, sınavda daha ________ (hızlı) çalışmalıdır.
 • İsimlerle Üstünlük İfadesi: İsimlerle üstünlük ifadesi, bir nesnenin diğerine göre daha üstün olma durumunu ifade etmek için kullanılır. Aşağıdaki cümlelerde uygun üstünlük ifadesini ekleyin:
  • Bu şehir, turistler için diğer şehirlerden daha ________ (çekici).
  • Bu restoran, lezzet açısından diğerlerinden ________ (üstün).
 • Genel Karşılaştırmalı Cümleler: Son olarak, genel karşılaştırmalı cümlelerle dil becerilerinizi pekiştirin. Aşağıdaki cümlelerde uygun karşılaştırmalı ifadeleri ekleyin:
  • Yaz mevsimi, kışa göre daha ________ (sıcak) geçer.
  • Bu konuda, diğerlerine göre daha ________ (bilgili) olduğunu düşünüyorum.

Bu egzersizlerle dilbilgisi kurallarını güçlendirecek ve karşılaştırmalı üstünlük yapılarını daha etkin bir şekilde kullanma becerilerinizi geliştireceksiniz. Egzersizleri tamamladıktan sonra, yazılı ifadelerinizde daha doğru ve etkili bir dil kullanma konusundaki ilerlemenizi fark edeceksiniz. Dilbilgisi becerilerinizi sürekli olarak geliştirmek için düzenli olarak bu tür egzersizlere zaman ayırmayı unutmayın.

Comparative Adjectives Kuralları

Karşılaştırmalı Sıfatlar: 

Sıfatlar dilimizde nesneleri, durumları ya da kişileri niteler. Karşılaştırmalı sıfatlar, bu nitelemeyi bir adım öteye taşıyarak bir şeyin diğerine göre daha üstün ya da daha eksik olduğunu ifade etmemize olanak tanır. “Daha iyi,” “daha hızlı,” veya “daha güzel” gibi ifadelerle karşılaştırmalı sıfatlar, dilin zenginliğini arttırır. İşte karşılaştırmalı sıfatlarla ilgili kurallar ve kullanım örnekleri:

1. Bir Hece ile Biten Kısa Sıfatlar

 • Tek hece ile biten kısa sıfatlara “-er” eklenerek karşılaştırmalı hali elde edilir. Örnek: fast (hızlı) → faster (daha hızlı), tall (uzun) → taller (daha uzun)

2. Eğer Sıfat Çift Ünlü ile Biterse

 • Sıfatın sonunda iki ünlü harf (a, e, i, o, u) varsa, sıfatın sonuna sadece “-r” eklenir. Örnek: narrow (dar) → narrower (daha dar), deep (derin) → deeper (daha derin)

3. Birden Fazla Ünlü ile Biten Sıfatlar

 • Sıfatın sonunda birden fazla ünlü harf bulunuyorsa, sıfatın sonuna “-er” eklenir. Örnek: modern (modern) → more modern (daha modern), famous (ünlü) → more famous (daha ünlü)

4. Eğer Sıfat İki veya Daha Fazla Heceye Sahipse

 • İki veya daha fazla hece içeren sıfatlara “more” kelimesi eklenerek karşılaştırmalı hali oluşturulur. Örnek: expensive (pahalı) → more expensive (daha pahalı), beautiful (güzel) → more beautiful (daha güzel)

5. Düzensiz Sıfatlar

 • Bazı sıfatlar düzensiz bir biçimde karşılaştırılır. Bu durumda, sıfatın kendisi değişir. Örnek: good (iyi) → better (daha iyi), bad (kötü) → worse (daha kötü)

Karşılaştırmalı sıfatlar, dilin esnekliğini ve ifade gücünü arttırır. Bu kuralları anlayarak, dilin zenginliğinden daha iyi yararlanabilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Unutmayın ki dilin güzellikleri, detaylarda gizlidir, ve karşılaştırmalı sıfatlar bu detayları ifade etmek için mükemmel bir araçtır.

Irregular Adjectives (Düzensiz Sıfatlar)

İngilizce dilbilgisinde, sıfatlar genellikle karşılaştırma yapmak için kullanılır. Bu karşılaştırmaları yapmak için “comparative adjectives” dediğimiz özel bir yapı vardır. Ancak, bazı sıfatlar bu kurallara uymaz ve bu sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir. Türkçe’de de benzer bir yapı bulunmakla birlikte, bazı sıfatlar genellikle beklendiği gibi davranmaz.

1. İngilizce Düzensiz Sıfatlar (Irregular Adjectives in English):

İngilizce’de düzensiz sıfatlar, genellikle kelimenin köküne bir ek eklenerek oluşturulmaz. Bunun yerine, sıfatın kendisi değişir. Örneğin:

 • Good (İyi) sıfatının karşılaştırma hali Better (Daha İyi)’dir.
 • Bad (Kötü) sıfatının karşılaştırma hali Worse (Daha Kötü)’dir.

Bu düzensizlikler, öğrenenler için bazen kafa karıştırıcı olabilir, ancak pratikle bu sıfatların doğru kullanımı kolayca öğrenilebilir.

2. Türkçe Düzensiz Sıfatlar:

Türkçe’de de benzer bir durum söz konusudur. Ancak, Türkçe’de düzensiz sıfatlar genellikle ekler aracılığıyla değil, sıfatın kendisi değiştirilerek oluşturulur. Örneğin:

 • İyi sıfatının karşılaştırma hali Daha İyi olmaz, bunun yerine Daha İyi sıfatı direkt olarak kullanılır.

Türkçe’de bu düzensiz sıfatlar daha azdır ve genellikle öğrenenler için daha tutarlı bir yapı sunar.

3. Ortak Örnekler:

İngilizce ve Türkçe’de düzensiz sıfatlara örnekler vererek bu konuyu pekiştirelim:

 • İngilizce: Good – Better
 • Türkçe: İyi – Daha İyi
 • İngilizce: Bad – Worse
 • Türkçe: Kötü – Daha Kötü

Bu örnekler, iki dilde de benzer bir mantığı gösterir ve düzensiz sıfatların nasıl kullanılacağını anlamamıza yardımcı olur.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara