Should Have Konu Anlatımı

Should have konu anlatımı, should have kalıbının hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını içermektedir. Shoul have kalıbı, İngilizce’de pişman olduğumuz deneyimler hakkında konuşurken kullanılır. Should have kalıbında have kelimesinden sonra fiilin 3. hali kullanılır:

İlginizi çekebilir: İsviçre de Hangi Dil Konuşulur ?

Should + have + Verb 3

 • I got really wet walking home last night, I should have taken an umbrella.

Dün gece eve yürürken çok ıslandım, şemsiye almalıydım.

 • I should have called you sooner.

Seni daha erken aramalıydım.

 • You should have spoken to me before deciding.

Karar vermeden önce benimle konuşmalıydın.

Should have konu anlatımı dâhilinde should ifadesinin olumsuz biçimine de değinmeliyiz. İngilizce’de should ifadesinin olumsuzu, should not veya should’nt şeklinde yazılır ve ifade edilir.

 • Sinem talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.

Sinem film boyunca konuştu. Onu sinemaya davet etmemeliydim.

 • I’m really tired today. I should not have stayed awake so late last night.

Bugün gerçekten yorgunum. Dün gece geç saatlere kadar uyanık kalmamalıydım.

 • I shouldn’t have shouted at her.

Ona bağırmamalıydım.

Should Have V3 Konu Anlatımı

Should have konu anlatımı, İngilizce’de geçmişte yapmamız gereken ama yapmadığımız şeyler için kullanılır. Bu yüzden bu ifade hata yaptığımızı ve bundan pişmanlık duyduğumuzu belirtir.

 • I should have gone with you.

Seninle gitmeliydim.

 • I should have studied more for my test.

Sınavım için daha çok çalışmalıydım.

 • I should have read the directions before starting.

Başlamadan önce talimatları okumalıydım.

 • I should have eaten breakfast this morning.

Bu sabah kahvaltı etmeliydim.

 • I should have listened to your advice.

Tavsiyeni dinlemeliydim.

 • I should have married her when I had the chance.

Şansım varken onunla evlenmeliydim.

 • I should have studied harder!

Daha çok çalışmalıydım!

 • I shouldn’t have eaten so much cake!

Bu kadar çok kek yememeliydim!

 • You should have called me when you arrived.

Geldiğinde beni aramalıydın.

 • Ahmet should have left early, then he wouldn’t have missed the plane.

Ahmet (buradan) erken ayrılmalıydı, o zaman uçağı kaçırmazdı.

 • His plane should have arrived by now.

Uçağı şimdiye kadar gelmiş olmalıydı.

 • Aslı should have finished work by now.

Aslı işini şimdiye kadar bitirmiştir.

 • I should have bought more water.

Daha fazla su almalıydım.

 • You should have listened to me.

Beni dinlemeliydin.

 • You should not have hidden your sister’s phone.

Kız kardeşinin telefonunu saklamamalıydın.

Should Have Been V3 Konu Anlatımı

İngilizce’de should have konu anlatımı, aynı zamanda bu ifadenin edilgen yapısını da kapsayan bir konudur. Should ifadesinin edilgen yapısı should + have + been + verb 3 şeklinde oluşturulur. Bu ifadeler Türkçe’ye yapılmalıydı veya yapılması gerekirdi şeklinde çevrilir. Should have been V3 kalıbı, olması gerektiğini düşündüğünüz, ama gerçekleşmemiş durumlar için kullanılır. Bu ifade İngilizce’de konuşma dilinde tartışmalarda sık kullanılır.

 • You should not have lied to me!

Bana yalan söylememeliydin!

 • You should have been more careful!

Daha dikkatli olmalıydın!

Should have been V3 kalıbı, bir konuyu eleştirmek istediğinizde, bir yanlışı belirtmek istediğinizde veya bir olasılığı vurgulamak istediğinizde de kullanılır.

 • The schools should have been opened last month.

Okullar geçen ay açılmalıydı.

 • That medicine should have been taken on a full stomach.

O ilaç tok karnına içilmeliydi.

 • The lessons should have been finished by now.

Dersler, şimdiye kadar bitmiş olmalıydı.

Yorum yapın

Call Now Button