Should Have Konu Anlatımı

Şubat 16, 2024

Should have konu anlatımı, should have kalıbının hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını içermektedir. Shoul have kalıbı, İngilizce’de pişman olduğumuz deneyimler hakkında konuşurken kullanılır. Should have kalıbında have kelimesinden sonra fiilin 3. hali kullanılır:

İlginizi çekebilir: İsviçre de Hangi Dil Konuşulur ?

Should + have + Verb 3

 • I got really wet walking home last night, I should have taken an umbrella.

Dün gece eve yürürken çok ıslandım, şemsiye almalıydım.

 • I should have called you sooner.

Seni daha erken aramalıydım.

 • You should have spoken to me before deciding.

Karar vermeden önce benimle konuşmalıydın.

Should have konu anlatımı dâhilinde should ifadesinin olumsuz biçimine de değinmeliyiz. İngilizce’de should ifadesinin olumsuzu, should not veya should’nt şeklinde yazılır ve ifade edilir.

 • Sinem talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.

Sinem film boyunca konuştu. Onu sinemaya davet etmemeliydim.

 • I’m really tired today. I should not have stayed awake so late last night.

Bugün gerçekten yorgunum. Dün gece geç saatlere kadar uyanık kalmamalıydım.

 • I shouldn’t have shouted at her.

Ona bağırmamalıydım.

Should Have Konu Anlatımı
Should Have Konu Anlatımı 3

Should Have V3

Should have konu anlatımı, İngilizce’de geçmişte yapmamız gereken ama yapmadığımız şeyler için kullanılır. Bu yüzden bu ifade hata yaptığımızı ve bundan pişmanlık duyduğumuzu belirtir.

 • I should have gone with you.

Seninle gitmeliydim.

 • I should have studied more for my test.

Sınavım için daha çok çalışmalıydım.

 • I should have read the directions before starting.

Başlamadan önce talimatları okumalıydım.

 • I should have eaten breakfast this morning.

Bu sabah kahvaltı etmeliydim.

 • I should have listened to your advice.

Tavsiyeni dinlemeliydim.

 • I should have married her when I had the chance.

Şansım varken onunla evlenmeliydim.

 • I should have studied harder!

Daha çok çalışmalıydım!

 • I shouldn’t have eaten so much cake!

Bu kadar çok kek yememeliydim!

 • You should have called me when you arrived.

Geldiğinde beni aramalıydın.

 • Ahmet should have left early, then he wouldn’t have missed the plane.

Ahmet (buradan) erken ayrılmalıydı, o zaman uçağı kaçırmazdı.

 • His plane should have arrived by now.

Uçağı şimdiye kadar gelmiş olmalıydı.

 • Aslı should have finished work by now.

Aslı işini şimdiye kadar bitirmiştir.

 • I should have bought more water.

Daha fazla su almalıydım.

 • You should have listened to me.

Beni dinlemeliydin.

 • You should not have hidden your sister’s phone.

Kız kardeşinin telefonunu saklamamalıydın.

Should Have Been V3 Konu Anlatımı

İngilizce’de should have konu anlatımı, aynı zamanda bu ifadenin edilgen yapısını da kapsayan bir konudur. Should ifadesinin edilgen yapısı should + have + been + verb 3 şeklinde oluşturulur. Bu ifadeler Türkçe’ye yapılmalıydı veya yapılması gerekirdi şeklinde çevrilir. Should have been V3 kalıbı, olması gerektiğini düşündüğünüz, ama gerçekleşmemiş durumlar için kullanılır. Bu ifade İngilizce’de konuşma dilinde tartışmalarda sık kullanılır.

 • You should not have lied to me!

Bana yalan söylememeliydin!

 • You should have been more careful!

Daha dikkatli olmalıydın!

Should have been V3 kalıbı, bir konuyu eleştirmek istediğinizde, bir yanlışı belirtmek istediğinizde veya bir olasılığı vurgulamak istediğinizde de kullanılır.

 • The schools should have been opened last month.

Okullar geçen ay açılmalıydı.

 • That medicine should have been taken on a full stomach.

O ilaç tok karnına içilmeliydi.

 • The lessons should have been finished by now.

Dersler, şimdiye kadar bitmiş olmalıydı.

Should have konu anlatımı, should have kalıbının hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını içermektedir. Shoul have kalıbı, İngilizce’de pişman olduğumuz deneyimler hakkında konuşurken kullanılır. Should have kalıbında have kelimesinden sonra fiilin 3. hali kullanılır:

Should + have + Verb 3

 • I got really wet walking home last night, I should have taken an umbrella.

Dün gece eve yürürken çok ıslandım, şemsiye almalıydım.

 • I should have called you sooner.

Seni daha erken aramalıydım.

 • You should have spoken to me before deciding.

Karar vermeden önce benimle konuşmalıydın.

Should have konu anlatımı dâhilinde should ifadesinin olumsuz biçimine de değinmeliyiz. İngilizce’de should ifadesinin olumsuzu, should not veya should’nt şeklinde yazılır ve ifade edilir.

 • Sinem talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.

Sinem film boyunca konuştu. Onu sinemaya davet etmemeliydim.

 • I’m really tired today. I should not have stayed awake so late last night.

Bugün gerçekten yorgunum. Dün gece geç saatlere kadar uyanık kalmamalıydım.

 • I shouldn’t have shouted at her.

Ona bağırmamalıydım.

Should Have Konu Anlatımı
Should Have Konu Anlatımı 4

Should Have V3

Should have konu anlatımı, İngilizce’de geçmişte yapmamız gereken ama yapmadığımız şeyler için kullanılır. Bu yüzden bu ifade hata yaptığımızı ve bundan pişmanlık duyduğumuzu belirtir.

 • I should have gone with you.

Seninle gitmeliydim.

 • I should have studied more for my test.

Sınavım için daha çok çalışmalıydım.

 • I should have read the directions before starting.

Başlamadan önce talimatları okumalıydım.

 • I should have eaten breakfast this morning.

Bu sabah kahvaltı etmeliydim.

 • I should have listened to your advice.

Tavsiyeni dinlemeliydim.

 • I should have married her when I had the chance.

Şansım varken onunla evlenmeliydim.

 • I should have studied harder!

Daha çok çalışmalıydım!

 • I shouldn’t have eaten so much cake!

Bu kadar çok kek yememeliydim!

 • You should have called me when you arrived.

Geldiğinde beni aramalıydın.

 • Ahmet should have left early, then he wouldn’t have missed the plane.

Ahmet (buradan) erken ayrılmalıydı, o zaman uçağı kaçırmazdı.

 • His plane should have arrived by now.

Uçağı şimdiye kadar gelmiş olmalıydı.

 • Aslı should have finished work by now.

Aslı işini şimdiye kadar bitirmiştir.

 • I should have bought more water.

Daha fazla su almalıydım.

 • You should have listened to me.

Beni dinlemeliydin.

 • You should not have hidden your sister’s phone.

Kız kardeşinin telefonunu saklamamalıydın.

Should Have Been V3

Should Have Been V3 Konu Anlatımı

İngilizce’de should have konu anlatımı, aynı zamanda bu ifadenin edilgen yapısını da kapsayan bir konudur. Should ifadesinin edilgen yapısı should + have + been + verb 3 şeklinde oluşturulur. Bu ifadeler Türkçe’ye yapılmalıydı veya yapılması gerekirdi şeklinde çevrilir. Should have been V3 kalıbı, olması gerektiğini düşündüğünüz, ama gerçekleşmemiş durumlar için kullanılır. Bu ifade İngilizce’de konuşma dilinde tartışmalarda sık kullanılır.

 • You should not have lied to me!

Bana yalan söylememeliydin!

 • You should have been more careful!

Daha dikkatli olmalıydın!

Should have been V3 kalıbı, bir konuyu eleştirmek istediğinizde, bir yanlışı belirtmek istediğinizde veya bir olasılığı vurgulamak istediğinizde de kullanılır.

 • The schools should have been opened last month.

Okullar geçen ay açılmalıydı.

 • That medicine should have been taken on a full stomach.

O ilaç tok karnına içilmeliydi.

 • The lessons should have been finished by now.

Dersler, şimdiye kadar bitmiş olmalıydı.

Should Have ne için kullanılır?

İngilizce dilinde sıkça karşılaşılan “should have” ifadesi, bir eylemin geçmişte gerçekleşmesi gereken ancak gerçekleşmemiş olması durumunu ifade eden bir yapıdır. Bu ifade, genellikle bir öneri, öğüt veya eleştiri içinde kullanılır. “Should have” yapısı, bir kişinin geçmişte daha iyi bir karar veya davranış sergilemesi gerektiğini vurgular. Peki, “should have” ifadesi nasıl kullanılır ve hangi durumlarda kullanılır?

Birinci şahıs için kullanılan “should have,” geçmişte alınan bir kararı ya da yapılan bir eylemi değerlendirirken kullanılır. Genellikle kişinin daha iyi bir tercih yapması gerektiği, farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, “I should have studied more for the exam” ifadesi, kişinin sınav için daha fazla çalışması gerektiğini ve bu konuda bir hata yaptığını ifade eder.

Aynı zamanda, “should have” ifadesi, geçmişteki bir durumu eleştirirken de kullanılabilir. Bir kişinin yapması gereken bir şeyi yapmamış olmasını vurgulayarak, o durumu değerlendirir. Örneğin, “He should have apologized for his behavior” cümlesi, kişinin davranışı nedeniyle özür dilemesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını belirtir.

Bu ifade aynı zamanda geçmişteki bir öneriyi de içerebilir. Yani, kişiye daha iyi bir seçenek sunulmuş olabilir ancak o kişi bu öneriyi değerlendirip kullanmamıştır. Örneğin, “You should have taken the train instead of driving in the traffic” cümlesi, kişinin trafikte araba kullanmak yerine treni tercih etmesi gerektiğini ifade eder.

Sonuç olarak, “should have” ifadesi, geçmişteki bir durumu değerlendirirken, daha iyi bir seçeneğin olmasına rağmen kişinin bu seçeneği kullanmamış olmasını ifade eder. Bu yapının doğru bir şekilde kullanılması, dilin zenginliğini artırır ve iletişimde daha açık bir ifade sağlar. Bu nedenle, İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanmak isteyenler için “should have” ifadesinin doğru bağlamda kullanımını anlamak önemlidir.

“Should Have V3” Kip Belirteci

“Should Have V3” kip belirteci, İngilizce dilbilgisinde geçmişte yapılmış ancak gerçekleşmemiş bir eylemin ifadesi için kullanılan bir dilbilgisi kuralıdır. Bu kip belirteci, geçmişte yapılamamış bir eylemin olası sonuçlarını ve pişmanlıkları ifade etmek amacıyla kullanılır. “Should have” ifadesi, bir şeyin yapılması gerektiği, fakat bu eylemin geçmişte yapılmamış olduğu durumları vurgular.

Örneklerle açıklamak gerekirse:

 1. Olumlu Kullanım:
  • Geçmişte yapmanız gereken bir şeyi yapmamışsanız ve bunun olumsuz sonuçlarını hissediyorsanız:
   • Örnek: “You should have studied for the exam. Now, you might not pass it.”
 2. Olumsuz Kullanım:
  • Geçmişte yapmanız gereken bir şeyi yapmamanın olumsuz etkilerini vurgulamak:
   • Örnek: “I should have called you earlier, and now it’s too late.”
 3. Kesin Olmayan Durumlar:
  • Geçmişte belirsiz bir durum söz konusuysa ve eylem gerçekleşmemişse:
   • Örnek: “She should have received the invitation by now, but I’m not sure.”
 4. Tavsiye ve Öneriler:
  • Bir kişiye geçmişte yapması gereken bir şeyi hatırlatmak veya öneride bulunmak:
   • Örnek: “You should have backed up your important files regularly to avoid data loss.”

“Should Have V3” kip belirteci, geçmişteki olası durumları, yapılması gereken ancak yapılmamış eylemleri vurgulayarak konuşmacının duygu durumunu, pişmanlığını veya önerilerini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, zaman içinde gerçekleşmiş ancak kaçırılmış fırsatları veya yapılmamış eylemleri vurgulayarak iletişimde derinlik katar.

İngilizcede Should Have V3 Kullanımı Örnekleri

İngilizceTürkçe
You should have studied for the exam.Sınava çalışmalıydın.
They should have finished the project by now.Şu an projeyi bitirmiş olmalıydılar.
I should have listened to your advice.Sana danışmalıydım.
She should have called me yesterday.Dün bana aramalıydı.
We should have booked our tickets earlier.Biletlerimizi daha önce ayırtmalıydık.
He should have asked for help.Yardım istemeliydi.
You should have gone to the doctor.Doktora gitmelidin.
They should have notified us in advance.Bizi önceden bilgilendirmeliydiler.
I should have bought that dress.Şu elbiseyi almalıydım.
She should have returned the call.Aramayı geri döndürmeliydi.
We should have saved more money.Daha fazla para biriktirmeliydik.
You should have apologized.Özür dilemelidin.
He should have arrived by now.O şimdiye kadar gelmeliydi.
They should have finished their homework.Ödevlerini bitirmiş olmalıydılar.
I should have double-checked the address.Adresi tekrar kontrol etmeliydim.
She should have known better.Daha iyi bilmeliydi.
We should have taken a different route.Farklı bir rota seçmeliydik.
You should have seen the movie.Filmi izlemelidin.
They should have repaired the car.Arabayı tamir etmeliydiler.
I should have called you earlier.Seni daha önce aramalıydım.
He should have attended the meeting.Toplantıya katılmalıydı.

Sıkça Sorulan Sorular

Should Have V3 hangi tense?

“Should Have V3” ifadesi, genellikle geçmişte gerçekleşen bir eylemin, o anki bir duruma etkisi olduğunu ifade eden bir yapıdır. Bu yapı, genellikle “geçmişte yapılması gereken bir şeyin yapılmamış olması ve bu durumun şu anki bir durumu nasıl etkilediğini” belirtir.

Should Have past participle ne demek?

“Should have past participle” ifadesi, bir eylemin geçmişte yapılması gerektiğini ancak gerçekleşmediğini ifade eden bir dil yapısıdır. “Should have” ifadesi, bir şeyin geçmişte yapılması gerektiğini belirtirken, “past participle” ise eylemin tamamlanmış halini ifade eder.

User Avatar

Çağrı Dil Kursu

Çağrı Dil Okulu; yabancı dil öğretiminde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip E. Diplomat ve Eğitimci Mustafa GÜRLEYİK öncülüğünde kurulmuştur. Yabancı Dil Kursu arayanlar için Çağrı Dil Okulu, geniş kurs yelpazesi, uygun fiyatları ve profesyonel dil öğretmenleri ile en iyi seçeneklerden biridir.

Düşüncelerini Paylaş

Hemen Ara